Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

 • gminny portal mapowy
 • Projekt Cyfrowa Gmina

Treść strony

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wolanów za rok 2023.

Niniejszy dokument stanowiący analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wolanów za rok 2023 opracowany został w związku ze zobowiązaniami nałożonymi na gminę przez aktualnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące gospodarki odpadami.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od maja 2024 roku do kwietnia 2025 roku

Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie z podziałem Gminy na 4 rejony według miejscowości. Harmonogram do pobrania dla poszczególnych rejonów dostępny jest w niżej zamieszczonym załączniku.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od stycznia do kwietnia 2024 roku


Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie z podziałem Gminy na 4 rejony według miejscowości. Harmonogram do pobrania dla poszczególnych rejonów dostępny jest w niżej zamieszczonym załączniku.

Zawiadomienie o dodatkowym odbiorze popiołu

Wójt Gminy Wolanów informuje mieszkańców, że w grudniu 2023r. odbędzie się dodatkowy termin odbioru popiołu. W związku z powyższym odpady należy wystawić według dotychczas obowiązujących zasad przed posesję do godz. 7.00.

 • Ulotka informacyjna na temat segregacji odpadów w Gminie WOLANÓW

Ulotka informacyjna na temat segregacji odpadów w Gminie WOLANÓW

Ulotka informacyjna na temat segregacji odpadów w Gminie WOLANÓW

 • Zasady segregacji

Zasady segregacji, bądźmy EKO w dolinie Radomki

Zasady segregacji, 5 zasad "zero waste", odpowiedzialne zakupy, adresy punktów selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK).

Informacja w sprawie odbioru odpadów wielkogabarytowych w REJONIE IV

Urząd Gminy Wolanów informuje mieszkańców REJONU 4 tj.: miejscowości Sławno, Ślepowron, Wacławów, Wola Wacławska, Kacprowice i Kowalanka, że w dniu 29 maja 2023r. nie będzie odbioru odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji. W harmonogramie omyłkowo wskazano datę odbioru ww. odpadów w tym dniu.

Ankieta dotycząca BIO odpadów

Zwracamy się do Mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie zamieszczonej poniżej ankiety. Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Wolanów w 2022 roku.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2023

Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie z podziałem Gminy na 4 rejony według miejscowości. Harmonogram do pobrania dla poszczególnych rejonów dostępny jest w niżej zamieszczonym załączniku.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2022

Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie z podziałem Gminy na 4 rejony według miejscowości. Harmonogram do pobrania dla poszczególnych rejonów dostępny jest w niżej zamieszczonym załączniku.

MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ

W Akcji Sprzątanie świata – Polska nie chodzi o to, by sprzątać, ale o to, by nie śmiecić oraz poprawnie segregować odpady. Zatem wybrane przez nas  hasło tegorocznej Akcji, które jest parafrazą słynnego powiedzenia Kartezjusza „Cogito ergo sum”, każdy z nas powinien wziąć sobie do serca. Wiedzą niepodważalną jest bowiem, że nie opłaca się śmiecić w naturze, jeśli chcemy zadbać o nasze wspólne oraz przyszłych pokoleń zdrowie. Niszcząc naturę, niszczymy siebie.

                                                                                                                                              Fundacja Nasza Ziemia

 

W ramach tegorocznej edycji „Sprzątanie Świata” na terenie gminy Wolanów zbiórkę śmieci tradycyjnie przeprowadziły placówki oświatowe. Publiczne Przedszkole w Wolanowie skorzystało ze słonecznej pogody w czwartek 16 września. Przedszkolaki  dzielnie sprzątały przedszkolne podwórko, a nawet zapuściły się w okoliczny lasek. Wcześniej zapoznane zostały z zasadami segregacji odpadów. 

Niestety w tym roku  weekendowej akcji nie sprzyjała pogoda, ale nawet chłodna i  już jesienna aura nie odwiodła  od „Sprzątania świata” uczniów szkół.   Uzbrojeni w worki i rękawice  ruszyli na gminne drogi i bezdroża, łąki i lasy, by porzucone odpady trafiły na swoje miejsce.

Kolejną gminną jednostką propagującą w tym roku NIEŚMIECENIE było Gminne Centrum Kultury i Biblioteka. Choć zaplanowana na sobotę akcja z powodu silnego deszczu nie udała się, to Panie dzielenie „odśmiecały” okolice Wolanowa  w poniedziałek.

 Po raz pierwszy do akcji  włączył się również Klub Seniora w Chruślicach, gdzie w ramach swoich czwartkowych  spotkań korzystając z pogody uczestnicy posprzątali okolice swojej  siedziby, a wspólne prace zakończyli wspólnym posiłkiem.

Problem zaśmieconych dróg, lasów i ścieżek poruszany był na większości tegorocznych zebrań sołeckich, jakie miały miejsce w miesiącu wrześniu -  Mieszkańcy skarżyli się na bezmyślne porzucanie  odpadów oraz na powstające w niektórych miejscach dzikie wysypiska. 

Sołectwo Rogowa i Sołectwo Sławno nie poprzestały na narzekaniu, ale włączyły się do tegorocznej akcji Sprzątania Świata. Znając wieś i okolice udało im się oczyścić najbardziej zaśmiecone  miejsca i zlikwidować dzikie wysypiska w przydrożnych lasach.

 

 • plakat: SPRZĄTANIE ŚWIATA 2021

MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ

Pod takim hasłem w dniach 17-19 września odbędzie 28 Akcja Sprzątania Świata organizowana przez Fundację NASZA ZIEMIA.

Co roku w tym wydarzeniu biorą udział uczniowie naszych szkół, a do 28 edycji zgłosił się już Klub Seniora w Chruślicach, Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Wolanowie a także sołectwo Sławno.

Zachęcamy do kolejnych inicjatyw oraz do indywidualnego włączania się do zgłoszonych już akcji wg poniższego harmonogramu:

 • 16 września (czwartek) – Klub Seniora w Chruślicach - zbiórka pod Klubem o godz. 11.00
 • 17 września (piątek)
  • akcja we wszystkich szkołach i przedszkolach w godzinach zajęć szkolnych
  • sołectwo Rogowa - zbiórka o godz. 16.00 przy altanie sołeckiej w Rogowej

 • 18 września (sobota)
  • Gminne Centrum Kultury i Biblioteka - zbiórka przy altanie obok szkoły w Wolanowie o godz. 13.00
  • sołectwo Sławno – zbiórka o godz. 9.00 nad stawem w Sławnie

Niech liczny udział w tegorocznej Akcji będzie wyrazem sprzeciwu wobec coraz większego zaśmiecania środowiska naturalnego, naszego otoczenia i najbliższej okolicy.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2021

Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie z podziałem Gminy na 4 rejony według miejscowości. Harmonogram do pobrania dla poszczególnych rejonów dostępny jest w niżej zamieszczonym załączniku.

Edukacyjne sprzątanie…

Elementem edukacyjnym, mającym na celu uświadomieniu problemu ilości produkowanych przez człowieka śmieci i wprowadzaniu  ich do środowiska jest rokroczny udział w ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez Fundację „ Nasza Ziemia”.  W ramach tegorocznej edycji „Sprzątania Świata-Polska”  wszystkie szkoły z terenu gminy Wolanów w słoneczny, wrześniowy dzień wzięły czynny udział w sprzątaniu swojej okolicy.

Akcja Sprzątanie świata

 • plakat_SPRZATNIE_SWIATA_2020_A4
 • PSZOK

OGŁOSZENIE – funkcjonowanie PSZOK

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) zlokalizowany w miejscowości Garno ul. Kasztanowa 21 wznawia działalność od dnia 02.05.2020r.

 • PSZOK

OGŁOSZENIE !!!

W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, Wójt Gminy Wolanów informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w miejscowości Garno ul. Kasztanowa 21, zostaje zamknięty od dnia 26.03.2020 r. do odwołania.

 • zużyte baterie i akumulatory

PUNKTY ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII I MINIAKUMULATORÓW

Na terenie Gminy Wolanów od stycznia 2020r. funkcjonują Punkty Zbiórki Zużytych Baterii, które znajdują się w następujących  placówkach:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie ,ul. Kolejowa 29
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mniszku , Mniszek 101
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie, Sławno 49
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieniędzicach, Bieniędzice 21
 5. Urząd Gminy Wolanów, ul. Radomska 20
 6. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Wolanowie , ul. Radomska 20A.

W ramach wnoszonej opłaty za wywóz odpadów komunalnych zużyte baterie można umieszczać w oznaczonych pojemnikach ustawionych przez Gminę Wolanów  w obiektach publicznych.

Dlaczego baterie są niebezpieczne?

Baterie i akumulatory są zaliczane do odpadów niebezpiecznych, ponieważ oprócz metali ciężkich, takich jak: rtęć, ołów, kobalt czy nikiel, zawierają również inne , równie szkodliwe dla naszego organizmu substancje, np. lit i mangan. W wyniku nieprawidłowego składowania pierwiastki te przedostają się do gleby, powietrza i wód powierzchniowych, trwale skażając środowisko naturalne,  tym samym stwarzając zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Znak przekreślonego kontenera na śmieci zamieszczony na wszystkich bateriach i akumulatorach symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadami dlatego pamiętajmy, aby zużyte baterie trafiały do specjalnych pojemników umieszczonych we wskazanych lokalizacjach.

 • przeterminowane leki

PUNKTY ZBIÓRKI PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

GDZIE WYRZUCAĆ LEKI?

Urząd Gminy Wolanów informuje, że Mieszkańcy, którzy posiadają przeterminowane lub nieprzydatne leki mogą nieodpłatnie dostarczyć je do Punktów Zbiórki Przeterminowanych Leków zlokalizowanych w następujących miejscach:

 1. Apteka ul. Polna 27 ,26-625 Wolanów
 2. Apteka ul. Radomska 20,26-625 Wolanów
 3. Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolanowie, ul. Radomska 20 (kartoteka dorosłych)

W ramach wnoszonej opłaty za wywóz odpadów komunalnych przeterminowane leki można legalnie umieszczać w oznaczonych pojemnikach ustawionych przez Gminę Wolanów  w przestrzeni aptecznej i SP ZOZ na podstawie stosownego porozumienia. Opróżnianiem pojemników i utylizacją leków na zlecenie gminy zajmuje się firma wyłoniona w przetargu.

 Punkty zbiórki przeterminowanych leków zorganizowane zostały  przez gminę  na podstawie zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (rozdział 2 art. 4 pkt 2 ppkt 1).

JAK WYRZUCAĆ LEKI?

Zasady wyrzucania przeterminowanych leków są następujące:

 1. Do pojemników wyrzucić możemy zarówno leki wydawane na receptę, bez recepty, wyroby medyczne (czopki, krople) jak i suplementy diety.
 2. Do pojemnika możemy wrzucać leki w różnej formie:
  • tabletki lub kapsułki należy wrzucić luzem,
  • syropy wyrzucamy w buteleczkach, ale należy zachować ostrożność aby opakowanie nie stłukło się podczas umieszczania w pojemniku,
  • maści i kremy wyrzucamy w tubkach,
  • aerozole w nieuszkodzonych opakowaniach,
  • zastrzyki w ampułkach.
 3. Leki wyrzucamy bez tekturowych opakowań i ulotek.
 4. Jeśli z powodu przepełnienia pojemnika nie uda Ci się przekazać przeterminowanych leków do wybranego punktu, koniecznie poinformuj o tym gminę. Dane kontaktowe  do zgłoszenia tego faktu znajdują się na pojemniku.

Nie wrzucaj do pojemnika na leki:

 • papierowych opakowań
 • zużytych środków opatrunkowych
 • strzykawek i igieł
 • termometrów rtęciowych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na ternie Gminy Wolanów, który będzie obowiązywał w 2020 r.

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI od 1 stycznia 2020 r.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2020 roku również na terenie Gminy Wolanów wprowadzono zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zmiana numeru rachunku bankowego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Bioodpady organiczne

Informacja

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. z dniem 17 września wstrzymało przyjmowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 do instalacji kompostowania odpadów zielonych zbieranych selektywnie.

Informacja

o osiągniętych przez gminę Wolanów w 2018r. wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wolanów za rok 2018.

Niniejsze opracowanie stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wolanów. Poniższa analiza obejmuje funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zwracamy się do mieszkańców gminy Wolanów o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Gminy Wolanów w terminie do 20 lutego 2019 roku.

REGULAMIN

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY WOLANÓW (PSZOK)

Harmonogram

odbioru odpadów z terenu gminy Wolanów na 2018 i 2019 rok.

Firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wolanów

„EKO-JAS” Krzysztof Janas
Garno ul. Kasztanowa 21
26-625 Wolanów
Tel. 48 618-68 54

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wolanów

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) informujemy o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wolanów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwany PSZOK)

Na terenie Gminy Wolanów w miejscowości Garno, przy ul. Kasztanowej 21 znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki  Odpadów prowadzony przez Firmę „EKO-JAS” Krzysztof Janas, Garno ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów.

Stopka strony

 • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

 • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.