Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

 • gminny portal mapowy
 • Projekt Cyfrowa Gmina

Treść strony

Zespół interdyscyplinarny gminy Wolanów

Zespół Interdyscyplinarny tworzą, przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,  policji, oświaty oraz ochrony zdrowia.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawia się następująco:

 1. Urszula Pisarek – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie,
 2. Iwona Czubak - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolanowie,
 3. Barbara Ziętek - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie,
 4. Teresa Matysiak - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieniędzicach,
 5. Lidia Gomuła - Publiczna Szkoła Podstawowa w Mniszku,
 6. Dorota Lichacz – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sławnie,
 7. Barbara Waśkiewicz - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie,
 8. Radosław Ślusarczyk – Posterunek Policji w Zakrzewie,
 9. Piotr Wilewski - Posterunek Policji w Zakrzewie,
 10. Grzegorz Rak – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolanowie,
 11. Anna Okrój - Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju” w Bieniędzicach,
 12. Paulina Reńska - I Zespół Kuratorski Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Przysusze.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego  jest: integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli wyżej wymienionych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

 1. Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu ich problemów, efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu.
 2. Inicjowanie działań pomocowych i interwencyjnych w chwili zaistnienia problemu.
 3. Współpraca z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym.
 5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Nowe obowiązki samorządów mają na celu przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom, inicjowanie interwencji w środowisku, udzielanie wsparcia osobom doznającym przemocy poprzez znalezienie rozwiązań prawnych do zastosowanie w konkretnej sprawie.

 Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolanowie, który to zapewnia jego obsługę organizacyjno - techniczną,  telefon  48/380-36-49.

 Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „NIEBIESKA LINIA” 801-12-00-02
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie gwarantuje ofiarom przemocy bezpłatną pomoc medyczną, psychologiczną i prawną.

Zgodnie z ustawą Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy. Uchwałą Nr XXVIII/190/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 14.12.2020r został wprowadzony do realizacji program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Wolanów na lata 2021 – 2025.

Stopka strony

 • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

 • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.