Gmina Wolanów

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Zaproszenie na szkolenie
2018.01.17
Zaproszenie na szkolenie

„Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych związkami azotu pochodzenia rolniczego, dyrek­ty­wa azotanowa i wodna”

Nabór rolników na szkolenie uzupełniające
2018.01.17
logo MODR

z zakresu: „Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie”

I miejsce
2018.01.16
Zespół Wolanianki na Gali Finałowej

dla Zespołu Ludowego „Wolanianki” na Międzynaro­do­wym Konkursie Kolęd i Pas­to­ra­łek w Będzinie

Spotkanie Opłatkowe grup duszpasterskich.
2018.01.15
powitanie gości

6 stycznia 2018  po mszy św. i jasełkach, grupy duszpasterskie działające przy kościele parafialnym pod wezwaniem św. Doroty w Wolanowie udały się do GCK na spotkanie opłatkowe  “Dziś w Betlejem mały Jezus się narodził”.

Noworoczne Spotkanie Uniwersytetu III Wieku
2018.01.15
Świąteczne spotkanie członków uniwersytetu trzeciego wieku

W dniu 05.01.2018r. odbyło się Noworoczne Spotkanie Uni­wer­sy­tetu III Wieku. Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała złożył wszystkim uczestnikom spot­ka­nia Najserdeczniejsze Życzenia Noworoczne. Pracownicy GCK wręczyli wszystkim gościom wykonane własnoręcznie Kalendarze wraz z życzeniami zdrowia, optymizmu, radości, szczęścia i powodzenia.

Zmieniony plan zajęć na ferie w GCK
2018.01.15
Plan zajęć w GCK w Wolanowie
Koncert Kolęd i Pastorałek w Mniszku
2018.01.12
jasełka - Trzej Królowie

Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych polskich zwy­cza­jów związany ze Świętami Bożego Narodzenia. Wspólne kolędowanie zbliża ludzi, buduje między nimi wyjątkowe więzi, daje uczucie szczególnej bliskości i połączenia.

Spektakl Teatru Blaszany Bębenek w GCK
2018.01.12
-
Informacja w sprawie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
2018.01.10

Wójt Gminy Wolanów in­for­muje, iż na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro­do­wis­ka i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 21 grudnia 2017r. ustalono kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na 2018r. Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie otwartym i rozpocznie się w terminie do końca I kwartału 2018r.

Plan zajęć na ferie w GCK
2018.01.10
Plan zajęć na w ferie 2018r. w GCK

Plan zajęć na ferie 2018, może ulegać drobnym zmianom, dlatego prosimy zaglądać na naszą zakładkę, na stronie Urzędu gminy i na facebookowy profil GCK. Plan zajęć na ferie, w Świetlicy w Mniszku już niebawem.

Zaproszenie na mecz
2018.01.08
GKS Jaguar Wolanów

GKS Jaguar Wolanów & Virtus Wiskitki w czwartek 11.01.2018r. o godz. 19:30 w hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólno­kształ­cą­cych w Wolanowie.

Harmonogram
2018.01.05

odbioru odpadów z terenu gminy Wolanów na 2018 rok.

Koncert Kolęd w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie
2018.01.04
Zjawiskowy występ uczestników zajęć muzycznych podczas koncertu

W dniu 29 grudnia 2017 r. o godzinie 17.00 w Gminnym Cent­rum Kultury odbył się koncert kolęd. Dzieci uczęszczające na zajęcia muzyczne sekcji: gitara i perkusja pod czujnym okiem instruktora – Pana Karola Tarnowskiego przedstawiły swoje umiejętności muzyczno‑wokalne.

Ogłoszenie
2018.01.04

o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego gminy Wolanów w 2018 roku.

Nasz Wolanów
2018.01.03
Nasz Wolanów informacje gminne nr 6 (grudzień 2017)

informacje gminne nr 6 (grudzień 2017)

W NUMERZE:

NOSTALGICZNIE O GRUDNIU…
– STR. 2

NOWE BOISKA WIELOFUNKCYJNE
W GMINIE WOLANÓW
– STR. 5

WIGILIA GMINNA
– STR. 8-9

SPORTOWY WOLANÓW
– STR. 16

BEZPIECZNA +
2018.01.02
Apel podsumowujący działania w ramach programu Bezpieczna

W ramach projektu Bezpieczna +, który realizowany był od września 2017r. szkoła podjęła działania dotyczące bezpie­czeń­stwa w cyberprzestrzeni, wy­cho­wania w trzeźwości i przeciw­dzia­ła­nia alkoholizmowi, ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów ty­to­nio­wych oraz innych substancji psychoaktywnych.

Zaproszenie na Koncert Kolęd i Pastorałek
2017.12.29
Zaproszenie na Koncert Kolęd i Pastorałek

7 stycznia 2018 (niedziela)
o godz. 12:30

kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela
i Św. Stanisława Kostki

Zakończenie projektu „Artystyczna Aktywizacja”
2017.12.29
Wykonywanie flakonów

Zakończył się projekt, który został wybrany w ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” konkursu ofert na lokalną inicjatywę społeczną tzw. start-up.  Zadanie pn. „Artystyczna Aktywizacja” realizowane było przez grupę inicjatywną pn. ARTYSTYCZNY TEAM.

Gmina Wolanów dofinansowała zakup samochodu operacyjnego dla Policji
2017.12.20
Odbiór samochodu

Gmina Wolanów dofinan­so­wa­ła zakup samochodu operacyjnego marki Hyun­dai I20 przeznaczonego dla  potrzeb Komisariatu Policji w Zakrzewie w kwocie 24.000,00.

Życzenia bożonarodzeniowe
2017.12.20
Życzenia bożonarodzeniowe
Spotkanie wigilijne mieszkańców Gminy Wolanów
2017.12.19
Mikołaj  z prezentami

Święta Bożego Narodzenia i czas poprzedzający go jest okresem szczególnym. To czas radosnego wyczekiwania, czas nadziei, pokory, czas miłości. W tych dniach kierujemy swe myśli ku naszym bliskim - rodzinom i krewnym, ale też ku osobom starszym, samotnym, potrzebującym naszego wsparcia i opieki.

Życzenia świąteczne
2017.12.18
-

.

Wigilijne Spotkanie Stowarzyszenia Seniorów w GCK
2017.12.15
Wigilijne Spotkanie Stowarzyszenia Seniorów w GCK

W dniu 13 grudnia 2017r. w Gmin­nym Centrum Kultury odbyło się wigilijne spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Se­nio­rów. Prezes Stowarzyszenia Tadeusz Skorża wraz z Panem Wójtem Adamem Gibałą złożyli świąteczne życzenia wszystkim miłym gościom i podzielili się opłatkiem. Wigilijnym akcentem był barszczyk z uszkami, wspa­nia­łe ciasto i miła atmosfera.

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!
2017.12.13

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Koncert Kolęd i Pastorałek w GCK
2017.12.11
Koncert Kolęd i Pastorałek w GCK

W dniu 8 grudnia 2017r. w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie odbył się Konkurs Kolęd i Pastorałek pt.: „Raduj się świecie”. W konkursie uczest­ni­czy­ły dzieci i młodzież ze szkół podstawowych naszej Gminy.

Zaproszenie na konferencję
2017.12.11
Zaproszenie na konferencję

"Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwie rolnym" która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017r. o godz. 10:00 w Radomiu w sali konfe­ren­cyj­nej CDR ul. Chorzowska 16/18.

Zaproszenie
2017.12.11
Zaproszenie

W dniu: 20.12.2017 w SPZOZ ul. Opoczynska 23 w Wolanowie w godzinach od 10:00 do 13:00 odbędą sie  Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy

XIV Festiwal Piosenki Turystycznej i Patriotycznej
2017.12.08
XIV Festiwal Piosenki Turystycznej i Patriotycznej

Celem imprezy było m.in. budo­wa­nie tożsamości narodowej poprzez kultywowanie tradycji wspólnego śpiewu utworów patriotycznych i podtrzymywanie pamięci o twórcach pieśni, promowanie piosenki turystycz­nej i patriotycznej wśród młodzieży, a także kształcenie umiejętności interpretacji zna­nych utworów muzycznych oraz umocnienie więzi koleżeńskich między turystami skupionymi w Kołach PTSM.

Uniwersytet III wieku
2017.12.06
Uniwersytet III wieku

W dniu 01.12.2017r. Gminne Centrum Kultury po raz kolejny gościło Uniwersytet III wieku (spotkania odbywają się w pierwszy piątek miesiąca o godz. 1800).

Zaproszenie na konkurs kolęd i pastorałek
2017.12.06
Zaproszenie na konkurs kolęd i pastorałek

.

Kurs Komputerowy w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie
2017.12.06
Kurs Komputerowy w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie

W środę 29.11.2017r. odbyło się ostatnie spotkanie uczestników projektu ,,Nowe umiejętności – nowe perspektywy’’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  w obszarze: Kompetencje Cyfrowe, na poziomie podstawowym.

Zaproszenie na spotkanie wigilijne
2017.12.06
Zaproszenie na spotkanie wigilijne

.

2017.12.05
-

Grupa inicjatywna ARTY­STY­CZNY TEAM realizuje projekt pn. „Artystyczna Aktywizacja”, wyb­ra­ny w ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” konkursu ofert na lokalną inicjatywę społeczną tzw. start-up.

Termomodernizacja budynku ZSO w Wolanowie
2017.12.05
Termomodernizacja budynku ZSO w Wolanowie

W dniu 15 listopada br. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Och­ro­ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Wolanów podpisana została umowa pożyczki nr 0136/17/OA/P na “Termo­moder­niza­cję budynku ZSO w Wolanowie przy ul. Kolejowej 17 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - etap I”. Kwota udzielonej pożyczki wynosi 371.000,00 zł.

Szkolenie AktywneNGOsy
2017.12.04
Szkolenie AktywneNGOsy

Zapraszamy na bezpłatne szko­le­nie: Skuteczne NGO – Podstawy prawne funkcjonowania organi­za­cji pozarządowych. Wolanów 5 grudnia.

Badania pogłowia zwierząt
2017.11.29
Badania pogłowia zwierząt

W terminie od 1 do 5 grudnia br. na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl będzie moż­li­wość samodzielnego wypeł­nie­nia ankiet. GUS przygotował aplikację, poprzez którą będzie można wypełnić formularz.

Nagrody programu BEZPIECZNA+
2017.11.24
Nagrody programu BEZPIECZNA+

W ramach programu rządowego BEZPIECZNA+ zostały zaku­pio­ne nagrody za zwycięstwa w kon­kursach oraz szereg filmów profilaktycznych do wykorzy­sta­nia podczas lekcji wycho­waw­czych.

Szkolenie z pierwszej pomocy
2017.11.24
Szkolenie z pierwszej pomocy

Dnia 23 listopada 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Sławnie odbyło się szkolenie dla uczniów dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedme­dycz­nej. Zostało ono przeprowadzone w ramach programu BEZ­PIECZ­NA+. Szkolenie poprowadziła mama naszej uczennicy, pani Anna Poneta, która z zawodu jest pielęgniarką oraz członkiem zespołu ratunkowego.

APEL O PRAWACH DZIECKA
2017.11.24
APEL O PRAWACH DZIECKA

W ramach obchodów Ogól­no­pol­skiego Dnia Praw Dziecka, dnia 21 listopada 2017r. odbył się apel, w którym uczniowie od­dzia­łu „0” oraz klasy V przed­sta­wili najważniejsze informacje doty­czą­ce Konwencji o Prawach Dziecka. Ponadto tego dnia uczniowie zbudowali „ścianę” z kolorowych pudełek, na których widnieją prawa dzieci.

Infografika
2017.11.21
Infografika

Biblioteka w Wolanowie zaprasza do obejrzenia infografiki poświę­co­nej Józefowi Piłsudskiemu. Wystawa związana jest z ob­cho­dami rocznicy Święta Niepod­leg­łości i jednocześnie 150 rocz­ni­cy urodzin Wielkiego Marszałka.

11 listopada
2017.11.16
11 listopada

Nasza placówka również pos­ta­no­wiła złożyć hołd bohaterom i w dniu 10 listopada odbyła się Wieczornica w Wigilię Święta Niepodległości. W kameralnej scenerii przy świecach z udziałem dzieci, młodzieży, uczestniczącej w cyklicznych zajęciach pro­wa­dzo­nych w naszych placówkach jak również z mieszkańcami, rozbrzmiewały pieśni patriotyczne i wiersze.

11 Listopada
- Święto Niepodległości
2017.11.15
11 Listopada <br>- Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2017 r. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Doroty w Wolanowie odbyła się uroczysta msza św. z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Nabożeństwo sprawował Ks. Tadeusz Kszczot proboszcz parafii.

Otwórz się na zmiany!
2017.11.15
Otwórz się na zmiany!

Zaproszenie do projektu współfi­nan­so­wa­ne­go przez UE w ra­mach EFS pn.”Otwórz się na zmiany!” nr. RPMA.09.01.00-14­-7941/17

Mówię do Ciebie po latach milczenia
2017.11.13
Mówię do Ciebie po latach milczenia

Dzień 08 listopada 2017 roku w naszej szkole w Mniszku był dniem uroczystym poświęconym Patronowi – Żołnierzom Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty. W tym dniu uczniowie naszej szkoły, poczty sztandarowe PSP w Mniszku i PSP w Wysokiej, Sekretarz Gminy Wolanów, Dyrektorzy szkół i nauczyciele złożyli kwiaty  pod pomnikiem Bohaterów  II wojny światowej. Uczniowie zapalili znicze i wszyscy uczcili pamięć poległych żołnierzy.

Nasz Wolanów
2017.11.10
Nasz Wolanów

informacje gminne nr 5 (październik 2017)

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
2017.11.10
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

.

Wydarzenia PSP w Sławnie
2017.11.09
Wydarzenia PSP w Sławnie

W roku szkolnym 2017/2018 Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie przystąpiła do programu rządowego – Bezpieczna +, który ma na celu wspomaganie szkół w zapewnieniu bezpiecznych wa­run­ków nauki, wychowania i opie­ki. Program ten zakłada zwię­ksze­nie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem i kształ­to­wa­nie u uczniów aktywnej, otwartej i prospołecznej postawy.

Zaproszenie na wieczornicę
2017.11.07
Zaproszenie na wieczornicę

Gminne Centrum Kultury w Wo­la­nowie zaprasza wszystkich do wspólnego upamiętnienia wiel­kie­go, historycznego wydarzenia, jakim jest Narodowe Święto Niepodległości.

Święto pierwszoklasistów w PSP w Mniszku
2017.10.31
Święto pierwszoklasistów w PSP w Mniszku

Dzień 19.10.2017 roku był wielkim świętem dla uczniów klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku. Tego dnia stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów szkoły w Bieniędzicach
2017.10.30
W trosce o bezpieczeństwo uczniów szkoły w Bieniędzicach

W ramach przyjętego na ten rok szkolny Programu wychowaw­czo-profilaktycznego w PSP w Bieniędzicach od września realizowany jest cykl spotkań na temat szeroko pojętego bezpie­czeń­stwa uczniów i osób wyma­gają­cych pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020


fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek
godz. 7:30-15:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.