Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Inne linki

Treść strony

           Gmina Wolanów należała do tej grupy gmin polskich, które nie posiadały własnego herbu oraz innych atrybutów władzy samorządowej.

            Prace nad projektem herbu rozpoczęły się w 2009 roku.  Ks. Arkadiusz Bieniek i P. Elżbieta Sadownik zaoferowali pomoc i współpracę w wyszukaniu danych historycznych dotyczących ustanawiania herbów i wiedzy o pierwszych właścicielach i  dziedzicach Wolanowa. Sięgnięto do wiadomości w tekstach archiwalnych B. Chlebowskiego, F. Siarczyńskiego i ks. J. Wiśniewskiego o lokowaniu wsi i miasteczek oraz materiałów dotyczących polskiej heraldyki.

          W dniu 29 stycznia 2010 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie projektu wzorów herbu i flagi Gminy.  Projekt tego herbu składał się z tarczy herbowej, na której w pierwszej części pola umieszczona była łękawica nawiązująca do pierwszych dziedziców i właścicieli miasteczka a na drugim polu herbowym błękitnym była srebrna  róża – atrybut św. Doroty. Autorami projektu  byli Arkadiusz Bieniek i Elżbieta Sadownik. Rys historyczny opracowano po konsultacjach z Panem profesorem Dariuszem Kupiszem. Całość prac nadzorowała Sekretarz Gminy P. Marianna Biesiadecka.

           4 lutego 2010 r. został przesłany wniosek do Komisji Heraldycznej o zaopiniowanie w/w herbu.

Komisja heraldyczna negatywnie zaopiniowała ten projekt z powodu niejednomyślności członków Komisji podczas ustalania  symboli na herbie dla Wolanowa. Komisja dużą wagę przykładała do  pieczęci sygnetowej odrzucając symbole związane z przeszłością Wolanowa. O tym fakcie powiadomiła wójta gminy w dniu 1 lutego 2011 r.

          Okres 2010-2014 to czas zmiany władz gminy. Prace nad herbem zostały przerwane, co było ogromną stratą czasową dla ustanowienia symboli herbowych.

          W 2015 roku wznowione zostały prace dot. ustanowienia herbu. Sekretarz Gminy – P. Marianna Biesiadecka, dr hab. Dariusz Kupisz, profesor UMCS, Dyrektor  Biblioteki  - P. Elżbieta Aderek udali się  na konsultacje z Komisją Heraldyczną z nowym projektem i rysem historycznym.  Projekt ten zakładał i przedstawiał już wizerunek św. Doroty. Po tej konsultacji przedstawiciele gminy dostali stosowane uwagi i zaczęła się praca nad projektem herbu.

 W nadanie herbu mocno zaangażował się ponownie dr hab. Dariusz Kupisz profesor UMCS, który poświęcił wiele cennego czasu, by sprawę doprowadzić do upragnionego finału. Projekt  graficzny herbu zlecono Robertowi Szydlikowi, który jest autorem kilkunastu herbów.

14 grudnia 2016 r. został  złożony wniosek do Komisji Heraldycznej o zaopiniowanie nowego projektu symboli gminnych.

Prezentowany wzór herbu uzyskał  pozytywną opinię Komisji Heraldycznej wyrażoną w Uchwale Nr 67-1674/O/2017  z dnia 14 lipca 2017 r. otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 8 sierpnia 2017 r.

Wzór herbu uwzględnia uwagi zawarte w opinii heraldycznej nr 146-1674/O)/2010 oraz podstawowe kryteria poprawności, na które składają się cztery podstawowe czynniki, a mianowicie:

  1. zachowanie zgodności z prawidłami sztuki heraldycznej;
  2. respektowanie zasad tworzenia staropolskich herbów samorządu terytorialnego,
  3. uwzględnienie tradycji heraldycznej terytorium wchodzącego w skład danej gminy;
  4. zachowanie kanonów współczesnej estetyki w zakresie stylizacji ikonograficznej.

           Herb Gminy Wolanów  przedstawia wizerunek  Św. Doroty z Cezarei w formie heraldycznej a nie obrazowej. Z lewej strony u jej stóp jest owalna tarcza, na której jest młot złoty w słup a na nim dwa takież skrzyżowane klucze, o który toczyła się ogromna batalia wśród członków Komisji, że jest to stary herb Wolanowa.

Podejmując działania związane z ustanowieniem herbu Gminy Wolanów sięgnęliśmy do historii, do ważnych kart  z naszej gminnej przeszłości, do konkretnych wartości duchowych, czym dajemy świadectwo przywiązania  i lokalnego patriotyzmu.

     Herb to zaszczytny symbol naszej terytorialnej wspólnoty.

Baner

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.