Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • gminny portal mapowy
  • Projekt Cyfrowa Gmina

Treść strony

Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Wolanów ogłasza nabór wniosków o udzielenie w roku 2024 dofinansowania do budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wolanów.

Końcowa sprzedaż węgla - Gmina Miasta Radomia

Gmina Miasta Radomia, od 17 listopada kontynuuje sprzedaż węgla gospodarstwom domowym na cele opałowe. Węgiel – groszek może kupić każda osoba fizyczna, bez konieczności składania wniosku, bez limitu ilościowego oraz ograniczeń terytorialnych w cenie 1750 zł za tonę, po dokonaniu wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Radomiu nr 40 1240 3259 1111 0010 4902 1571. W tytule przelewu należy wpisać: Zakup węgla – imię i nazwisko nabywcy, nr tel., adres nabywcy.

Sprzedaż będzie odbywać się do wyczerpania zapasów ale nie dłużej niż do dnia 21 grudnia 2023 roku. O kolejności wydawania węgla będzie decydować kolejność wpłat.

 Cena węgla nie zawiera kosztów dostawy do gospodarstwa domowego.

Po dokonaniu płatności, punkt dystrybucji skontaktuje się z osobami zainteresowanymi w celu umówienia odbioru węgla ze składu przy ul. Żelaznej 7 lub ul. Energetyków 26 w Radomiu.  Niezbędnym do odbioru węgla będzie okazanie dowodu tożsamości oraz przekazanie pisemnego oświadczenia potwierdzającego wykorzystanie zakupionego węgla do własnych celów grzewczych (wzór do pobrania w załączniku lub w punkcie odbioru). Faktura za zakup węgla zostanie przesłana na wskazany adres nabywcy.

  • Wyroby z azbestu

INFORMACJA

Informujemy właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolanów o możliwości składania wniosków na realizację zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Dotacja przeznaczona jest na usunięcie wyrobów i materiałów zawierających azbest z terenu gminy. Dofinansowanie obejmuje transport i utylizację wyrobów azbestowych. Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

  • Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolanów

Utylizacje wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolanów

Wójt Gminy Wolanów informuje, że po raz kolejny w 2023r. otrzymaliśmy dotację w wysokości 35.969,66 złotych na „Utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolanów” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacja w sprawie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Wolanów informuje, że Zarządzeniem Nr 73/2023 z dnia 01.08.2023r. został przedłużony nabór wniosków o udzielenie w roku 2023 dofinansowania do budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wolanów.

Informacja w sprawie utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolanów

Otrzymaliśmy dofinansowanie na „Utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolanów” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Wolanów ogłasza nabór wniosków o udzielenie w roku 2023 dofinansowania do budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wolanów.
  • logo WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW

Utylizacje wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolanów

„Utylizacje wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolanów” - dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl, oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nfosigw.gov.pl, w formie dotacji, w kwocie  35 000,00 zł.

Informacja

Wójt Gminy Wolanów informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie Uchwały Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinasowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Wolanów na lata 2020-2025, zmienioną Uchwałą Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 9 lipca 2020r.  w sprawie zmiany „Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Wolanów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Informacja

Wójt Gminy Wolanów informuje o przedłużeniu terminu do dnia 30 lipca 2021r. składania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Uchwały Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Wolanów z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinasowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Wolanów na lata 2020-2025.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy, Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

  • eko bio drenaż

Nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Nabór  wniosków odbędzie się od dnia 01 marca 2021r. do dnia 28 maja  2021r. lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację w/w zadania.

Inwentaryzacja źródeł ciepła w Gminie Wolanów

Informujemy o rozpoczęciu na terenie Gminy Wolanów inwentaryzacji źródeł ciepła we wszystkich budynkach zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy. W celu rzetelnego i właściwego zgromadzenia informacji dotyczących źródeł ciepła od 1 grudnia ruszą w teren upoważnieni ankieterzy, którzy wraz z Państwa pomocą zbiorą potrzebne informacje. Natomiast już od 1 listopada br. można wypełnić ankietę online.

Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolanów

  • Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolanów

Ruszył nabór wniosków w programie „Moja Woda”

1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Moja Woda”. Finansowaniem objęto zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

  • eko-bio

Informacja

WÓJT GMINY WOLANÓW dr EWA MARKOWSKA-BZDUCHA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

następna strona »

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.