Gmina Wolanów

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Nie wypalajmy traw!
2018.04.25
-
Stupendium pomostowe
2018.04.25
-
Konferencja matematyczna
2018.04.24
wspólna fotografia

W dniu 19.04.2018r. w Samo­rzą­do­wym Publicznym Przed­szko­lu w Wolanowie, odbyła się kon­fe­ren­cja matematyczna pod prze­wod­nictwem pani Ewy Zielińskiej. Pani Ewa Zielińska jest wie­lo­let­nią nauczycielką wychowania przedszkolnego, współautorką prog­ra­mów edukacyjnych, pub­li­ka­cji dla nauczycieli, artykułów dla rodziców.

Cykliczne spotkania dla młodzieży i dorosłych w Gminnym Centrum Kultury
2018.04.20
gotowe kwiaty z bibuły

Dnia 19 kwietnia w sali wido­wis­ko­wej GCK w Wolanowie odbyły się kolejne z cyklicznych war­szta­tów, które są orga­ni­zo­wa­ne przez naszych pracowników.

Wystawa „IGŁĄ MALOWANE”
2018.04.20
%3

Od 15 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wola­no­wie można obejrzeć wystawę rękodzieła pt. „Igłą malowane” Pani Marii Sikorskiej. Na wys­ta­wie obejrzeć można obrazy wyszywane techniką haftu krzy­ży­ko­wego. Tematyka obrazów jest przebogata: poprzez różnorodne krajobrazy, postacie, kwiaty i zwierzęta. Wystawa potrwa do końca maja.

Informacja w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF)
2018.04.19

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu w związku z sytuacją epizootyczną  w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie kraju oraz ryzykiem wystąpienia i szerzenia się wirusa ASF w stadach trzody chlewnej, przekazuje informację na temat zabezpieczenia gos­po­darstw utrzymujących trzodę chlewną przed wniknięciem wirusa ASF.

Bezpłatna mammografia
2018.04.19
-
Nasz Wolanów
2018.04.18
Nasz Wolanów informacje gminne nr 7 (marzec 2018)

informacje gminne nr 1(7) (marzec 2018)

W NUMERZE:

TE WIELKANOCE – DAWNE I DZISIEJSZE… – STR. 2

Z AKTUALNYCH PRAC RADY GMINY – STR. 4

USTANOWIENIE HERBU GMINY WOLANÓW – STR. 6–10

SPORTOWY WOLANÓW – STR. 16

HISTORYCZNA WYSTAWA SZKOLNA W BIENIĘDZICACH - "KU NIEPODLEGŁEJ"
2018.04.18
otwarcie wystawy

W ramach szkolnych obchodów 100-lecia odzyskania niepodleg­łoś­ci w PSP w Bieniędzicach w dniu 17 IV br. odbyła się uro­czystość otwarcia wystawy his­to­rycz­nej pn. "Ku Niepodległej". Ekspozycja ukazuje przebieg i skutki Powstania Kościuszkow­skie­go, Powstania Listopado­we­go i Powstania Stycznio­we­go oraz dzieło Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, zakończone odzyskaniem niepodległości w dniu 11 listopada 1918r.
  

Spotkanie Uniwersytetu III Wieku
2018.04.13
Spotkanie Uniwersytetu III Wieku

Dnia 6 kwietnia w sali wido­wis­kowej Gminnego Centrum Kul­tu­ry odbyło się walne zebranie Uniwersytetu III Wieku. W drugiej części spotkania na uczestników czekały pyszne potrawy wiel­ka­noc­ne, składano sobie życzenia i ustalano plan pracy na 2018 r.  

Nauka tworzenia kwiatów z bibuły
2018.04.12
-
Zaproszenie na dzień otwarty
2018.04.09
Zaproszenie na dzień otwarty

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomiu zaprasza na dzień otwarty 7 kwietnia w godz. od 7:30 do 18:00

Program 2018 „Czyste powietrze”
- Osoby Fizyczne
2018.04.06

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Wolanów wychodząc na­przeciw Państwa potrzebom pod­ję­ła działania dotyczące realizacji wspólnego projektu współfi­nan­so­wa­ne­go ze środków Woje­wódz­ki­ego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie mo­der­nizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymiany kotłów grzew­czych. Niestety do chwili obecnej nie ukazał się konkurs, w którym Gmina Wolanów mog­ła­by złożyć wniosek dla swoich mieszkańców w w/w zakresie.

Rozstrzygnięcie Konkursu na Kartkę Wielkanocną, edycja 2018 r.
2018.04.06
nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie

Przed świętami 28 marca (tj. środa) w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie odbyło się wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie plastycznym na Kartkę Wielkanocną edycja 2018, zorganizowanym dla uczniów szkół z terenu Gminy Wolanów.

Życzenia świąteczne
2018.03.29
Życzenia świąteczne
Życzenia świąteczne
2018.03.29
Życzenia świąteczne

Dyrektor i Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie składają życzenia świąteczne wszystkim mieszkańcom Gminy Wolanów oraz pracownikom Urzędu Gminy w Wolanowie.

Wielkanocne Warsztaty Twórcze w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie
2018.03.29
warsztaty twórcze wielkanocne wianki

"Wielkanocne wianki" - dnia 22 marca w sali widowiskowej odbyły się pierwsze z cyklicznych war­szta­tów dla dorosłych orga­ni­zo­wa­nych przez GCK w Wolanowie. Każdy uczestnik warsztatów włas­no­rę­cznie wykonywał wielkanoc­ny wianek – stroik, na stół lub drzwi i palma.

Wiosenna wycieczka dzieci do Hula Parku w Radomiu
2018.03.29
zabawy w kulkach

Dnia 22 marca Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zorganizo­wa­ło wiosenną wycieczkę dla ma­lu­chów. Dzieci w wieku od 2 – 5 lat, nieuczęszczające do przed­szko­la odwiedziły radomskie "Cen­trum Zabaw Hula Park" wraz ze swoimi mamami.

Życzenia świąteczne
2018.03.29
życzenia świąteczne
Zajęcia Wielkanocne w Świetlicy w Mniszku
2018.03.28
Wielkanocny królik - już pomalowany

Podczas zajęć dzieci i młodzież składała wielkanocnego zająca ze sklejki. Po złożeniu nadszedł czas na malowanie gotowego modelu, który może posłużyć jako świąteczny stroik. Dopeł­nie­niem dekoracji było wielkanocne jajko przyozdobione według włas­ne­go pomysłu.

Finał Konkursu Wiedzy o Polskich Noblistach
2018.03.23
Laura i Miłosz wraz z opiekunkami

Uczniowie PSP w Wolanowie Laura Kowalczyk (VIIa) i Miłosz Pisarek (VIa) wzięli udział w finale X Edycji Kon­kur­su Wiedzy o Polskich Nob­lis­tach, który odbył się 22 marca 2018 r. w XIII Liceum Ogól­no­kształ­cącym z Oddziałami Dwu­ję­zy­czny­mi im. Polskich Noblistów w Radomiu.
 

Wyniki Konkursu na Kartkę Wielkanocną
2018.03.22
Wyniki Konkursu na Kartkę Wielkanocną

Termin i miejsce wręczenia nag­ród zostanie ogłoszony w pią­tek na profilu GCK na fb! Gra­tu­lujemy wygranym i wy­róż­nio­nym. Dziękujemy za wszystkie prace, które do nas dotarły. Wybór był bardzo trudny, a prace kolorowe, pełne pomysłów i świątecznego ducha.

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie
2018.03.22
Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

w następujących powiatach wo­je­wództwa mazowieckiego: powiat białobrzeski z wyłączeniem gminy Promna, powiat garwoliński, powiat kozienicki, powiat lipski, powiat łosicki, powiat miński, powiat ostrowski, powiat otwocki, powiat przysuski, powiat radom­ski i m. Radom, powiat siedlecki i m. Siedlce, powiat sokołowski, powiat szydłowiecki, powiat wę­grow­ski, powiat wołomiński, powiat wyszkowski, powiat zwo­leń­ski.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)
2018.03.20
Wybierz PFR

Oszczędzasz czas i minima­li­zu­jesz ryzyko błędów rachun­ko­wych lub pomyłek, które mo­żesz popełnić przy samo­dziel­nym przepisywaniu danych z informacji od płatników (np. z PIT-11). To urząd skarbowy wpisuje za ciebie przychody, koszty uzyskania przychodów i składki na ubezpieczenia, wyka­za­ne w informacjach złożonych przez twojego pracodawcę. Szybciej otrzymasz też zwrot nadpłaconego podatku.

WYSTAWA KARTEK ŚWIĄTECZNYCH
2018.03.19
WYSTAWA KARTEK ŚWIĄTECZNYCH

Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie zaprasza na wystawę Wielkanocnych kartek świątecz­nych w okresie od 15 marca do 15 kwietnia 2018r.

Dzień Kobiet na spotkaniu Stowarzyszenia Seniorów
2018.03.19
Dzień Kobiet na spotkaniu Stowarzyszenia Seniorów

Dnia 14 marca w sali wido­wis­ko­wej Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie odbyło się cykliczne spotkanie Stowarzyszenia Se­nio­rów. Było ono poświęcone pię­knym Paniom i ich świętu.

Dzień Sołtysa w Gminie Wolanów
2018.03.16
Słodki poczęstunek dla sołtysów

11 marca to Dzień Sołtysa. Święto to ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi.
 

Wielkanocne Wianki
2018.03.15
Wielkanocne Wianki

Gminne Centrum Kultury w Wo­la­nowie zaprasza na Warsztaty Twórcze dla dorosłych "Wiel­ka­noc­ne Wianki"

Wybory na SUPER KOLEŻANKĘ i SZKOLNEGO DŻENTELMENA
2018.03.15
Wybory na SUPER KOLEŻANKĘ i SZKOLNEGO DŻENTELMENA

Do tych tytułów mogli kan­dy­do­wać wszyscy uczniowie oraz wszystkie uczennice klas 0 - VII PSP w Sławnie. Wybory odbyły się 05 marca 2018 roku.

Nowa świetlica w gminie Wolanów
2018.03.12
Montarz sufitu

Dzięki silnemu zaangażowaniu mieszkańców i przedstawicieli miejscowości Wawrzyszów oraz przychylności władz gminy Wo­la­nów, trwają prace remontowe w budynku po byłej szkole pod­sta­wo­wej. Niszczejący przez lata obiekt uzyskuje nowe oblicze.

Ustanowienie herbu gminy Wolanów
2018.03.09
Ustanowienie herbu gminy Wolanów część druga materiału filmowego

Ustanowienie herbu gminy Wolanów część druga materiału filmowego

Ustanowienie herbu gminy Wolanów
2018.03.09
Ustanowienie herbu gminy Wolanów część pierwsza materiału filmowego

Ustanowienie herbu gminy Wolanów część pierwsza mater­iału filmowego

Spotkanie Uniwersytetu III Wieku
2018.03.08
czekolada dla pięknych pań

Raz w roku jest taki dzień, który przemija, jak piękny sen… 8 marca, jak co roku od wielu lat, obchodzimy Dzień Kobiet, który świętujemy uroczyście także w naszej gminie.

2018.03.08

Konsultacje
 w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wolanów na 2018r.”

 

Kobiety są naj...
2018.03.08
Kobiety są naj...

          Dzień Kobiet, to coroczne święto kobiet o długiej, bo prze­szło stuletniej tradycji, obcho­dzo­ne w Polsce 8 marca. Z tej to okazji w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie w dniu 4 marca 2018 r. zorga­nizo­wano wspaniałą uroczystość, na którą bardzo licznie przybyły Panie z naszej gminy.

Dzień Kobiet
2018.03.08
Dzień Kobiet
Obwieszczenie Starosty Radomskiego
2018.03.08

w sprawie zezwolenia na re­ali­zację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3565W relacji Wolanów - Kończyce na odcinku od km 0+000 do km 0+402,50 o długości L=402,51 m na terenie gminy Wolanów.

Zaproszenie
2018.03.06
Zaproszenie do konkursu

do konkursu „KARTKA WIEL­KA­NOC­NA 2018„. Konkurs adre­so­wa­ny jest do uczniów szkół z terenu gminy Wolanów.

Młodzież zapobiega pożarom
2018.03.01
wystawa prac plastycznych zgłoszonych do konkursu

W dniu 23.02.2018r. (tj. piątek) w Sali widowiskowej Gminnego Cen­trum Kultury w Wolanowie odbyły się eliminacje gminne Ogól­no­pols­kie­go Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „ Młodzież zapobiega pożarom”. W tegorocznej edycji głównym celem konkursu było po­pu­la­ry­zo­wanie przepisów przeciw­po­ża­ro­wych wśród dzieci  i mło­dzie­ży, poznanie historii pożar­nic­twa i sprzętu straży pożarnej.
 

Zaproszenie
2018.02.23
plakat: dzień kobiet

Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała, Publiczna Szkoła Pod­sta­wowa, Gminna Biblioteka Pub­licz­na, Gminne Centrum Kultury w Wolanowie serdecznie zaprasza­ją na popołudnie artystyczne „Kobiety są naj...", które od­bę­dzie się w dniu 4 marca (nie­dziela) o godz. 16.00 w PSP w Wolanowie, przy ul. Kolejowej 29

Dofinansowanie do wymiany kotłów grzewczych
2018.02.23
Paląca się biomasa

Gmina Wolanów planuje ubiegać się o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań związanych z ogranicze­niem emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni. W związku z powyższym zapra­sza­my osoby zainteresowane modernizacją indywidualnych źródeł ciepła do składania ankiet w terminie do 7 marca 2018 r.

Zaproszenie na szkolenie
2018.02.20
Logo ARiMR

Biuro Powiatowe Agencji Restruk­tu­ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomiu zaprasza na szkolenie dotyczące: Zasad wypełniania wniosków o przy­zna­nie płatności w roku 2018, w aplikacji eWnio­sek­Plus

Apel podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2017/2018
2018.02.20
Podsumowanie I półrocza 2017 w PSP w Sławnie

8 lutego 2018 r., odbył się apel podsumowujący I półrocze, który prowadziły przedstawicielki SU Julia Bieniek i Oliwia Pietrzyk. Uczennice z małego samorządu przypomniały wszystkim najważ­niej­sze wydarzenia, jakie miały miejsce w szkole, jak i zajęcia edukacyjno-kulturalne, odbywa­ją­ce się w naszej gminie i mieś­cie, a w których brały udział poszczególne klasy. W szcze­gól­ny sposób zostali wyróżnieni uczniowie, którzy odnieśli suk­ce­sy w konkursach i zawodach sportowych.

BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE
2018.02.16
Logo konkursu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospo­dars­two Rolne. Głównymi orga­niza­to­ra­mi Konkursu są: Minister­stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspek­cja Pracy oraz Agencja Restruk­tu­ry­za­cji i Modernizacji Rolnictwa. Patronat Honorowy sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Pol­skiej Andrzej Duda.

Zaproszenie do Hula Parku
2018.02.16
Zaproszenie do Hula Parku

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie i Klub Malucha za­pra­szają dzieci nieuczę­szcza­jące na wycieczkę do radomskiego Hula Parku w czwartek 22 marca o godz. 10:20 (zbiórka w siedzibie GCK w Wolanowie)

Konkurs plastyczny "Zapobiegamy pożarom"
2018.02.15
Miniaturka plakatu

Konkurs poszerza wiedzę o sze­ro­ko rozumianym bezpieczeń­stwie, o trudnej i bardzo po­trzeb­nej pracy strażaka, pokazuje, że w dzisiejszych czasach strażak nie tylko gasi pożary, nie tylko niesie pomoc, ale także ratuje ludzi poszkodowanych w wy­pad­kach drogowych, podczas klęsk żywiołowych, usuwa skutki kata­strof chemicznych i ekolo­gicz­nych.

100-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu
2018.02.12

W dniu 5 października 2018r. Zespół Szkół Ekonomicznych będzie obchodzić Jubileusz 100-lecia. Zespół Szkół Ekonomicz­nych w Radomiu zaprasza do udziału w uroczystości absol­wen­tów i sympatyków placówki. Informacje dotyczące tego wy­da­rzenia umieszczane będą sys­te­ma­tycznie na stronie internetowej Szkoły http://zse.radom.pl/

Tłusty Czwartek w GCK
2018.02.09
Tłusty Czwartek w GCK

"Pączki, pączki, chrusty, chrusty – niech nam żyje czwartek tłusty!" pod takim hasłem w dniu  08.02.2018r. wraz z Sołtysem Wolanowa - Teresą Pankowską oraz zebranymi w naszej ka­wia­re­nce gośćmi świętowaliśmy ten słodki dzień.

Zaproszenie
2018.02.09
razemdlaradomki-logo

Stowarzyszenie „Razem dla Ra­dom­ki” wspólnie z Urzędem Gminy Wolanów zapraszają wszystkie zainteresowane osoby na drugie spotkanie warsztatowe z zakresu przygotowania, pla­no­wa­nia i pisania wniosków o do­fi­nan­so­wa­nia w konkursach zew­nę­trznych, skierowanych do orga­ni­za­cji pozarządowych.

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020


fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek
godz. 7:30-15:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.