Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

 • gminny portal mapowy
 • Projekt Cyfrowa Gmina

Treść strony

 • przekładka

Zakończono prace remontowe na drodze gminnej nr 351216W w miejscowości Sławno

Zakończyły się prace remontowe drogi gminnej nr 351216W relacji Sławno – Franciszków i Podlesie na terenie gminy Wolanów. Zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 351216W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 351247W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3565W”, współfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 dla zadań polegających wyłącznie na remoncie. W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa oraz uzupełnione zostały pobocza żwirowe, wykonano remont elementów odwodnienia oraz regulację wysokościową urządzeń.

Przeprowadzenie tak gruntownego remontu drogi nie byłoby możliwe, gdyby nie pozyskane wsparcie finansowe. Wykonawcą robót była firma TRAKT S.A. z siedzibą w Górkach Szczukowskich, który na realizacje miał 4 miesiące. Remont został zakończony w terminie. Wartość robót budowlanych wyniosła 1611887,30 zł, z czego pozyskane dofinansowanie z RFRD to 1191178,20 zł. Pozostała część środków pokryta została z budżetu Gminy Wolanów.

Realizacja zadania remontowego przyczyni się usprawnienia spójności sieci komunikacyjnej na terenie gminy Wolanów, zwiększenia komfortu oraz bezpieczeństwa wszystkich użytkowników korzystających z drogi.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • przekładka

Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wolanów

Gmina Wolanów modernizuje nie tylko oświetlenie uliczne, ale także oświetlenie wewnętrzne w podległych placówkach czy też zewnętrzne na terenach rekreacyjnych m.in.
- Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w przedszkolu w Wolanowie - w ostatnim czasie zakończyliśmy wymianę 198 szt punktów świetlnych w budynku Samorzadowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie,
- Modernizacja oświetlenia boiska sportowego w m. Mniszek - tu wymienionych zostało 30 szt opraw przy boisku typu orlik oraz boisku o nawierzchni poliuretanowej.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wolanów - na podstawie wykonanej dokumentacji wymienione zostały kolejne punkty oświetlenia ulicznego przy współudziale środków Województwa Mazowieckiego.
W ramach ww. przedsięwzięć odbywa się demontaż starych energochłonnych lamp, ich utylizacja i montaż nowych energooszczędnych opraw typu LED.
Łączny koszt całkowity "Modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Wolanów" to ponad 600 tys. zł przy czym blisko połowa tej kwoty, bo 300000 zł stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Wykonanie zadania było mozliwe dzięki otrzymanej dotacji. A z kolei dzięki realizacji zostanie osiągnięty efekt ekologiczny w postaci oszczędności zużycia energii elektrycznej.
 
 • Ośw przedszkola jadalnia
 • Modern ośw_GW (2)
 • Modern ośw_GW (3)
 • Modern ośw_GW (5)
 • Modern ośw_GW (4)
 • Modern ośw_GW (6)
 • Modern ośw_GW (9)
 • Modern ośw_GW (10)
 • przekładka

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Na terenie Gminy Wolanów kolejny rok sukcesywnie modernizowane jest oświetlenie drogowe.
W ramach ww. Inwestycji wymieniono punkty świetlne oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 12 w miejscowościach:
Kowalanka, Wolanów, Strzałków, Wawrzyszów i Mniszek.
Zadanie obejmowało demontaż starych sodowych opraw i ich utylizację, w zamian montowane są nowe energooszczędne oprawy ledowe, niekiedy z dogęszczeniem ilości opraw.
W zależności od potrzeb, w ramach modernizacji wymieniane są nie tylko oprawy, ale także wysięgniki i słupy.
Słupy parkowe z demontażu zostaną rozdysponowane na tereny gminnych działek na potrzeby doświetlenia placów zabaw, terenów przy świetlicach czy innych terenów rekreacyjnych.
Łączny koszt wymiany oświetlenia w ramach umowy z wykonawcą to 442800 zł, z czego ponad 170 tys z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023.
Dotychczasowe oprawy oświetleniowe wymieniono na energooszczedne oprawy typu led.
 
 • Modern ośw ul (45)
 • Modern ośw ul (2)
 • Modern ośw ul (44)
 • Modern ośw ul (48)
 • Modern ośw ul (49)
 • przekładka

Modernizacja budynku świetlicy oraz strażnicy OSP w Mniszku

Zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Gminę Wolanów w ramach środków własnych gminy oraz dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Budynek użyteczności publicznej zlokalizowany na działce nr ewid. 615 pod adresem Mniszek 85, gm. Wolanów, użytkowany jako świetlica wiejska oraz w części wykorzystywany na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Mniszku. W ramach zadania  zmodernizowano obiekt poprzez wykonanie wzmocnionej konstrukcji i pokrycia dachu blachodachówką i orynnowania, wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,8 kWp z lokalizacją na dachu budynku, wykonanie robót demontażowych i montażowych (m.in. demontaż istniejącej konstrukcji i pokrycia dachu, demontaż obróbek, opaski, ponowny montaż instalacji odgromowej dachu i drzwiczek rewizyjnych do pomiarów kontrolnych instalacji odgromowej; wymiana oprawy oświetleniowej na oprawę LED; wymiana uchwytów do flag, itp.). Ponadto dokonano napraw tynków ścian zewnętrznych, zagruntowano oraz dwukrotnie pomalowano elewację farbami silikonowymi, wykonano nową opaskę z kostki brukowej wokół budynku oraz inne prace towarzyszące temu przedsięwzięciu.

Celem realizacji zadania jest pełnienie przez obiekt roli centrum integracji i aktywizacji społeczności lokalnej. Dzięki modernizacji świetlicy oraz strażnicy - infrastruktury służącej użyteczności publicznej, obiekt będzie pasywny i zdecydowanie bardziej estetyczny, dzięki czemu działania integracyjne nabiorą jeszcze większego znaczenia.

Gmina Wolanów uzyskała na ten cel dotację w kwocie 150.000 zł.  Środki własne gminy przekazane na realizację przedmiotowego zadania w kwocie: 104.773,78 zł.

Zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy oraz strażnicy OSP w m. Mniszek” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

 #Mazowszepomaga

#programywsparcia

#solidarnośćmazowiecka

 • Mniszek_przed i po modernizacji
 • Mniszek_elewacja wschodnia
 • Mniszek_w trakcie prowadzonych prac
 • Mniszek_elewacja frontowa
 • Mniszek_przed i po_elewacja wschodnia
 • przekładka
 • Baner zadania

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Wolanów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Gmina Wolanów otrzymała dofinansowanie na remont odcinka drogi gminnej nr 351216W w Sławnie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zadań polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych realizowanych z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023. Dofinansowanie w kwocie 1 191 178,20 zł stanowi 80% wnioskowanych kosztów kwalifikowanych pochodzących z RFRD przeznaczonych na wsparcie w zakresie finansowania kosztów kwalifikowanych. Umowa na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 351216W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 351247W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3565W, gmina Wolanów"  została podpisana z wykonawcą w dniu 10.08.2023 r.

Zadanie obejmuje remont drogi gminnej nr 351216W na odcinku 1325,50m, o istniejącej nawierzchni z destruktu betonu asfaltowego o jednorodnym przekroju jezdni o szerokości 4,5m. Przewidywane prace obejmują między innymi remont istniejącej nawierzchni jezdni, wykonanie remontu nawierzchni poboczy istniejących z kruszywa, remont istniejących przepustów pod drogą, regulację wysokościową urządzeń istniejącego uzbrojenia podziemnego. Istniejące rowy przydrożne podlegają oczyszczeniu. Na całej długości odcinka przewiduje się prowadzenie robót budowlanych polegających wyłącznie na remoncie.

Realizacja zadania przyczyni się do polepszenia warunków drogowych i usprawnienia komunikacji oraz niewątpliwie poprawi komfort życia mieszkańców i korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.
Wykonawcą prac jest TRAKT S.A. z siedzibą w Górkach Szczukowskich.

 • 20200606_101935
 • 20200606_102354

następna strona »

Stopka strony

 • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

 • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.