Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Inne linki

Treść strony

Powstaje nowe miejsce rekreacji w Gminie Wolanów

Gmina Wolanów realizuje operację pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w miejscowości Sławno” mającą na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie infrastruktura publiczna: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną.

Realizacja operacji polegająca na zagospodarowaniu części działki nr 126/3 w miejscowości Sławno i wyposażenie jej w elementy urządzeń zabawowych wraz z ułożeniem mat przerostowych stanowić będzie miejsce rekreacji i zabaw dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wolanów.

Wysokość przyznanej pomocy wg umowy: 43.427,00 zł

Realizacja projektu umożliwi dostęp do nowej ogólnodostępnej infrastruktury publicznej, poprawi warunki rozwoju aktywnych form wypoczynku. Powstałe miejsce rekreacji będzie służyć mieszkańcom jak i turystom wypoczywającym w gminie Wolanów. W istotny sposób wzbogacając atrakcyjność miejscowości tak turystycznie, rekreacyjnie jak i w zakresie inwestycyjnym.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"