Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

 • System do komunikacji z mieszkańcami
 • gminny portal mapowy
 • zastrzegam.pl

Nawigacja

Inne linki

Treść strony

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w ramach projektu "Smart Villagess"

 • Plakat Smart Villages

Opracowanie koncepcji Smart Villagess dla miejscowości Chruślice położonej w gminie Wolanów

Koło Gospodyń Wiejskich „Babki.pl” w Chruślicach podpisało umowę na opracowanie koncepcji Smart Villages. Głównym celem operacji będzie opracowanie idei koncepcji smart village dla wspomnianej miejscowości Chruślice. Proces tworzenia wpłynie na aktywizację lokalnego społeczeństwa oraz ich uświadomienia w zakresie wykorzystania dotychczasowych zasobów, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwoju cyfryzacji, mobilności, czy też poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców, rozwój usług społecznych, czy też estetykę wykorzystania przestrzeni itp.

Zaproszenie do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

Zaproszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczące głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w terminie od dnia 28 kwietnia do 14 maja 2023 r. 

Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej

Zaproszenie dotyczy OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 3/2023 NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2023 ROKU ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Wolanów Nr 18 /2023 z dnia 13 lutego 2023r.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2023

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku

Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwar-tego konkursu ofert nr 2/2023 na powierzenie zadania publicznego w 2023 roku w zakresie kul-tury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 • Logotypy

Wyposażenie kuchni dla KGW ,,Babki.pl" w Chruślicach

Dzięki realizacji zadania została doposażona organizacja w niezbędny sprzęt służący możliwości funkcjonowania i rozwijania się organizacji poprzez prezentowanie dorobku kulinarnego i naszego dziedzictwa kulinarnego w organizowanych wydarzeniach na terenie gminy Wolanów i nie tylko. Dzięki temu nastąpiło wzmocnienie możliwości udziału oraz organizacyjnych działalności Koła Gospodyń Wiejskich na ternie gminy Wolanów ale i poza jej granicami. Członkinie KGW znane są z wyśmienitych potraw m.in. pierogów, barszczu z grzybami, gwiazdy z makiem czy choinek piernikowych. Nasze gospodynie to specjalistki w tej dziedzinie, lubią gotować i dzielić się swoim doświadczeniem. Dzięki realizacji ww. zadania znacznie ułatwimy przygotowywanie różnych potraw oraz stworzymy możliwości samodzielności podczas udziału w wydarzeniach plenerowych organizowanych na terenie gminy i nie tylko. Nasze gospodynie to również specjalistki w wypiekaniu przepysznych ciast.
W wyniku realizacji projektu doposażone zostało KGW w lodówkę wolnostojącą, kuchenkę z piekarnikiem wolnostojącą oraz zabudowę meblową kuchenną.
Całkowita wartość realizacji zadania: 7 011,99 zł, w tym dofinansowano ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 7 000,00 zł.

Realizacja w projekcie zapewnia osiągnięcie rezultatów poprzez udział w różnych wydarzeniach min.: udział w pikniku międzypokoleniowym, udział w wydarzeniu Wigilia pod Gwiazdami czy udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym. 

Zadanie publiczne pn. „Wyposażenie kuchni dla KGW ,,Babki.pl" w Chruślicach” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

hasztagi: #Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

 • pierogi
 • lodówka
 • lepienie pierogów
 • zabudowa kuchenna
 • wigilia pod gwiazdami 2022
 • udział w jarmarku świątecznym
 • specjalność KGW - gwiazda makowa
 • pyszne ciasta Babek.pl

następna strona »

Stopka strony

 • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

 • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.