Gmina Wolanów

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Spotkanie dotyczące dofinansowania instalacji fotowoltaicznych

  • Spotkanie dotyczące dofinansowania instalacji...

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU RADOMSKIEGO

Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1396), Starosta Radomski dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu. Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007r., a także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 954), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

  • tablica WFOSiGW
  • azbest

USUWANIE AZBESTU ZAKOŃCZONE

Zakończone zostały  prace  w  zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolanów.  Zadanie to uzyskało wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach marcowego naboru wniosków. Całkowity koszt zadania to kwota 47.285.25 zł. w tym 21.000 zł. stanowi dotacja.

Na rozpatrzenie przez WFOŚiGW oczekuje kolejny wniosek na dofinansowanie  utylizacji azbestu złożony przez Gminę Wolanów w naborze czerwcowym.

następna strona »

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.