Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • gminny portal mapowy
  • Projekt Cyfrowa Gmina

Treść strony

Informacja o wyniku drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 26 marca 2024 roku w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów

Przedmiotem drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego była sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie 0013 – Mniszek, ark. nr 1, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 896/4 o pow. 2969 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr RA1P/00030640/0.

Zarządzenie Nr 31/2024 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Strzałków, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 96 przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony jej dotychczasowemu Dzierżawcy

Zarządzenie Nr 30/2024 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wolanów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 56/5 przeznaczonej do oddania w najem na czas określony

Decyzja Starosty Radomskiego Nr GKN-III.6821.60.2023

z dnia 13 marca 2024 r. dotycząca orzeczenia o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Franciszków, obręb geodezyjny Franciszków, gmina Wolanów, powiat radomski, województwo mazowieckie

Decyzja Starosty Radomskiego Nr GKN-III.6821.58.2023

z dnia 14 marca 2024 r. dotyczące orzeczenia o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Wolanów, obręb geodezyjny Wolanów, gmina Wolanów, powiat radomski, województwo mazowieckie

Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 15 lutego 2024r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Mniszek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 896/4

Zarządzenie Nr 2/2024 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 2 stycznia 2024r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wolanów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 303/5 przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony

Informacja o wyniku pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 28 grudnia 2023r.

Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego była sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie 0013 – Mniszek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 896/4 o pow. 2969 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr RA1P/00030640/0.

Informacja o wyniku piątego przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 12 grudnia 2023r.

Przedmiotem piątego przetargu pisemnego nieograniczonego był wynajem na okres 1 roku  lokalu użytkowego Nr 4  o pow. 17 m2, zlokalizowanego na parterze w budynku przy ul. Rynek 7 w miejscowości Wolanów, położonego  na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 56/5 o pow. 177 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr RA1P/00037567/3. 

Zarządzenie Nr 105/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Młodocin Większy, gm. Wolanów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1023 przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 104/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie ogłoszenia piątego przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 56/5 w miejscowości Wolanów, ul. Rynek 7, na czas określony

Zarządzenie Nr 103/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Mniszek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 896/4

Informacja o wyniku czwartego przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 2 listopada 2023r.

Przedmiotem czwartego przetargu pisemnego nieograniczonego był wynajem na okres 1 roku lokalu użytkowego Nr 4 o pow. 17 m2, zlokalizowanego na parterze w budynku przy ul. Rynek 7 w miejscowości Wolanów, położonego na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 56/5 o pow. 177 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr RA1P/00037567/3.

Zarządzenie Nr 97/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 30 października 2023r. w sprawie ogłoszenia  wykazu  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej  w obrębie Mniszek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 677 przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony 

Zarządzenie Nr 91/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 12 października 2023r. w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 56/5 w miejscowości Wolanów, ul. Rynek 7, na czas określony

Zarządzenie Nr 85/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 26 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia  wykazu  nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Mniszek, oznaczonej  jako działka ewidencyjne nr 896/4  przeznaczonej  do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Informacja o wyniku trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 19 września 2023r.

Przedmiotem trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego był wynajem na okres 1 roku  lokalu użytkowego Nr 4  o pow. 17 m2, zlokalizowanego na parterze w budynku przy ul. Rynek 7 w miejscowości Wolanów, położonego  na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 56/5 o pow. 177 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr RA1P/00037567/3. 

Zarządzenie Nr 78/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie ogłoszenia  trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem  lokalu użytkowego zlokalizowanego  na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 56/5 w miejscowości Wolanów, ul. Rynek 7, na czas określony

Informacja o wyniku drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 4 sierpnia 2023r.

Przedmiotem drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego był wynajem na okres 1 roku lokalu użytkowego Nr 4 o pow. 17 m2 , zlokalizowanego na parterze w budynku przy ul. Rynek 7 w miejscowości Wolanów, położonego na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 56/5 o pow. 177 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr RA1P/00037567/3

Zarządzenie Nr 70/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 14 lipca 2023r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 56/5 w miejscowości Wolanów, ul. Rynek 7, na czas określony

Informacja o wyniku pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 6 lipca 2023r.

Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego był wynajem na okres 1 roku lokalu użytkowego Nr 4 o pow. 17 m2, zlokalizowanego na parterze w budynku przy ul. Rynek 7 w miejscowości Wolanów, położonego na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 56/5 o pow. 177 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr RA1P/00037567/3.

Zarządzenie Nr 50/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 19 czerwca 2023r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 56/5 w miejscowości Wolanów, ul. Rynek 7, na czas określony

Ogłoszenie w sprawie komunalizacji nieruchomości położonych w obrębie Rogowa gm. Wolanów

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, pokój nr 13, materiałów dotyczących komunalizacji nieruchomości położonych w obrębie Rogowa gm. Wolanów, stanowiących mienie gromadzkie.

Ogłoszenie w sprawie komunalizacji nieruchomości położonych w obrębie Kowala Duszocina gm. Wolanów

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, pokój nr 13, materiałów dotyczących komunalizacji nieruchomości położonych w obrębie Kowala Duszocina gm. Wolanów, stanowiących mienie gromadzkie.

Ogłoszenie w sprawie komunalizacji nieruchomości położonych w obrębie Kolonia Wawrzyszów gm. Wolanów

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, pokój nr 13, materiałów dotyczących komunalizacji nieruchomości położonych w obrębie Kolonia Wawrzyszów gm. Wolanów, stanowiących mienie gromadzkie.

Ogłoszenie w sprawie komunalizacji nieruchomości położonych w obrębie Jarosławice gm. Wolanów

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, pokój nr 13, materiałów dotyczących komunalizacji nieruchomości położonych w obrębie Jarosławice gm. Wolanów, stanowiących mienie gromadzkie.

Ogłoszenie w sprawie komunalizacji nieruchomości położonych w obrębie Chruślice gm. Wolanów

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, pokój nr 13, materiałów dotyczących komunalizacji nieruchomości położonych w obrębie Chruślice gm. Wolanów, stanowiących mienie gromadzkie.

Ogłoszenie w sprawie komunalizacji nieruchomości położonych w obrębie Zabłocie gm. Wolanów

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, pokój nr 13, materiałów dotyczących komunalizacji nieruchomości położonych w obrębie Zabłocie gm. Wolanów, stanowiących mienie gromadzkie.

Ogłoszenie w sprawie komunalizacji nieruchomości położonych w obrębie Strzałków gm. Wolanów

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, pokój nr 13, materiałów dotyczących komunalizacji nieruchomości położonych w obrębie Strzałków gm. Wolanów, stanowiących mienie gromadzkie.

Ogłoszenie w sprawie komunalizacji nieruchomości położonych w obrębie Bieniędzice gm. Wolanów

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, pokój nr 13, materiałów dotyczących komunalizacji nieruchomości położonych w obrębie Bieniędzice gm. Wolanów, stanowiących mienie gromadzkie.

Ogłoszenie w sprawie komunalizacji nieruchomości położonych w obrębie Wawrzyszów gm. Wolanów

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, pokój nr 13, materiałów dotyczących komunalizacji nieruchomości położonych w obrębie Wawrzyszów gm. Wolanów, stanowiących mienie gromadzkie.

Ogłoszenie w sprawie postępowania o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w obrębie Mniszek

W Sądzie Rejonowym w Przysusze pod sygn. akt I Ns 334/22 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Wolanów o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w obrębie Mniszek, gm. Wolanów

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Przysusze dotyczące nieruchomości położonej w Garnie

Ogłoszenie w sprawie postępowania z wniosku o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności części niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Garno, gmina Wolanów, woj. mazowieckie, oznaczonej jako działa ewidencyjna nr 1001

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Przysusze dotyczące nieruchomości położonej w Jarosławicach

Ogłoszenie w sprawie postępowania z wniosku o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Jarosławicach, gm. Wolanów, składającej się z działki nr 88/4 o pow. 0,4700 ha

Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 20 lutego 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Mniszek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 617/12 przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas określony

Obwieszczenie Starosty Radomskiego

Obwieszczenie Starosty Radomskiego w sprawie uznania nieruchomości położonych w miejscowości Jarosławice za mienie gromadzkie

Obwieszczenie Starosty Radomskiego

Obwieszczenie Starosty Radomskiego w sprawie uznania nieruchomości położonych w miejscowości Bieniędzice za mienie gromadzkie

Zarządzenie Nr 7/2023 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów położonej w obrębie Chruślice, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 342, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas określony

Obwieszczenia Starosty Radomskiego

Obwieszczenia Starosty Radomskiego w sprawie uznania nieruchomości za mienie gromadzkie

Informacja o wyniku trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 15 grudnia 2022r.

Przedmiotem trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego była sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie 0028 – Wymysłów, ark. nr 1, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 404 o pow. 4443 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr RA1P/00030640/0.

Zarządzenie Nr 105/2022 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 7 listopada  2022r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wymysłów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 404

Zarządzenie Nr 104/2022 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 31 października 2022r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu pisemnym  nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wymysłów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 404

Informacja o wyniku drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 20 września 2022r.

Przedmiotem drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego była sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie 0028 – Wymysłów, ark. nr 1, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 404 o pow. 4443 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr RA1P/00030640/0.

Informacja o wyniku przetargu

Przedmiotem drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego był wynajem na okres 1 roku lokalu użytkowego o łącznej pow. 57 m2, zlokalizowanego w miejscowości Waliny Nr 85 na nieruchomości położonej w obrębie Młodocin Większy, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 58/1 o pow. 763 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr RA1P/00032121/0.

Zarządzenie Nr 87/2022 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 5 września 2022r. w sprawie ogłoszenia  wykazu  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wolanów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 69,  przeznaczonej  do oddania w dzierżawę na czas określony 

Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 18 sierpnia 2022r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w miejscowości Waliny Nr 85 na nieruchomości położonej w obrębie Młodocin Większy, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 58/1, na czas określony

Zarządzenie Nr 77/2022 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 10 sierpnia 2022r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wymysłów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 404

Zarządzenie Nr 76/2022 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 8 sierpnia 2022r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu pisemnym  nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wymysłów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 404

Informacja o wyniku przetargu

Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego był wynajem na okres 1 roku lokalu użytkowego o łącznej pow. 57 m2, zlokalizowanego w miejscowości Waliny Nr 85 na nieruchomości położonej w obrębie Młodocin Większy, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 58/1 o pow. 763 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr RA1P/00032121/0.

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 22 lipca 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów. Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego była sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie 0028 – Wymysłów, ark. nr 1, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 404 o pow. 4443 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr RA1P/00030640/0.

Zarządzenie Nr 69/2022 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 11 lipca 2022r. w sprawie ogłoszenia  pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w miejscowości Waliny Nr 85 na nieruchomości położonej w obrębie Młodocin Większy,  oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 58/1, na czas określony

Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 14 czerwca 2022r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wymysłów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 404

Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 14 czerwca 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Młodocin Większy, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 58/1 przeznaczonej do oddania w najem na czas określony w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów położonej w obrębie Mniszek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 616, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieokreślony

Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wolanów, oznaczonej  jako działka ewidencyjne nr 269/1 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego

Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wymysłów,  oznaczonej jako działka ewidencyjne nr 404 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie w sprawie komunalizacji nieruchomości

położonych w gminie Wolanów, stanowiących mienie gromadzkie

Ogłoszenie w sprawie komunalizacji nieruchomości

położonych w obrębie Ślepowron, gm. Wolanów, stanowiących  mienie gromadzkie

Ogłoszenie w sprawie komunalizacji nieruchomości

położonych w obrębie Sławno, gm. Wolanów, stanowiących mienie gromadzkie

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 18 lutego 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów. Przedmiotem przetargu był wynajem na okres 18 miesięcy lokalu użytkowego o pow. 17 m2 , zlokalizowanego na parterze w budynku przy ul. Rynek 7 w miejscowości Wolanów, położonego na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 56/5 o pow. 177 m2 , dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr RA1P/00037567/3.

Decyzja Starosty Radomskiego

w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Ślepowron o numerach działek: 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 266, 286, 2148, 2149, 2150, 2151, 2157, 1136, 1137, 1138, 1139 i 1140.

Decyzja Starosty Radomskiego

w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowościach Podlesie o numerach działek: 142, 143 i 144 oraz Podkończyce o numerach działek: 69, 70, 71 i 78.

Decyzja Starosty Radomskiego

w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Sławno o numerach działek: 348, 349, 351/1, 351/3, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121. 1123 i 1124.

Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 56/5 w miejscowości Wolanów, ul. Rynek 7, na czas określony

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 28 grudnia 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów

Zarządzenie nr 87/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 28 grudnia 2021r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wolanów , oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 56/5 przeznaczonej do oddania w najem na czas określony

Zarządzenie nr 76/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego 

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 7 października 2021r w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów

Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 30 sierpnia 2021r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Mniszek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 617/12 przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony

Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolanów, położonych na terenie gminy Wolanów

Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 27 sierpnia 2021r w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolanów położonych w obrębie Wymysłów, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 298/6, nr 298/9 oraz w obrębie Wacławów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 127

Informacja

Informacja o wyniku pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 22 lipca 2021r w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów

Informacja

Informacja o wyniku czwartego przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 22 lipca 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów

Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 15 czerwca  2021r. w sprawie ogłoszenia czwartego  przetargu pisemnego nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wymysłów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 404

Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 15 czerwca  2021r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego  na sprzedaż  nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolanów, położonych na terenie gminy Wolanów

Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 14 czerwca  2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu pisemnym  nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wymysłów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 404

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 5 maja 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów

Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 6 maja 2021r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Bieniędzice, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 116/1, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas określony

Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 26 kwietnia 2021r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Bieniędzice, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 116/1, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas określony

Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 7 kwietnia 2021rw sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolanów, położonych w obrębie Wymysłów, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 298/6 i 298/9 oraz położonej w obrębie Wacławów oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 127, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 25 marca  2021r. w sprawie ogłoszenia trzeciego  przetargu pisemnego nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wymysłów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 404

Informacja

o wyniku drugiego  przetargu  pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 4 marca  2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 25 stycznia  2021r. w sprawie ogłoszenia drugiego  przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wymysłów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 404

Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 7 stycznia 2021r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Mniszek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 617/12 przeznaczonej do oddania  w dzierżawę na czas określony 

Informacja

o wyniku pierwszego  przetargu  pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 11 grudnia  2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów

Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 3 listopada 2020r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Mniszek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 617/12 przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony

Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 30 października 2020r w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wymysłów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 404

Ogłoszenie Wójta Gminy Wolanów

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 6 października  2020r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Strzałków, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 96 przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony jej dotychczasowemu Dzierżawcy

Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 11 września 2020r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wymysłów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 404, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 22 czerwca 2020r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Mniszek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 617/12 przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony

Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 30 kwietnia 2020r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wolanów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 13, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony

Informacja

o wyniku czwartego przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 26 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów, przedmiotem którego była sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie 0024 - Strzałków

Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wolanów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 13, przeznaczonej do oddania w najem na czas określony.

Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 17 stycznia 2020r w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Strzałków, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 102

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas określony

Informacja

o wyniku czwartego przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 10 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów, przedmiotem którego była sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie 0028 - Wymysłów.

Informacja

o wyniku trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 10 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów, przedmiotem którego była sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie 0024 - Strzałków.

Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 2 października 2019r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolanów, położonych w obrębie Bieniędzice, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 116/1 i w obrębie Wawrzyszów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 183/2, przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas określony.

Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wymysłów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 298/9

Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Strzałków, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 102

Informacja

o wyniku trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 298/9 położonej w obrębie Wymysłów

Informacja

o wyniku drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 102 położonej w obrębie Strzałków

Zarządzenie nr 55/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 17 czerwca 2019r w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wymysłów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 298/9

Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 17 czerwca 2019r w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Strzałków, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 102

Informacja

o wyniku pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu przeprowadzonego w dniu 29 kwietnia 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów, przedmiotem którego była sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie 0028 - Wymysłów.

Informacja

o wyniku pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu przeprowadzonego w dniu 29 kwietnia 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów, przedmiotem którego była sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie 0024 -Strzałków.

Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 2 kwietnia 2019r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w obrębie Wolanów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 69, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony.

Ogłoszenie

WÓJT GMINY WOLANÓW ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów

Ogłoszenie

WÓJT GMINY WOLANÓW ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów

Informacja

o wyniku pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu przeprowadzonego w dniu 4 stycznia 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów.

Informacja

o wyniku pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu przeprowadzonego w dniu 21 grudnia 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów.

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów przeznaczonej do oddania w najem na czas określony sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204)

Ogłoszenie

WÓJT GMINY WOLANÓW ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów

Ogłoszenie

WÓJT GMINY WOLANÓW ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolanów.

Wykaz nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Wolanów przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Wykazy nieruchomości

stanowiących własność gminy Wolanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Wykaz nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w miejscowości Kolonia Wawrzyszów, przeznaczonej do użyczenia na okres 6 lat

Ogłoszenie

WÓJT GMINY WOLANÓW ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolanów.

Wykaz nieruchomości

stanowiącej własność gminy Wolanów, położonej w miejscowości Wolanów, przeznaczonej do wynajmu jej dotychczasowemu najemcy.

Wykaz nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w miejscowości Strzałków, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Wolanów przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego

Wykaz nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w miejscowości Mniszek, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat jej dotychczasowemu Dzierżawcy

Wykaz nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w miejscowości Wolanów, przeznaczonej do wynajmu jej dotychczasowemu najemcy.

Wykaz nieruchomości

położonych w miejscowości Wolanów, stanowiących własność Gminy Wolanów przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajmu w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości

stanowiącej własność gminy Wolanów, położonej w miejscowości Wolanów, przeznaczonej do wynajmu jej dotychczasowemu najemcy.

Wykaz nieruchomości

stanowiącej własność gminy Wolanów, położonej w miejscowości Mniszek, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości

stanowiących własność gminy Wolanów, położonej w miejscowości Wolanów, przeznaczonej do wynajmu w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości

stanowiących własność gminy Wolanów, położonej w miejscowości Wolanów, przeznaczonej do wynajmu jej dotychczasowemu najemcy.

Wykaz nieruchomości

stanowiących własność gminy Wolanów, położonej w miejscowości Wolanów, przeznaczonej do wynajmu jej dotychczasowemu najemcy.

Informacja

o wyniku pisemnego nieograniczonego przetargu przeprowadzonego w dniu 7 listopada 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów

Wykaz nieruchomości

stanowiącej własność gminy Wolanów przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie

WÓJT GMINY WOLANÓW ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolanów.

Wykaz nieruchomości

stanowiących własność gminy Wolanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Informacja

o wyniku pisemnego nieograniczonego przetargu przeprowadzonego w dniu 29 lipca 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów

Ogłoszenie

WÓJT GMINY WOLANÓW ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolanów.

Informacja

o wyniku pisemnego nieograniczonego przetargu przeprowadzonego w dniu 10 czerwca 2014r w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów.

Ogłoszenie pisemnego nieograniczonego przetargu

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolanów.

Wójt Gminy Wolanów

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolanów, położonych w miejscowości Wolanów, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 5 lat jej dotychczasowym Dzierżawcą

Ogłoszenie

WÓJT GMINY WOLANÓW ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolanów.

Informacja

o wyniku pisemnego nieograniczonego przetargu przeprowadzonego w dniu 21 marca 2014r w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.