Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

 • gminny portal mapowy
 • Projekt Cyfrowa Gmina

Treść strony

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu informuje, iż w dniu 20 czerwca 2024r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej CDR przy ulicy Chorzowskiej 16/18 w Radomiu odbędzie się szkolenie dla hodowców trzody chlewnej.

 • przymrozki

Wniosek o oszacowanie szkód w uprawach rolnych

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, Wójt Gminy Wolanów informuje, że osoby poszkodowane w/w zjawiskiem, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych od 31 maja do 7 czerwca 2024 roku

 • Plakat: turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2009 - 2017r. (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.
 • MODR Warszawa - logo

Szkolenie z zakresu: „Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie”

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Radomiu informuje, że zgodnie z ustawą o ochronie roślin art. 65 ust. 3 ustawy o środkach ochrony roślin ( Dz. U. z 2023 r. poz. 340 ) prowadzi nabór rolników na szkolenie uzupełniające (jednodniowe) z zakresu: „Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie”

 • ulotka ASF zasady

Informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu w związku z sytuacją epizootyczną dotyczącą afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu radomskiego związaną z pojawieniem się nowych ognisk tej choroby u dzików przekazuje informacje dotyczące objawów mogących wskazywać na wystąpienie ASF, oraz zasad, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń.

 • Plakat konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

KRUS zaprasza właścicieli Gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.
XXI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Partnerem Strategicznym jest AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą brać właściciele zarówno dużych, jak i małych gospodarstw rolnych o różnych profilach produkcji. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych KRUS, których priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. 

Ogłoszenie o szkoleniu organizowanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu

Tematyka

 1. Prowadzenie uboju zwierząt gospodarskich w celu pozyskania mięsa na użytek własny,
 2. Aktualna sytuacja epizootyczna w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

Termin szkolenia

7 marca 2024 (czwartek), godzina 9.00

Szkolenie odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie

Adres: Zakrzew 43, 26-652 Zakrzew

Koszt szkolenia: bezpłatne

Po zakończeniu szkolenia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu wystawia, na wniosek osoby zainteresowanej, zaświadczenie o odbyciu szkolenia o uboju zwierząt gospodarskich w celu pozyskania mięsa na użytek własny.

Za wystawienie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł, którą należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Radomiu Wydział Budżetu i Podatków PEKAO S.A. II O/Radom nr. 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Załącznik:

https://www.piw.radom.pl/images/pliki/ubojwlasny/wniosek.docx

Dopłaty do kukurydzy - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r.

Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone na czas naboru:

 • w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r. placówki te będą otwarte w godzinach 07:00-18:00;
 • w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta;
 • ponadto biura powiatowe będą czynne również w sobotę 24 lutego 2024 r. w godzinach 08:00-16:00.

Pomoc finansowa skierowana jest do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstw i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy. Przepisy nie wymagają jednocześnie załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

Budżet programu wynosi 1 mld zł. Wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę) nie większej niż 100 ha i stawki pomocy wynoszącej:

 • 1 000 zł dla województw lubelskiego i podkarpackiego;
 • 700 zł dla województw małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podlaskiego;
 • 500 zł dla województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Jeżeli wynikająca ze złożonych wniosków kwota pomocy przekroczy przewidzianą na dofinansowanie pulę środków, wówczas do wyliczenia pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii biur powiatowych, drogą listowną (za pośrednictwem Poczty Polskiej) lub przez platformę ePUAP lub przy pomocy usługi mObywatel na stronie gov.pl.

 • Plakat: XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2024 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo...

XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2024 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Zwrot akcyzy paliwowej dla rolników

Zwrot akcyzy paliwowej dla rolników

Urząd Gminy Wolanów przypomina, że każdy rolnik, który chce odzyskać część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za I okres 2024 powinien w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta gminy Wolanów, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. Dokumenty należy składać w pok. nr 22 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu w związku z aktualną sytuacją epizootyczną w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) przekazuje do wykorzystania służbowego i stosowania „Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia grudnia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, miasta stołecznego Warszawy, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego, węgrowskiego i żuromińskiego."

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji UE 2023/2421 z dnia 24 października 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego UE 2021/605 ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (...)

 • Konkurs Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś

Konkurs Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o uruchomieniu kolejnego IV ogólnopolskiego konkursu testowego z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”. Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników zasad Ochrony Zdrowia i Życia w gospodarstwie rolnym, oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

 • Plakat konkursu

Bezpiecznie na wsi mamy upadkom zapobiegamy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o uruchomieniu kolejnego, piątego losowania hulajnóg dla dzieci, które ukończą kurs e-learningowy pt „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Kurs ten w nowoczesnej formie przybliża wiedzę o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

Uwaga Rolnicy

W ślad za pismem Wojewody Mazowieckiego zamieszczamy informację dotyczącą programu płatności dla małych gospodarstw (do 5 ha użytków rolnych) realizowanego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027.

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2023

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że po raz kolejny na platformie informacyjnej AgroNews.com.pl zostanie przeprowadzony Internetowy Konkurs  Bezpieczne Gospodarstwo  Rolne. Internauci, w oparciu o informacje udostępnione przez Kasę, wybiorą spośród laureatów etapu centralnego najbezpieczniejsze, ich zdaniem, gospodarstwo rolne. Na uczestniczące w Konkursie gospodarstwa będzie można oddawać głosy od 10 sierpnia do 17 września 2023 r. System informatyczny zarejestruje tylko 1 głos z jednego komputera, identyfikując po unikalnym numerze IP. Zwycięzca Konkursu internetowego otrzyma dodatkowe nagrody ufundowane przez organizatora plebiscytu.

 • Plakat
 • ulotka - strona pierwsza
 • ulotka - strona druga

Płatności dla małych gospodarstw

Płatnością dla małych gospodarstw powinni zainteresować się przede wszystkim rolnicy, w gospodarstwach których powierzchnia użytków rolnych w roku 2023 wynosi nie więcej niż 5 ha i we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 ubiegają się tylko o podstawowe wsparcie dochodów i płatność redystrybucyjną.

Informacja dla rolników

Wójt Gminy Wolanów informuje, że Wojewoda Mazowiecki pismem WI-IV.7160.3.18.2023.PM z dnia 26 lipca 2023r. poinformował, iż weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 1350), które regulują mechanizm powołania i działania komisji ds. oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku, o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
 • Logo KRUS

Nowa strona internetowa KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Radomiu informuje o uruchomieniu nowej strony internetowej KRUS dostępnej pod adresem www.gov.pl/KRUS

 • Zawrot akcyzy paliwowej dla rolników

ZWROT AKCYZY PALIWOWEJ DLA ROLNIKÓW

Urząd Gminy Wolanów przypomina, że każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego

 • Logo

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Wolanów

Gmina Wolanów pozyskała dofinansowanie na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023".  Realizowane Zadanie pn.: „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Wolanów” jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

 • Ankieterzy pomogą rolnikom. Rusza druga faza ważnych badań statystycznych

Ankieterzy pomogą rolnikom. Rusza druga faza ważnych badań statystycznych

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju odbywają się istotne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne. Obowiązek udziału w nich mają wylosowane gospodarstwa rolne. Jeśli rolnik nie wypełnił do 16 czerwca formularza przez Internet, porozmawia teraz osobiście lub telefonicznie z ankieterem.

 • Badanie rolne 06-08.2023

Ruszają ważne badania polskiego rolnictwa! Skorzystaj z formularza on-line

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju zostaną przeprowadzone istotne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne wśród wylosowanych gospodarstw rolnych. Tylko w ciągu pierwszych dwóch tygodni będzie można przekazać wymagane informacje przez Internet.

Nowe stawki dopłat dla rolników

 • Plakat: Nowe stawki dopłat dla rolników

Komunikat w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu radomskiego

Wolanów, dnia 10.05.2023r.

 

KOMUNIKAT

W ślad za pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu, informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 08 maja 2023r. na terenie powiatu radomskiego oraz miasta Radom nakazuję się utrzymywanie drobiu w zamknięciu.

Zgodnie z tym rozporządzeniem nakaz obowiązuje wszystkich mieszkańców powiatu.

 

Sekretarz Gminy Wolanów

/-/ Małgorzata Szczepaniak

 

 

 

W załączeniu:

Webinar dla rolników

 • Plakat bezpatny webinar dla rolników

ROLNIKU PAMIĘTAJ !

Z DNIEM 4 MAJA 2023 R. ZOSTAJE PRZYWRÓCONY OBOWIĄZEK POSIADANIA WAŻNYCH ZAŚWIADCZEŃ O UKOŃCZENIU SZKOLEŃ W ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ORAZ OBOWIĄZEK BADANIA SPRZĘTU DO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

 • MODR Warszawa

Informacja o szkoleniu chemizacyjnym

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje szkolenie chemizacyjne „Z ZAKRESU STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZY UŻYCIU OPRYSKIWACZY”

 • Plakat: XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą brać właściciele zarówno dużych, jak i małych gospodarstw rolnych o różnych profilach produkcji. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych KRUS, których priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Konkurs plastyczny "BEZPIECZNIE NA WSI"

 • Plakat konkursu plastycznego "BEZPIECZNIE NA WSI"

Druga edycja konkursu „MY i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas”

 • Plakat konkursu „MY i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas”
 • Plakat konkursu „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”

Konkurs „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT w Radomiu informuje, że został ogłoszony IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Tegoroczna edycja będzie przebiegać pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

 • Logo KRUS

Turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Radomiu informuje, że od 1 stycznia 2023 roku organizowane są turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych, w celu poprawy kondycji psychofizycznej i jakości  życia. Turnusy są organizowane w 7 dniowym trybie stacjonarnym. Na turnus regeneracyjny pacjent może być kierowany nie częściej niż 12 miesięcy.

Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

Informacja

o naborze wniosków na udział w programie "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku

Urząd Gminy Wolanów przypomina, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej za I okres w 2023 r. może:
• w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta gminy Wolanów, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas

Celem II edycji konkursu jest upowszechnianie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie i przekazanie – zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi – pracy konkursowej, w której przedstawią jak dzięki projektom realizowanym przy wsparciu budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zmieniło się codzienne życie i otoczenie wokół nas.

II edycja konkursu organizowana jest w trzech kategoriach wiekowych dla dzieci szkół podstawowych (klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8), branych pod uwagę odrębnie dla każdego z 16 województw, i będzie trwać od 21 listopada 2022 r. do 3 marca 2023 r. Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy, zaś pozostali – wyróżnienia i dyplomy.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej https://www.gov.pl.web/rolnictwo/Konkurs-myiryby

 

 • Plakat: My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas

Informacja o możliwości bezpłatnego oddania opon rolniczych

Wójt Gminy Wolanów informuje rolników z terenu Gminy Wolanów o możliwości bezpłatnego oddania opon rolniczych do Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w Garnie przy ul. Kasztanowej 21, 26-625 Wolanów.

W związku z powyższym rolnicy zainteresowani organizowaną akcją proszeni
są o zgłaszanie
ilości i rodzaju opon (np.: od ciągnika, kombajnu lub innej maszyny rolniczej) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2022r. do Urzędu Gminy Wolanów (osobiście w pok. Nr 10, I piętro lub telefonicznie pod nr tel. 48 380-36-53, 380-36-30). Zgłoszenia można dokonać również u sołtysa wsi.

W ramach organizowanej akcji każdy rolnik będzie mógł dostarczyć we własnym zakresie w dniach 05.12.2022r. do 09.12.2022r. w godzinach od 9.00 – 14.00 maksymalnie do 2 opony rolniczych.

Każdy korzystający z akcji rolnik z terenu gminy podczas oddawania opon zobowiązany będzie okazać dowód tożsamości, który potwierdzi jego zamieszkanie na terenie Gminy Wolanów. Organizowana zbiórka nie obejmuje opon samochodowych.

        Wójt Gminy Wolanów

/-/ Ewa - Markowska Bzducha

 • Plakat konkursu

III Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT KRUS w Radomiu zaprasza rolników do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

Losowanie hulajnóg dla dzieci, które wykonają kurs e-learningowy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że po raz czwarty uruchomiono Losowanie hulajnóg dla dzieci, które wykonają kurs e-learningowy pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Kurs ten w nowoczesnej formie przybliża wiedzę o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

 • logo

Ogłoszenie o uruchomieniu naboru wniosków o wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest

W terminie od dnia 17 października 2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r. będzie można składać wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” - z zakresu wymiany w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest.

 • Plakat Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2022

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że Telewizja Interaktywna AgroNews.com.pl – patron medialny XIX Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo  Rolne” – uruchomiła Internetowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2022”. Spośród 16 gospodarstw rolnych zakwalifikowanych do etapu centralnego, wybranych przez wojewódzkie komisje konkursowe, widzowie wybiorą JEDNO – najbezpieczniejsze ich zdaniem.

Link do strony AgroNewscom.pl:https://agronews.com.pl/artykul/zaglosuj-na-najbezpieczniejsze-gospodarstwo-w-internetowym-konkursie-bezpieczne-gospodarstwo-rolne-2022/

 • Logotyp Organizatora - UE - MRiRW - KSOW - PROW

Konkurs „Świat się kręci wokół wsi”

Weź udział w II ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”!

W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest Organizatorem konkursu, zapraszamy do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i prześlij swój film do Organizatora konkursu. Pokaż, jak zmienia się polska wieś.

 Jak się zgłosić?

Formularze zgłoszenia są przyjmowane do 28 września 2022 r., a filmy do 30 września 2022 r. Szczegóły znajdziesz na stronie MRiRW oraz na stronach Partnerów konkursu – ARiMR i KOWR:

www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi

https://www.gov.pl/web/arimr/wszystkie-aktualnosci

https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe:

 • Kategoria I – Ta kategoria jest dla Ciebie, jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi. Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat.
 • Kategoria II – Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? Ta kategoria właśnie dla Ciebie. Podziel się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku – z wykorzystaniem środków unijnych.

Cel konkursu

Organizator czeka na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

Celem konkursu jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i zawodu rolnika. Dzięki tej inicjatywie przekonamy się, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to człowiek wszechstronny, który buduje swój potencjał dzięki pracy i efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych.

Nasz ogólny dobrostan zależy od efektów ciężkiej pracy rolników.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie! Na najlepsze prace czekają nagrody pieniężne oraz upominki rzeczowe.

 • Zwrot podatku akcyzowego za paliwo

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 roku

Urząd Gminy Wolanów przypomina, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej za II okres w 2022 r. może:

 • Plakat konkursu

Konkurs "Moja Wizja Zero"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego działając na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 933) ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym” pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka

 • logo ARiMR

60 tys. zł na restrukturyzację małego gospodarstwa – ruszył nabór wniosków

Oddziały regionalne ARiMR rozpoczęły przyjmowanie wniosków o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw. O uzyskanie 60 tys. zł bezzwrotnej premii finansowanej z budżetu PROW 2014 – 2020 można starać się od 16 maja do 14 lipca 2022r.
 • Plakat E-Bazarek

Polski e-bazarek

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego kontynuuje realizację kampanii "Cudze chwalicie,  swoje poznajcie"  promującą platformę polskiebazarek.pl

Informacja powiatowego lekarza weterynarii

w związku z aktualną sytuacją epizootyczną w odniesieniu do grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • logo ARiMR

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Radomiu zaprasza na szkolenie dotyczące:

Dopłat i dofinansowań realizowanych przez ARiMR
w roku
2022

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 25-04-2022 r. o godzinie 12.00
w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Iłży.

 • logo ARiMR

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomiu zaprasza na szkolenie dotyczące:

 

Dopłat i dofinansowań realizowanych przez ARiMR
w roku
2022

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 25-04-2022 r. o godzinie 12.00
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci - wakacje 2022

 • turnusy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2022 roku organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników- ubezpieczonych w KRUS.

         Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2007 - 2015r. (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny (druk dostępny w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych) należy złożyć w najbliższej jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego. Dziecko otrzymuje skierowanie na turnus po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza regionalnego inspektora KRUS do odbycia rehabilitacji we wskazanym ośrodku. W pierwszej kolejności na turnus kierowane są dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Centra rehabilitacji rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Dzieci są pod opieką wychowawców, którzy organizują podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych.

W 2022 roku na terenie OR KRUS w Warszawie organizowane będą  turnusy :

 1. Turnus dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, w terminie od 01.08 -21.08.2022
 2. Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie, w terminie od 30.06-20.07.2022

Turnusy trwają 21 dni.

Wnioski należy składać do PT KRUS Radom w terminie do 13 maja br.

Dodatkowe informacje pod numerem tel.(48-3833740, 48-3443758) lub w siedzibie PT KRUS w Radomiu.

 • element dekoracyjny

III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy o zagrożeniach wypadkowych związanych z upadkami osób w gospodarstwach rolnych, poprawa poziomu bezpieczeństwa pracy na obszarach wiejskich, zmniejszenie wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników, promocja prawidłowych nawyków i zachowań dzieci związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzacja „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat”

 • Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 roku

Urząd Gminy Wolanów przypomina, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej za II okres w 2021 r. może:
• w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta gminy Wolanów, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. Dokumenty należy składać w pok. nr 23 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu.

II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

100 osób, które rozwiąże test online i zdobędzie najwięcej punktów w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów – można składać wnioski

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Nabór potrwa do 30 listopada 2021 r.

Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników.

Spotkanie informacyjne dla rolników dotyczące zatrudniania cudzoziemców

 • Plakat: Spotkanie informacyjne dlarolników dotyczące zatrudnianiacudzoziemców
 • Plakat kursu e-lerning 2021

Losowanie hulajnóg i kurs e-lerningowy dla dzieci

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Radomiu o tegorocznym losowaniu hulajnóg dla dzieci i kursie e-lerningowym.

Ogólnopolski Konkurs dla Młodziezy: Rolnik Liderem Bezpieczenstwa

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Radomiu uprzejmie informuje, że została ogłoszona III edycja Konkursu " Moja Wizja Zero - Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”.
Grupą docelową konkursu jest młodzież w wieku od 15 do 23 lat włącznie, której zadaniem będzie przygotowanie krótkiego filmu pod hasłem „Moja Wizja Zero - Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”. Uczestnicy konkursu mogą dokonywać zgłoszeń i przesyłać swoje filmy do 30 września 2021 r.

 • logo ARiMR

eWoP – startuje nowa aplikacja ARiMR

31 sierpnia 2021 r. ARiMR uruchomiła nową aplikację eWoP, która umożliwia rolnikom składanie przez internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014-2020. To kolejne, obok aplikacji eWniosekPlus, cyfrowe narzędzie, które nie wymaga przygotowania i wysyłania dokumentów w formie papierowej.

Kończy się nabór wniosków o wsparcie na bioasekurację

Tylko do 27 sierpnia 2021 r. rolnicy, którzy utrzymują w swoich gospodarstwach trzodę chlewną, mogą ubiegać się o refundację części wydatków poniesionych na działania bioasekuracyjne.

Dofinansowanie obejmuje zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do dezynfekcji, dezynsekcji lub deratyzacji; zakup odzieży ochronnej oraz zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych. Ubiegać się można o refundację do 50% poniesionych kosztów, a wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

 • Loga: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Inspekcji Weterynaryjnej

ASF materiał informacyjny

Afrykański pomór świń (ASF) to wysoce zaraźliwa choroba atakująca świnie i dziki. Wirus wywołujący tą chorobę jest nieszkodliwy dla ludzi, ale zazwyczaj śmiertelny dla świń. Obecnie nie ma szczepionki ani lekarstwa na ASF. Zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie są kluczem do zatrzymania tej generującej straty finansowe, choroby.

 • logo ARiMR

Modernizacja gospodarstw rolnych dłużej – wnioski do 20 września

Okres przyjmowania wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z budżetu PROW 2014-2020 został wydłużony do 20 września 2021 r.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 roku

 • Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Wolanów przypomina, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej za II okres w 2021 r. może:
• w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta gminy Wolanów, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. Dokumenty należy składać w pok. nr 23 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi: 
100,00 zł x ilość ha użytków rolnych 
oraz
30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Zwrot przyznanych środków nastąpi w terminie: 1 - 29 października 2021 r.
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Więcej pod adresem:https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

 • logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dotacje dla rolników - informacja prasowa ARiMR

ARiMR: 15 i 16 lipca – ogólnopolski webinar – Dotacje dla rolników

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają rolników do udziału w darmowym internetowym webinarium, które odbędzie 15 i 16 lipca 2021 r o godz. 11.00. Spotkanie rozłożone zostało na dwa dni, aby umożliwić jak największej grupie rolników skorzystanie z tej formy edukacyjnej.

Webinarium obędzie się z użyciem aplikacji MS TEAMS. Osoby, które chcą wziąć w nim udział, mogą zrobić to korzystając z linków, które znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W trakcie webinarium eksperci z ARiMR opowiedzą o zasadach ubiegania się o pomoc na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych" – nabór trwa do 19 sierpnia. W e-spotkaniu uczestniczyć będą również przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którzy omówią bieżące działania skierowane do rolników. Szczegółowa agenda webinarium znajduje się na stronie Agencji.

15 lipca w godzinach porannych podany zostanie adres skrzynki e-mail, za pośrednictwem której będzie można zadawać pytania ekspertom biorącym udział w webinarium.

Rolnicy, którzy nie mają komputerów lub dostępu do internetu, a chcieliby wziąć udział w webinarium, proszeni są o skontaktowanie się ze swoim oddziałem regionalnym. Tam uzyskają informacje o placówkach, w których będzie możliwość uczestniczenia w e-spotkaniu. Uprzejmie informujemy, że ze względu na obostrzenia spowodowane covid-19 liczba rolników, którzy będą mogli wziąć udział w webinarium stacjonarnie jest ograniczona.

Webinar został objęty patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy.

 

 

Biuro Prasowe

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa

www.arimr.gov.pl

5 podstawowych zasad, które pomogą uchronić Twoje stado przed ASF

Materiał siewny, pomoc klęskowa, wsparcie dla pszczelarzy – trwa przyjmowanie wniosków

Do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa mogą składać wnioski o pomoc finansową rolnicy, którzy: ponieśli straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2020 roku, chcą skorzystać z kwalifikowanego materiału siewnego lub prowadzą zarejestrowaną działalność pszczelarską.

Informacja o naborze wniosków na udział w programie ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"

Wójt Gminy Wolanów informuje, iż Gmina Wolanów zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

dotycząca obowiązku dokonywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na Mazowszu

 • Logo KRUS

Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nowych możliwościach zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej przez rolników, poprzez platformę ePUAP  usługi Zgłoszenie wypadku przy pracy
 • logo ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina: Trwa kampania dopłat 2021 – wnioski tylko przez internet

15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych  z PROW za 2021 rok. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

 • logo ARiMR

ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat

Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.

Trwa kampania dopłat 2021 - przypominamy: wnioski tylko przez internet

15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory

31 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać przez najbliższe dwa miesiące, czyli do 29 maja 2021 roku.

 • Logo KRUS

Komunikat Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

od 22 marca do 9 kwietnia 2021r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wprowadziła ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów

31 marca 2021 r. upływa termin na zakup komputera ze wsparciem ARiMR

Przypominamy rolnikom, którzy otrzymali z ARiMR pomoc na zakup sprzętu komputerowego, a jeszcze tego nie zrobili, że mają na to czas tylko do 31 marca 2021 roku. Fakturę potwierdzającą dokonanie takiego zakupu trzeba dostarczyć do biura powiatowego ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. To są niezbędne warunki, aby rozliczyć otrzymane wsparcie. 

31 marca ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

 • logo konkursu BGR 2021

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

 • logo ARiMR

Jeszcze przez miesiąc możesz złożyć wniosek i otrzymać nawet 100 tys. zł na ochronę wód przed azotanami

Pomoc, finansowana z PROW 2014-2020, jest adresowana do rolników prowadzących chów lub hodowlę zwierząt, którzy planują budowę urządzeń chroniących wodę przed azotanami. Dotację można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych.

 • logo ARiMR

Więcej czasu na złożenie wniosku o dofinansowanie na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią

Na finansowane z PROW 2014-2020 inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej do wykorzystania zostało blisko 200 mln zł. Wnioski o to wsparcie można składać jeszcze przez ponad miesiąc do 29 marca 2021 r.

 • Plakat - zwrot podatku akcyzowego w rolnictwie

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 roku

Urząd Gminy Wolanów przypomina, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej za I okres w 2021 r. może w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta gminy Wolanów, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Dokumenty należy składać w pok. nr 24 (II piętro),  w godzinach pracy Urzędu.

Informacje prasowe ARiMR

 • 8940

Chroń wody przed azotanami pochodzenia rolniczego - złóż wniosek
o dofinansowanie

ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Pomoc jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a wnioski można składać od 29 grudnia 2020 do 26 lutego 2021 r.

Informacje prasowe ARiMR

 • 8940

Agencja wypłaca pomoc covidową z PROW i „chryzantemową”

Trwają wypłaty pieniędzy dla gospodarstw rolnych szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 oraz sprzedawców chryzantem, którzy z powodu pandemii i nakazu zamknięcia cmentarzy nie mogli sprzedać kwiatów. - Wszyscy, którzy wystąpili o taką pomoc, otrzymają pieniądze do końca bieżącego roku – podkreśla Halina Szymańska, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Informacje prasowe ARiMR

 • 8940

Dofinansowanie inwestycji chroniących przed ASF lub powodzią

Od 31 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Także od tego dnia Agencja oferuje pomoc spółkom wodnym lub związkom spółek wodnych, które zamierzają zainwestować w sprzęt służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do ochrony gospodarstw rolnych przed powodzią. Wnioski będzie można składać do 28 lutego 2021 r.

 

Pomoc dla posiadacza chryzantem

O pomoc może ubiegać się posiadacz chryzantem będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014, str.1), któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku  spowodowanymi epidemią COVID-19.

Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi

Od 29 października do 30 listopada 2020 r. rolnicy mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020.

O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Komunikat KRUS

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, i w związku z zaliczeniem powiatów obsługiwanych przez PT Radom tj. radomskiego i szydłowieckiego do tzw. strefy czerwonej, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do odwołania ograniczono bezpośrednią obsługę interesantów w Placówce Terenowej w Radomiu.  

Szanowni Państwo,

 • POLSKIEBAZAREK

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl. 
Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów - pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.
Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży swoich produktów a konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku

 • Plakat - zwrot podatku akcyzowego w rolnictwie

Urząd Gminy Wolanów przypomina, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej za II okres w 2020 r. może:

• w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta gminy Wolanów, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r. Dokumenty należy składać w pok. nr 24 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 
100,00 zł x ilość ha użytków rolnych 
oraz
30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Zwrot przyznanych środków nastąpi w terminie: 1 - 30 października 2020 r.
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Szacowanie szkód - deszcz nawalny

 • Zdjęcie zalanego gruntu rolnego

Wójt Gminy Wolanów informuje, iż w dniach od 3-10 lipca 2020 roku będą przyjmowane wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. deszczu nawalnego, jakie miało miejsce w dniach od 18-23 czerwca 2020 r.

Szacowanie szkód – przymrozki

 • Zdjęcie termometru wbitego w zmarzniętą ziemię, widoczna oszroniona trawa

Informujemy, iż w dniach 8-16 czerwca 2020 roku rolnicy, którzy ponieśli szkody w uprawach w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych przymrozkami wiosennymi, które wystąpiły od 18-21 kwietnia b.r. mogą składać wnioski o szacowanie szkód do Urzędu Gminy Wolanów.

Wnioski dotyczą tylko przymrozków wiosennych. Do wniosku należy dołączyć:

- Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na rok 2020 (kopia wniosku złożona do ARiMR) - Kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) /księga stada/ paszporty. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem tel: 48 380-36-53

Internetowa platforma dla lokalnych rolników – informacja prasowa MODR

 • MODR e-bazarek

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, zaprasza do korzystania z platformy sprzedażowej e-bazarek, która ma na celu pomoc mieszkańcom Mazowsza w nawiązaniu kontaktów handlowych. Dzięki niej łatwiej będzie można kupić dobrej jakości żywność. Jest to doskonała możliwość tworzenia krótkich łańcuchów dostaw pomiędzy producentami, a konsumentami. Jest to także realizacja hasła „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”.

 

Informacje prasowe ARiMR

 • ARiMR

Młody rolnik 2020 - dla kogo 150 tys. zł wsparcia? 
Od 3 czerwca młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, mogą starać się o dofinansowanie. Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące –
do 1 sierpnia 2020 r.


Weź pieniądze na posadzenie lasu
Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR od 1 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.


Wspólne działanie warte jest nawet 100 tys. euro rocznie - wsparcie grup producentów rolnych i organizacji producentów

Nawet 100 tys. euro rocznie może otrzymać uznana przez ARiMR grupa producentów rolnych lub organizacja producentów. 19 czerwca rusza 7. nabór wniosków w ramach działania 9 – „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020. Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Ostatnim dniem na ich złożenie będzie 17 sierpnia 2020 r.

Informacja ARiMR o możliwości składania zgłoszeń w formie elektronicznej

 • Informacja ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, realizując przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, umożliwia posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych składanie w formie elektronicznej zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych do Systemu IRZ.

W tym celu udostępniono aplikację Portal IRZplus, która pozwala posiadaczom na przesyłanie zgłoszeń bezpośrednio do systemu informatycznego, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych.

Informacja dotycząca uruchomienia giełdy obrotu towarami rolno - spożywczymi.

 • Logo Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Warszawie informuje o uruchomieniu giełdy obrotu towarami rolno - spożywczymi pod nazwą Platforma Żywnościowa.

Stworzona została także strona internetowa poświęcona projektowi pod adresem: http://www.platformazywnosciowa.com.pl, na której zamieszczono opracowania i bieżące informacje oraz moduł zdalnych szkoleń (e-learning), którego celem jest dostarczenie zainteresowanym podmiotom wiedzy potrzebnej do korzystania z tej elektronicznej giełdy towarów rolno - spożywczych.

Osoba do kontaktu:

Aneta Orlikowska

tel. (22) 531 15 47

 

Od 25 maja obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR w pełnym zakresie

 • logo ARiMR

Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.
To kolejny etap otwierania 18 maja ARiMR wznowiła częściowo obsługę interesantów w swoich placówkach. Rolnicy mogą załatwić w biurach powiatowych sprawy paszportowe i zgłoszenia zwierzęce, a w oddziałach regionalnych formalności związane z wnioskami inwestycyjnymi czy dotyczące działań premiowych.
Od 25 maja jednostki terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą obsługiwały rolników w pełnym zakresie. – Otwieramy wszystkie biura powiatowe i oddziały regionalne, ale jednocześnie na bieżąco monitorujemy sytuację, szczególnie w województwie śląskim i tych powiatach, w których zagrożenie epidemiczne jest podwyższone. W zależności od rozwoju okoliczności będziemy podejmować dalsze decyzje. – powiedział Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Osobiste załatwianie spraw w ARiMR możliwe będzie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. – Chcemy, aby obsługa klienta odbywała się z poszanowaniem bezpieczeństwa, zarówno rolników, jak i naszych pracowników. Każda jednostka będzie sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa na bieżąco. – zapewnił Tomasz Nowakowski.
Na miejscu, w biurach powiatowych, beneficjenci będą mieli m. in. możliwość złożenia wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe w formie elektronicznej (aplikacja eWniosekPlus) za pomocą udostępnianej przez biuro powiatowe sieci przy bieżącym wsparciu technicznym pracownika Agencji. Login i kod dostępu każdorazowo wysyłany jest SMS-em na numer telefonu wnioskodawcy podany w formularzu. Dlatego ważne jest, aby przychodząc do biura powiatowego, zabrać ze sobą telefon komórkowy.
Dostępne pozostają narzędzia pozwalające na złożenie wniosków przez internet oraz usytuowane przy placówkach terenowych Agencji wrzutnie na dokumenty.

 

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

 • logo KRUS

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania.

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa, 08.05.2020 r.

 • logo ARiMR

ARiMR: Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.

 • logo ARiMR

ARiMR otwiera swoje placówki – pierwszy etap

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników.

 • logo ARiMR

ARiMR kończy wypłatę dopłat do materiału siewnego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła wypłatę dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 r. Z tego tytułu do 11 maja 2020 r. wypłaciła rolnikom ponad 73 mln zł.

następna strona »

Stopka strony

 • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

 • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.