Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • System do komunikacji z mieszkańcami
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Inne linki

Treść strony

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw

Szanowni Mieszkańcy,

w dniach od 23 maja do 6 lipca 2022 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Wolanów.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach uchwał dotyczących statutów sołectw.

Konsultacje podzielone są na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa.

Konsultacje przeprowadza się w formie możliwości zgłaszania opinii i wniosków, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionym formularzu. Projekty statutów są dostępne w formie:

  1. a) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej u sołtysa w poszczególnych sołectwach,
  2. b) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej w Urzędzie – biurze rady gminy,
  3. c) publikacji projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wolanów bip.wolanow.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.wolanow.pl

Składanie opinii i wniosków do projektu statutu odbywa się na określonym formularzu w formie papierowej lub drogą elektroniczną na adres: gmina@wolanow.pl, w terminie od 23 maja 2022 do 4 lipca 2022 roku.

 

Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 12 kwietnia  2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wolanów

Konsultacje

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2022r.”

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Kowalanka w sprawie zmiany urzędowej rodzaju miejscowości Kowalanka

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej „Projektem”, i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.

  • baner drugiego etapu konsultacji w sprawie projektu

Konsultacje publiczne

drugiej wersji projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Informacja

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach dot. "Rozbudowy drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew - Wolanów - Augustów"

następna strona »

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.