Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Zespół interdyscyplinarny gminy Wolanów

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy nakłada na gminę obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Uchwałą  Nr XIV Rady Gminy w Wolanowie z dnia 9 grudnia 2011r został określony tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Zespół Interdyscyplinarny tworzą, przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,  policji, oświaty oraz ochrony zdrowia.

Od listopada 2019 roku  skład Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawia się następująco:
1) Urszula Pisarek - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wolanowie,
2) Iwona Czubak- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wolanowie,
3) Joanna Seredyn - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wolanowie,
4) Justyna Wojcieszak - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wolanowie,
5) Barbara Ziętek - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wolanowie
6) Danuta Żuchowska - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolanowie,
7) Stanisław Prażmowski - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieniędzicach,
8) Lidia Gomuła - Publiczna Szkoła Podstawowa w Mniszku,
9) Dorota Lichacz - Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie,
10) Barbara Waśkiewicz - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie,
11) Radosław Ślusarczyk - Komisariat Policji w Zakrzewie,
12) Piotr Wilewski - Komisariat Policji w Zakrzewie,
13) Marzanna Wabik - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolanowie,
14) Anna Okrój - Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju” w Bieniędzicach,
15) Jarosław Kicior - I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Przysusze.

 

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego  jest: integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli wyżej wymienionych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

  1. Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu ich problemów, efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu.
  2. Inicjowanie działań pomocowych i interwencyjnych w chwili zaistnienia problemu.
  3. Współpraca z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
  4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym.
  5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Nowe obowiązki samorządów mają na celu przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom, inicjowanie interwencji w środowisku, udzielanie wsparcia osobom doznającym przemocy poprzez znalezienie rozwiązań prawnych do zastosowanie w konkretnej sprawie.

Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolanowie, który to zapewnia jego obsługę organizacyjno techniczną,  telefon  48/618-60-20 wew.49.
Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „NIEBIESKA LINIA” 801-12-00-02
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie gwarantuje ofiarom przemocy bezpłatną pomoc medyczną, psychologiczną i prawną.

Zgodnie z ustawą Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy. Uchwałą Nr XI/57/11 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 30.09.2011r został wprowadzony do realizacji program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Wolanów na lata 2011 – 2015.

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.