Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

 • gminny portal mapowy
 • Projekt Cyfrowa Gmina

Treść strony

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA dla interesantów korzystających z formularza kontaktowego Urzędu Gminy Wolanów na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wolanów, z siedzibą w Wolanowie przy ul. Radomskiej 20, tel. +48 48 618 60 51.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem inspektor@cbi24.pl lub listownie na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia udzielania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem poniższego formularza zapytanie i/lub procedowania sprawy, której przesłana informacja dotyczy. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy regulującej Pani/Pana sprawę lub umowy zawartej przez Panią/Pana z Gminą Wolanów (art. 6 ust. 1 lit. b i c ww. Rozporządzenia).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
 7. Okres przechowywania Pani/Pana danych uzależniony jest od rodzaju sprawy, jaka została wniesiona do tutejszego Urzędu i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisem prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na to, że materiały będące we władaniu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody archiwum państwowego.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Wolanów narusza przepisy o ochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy regulującej Pani/Pana sprawę.
 10. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą zapadały w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą podlegać profilowaniu.
Zapytania do urzędu

Pytanie do urzędu

Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystkich pól

*
 
*
 
 
*

Stopka strony

 • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

 • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.