Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Informacja

Wolanów dn. 10.05.2019r.

 

I N F O R M A C J A

W związku z planowanymi inwestycjami liniowymi dot. budowy obwodnicy Iłża oraz drogi krajowej S12, uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na kwestie pozyskiwania kopalin (żwiru, piasku, gliny, torfu czy innych kopalin pospolitych).

W ostatnich latach wzrost liczby przypadków nielegalnej eksploatacji kopalin jest istotnym problemem gospodarczym, społecznym  oraz środowiskowym, nie tylko na poziomie powiatów, ale również na obszarze całego kraju.

Identyfikacja w terenie przez pracowników Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie i powiatowej administracji geologicznej nielegalnej eksploatacji jest utrudniona.

Wydobywanie kopalin bez koncesji, wiąże się z wysokimi karami finansowymi oraz jest wykroczeniem lub przestępstwem ściganym przez Prokuraturę i Policję.

 

Przypadki nielegalnego wydobywania kopalin należy zgłaszać do;

 

 Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa tel.: 22 628 45 16.

 

Nadmieniam, ze zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2126 z późn. zm.) starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie spełnione są następujące wymagania:

  1. obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha;
  2. wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3;
  3. działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

 

W pozostałych przypadkach koncesji udziela Minister Środowiska lub Marszałek Województwa.

Mając na uwadze dobro Mieszkańców, proszę, aby przy ewentualnym podpisywaniu umów na dzierżawę gruntów pod kopalnie piachu, żwiru itp. Właściciele działek zachowywali pełną ostrożność w sprawach zapisów umów cywilno- prawnych, szczególnie w kwestiach dotyczących późniejszej rekultywacji gruntów pokopalnianych oraz czasu obowiązywania tychże umów.

Właściciele wydzierżawionych działek, mają prawo do brania czynnego udziału na każdym etapie prowadzonych postępowań administracyjnych dot. wydawania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż prowadzonych przez Starostę Radomskiego.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować  się z Wydziałem Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, tel. 48 36 55 801 wew. 220,221,225 lub 48 381 50 52.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Wolanów

                                                                                         /-/ Ewa Markowska-Bzducha

 

 

Powrót

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.