Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

 • gminny portal mapowy
 • Projekt Cyfrowa Gmina

Nawigacja

Inne linki

Treść strony

 • Baner zadania

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Wolanów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Gmina Wolanów otrzymała dofinansowanie na remont odcinka drogi gminnej nr 351216W w Sławnie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zadań polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych realizowanych z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023. Dofinansowanie w kwocie 1 191 178,20 zł stanowi 80% wnioskowanych kosztów kwalifikowanych pochodzących z RFRD przeznaczonych na wsparcie w zakresie finansowania kosztów kwalifikowanych. Umowa na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 351216W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 351247W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3565W, gmina Wolanów"  została podpisana z wykonawcą w dniu 10.08.2023 r.

Zadanie obejmuje remont drogi gminnej nr 351216W na odcinku 1325,50m, o istniejącej nawierzchni z destruktu betonu asfaltowego o jednorodnym przekroju jezdni o szerokości 4,5m. Przewidywane prace obejmują między innymi remont istniejącej nawierzchni jezdni, wykonanie remontu nawierzchni poboczy istniejących z kruszywa, remont istniejących przepustów pod drogą, regulację wysokościową urządzeń istniejącego uzbrojenia podziemnego. Istniejące rowy przydrożne podlegają oczyszczeniu. Na całej długości odcinka przewiduje się prowadzenie robót budowlanych polegających wyłącznie na remoncie.

Realizacja zadania przyczyni się do polepszenia warunków drogowych i usprawnienia komunikacji oraz niewątpliwie poprawi komfort życia mieszkańców i korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.
Wykonawcą prac jest TRAKT S.A. z siedzibą w Górkach Szczukowskich.

 • 20200606_101935
 • 20200606_102354
 • przekładka
 • Baner zadania

Gmina Wolanów z dofinansowaniem na przebudowę drogi relacji Sławno – Zakrzew

W dniu 28 maja br. w Urzędzie Gminy Wolanów została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 351216W relacji Sławno – granica z gminą Zakrzew, etap II”. Przedmiotowa droga jest kontynuacją istniejącego układu komunikacyjnego pomiędzy gminami Wolanów i Zakrzew, jej przebudowa przyczyni się do polepszenia warunków inwestycyjnych i drogowych, a wprowadzona organizacja ruchu drogowego niewątpliwie poprawi komfort życia mieszkańców oraz przede wszystkim korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników drogi.
Przebudowa polega na wykonaniu jezdni jednopasowej dwukierunkowej o szerokości 5,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczy obustronnych po 0,75 m z kruszywa łamanego oraz wykonaniu robót odwadniających pas drogowy w postaci rowów przydrożnych, odcinka rowu krytego, przepustu pod drogą oraz studnią łapaczową.
Wykonawcą prac jest KONSORCJUM FIRM: Bitmas Spółka z o.o. oraz Star Budowa Inwestycje Spółka z o. o. Umowny termin realizacji inwestycji to 28.08.2021 r.
Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki pozyskaniu przez Wójta Gminy Wolanów - Panią Ewę Markowską - Bzducha dofinasowania z państwowych funduszy celowych tj. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 591 712,27 zł. Całkowita wartość zadania łącznie z nadzorem inwestorskim wynosi 739 640,34 zł. Otrzymane dofinansowanie w wysokości 80% to bardzo ważne wsparcie całej inwestycji.

 • Nowa nawierzchnia asfaltowa
 • Prace związane z przygotowaniem podbudowy
 • Przygotowana podbudowa od strony granicy z gminą Zakrzew
 • Uroczyste otwarcie drogi gminnej
 • Wałowanie nawierzchni asfaltowej - fot. 1
 • Wałowanie nawierzchni asfaltowej - fot.2
 • Wymiana przepustu drogowego

Stopka strony

 • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

 • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.