Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • gminny portal mapowy
  • Projekt Cyfrowa Gmina

Treść strony

Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Partnerstwa Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Partnerstwa Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (pełną informację wraz z załącznikami znajdziecie Państwo w zakładce AKTUALNOŚCI   KONSULATCJE SPOŁECZNE na stronie http://stowarzyszenierof.pl/).  Konsultacje społeczne trwają od dnia 27.03.2024r do 30.04.2024r.

Zarządzenie Nr 21/2024 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 21 lutego 2024r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2024r. 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+

  • Konsultacje 29.06.2023 r.
  • Konsultacje GOFR

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+

Zamieszczamy poniżej dokumentację projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w celu umożliwienia zapoznania się z nim przez mieszkańców i zgłaszanie ewentualnych uwag.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+

Zamieszczamy poniżej "Wstępny projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej" w celu umożliwienia zapoznania się z nim przez mieszkańców i zgłaszanie ewentualnych uwag.

Konsultacje w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2023r.”

 Konsultacje w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Wolanów na 2023r.”

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu Ochrony Środowiska

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolanów na lata 2023-2026 z perspektywą do 2028r.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany urzędowej rodzaju miejscowości Sabat

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Strzałków i Sabat w sprawie zmiany urzędowej rodzaju miejscowości Sabat

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany urzędowej rodzaju miejscowości Gawronie

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Franciszków i Gawronie w sprawie zmiany urzędowej rodzaju miejscowości Gawronie

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany urzędowej rodzaju miejscowości Michałów

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Bieniędzice i Michałów w sprawie zmiany urzędowej rodzaju miejscowości Michałów

Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Strzałków i Sabat w sprawie zmiany urzędowej rodzaju miejscowości Sabat

Zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Franciszków i Gawronie w sprawie zmiany urzędowej rodzaju miejscowości Gawronie

Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Bieniędzice i Michałów w sprawie zmiany urzędowej rodzaju miejscowości Michałów

Zarządzenie Nr 115/2022 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 12 grudnia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolanów na lata 2023 – 2026 z perspektywą do 2028 roku

Sprawozdanie z konsultacji

projektu Programu Współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

Zarządzenie Nr 106/2022 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 7 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Bezpłatne konsultacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach akcji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego Obiektu”

„Konsultacje dla wszystkich mieszkańców odbędą się w październiku i listopadzie w różnych regionach kraju. Dokładny harmonogram spotkań w poszczególnych województwach i adresy punktów, w których eksperci będą udzielać fachowych porad jest dostępny na stronie www.dzieninzyniera.pl

LGD Razem dla Radomki zaprasza na spotkanie konsultacyjne do Wolanowa, które zostanie poświęcone przygotowaniu nowej lokalnej strategii rozwoju.

towarzyszenie „Razem dla Radomki” realizuje cykl spotkań w formie konsultacji społecznych, mających na celu opracowanie przy udziale mieszkańców naszego obszaru nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na okres programowania unijnego lat 2023-2027 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Opracowanie tego dokumentu pozwoli na ubieganie się o kolejne wielomilionowe wsparcie finansowe na wdrażanie działań na obszar gmin: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew.

Konsultacje społeczne dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia!

Zapraszamy na spotkania dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+.

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Ankieta w sprawie potrzeb na obszarze Partnerstwa "Radomski Obszar Funkcjonalny"

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wypełnienia ankiety o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa "Radomski Obszar Funkcjonalny", który obejmuje miasto Radom, miasto Pionki, gminy miejsko-wiejskie Iłża, Jedlnia-Letnisko oraz Skaryszew, gminy wiejskie: Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Kowala, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew.

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Wolanów do 2030 roku

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw z terenu Gminy Wolanów

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw

w dniach od 23 maja do 6 lipca 2022 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Wolanów.

Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 12 kwietnia  2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wolanów

Konsultacje

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2022r.”

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Kowalanka w sprawie zmiany urzędowej rodzaju miejscowości Kowalanka

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej „Projektem”, i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.

  • baner drugiego etapu konsultacji w sprawie projektu

Konsultacje publiczne

drugiej wersji projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Informacja

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach dot. "Rozbudowy drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew - Wolanów - Augustów"

następna strona »

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.