Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

  • Krótka historia funkcji sołtysa

Dzień Sołtysa w gminie Wolanów

 Sprawowanie funkcji sołtysa ma wielowiekowe tradycje. Już średniowieczne wsie zakładane na prawie niemieckim posiadały urząd „wiejskich sędziów”. W czasie zaborów funkcja sołtysa przetrwała z różnym zakresem uprawnień, w okresie międzywojnia zaś rola tego urzędu była bardzo ważna. Zadbano wtedy, by samorząd wiejski był "dłuższym ramieniem" samorządu lokalnego. Przedwojenne sołectwa, (czyli wtedy gromady) mogły posiadać własne mienie i czerpać z niego  dochody. W okresie PRL, chociaż funkcje sołectw drastycznie ograniczono, to funkcja sołtysa zachowała ciągłość. Dzisiaj w Polsce istnieje ponad  40 tys. sołectw jako jednostek pomocniczych gmin. Ramy ich funkcjonowania wyznaczają ustawa o samorządzie gminnym, przyjęta w 2011 roku ustawa o funduszu sołeckim,  a także akty prawa miejscowego (czyli statuty sołectw i gmin). Sołtys stanowi organ wykonawczy sołectwa jako jednostki pomocniczej gmin. Organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie, a doradczo-wspierającym – rada sołecka. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym nie mówią wyraźnie kim jest sołtys i jakie funkcje powinien spełniać, jakie są jego obowiązki. Gminy same decydują jakie prawa i obowiązki przekazują sołectwom. To, kim sołtys jest i czym się zajmuje zależy od tradycji, osobowości i aspiracji.
W gminie Wolanów 25 lutego br. odbyło się ostanie z zebrań wiejskich dotyczące wyborów  sołtysa  i rady sołeckiej.  Wszystkie zebrania z udziałem Wójta Gminy Wolanów Ewy Markowskiej-Bzducha, Przewodniczącego Rady Jacka Murawskiego  oraz pracowników Urzędu, organizowane były w godzinach wieczornych, tak aby umożliwić w nich udział wszystkim zainteresowanym mieszkańcom.  Zebrania cieszyły się wysoką frekwencją.
 
Wśród  23 sołtysów wybranych na nową kadencję 18-stu  z nich kontynuuje swoją funkcje. Czwórka spośród  sołtysów  jest również radnymi Rady Gminy Wolanów wybranymi w ostatnich wyborach samorządowych. Większość sołtysów stanowią kobiety - jest ich 12. Najmłodszy sołtys w tej kadencji ma 29 lat a najstarszy 70.

 W dniu 7 marca 2019r.  w Urzędzie  Gminy Wolanów  odbyło się spotkanie Pani Wójt  Ewy Markowskiej-Bzducha  z  sołtysami kadencji 2019-2023. Poza oficjalnymi gratulacjami, życzeniami z okazji Dnia Sołtysa przypadającego  
na 11 marca, przeprowadzono szkolenie z przepisów RODO i omówiono sprawy  organizacyjne dotyczące pracy sołectw w najbliższym czasie.

  • Okolicznościowy tort
  • Przygotowani do pracy
  • Wyposażenie sołtysów
  • Gratulacje i życzenia

Powrót

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.