Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • gminny portal mapowy
  • Projekt Cyfrowa Gmina

Nawigacja

Inne linki

Treść strony

  • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Budujesz, remontujesz – pamiętaj o zgłoszeniu źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności

30 czerwca 2022 r. minął ustawowy termin, do którego właściciele/ współwłaściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składają deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i nie jest to obowiązek jednorazowy. 
Zgodnie z przepisami, obowiązek ten nadal z nami pozostaje: 
•    dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia (w nowo wybudowanych  budynkach)
•    dla źródeł ciepła wymienianych na nowe - 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła (wymienionego w wyniku modernizacji systemu ogrzewania) 
•    dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji.
 
To oznacza, że nadal przyjmujemy i wprowadzamy deklaracje do CEEB w gminie!
 CEEB to  jeden z  elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów". Aby uzyskać wszystkie wymagane informacje na temat CEEB, należy, po wejściu na stronę www.gunb.gov.pl wybrać kafelek CEEB. 
 
Niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie zagrożone jest grzywną, wymierzaną na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zgłaszający zreflektuje się, że nie złożył deklaracji zanim organ „poweźmie o tym informację”, może uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje w ramach tzw. czynnego żalu.
 
Jak złożyć deklarację? O to przedstawiamy następujące sposoby:
   - w formie elektronicznej – poprzez stronę https://ceeb.gov.pl/ za pomocą profilu zaufanego/ bankowości elektronicznej lub e-dowodu,
   - w formie papierowej – druk deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Wolanów (parter - Punkt Informacyjny) i również w tym miejscu złożyć wypełnioną deklarację,
  -  druk deklaracji do pobrania bezpośrednio ze strony internetowej Urzędu Gminy (link: https://www.wolanow.pl/445,centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow?tresc=10588#plik_4599
   - wypełnioną deklarację można wysłać do urzędu listem poleconym.

Więcej informacji u pracownika Urzędu Gminy Wolanów  tel. 48 380 36 36. 

W deklaracji powinno się oznaczyć wszystkie źródła ogrzewania w budynku, eksploatowane oraz zainstalowane ale również nie używane oraz wskazać rodzaj wykorzystywanego paliwa.
Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB jest nie zależny od odbioru budynku. Zgłoszeniu podlega każde źródło ciepła lub spalania paliw zainstalowane i kiedykolwiek uruchomione.

  • CEEB

Zostały już tylko 23 dni na złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Deklaracja do CEEB powinna zostać złożona przez wszystkich właścicieli/ współwłaścicieli lub zarządców budynków. Ostateczny termin na dopięcie sprawy jest już coraz bliżej, a kara za niewywiązanie się z obowiązku jest wysoka - sięga nawet 5000 złotych.

  • Plakat: Złóż deklarację CEEB

Złóż deklarację CEEB. Nie czekaj do ostatniej chwili

Od 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielu/współwłaścicielu lub zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

  • CEEB w pigułce

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

1 lipca 2021r. rozpoczyna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet www.zone.gunb.gov.pl - nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Moduł deklaracji dostępny jest za pośrednictwem powyższej strony

Wypełnioną deklarację można również złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości albo wysłać do urzędu listem poleconym. Na podstawie złożonej deklaracji papierowej upoważniony pracownik urzędu wprowadzi dane do elektronicznego systemu. Druk deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Wolanów (parter - Punkt Informacyjny) i również w tym miejscy złożyć wypełnioną deklarację.

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.