Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

 • gminny portal mapowy
 • Projekt Cyfrowa Gmina

Treść strony

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolanowie (GKRPA)

Lokalizacja

Urząd Gminy Wolanów
ul. Radomska 20 sala konferencyjna /parter/

Dane kontaktowe

Harmonogram spotkań

Komisja pracuje zazwyczaj w drugi i czwarty czwartek miesiąca w godz. 16:00-19:00. 

Harmonogram pracy Komisji na 2024 rok

Miesiąc

Data

Styczeń

11, 25

Luty

08, 22

Marzec

07, 21

Kwiecień

11, 25

Maj

09, 23

Czerwiec

06, 20

Lipiec

04, 18

Sierpień

08, 22

Wrzesień

05, 19

Październik

10, 24

Listopad

07, 21

Grudzień

05, 19

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się bezpośrednio do GKRPA w dniach i godzinach jej pracy lub umówić za pośrednictwem pełnomocnika ds. profilaktyki uzależnień w dniach i godzinach jego pracy.

Skład Komisji:

 1. Rafał Czubak - przewodniczący Komisji
 2. Justyna Wojcieszak - zastępca przewodniczącego
 3. Iwona Czubak
 4. Krystyna Dąbrowska
 5. Lidia Gomuła
 6. Adam Smagieł

Zadania Komisji

Komisja w obecnym składzie działa na podstawie Zarządzenia nr 13/2023 Wójta Gminy Wolanów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wolanów oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165).

Do ustawowych zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

 • inicjowanie działań w zakresie zadań własnych samorządu związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
 • podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego; 
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Wolanów (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane są napoje alkoholowe);
 • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Wolanów);
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Komisja zbiera się na posiedzeniach, związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących realizacji programu, w tym opiniowaniem postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych wniosków wpływających do Komisji.

Stopka strony

 • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

 • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.