Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • System do komunikacji z mieszkańcami
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Inne linki

Treść strony

LGD Razem dla Radomki zaprasza na spotkanie konsultacyjne do Wolanowa, które zostanie poświęcone przygotowaniu nowej lokalnej strategii rozwoju.

towarzyszenie „Razem dla Radomki” realizuje cykl spotkań w formie konsultacji społecznych, mających na celu opracowanie przy udziale mieszkańców naszego obszaru nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na okres programowania unijnego lat 2023-2027 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Opracowanie tego dokumentu pozwoli na ubieganie się o kolejne wielomilionowe wsparcie finansowe na wdrażanie działań na obszar gmin: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew.

Konsultacje społeczne dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia!

Zapraszamy na spotkania dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+.

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Ankieta w sprawie potrzeb na obszarze Partnerstwa "Radomski Obszar Funkcjonalny"

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wypełnienia ankiety o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa "Radomski Obszar Funkcjonalny", który obejmuje miasto Radom, miasto Pionki, gminy miejsko-wiejskie Iłża, Jedlnia-Letnisko oraz Skaryszew, gminy wiejskie: Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Kowala, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew.

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Wolanów do 2030 roku

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw

w dniach od 23 maja do 6 lipca 2022 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Wolanów.

Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 12 kwietnia  2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wolanów

Konsultacje

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2022r.”

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Kowalanka w sprawie zmiany urzędowej rodzaju miejscowości Kowalanka

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej „Projektem”, i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.

  • baner drugiego etapu konsultacji w sprawie projektu

Konsultacje publiczne

drugiej wersji projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Informacja

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach dot. "Rozbudowy drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew - Wolanów - Augustów"

następna strona »

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.