Gmina Wolanów

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Stronicowanie

2017.10.13
Życzenia okazji Dnia Edukacji Narodowej
Życzenia okazji Dnia Edukacji Narodowej

.Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy
wyrazić słowa uznania
dla Dyrektorów, Nauczycieli i Pracowników Szkół.
Dziękujemy za pracę i wszelki trud włożony w nauczanie
oraz wychowanie dzieci i młodzieży.
Dziękujemy za Waszą cierpliwość, wyrozumiałość i poświęcenie.
Wszystkim życzymy dużo zdrowia,
satysfakcji, wytrwałości i dalszych sukcesów w pracy.

2017.10.12
Rozkłady zajęć GCK
Rozkłady zajęć GCK

Tygodniowe rozkłady zajęć w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie i świetlicy w Mniszku.

2017.10.09
Szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

W związku z wystąpieniem nie­ko­rzyst­nych zjawisk atmosferycz­nych, jakie miały miejsce w nocy z 5 na 6 października 2017 r. na terenie gminy Wolanów infor­mu­jemy, że zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski o sza­co­wa­nie szkód powstałych w ich gospodarstwach rolnych.

2017.10.06
Informacja
Informacja

„Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolanów dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Och­ro­ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie do 35 979,12 zł ”.

2017.10.06
Zaproszenie
Zaproszenie

.

2017.10.06
Zaproszenie
Zaproszenie

.

2017.10.06
WYSTAWA PRAC LENY FALISZEWSKIEJ
WYSTAWA PRAC LENY FALISZEWSKIEJ

Zapraszamy do Gminnej Bib­lio­te­ki Publicznej w Wolanowie na "Kolejną wystawę prac malarskich" lokalnej artystki Leny Faliszewskiej, która dzieli się z nami swoimi nowymi propozycjami obrazów.

2017.10.03
Wykaz nieruchomości

stanowiącej własność gminy Wolanów, położonej w miejs­co­woś­ci Wolanów, przeznaczonej do wynajmu jej dotychcza­so­we­mu najemcy.

2017.10.02
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
2017.09.29
II TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY WOLANÓW W PIŁCE NOŻNEJ
II TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY WOLANÓW W PIŁCE NOŻNEJ
2017.09.28
Budowa boisk wielofunkcyjnych w Gminie Wolanów

Budowa boiska w Bieniędzicach oraz w Wolanowie

2017.09.26
Bezpłatny program do nauki matematyki

Grupa Aztekium.pl, przy wsparciu Unii Europejskiej i partnerów zewnętrznych, prowadzi prace nad programami wspomagają­cymi edukację w szkołach podstawowych. Jest to szereg programów do nauki języka polskiego, matematyki, również języków obcych.

2017.09.20
Zaproszenie
Zaproszenie

.

2017.09.20
Zaproszenie
Zaproszenie

.

2017.09.20
Zaproszenie
Zaproszenie

.

2017.09.20
Zaproszenie
Zaproszenie

.

2017.09.18
COBI samo się nie zrobi
COBI samo się nie zrobi

W ramach realizowanego na­sze­go projektu  „COBI samo się nie zrobi” w dniu 03 września 2017 roku została przeprowadzona wystawa  prac naszych dzieci uczęszczających na zajęcia/ warsztaty układania klocków. Wystawa miała miejsce w trakcie festynu rodzinnego zorgani­zowa­nego w Wolanowie przy okazji otwarcia nowego przedszkola samorządowego.

2017.09.18
Zaproszenie
Zaproszenie

na zajęcia aerobiku dla osób w wieku 40+.

2017.09.18
Zaproszenie
Zaproszenie

na lekcje nauki gry na synteza­to­rze.

2017.09.15
Zaproszenie na zajęcia taneczne
Zaproszenie na zajęcia taneczne

.

2017.09.15
Projekt „COBI samo się nie zrobi”
Projekt „COBI samo się nie zrobi”

W ramach realizowanego naszego projektu  „COBI samo się nie zrobi” w dniu 30 sierpnia 2017 roku  zostały przeprowa­dzo­ne warsztaty z  policjantem. Tematem spotkania było „Bez­pie­czeń­stwo w śro­do­wisku lokalnym”.

2017.09.14
Zajęcia z języka angielskiego
Zajęcia z języka angielskiego

Ruszają zapisy na zajęcia z języka angielskiego dla dzieci z klas I - IV, prowadzone w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie.

2017.09.13
Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe
Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

W konkursie, o dotację w wy­so­kości do 8500 zł, aplikować mogą fundacje, stowarzyszenia, w tym także Ochotnicze Straże Pożar­ne, miejskie, gminne i powiatowe biblioteki oraz miejskie i gminne domy kultury z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

2017.09.12
Zaproszenie na II Turniej Piłki Nożnej
Zaproszenie na II Turniej Piłki Nożnej

.

2017.09.12
Gmina Wolanów na Powiatowo-Gminnych Dożynkach
Gmina Wolanów na Powiatowo-Gminnych Dożynkach

10 września 2017 r.. odbyły się Powiatowo-Gminne Dożynki w Chwałowicach. Gmina Wolanów również uczestniczyła w tych uro­czys­tościach. W konkursie wień­ców dożynkowych, spośród 14 pięknych, kolorowych, wyko­na­nych zgodnie z zasadami, które obowiązywały na staro­pols­kiej wsi, Gmina Wolanów zajęła II miejsce.

2017.09.12
Rozdanie nagród w konkursie „Najaktywniejszy Czytelnik Wakacji 2017”
Rozdanie nagród w konkursie „Najaktywniejszy Czytelnik Wakacji 2017”

Czwartego września 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie odbyło się podsu­mowa­nie konkursu „Najaktyw­niej­szy Czytelnik Wakacji 2017”. Konkurs adresowany dla dzieci i młodzieży w wieku do lat 18, którzy mieli za zadanie prze­czy­tać jak największą liczbę książek wypożyczonych z Biblioteki w okresie wakacji.

2017.09.08
Końcowy odbioru robót budowlanych
Końcowy odbioru robót budowlanych

Dnia 7 września 2017r. komisja składająca się z przedstawicieli Gminy Wolanów oraz Wyko­naw­cy przy udziale Inspektora Nadzoru protokolarnie dokonała końcowego odbioru robót bu­dow­lanych zadania pn. „Termo­mo­der­nizacja budynku ZSO w Wo­la­no­wie przy ul. Kolejowej 17” – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – etap I.

2017.09.08
Uroczyste otwarcie przedszkola w Wolanowie
Uroczyste otwarcie przedszkola w Wolanowie

3 września 2017 roku to ważna data dla całej społeczności szkolnej i gminnej. W tym właśnie dniu odbyło się uroczyste otwarcie nowego przedszkola – Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie. Uro­czys­tość tę rozpoczął przepiękny występ przedszkolaków.

2017.09.08
„COBI samo się nie zrobi”
„COBI samo się nie zrobi”

Za nami już ponad dwa miesiące fantastycznych zajęć, w których chętnie uczestniczą zarówno dzieci jak i dorośli. Na tych spotkaniach powstają kolejne miniaturowe konstrukcje z kloc­ków COBI  oraz odbywają się mini rozgrywki w grach planszo­wych. Spotkania przebiegają w bardzo radosnej atmosferze i z dużym poczuciem wyobraźni i humoru.

2017.09.05
Jak wesele, to wesele!
Jak wesele, to wesele!

W minioną sobotę, w parku w Wolanowie odbyło się Narodowe Czy­ta­nie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Narodowe Czy­ta­nie to prowadzona od 2012 r. ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich. Jej celem jest propagowanie bogactwa polskiej literatury, popularyzacja czytel­nic­twa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę i wzmacnianie narodowej tożsa­moś­ci.

2017.09.05
„Łączy Nas Kobiecość"
„Łączy Nas Kobiecość"

„Łączy Nas Kobiecość" to 6 edycja ogólnopolskiej akcji profilaktyki raka piersi. Weź udział w akcji i wykonaj badanie mammograficzne, a otrzymasz prezent w postaci kosmetyku z oferty drogerii Rossmann.

2017.08.29
Zaproszenie na wystawę budowli z klocków COBI
Zaproszenie na wystawę budowli z klocków COBI

.

2017.08.29
Zaproszenie
Zaproszenie

Zaproszenie na Uroczyste Ot­war­cie Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie

2017.08.28
Narodowe czytanie
Narodowe czytanie

.

2017.08.28
Program badań przesiewowych słuchu

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu rozpoczął realizację Programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019.

2017.08.28

.Dobiegły końca prace związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w największej placówce oświatowej Gminy Wolanów tj. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie, przy ul. Kolejowej 17.

2017.08.28
Zaproszenie na warsztaty z policjantem
Zaproszenie na warsztaty z policjantem

.

2017.08.18
„COBI samo się nie zrobi”
„COBI samo się nie zrobi”

W ramach realizowanego naszego projektu  „COBI samo się nie zrobi” w dniu 09 sierpnia 2017 roku zostały przeprowa­dzo­ne warsztaty z psychologiem. Tematem dzisiejszego spotkania było „Relacje międzypoko­le­nio­we”. W trakcie zajęć psycholog Pani Anna Dudnik poruszyła głównie to jakie powinny być nas osób dorosłych czyli rodziców i dziadków relacje z naszymi dziećmi bądź wnukami.

2017.08.16
VI Trzeźwościowy Rajd Rowerowy
VI Trzeźwościowy Rajd Rowerowy

W dniu 06 sierpnia 2017 roku odbył się VI Trzeźwościowy Rajd Rowerowy. W tym roku startowaliśmy z Wolanowa. Start nasz był tradycyjnie poprzedzony mszą świętą w kościele rzymsko-katolickim w Wolanowie. Po uzupełnieniu wody w naszych organizmach wystartowaliśmy o godzinie 16,00. Nasz rajdowy peleton prowadził Przewodnik. A za wszystkimi uczestnikami jechał „wóz  techniczny”. Nad całością jazdy czuwały dwie osoby Służby Porządkowej.

2017.08.16
Zaproszenie na warsztaty z psychologiem
Zaproszenie na warsztaty z psychologiem

.

2017.08.08
Zaproszenie na warsztaty z psychologiem
Zaproszenie na warsztaty z psychologiem

.

2017.08.07
Zostań SuperW SZLACHETNEJ PACZKI
Zostań SuperW SZLACHETNEJ PACZKI

.

2017.08.04

W ramach realizowanego na­sze­go projektu  „COBI samo się nie zrobi” w miesiącu lipcu 2017 roku zostały przeprowadzone wspólne zajęcia dzieci i mło­dzie­ży wraz ze swoimi rodzicami bądź dziadkami. W czasie zajęć świetnie bawiliśmy się układając różne budowle z klocków Cobi.

2017.08.03
Festyn w Wolanowie
Festyn w Wolanowie

W minioną niedzielę tj. 30 lipca 2017 roku na boisku przy Zespole Szkół Ogólnokształ­cą­cych w Wolanowie odbył się Gminny Festyn. Atrakcji było co niemiara, a pogoda była wprost wymarzona na imprezę „pod chmurką”.

2017.08.03

W związku ze złożonym  wnioskiem o dofinansowanie w formie pożyczki z zakresu Ochrony powietrza na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku ZSO w Wolanowie przy ul. Kolejowej 17” – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – etap I Zarząd Województwa Mazowieckiego  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił Gminie Wolanów promesy na dofinansowanie w/w zadania w formie pożyczki, w wysokości 371 000 zł.

2017.08.02
Informacja Wójta Gminy Wolanów

o ustaleniu dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Wolanów w dniu 14 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy tj. 11 listopada 2017 roku (sobota).

2017.08.02
Informacja dla producentów rolnych
Informacja dla producentów rolnych

Wójt Gminy Wolanów przy­pomi­na wszystkim rolnikom–pro­du­cen­tom rolnym, że w terminie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć do Wójta, Burmistrza lub Pre­zy­den­ta Miasta w zależności od miejsca położenia gruntów wniosek o zwrot podatku akcy­zo­wego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2017.08.02
500+ – nowy okres zasiłkowy
od 1 października 2017
500+ – nowy okres zasiłkowy  od 1 października 2017

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wnioski na świadczenie wychowawcze „500+” na okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

2017.07.26
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży jest konstrukcja wiaty stalowej zlokalizowanej w miejscowości Bieniędzice na działce o nr ewid. 753/1 (teren zamkniętego Składowiska Odpadów Komunalnych).

2017.07.25
Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?
Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Stronicowanie

Stopka strony

Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020


fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

Godziny otwarcia

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek
godz. 7:30-15:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.