Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

 • gminny portal mapowy
 • Projekt Cyfrowa Gmina

Treść strony

 • Wizualizacja KSOW

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydarzenie Wolanow Food Festival

Gmina Wolanów jako Partner KSOW w partnerstwie z lokalnymi partnerami KSOW:  Gminą Potworów, Związkiem Gmin Radomka, LGD ,, Razem dla Radomki” oraz dodatkowymi partnerami z województw: lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i małopolskiego realizowała projekt pod nazwą Wolanow Food Festival. Projekt był realizowany w ramach ,,Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ukoronowaniem projektu była impreza plenerowa, która odbyła się 15 września 2019 roku na terenie kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie.

Wydarzenie Wolanow Food Festival objęte zostało patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polskiej Organizacji Turystycznej.

Wydarzenie rozpoczęto o godzinie 10-tej. Otwarcia imprezy dokonała Wójt Gminy Wolanów, Pani Ewa Markowska-Bzducha wprowadzeniem zgromadzonych w ideę Wolanow Food Festivalu, który miał za cel poprawić rozpoznawalność lokalnych marek żywności, wpłynąć na lepsze ich urynkowienie oraz wykreowanie nowych lokalnych produktów i tradycji na rynku ogólnokrajowym,  dzięki  czemu  zwiększony  zostanie  udział  zainteresowanych  stron  we  wdrażaniu inicjatyw  na  rzecz  rozwoju  obszarów  wiejskich.  Jednocześnie celem  realizacji  projektu  będzie aktywizacja mieszkańców  wsi  na  rzecz  podejmowania  inicjatyw  w  zakresie  rozwoju  obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. Pani Wójt powiedziała między innymi że nie ma mowy o żywności bez nawiązania do chleba, do trudu rolników. Toteż estradową część Festivalu rozpoczęto od obrzędu dzielenia chlebem.

Obecni na wydarzeniu  podsumowującym realizację projektu goście wygłosili wiele ciepłych słów pod adresem Gospodarzy gminy Wolanów, doceniając jednocześnie cel i organizację Festivalu. Sednem imprezy byli liczni wystawcy z co najmniej pięciu województw , którzy prezentowali produkty dziedzictwa kulinarnego ze swoich regionów, każdego można było nie tylko posmakować, ale też kupić. Wśród Wystawców należy wymienić: liczne stowarzyszenia, Lokalne Grupy Działania, producentów rolnych, koła gospodyń wiejskich, a także przedsiębiorców czy  instytucje wspomagające producentów rolnych. Wśród wystawców nie brakowało producentów min. miodów, swojskich wędlin, serów, produktów z papryki, różnego rodzaju przetworów, win, pierogów, soków, jabłek, papryki, nalewek itp. Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały pyszne  potrawy tradycyjne: min. ,,bidną porkę”, pyzy staropolskie, racuchy, pączki, pajdę chleba ze smalcem, chleb paprykowy i wiele innych potraw. Uczestnikami Festivalu byli przedstawiciele z pięciu województw partnerskich w których były prowadzone Warsztaty Tradycji Kulinarnych, a w dniu 15 września mogli prezentować, promować i sprzedawać swoje produkty lokalne. Łącznie podczas Wolanow Food Festival w 29 namiotach wystawienniczych prezentowało swoje produkty ponad 30 wystawców. Wydarzenie podsumowujące projekt można uznać za udane, wzięło w nim udział ponad 1200 osób.

Na Wolanow Food  Festiwal nie mogło zabraknąć instytucji działających na rzecz rolnictwa: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Mazowiecki Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Radomskiego Oddziału KRUS.

Bardzo atrakcyjną część Festivalu stanowiły pokazy Gwiazd Kulinarnych – Roberta Makłowicza, Pauliny Foremny oraz Elżbiety Bień. Każdy chciał spróbować jak smakują paprykowe potrawy przygotowane przez Roberta Makłowicza, który dodatkowo bawił publiczność swoim humorem. Gość specjalny przygotowywał dania na bazie papryki, z papryki przytyckiej pochodzącej z gospodarstwa rolnego, którego papryka jest wpisana na listę produktów tradycyjnych ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z tematyką imprezy gość specjalny przybliżył  również założenia Paprykowego Szlaku Papryki Przytyckiej. Przepysznych potraw było tak wiele, że nie sposób było spróbować wszystkich.

Natomiast w przygotowanym namiocie dobrych praktyk można było zobaczyć jaka była droga rozwoju tych, którzy już osiągnęli pewną markę w branży. Lokalne Grupy Działania z terenu pięciu województw prezentowały swoje sukcesy i pokazywały swoje dobre doświadczenia w zakresie pomocy rolnikom w tworzeniu marki produktu lokalnego czy działań podejmowanych w celu tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

W ramach prowadzonych warsztatów można było obejrzeć jak gotuje Paulina Foremny – dziecięcy mistrz kuchni w czwartej edycji „Master Chef Junior”, a także restauratora - właściciela oraz Szefa firmy Camelot – Catering Elżbieta Bień, która na oczach zwiedzających gotowała szarpaną wołowinę z papryką, chleb paprykowy czy zapiekane gruszki z serem kozim i dżemem paprykowym.

W trakcie imprezy odbywały się konkursy. Jedną z licznych atrakcji Wolanow Food Festivalu był konkurs na najsmaczniejszą potrawę, w którym mogły brać udział podmioty niekomercyjne. Najsmaczniejszą potrawę wybierali odwiedzający Festival poprzez udział w głosowaniu za pomocą przygotowanych przez organizatorów kart. Konkurs cieszył się dużym zaangażowaniem gości odwiedzających stoiska wystawiennicze. To był bardzo udany dzień w Wolanowie, pełen wyjątkowych smaków, dobrych tradycyjnych produktów i dobrego humoru. Wolanow Food Festival był ostatnim etapem realizowanej operacji, to było wydarzenie plenerowe w trakcie którego promowane były produkty i producenci z terenu objętego operacją. Udział w warsztatach i samym wydarzeniu był bezpłatny.

 

Partnerami Gminy Wolanów w ramach operacji są: LGD „Razem dla Radomki”, Związek Gmin Radomka oraz Gmina Potworów.

Dodatkowymi partnerami podczas realizacji operacji byli: LGD ,,Zielony Pierścień”, Stowarzyszenie Dolina Pilicy, LGD Korona Północnego Krakowa, Stowarzyszenie LGD ,, Razem na Piaskowcu”

                   Wszystkim Partnerom dziękujemy za zaangażowanie i za współpracę.

 

Materiał opracowany przez Gminę Wolanów
 

Wydarzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji: „Wolanów Food Festival”.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl,

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 • Gwiazda Robert Makłowicz
 • Artur Szyk z Paulina Foremny
 • konkurs wyniki
 • Paulina Foremny częstuje gości
 • Paulina Foremny przygotowuje danie
 • Robert Makłowicz gotuje
 • warsztaty gwiazdy
 • Artur Szyk z Pauliną Foremny
 • Robert Makłowicz gotuje
 • Paulina Foremny przygotowuje danie
 • Gwiazda festivalu
 • warsztaty gwiazdy
 • Wizualizacja KSOW

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podsumowanie warsztatów w ramach operacji Wolanów Food Festival

Podsumowanie warsztatów w ramach operacji Wolanów Food Festival

W dniu 12 września 2019 w Pietrzejowicach w woj. Małopolskim zakończył się cykl 10 warsztatów dotyczących tradycji kulinarnych i ich promocji na przykładzie „papryki przytyckiej” odbywający się w ramach operacji pn. „Wolanów Food Festival”. Warsztaty w których udział wzięło ponad 260 osób odbyły się na obszarze 5 województw uczestniczących w operacji tj. małopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz łódzkiego. Zajęcia w zespołach min 2 osób na przemian poprowadzili Pani Małgorzata Bartkiewicz, Pan Marcin Pałach i Pan Jan Czaja. Za rekrutację uczestników warsztatów odpowiadały LGD "Zielony Pierścień", LGD "Dolina Pilicy", LGD "Na Piaskowcu", LGD Razem dla Radomki, LGD "Korona Północnego Krakowa" Gmina Wolanów.

Warsztaty zgodnie z założeniami operacji kierowane były do 300 mieszkańców terenów wiejskich z województw o których mowa wyżej przy czym dość znaczną grupę uczestników stanowiły osoby poniżej 35 roku życia. Organizatorem warsztatów była Gmina Wolanów która przez realizację operacji chce wesprzeć lokalnych producentów w działaniach związanych z rozwojem działalności wokół produktów wytwarzanych przez nich lokalnie. Warsztaty miały na celu umożliwić mieszkańcom obszarów wiejskich zdobycie nowych umiejętności zawodowych, rozwinąć ich pasje i zainteresowania oraz wskazać nowe możliwości na wykreowanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich co w przyszłości przełoży się na tworzenie miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa na obszarach wiejskich.

W trakcie warsztatów omówiono m.in. problemy mieszkańców obszarów wiejskich z województw uczestniczących w operacji jak też zagadnienia dotyczące produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce i na świecie w kontekście dobrych praktyk, omówiono także przykład Papryki Przytyckiej jako potencjalnej pamiątki z regionu, zagadnienia turystyki zrównoważonej, zagadnienia promocji produktu i jego marki w ramach nowych kanałów komunikacji. Uczestnicy warsztatów wspólnie z prowadzącymi przeanalizowali marki różnych produktów lokalnych ze świata w tym omówili prowadzone dla nich działania marketingowe. W niektórych przypadkach omówiono także działania prowadzone lokalnie przez Lokalne Grupy Działania uczestniczące w operacji.

Prowadzący omówili m.in. kwestie "Papryki przytyckiej" jako pamiątki kulinarnej z regionu jak też wskazali zasady współpracy z branżą turystyczną. Omówiono także zasady turystyki zrównoważonej opartej o lokalne produkty (centra produktu lokalnego, pomysły na pakiety turystyczne w regionie) w tym wykorzystanie produktów takich jak "Papryka przytycka" do rozwoju turystyki w tym zachowanie zasobów przyrody i ochrona rdzennej kultury. Nie pominięto zasad prawidłowej komunikacji czy zagadnień edukacji ekologicznej w rozwijaniu standardu produktu.

Istotną część warsztatów stanowiły tematy poświęcone sprzedaży bezpośredniej, budowaniu kanałów zbytu, omówieniu różnych rozwiązań stosowanych w sprzedaży bezpośredniej, tworzeniu organizacji i współpracy rolników pomiędzy różnymi podmiotami działalności na obszarach wiejskich w celu wspólnej skracania łańcucha dostaw z omówieniem zasad promocji takiej działalności. Uczestnicy warsztatów z poszczególnych województw wskazali na problem identyfikacji potencjalnych produktów nadających się do promowania i będących atrakcyjnymi z punktu widzenia potencjalnego nabywcy.

W podsumowaniu odbyła się burza mózgów uczestników warsztatów którzy starali się przeanalizować produkty z obszaru Lokalnej Grupy Działania uczestniczącej w operacji odrębnie dla każdego województw i zdiagnozować które z nich mogły by stanowić ciekawą i atrakcyjną pamiątkę z tego regionu przy założeniu że produkty takie nie tylko cieszyły by się zainteresowaniem turystów ale mogły by być również wytwarzane powszechnie przez wszystkich zainteresowanych rolników. Odbyła się także konstruktywna dyskusja nad poprawą działań w zakresie promocji Papryki Przytyckiej m.in. w social media.  

Głównym celem operacji pn. „Wolanów Food Festival” jest umożliwienie mieszkańcom obszarów wiejskich 5 województw w zdobyciu nowych umiejętności zawodowych, rozwinięcia ich pasji i zainteresowań oraz wskazanie nowych możliwości na wykreowanie nowych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich co w przyszłości przełoży się na tworzenie miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa na terenach wiejskich jak też promocja przedsiębiorców, rolników, producentów z obszarów wiejskich zajmujących się wytwarzaniem produktów tradycyjnych i regionalnych.

Ostatnim etapem operacji jest wydarzenie plenerowe w trakcie którego promowane były produkty i producenci z terenu objętego operacją. Gościem specjalnym wydarzenia pn. Wolanów Food Festival które zaplanowano na dzień 15 września 2019 roku był Robert Makłowicz.

Udział w warsztatach i samym wydarzeniu jest bezpłatny.

Partnerami Gminy Wolanów w ramach operacji są: LGD „Razem dla Radomki”, Związek Gmin Radomka oraz Gmina Potworów

 

Materiał opracowany przez Gminę Wolanów
 

Warsztaty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji: „Wolanów Food Festival”.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl,

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 • Wizualizacja KSOW

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty - województwo mazowieckie - Radom

 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • Wizualizacja KSOW

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty - województwo łódzkie - Małecz

 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • Wizualizacja KSOW

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty - województwo małopolskie - Pietrzejowice

 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • Wizualizacja KSOW

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty - województwo lubelskie - Jabłoń

 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • Wizualizacja KSOW

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty w ramach operacji pn. "Wolanow Food Festival" w województwie łódzkim - relacja

 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • Grono osób siedzących w rzędach czerwonych foteli
 • warsztaty
 • Wizualizacja KSOW

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejne warsztaty w ramach operacji pn. "Wolanow Food Festival" w województwie lubelskim za nami ...

 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • Wizualizacja KSOW

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podsumowanie drugiego warsztatu w ramach operacji Wolanów Food Festival

W dniu 30 sierpnia 2019 miały miejsce czwarte z 10 warsztatów dotyczące tradycji kulinarnych i ich promocji na przykładzie „papryki przytyckiej”. Warsztaty w których udział wzięło aż 41 osób odbyły się na obszarze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie (woj. mazowieckie) zaś zajęcia poprowadziła Pan Marcin Pałach i Pan Jan Czaja.

Warsztaty te odbywające się w ramach operacji pn. „Wolanów Food Festival” kierowane są do 300 mieszkańców terenów wiejskich województw właśnie mazowieckiego ale i łódzkiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Organizatorem warsztatów jest Gmina Wolanów która chce wesprzeć w ten sposób lokalnych producentów w działaniach związanych z rozwojem działalności wokół produktów wytwarzanych przez nich lokalnie. Warsztaty mają na celu umożliwić mieszkańcom obszarów wiejskich zdobycie nowych umiejętności zawodowych, rozwinąć ich pasje i zainteresowania oraz wskazać nowe możliwości na wykreowanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich co w przyszłości przełoży się na tworzenie miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa na obszarach wiejskich.

W trakcie warsztatów omówiono m.in. problemy mieszkańców obszarów wiejskich południowej części województwa Mazowieckiego w zakresie rolnictwa jak też zagadnienia dotyczące produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce i na świecie w kontekście dobrych praktyk, omówiono także przykład Papryki Przytyckiej jako potencjalnej pamiątki z regionu, zagadnienia turystyki zrównoważonej, zagadnienia promocji produktu i jego marki w ramach nowych kanałów komunikacji. Uczestnicy warsztatów wspólnie z prowadzącymi przeanalizowali marki różnych produktów lokalnych ze świata w tym omówili prowadzone dla nich działania marketingowe.

Pan Marcin Pałach omówił m.in. kwestie "Papryki przytyckiej" jako pamiątki kulinarnej z regionu jak też wskazał zasady współpracy z branżą turystyczną. Podobnie jak w przypadku poprzednich grup omówił zasady Turystyki zrównoważonej opartej o lokalne produkty (centra produktu lokalnego, pomysły na pakiety turystyczne w regionie) w tym wykorzystanie produktów takich jak "Papryka przytycka" do rozwoju turystyki w tym zachowanie zasobów przyrody i ochrona rdzennej kultury. Nie pominięto zasad prawidłowej komunikacji czy zagadnień edukacji ekologicznej w rozwijaniu standardu produktu.

Istotną część warsztatów podobnie jak we wszystkich poprzednich warsztatach stanowiły tematy poświęcone sprzedaży bezpośredniej, budowaniu kanałów zbytu, omówieniu różnych rozwiązań stosowanych w sprzedaży bezpośredniej, tworzeniu organizacji i współpracy rolników pomiędzy różnymi podmiotami działalności na obszarach wiejskich w celu wspólnej skracania łańcucha dostaw z omówieniem zasad promocji takiej działalności. Uczestnicy warsztatów z woj. Mazowieckiego wskazali na problem identyfikacji potencjalnych produktów nadających się do promowania i będących atrakcyjnymi z punktu widzenia potencjalnego nabywcy.

Spotkanie było bardzo owocne, jako żywy przykład w zakresie dobrych praktyk zabrał głos p. Wojciech Pysiak ( producent tradycyjnych wędlin min. kiełbasy jałowcowej, salcesonu wizytowego), który zainteresował uczestników swoim doświadczeniem w tej dziedzinie. Budującym elementem spotkania były głosy młodych ludzi, uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu, którzy zaproponowali aby kolejne warsztaty odbyły się właśnie w ich w szkole. Poruszane tematy na szkoleniu bardzo ich zainteresowały.

W podsumowaniu odbyła się burza mózgów uczestników warsztatów którzy starali się przeanalizować produkty z obszaru Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki i zdiagnozować które z nich mogły by stanowić ciekawą i atrakcyjną pamiątkę z tego regionu przy założeniu że produkty takie nie tylko cieszyły by się zainteresowaniem turystów ale mogły by być również wytwarzane powszechnie przez wszystkich zainteresowanych rolników. Odbyła się także konstruktywna dyskusja nad poprawą działań w zakresie promocji Papryki Przytyckiej m.in. w social media.  

Głównym celem operacji pn. „Wolanów Food Festival” jest umożliwienie mieszkańcom obszarów wiejskich 5 województw w zdobyciu nowych umiejętności zawodowych, rozwinięcia ich pasji i zainteresowań oraz wskazanie nowych możliwości na wykreowanie nowych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich co w przyszłości przełoży się na tworzenie miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa na terenach wiejskich jak też promocja przedsiębiorców, rolników, producentów z obszarów wiejskich zajmujących się wytwarzaniem produktów tradycyjnych i regionalnych.

Kolejne warsztaty odbędą się 5 września w województwie Łódzkim i 7 września w województwie Lubelskim.

Ostatnim etapem operacji jest wydarzenie plenerowe w trakcie którego promowane będą produkty i producenci z terenu objętego operacją. Gościem specjalnym wydarzenia pn. Wolanów Food Festival które zaplanowano na dzień 15 września 2019 roku będzie Robert Makłowicz.

Udział w warsztatach i samym wydarzeniu jest bezpłatny.

 

Materiał opracowany przez Gminę Wolanów
 

Warsztaty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji: „Wolanów Food Festival”.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl,

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 • warsztaty w Zakrzewie
 • warsztaty w Zakrzewie
 • warsztaty w Zakrzewie
 • warsztaty w Zakrzewie
 • warsztaty w Zakrzewie
 • warsztaty w Zakrzewie
 • warsztaty w Zakrzewie
 • Wizualizacja KSOW

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podsumowanie trzeciego warsztatu w ramach operacji Wolanów Food Festival

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 29 sierpnia 2019 tj. czwartek miały miejsce trzecie z 10 warsztatów dotyczące tradycji kulinarnych i ich promocji na przykładzie „papryki przytyckiej”. Warsztaty w których udział wzięło 18 osób odbyły się na obszarze Lokalnej Grupy Działania Razem na Piaskowcu w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Tychów Nowy (woj. Świętokrzyskie) zaś zajęcia poprowadził Pan Marcin Pałach i Pan Jan Czaja.

Warsztaty te zamykające cykl zajęć w województwie świętokrzyskim odbywające się w ramach operacji pn. „Wolanów Food Festival” kierowane są do 300 mieszkańców terenów wiejskich województw nie tylko świętokrzyskiego  ale i łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Organizatorem warsztatów jest Gmina Wolanów która chce wesprzeć w ten sposób lokalnych producentów w działaniach związanych z rozwojem działalności wokół produktów wytwarzanych przez nich lokalnie. Warsztaty mają na celu umożliwić mieszkańcom obszarów wiejskich zdobycie nowych umiejętności zawodowych, rozwinąć ich pasje i zainteresowania oraz wskazać nowe możliwości na wykreowanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich co w przyszłości przełoży się na tworzenie miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa na obszarach wiejskich.

W trakcie warsztatów omówiono m.in. problemy mieszkańców północnej części województwa Świętokrzyskiego w zakresie rolnictwa (kwestia niskiej jakości gleb, zanikające rolnictwo), problemów wynikających z odpływem mieszkańców do większych ośrodków miejskich czy za pracą za granice. Na uwagę zasługuje również fakt brak osób do pracy w rolnictwie. Nie zapomniano o zagadnieniach dotyczących produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce i na świecie w kontekście dobrych praktyk, tradycyjnie omówiono także przykład Papryki Przytyckiej jako potencjalnej pamiątki z regionu, zagadnienia turystyki zrównoważonej, zagadnienia promocji produktu i jego marki w ramach nowych kanałów komunikacji. Uczestnicy warsztatów wspólnie z prowadzącymi przeanalizowali marki różnych produktów lokalnych ze świata w tym omówili prowadzone dla nich działania marketingowe.

Pan Marcin Pałach wskazał na zagadnienia związane  z komunikacją z potencjalnym konsumentem np.  z turystą jak tez pokazał dobre praktyki w zakresie wykorzystania produktów regionalnych do rozwoju obszaru np. na przykładzie Szlaku Szarlotki.

Wzorem poprzednich zajęć istotną część warsztatów stanowiły tematy poświęcone sprzedaży bezpośredniej, budowaniu kanałów zbytu, omówieniu różnych rozwiązań stosowanych w sprzedaży bezpośredniej, tworzeniu organizacji i współpracy rolników pomiędzy różnymi podmiotami działalności na obszarach wiejskich w celu wspólnej skracania łańcucha dostaw z omówieniem zasad promocji takiej działalności. Uczestnicy warsztatów z woj. Świętokrzyskiego wskazali na problem identyfikacji potencjalnych produktów nadających się do promowania i będących atrakcyjnymi z punktu widzenia potencjalnego nabywcy. Produktów które nie tylko nadawały by się do sprzedaży ale też mogły by stać się kołem napędowym do rozwoju lokalnej społeczności jak np. miód i związana tematycznie pasieka edukacyjna jako punkt wyjściowy do utworzenia np. miodowej wioski.  O dziwo miód pojawił się już po raz trzeci na warsztatach co wskazuje na duże znaczenie tego produktu dla objętych operacją obszarów wiejskich.

W podsumowaniu odbyła się burza mózgów uczestników warsztatów którzy starali się przeanalizować produkty z obszaru Lokalnej Grupy Działania Razem na Piaskowcu i zdiagnozować które z nich mogły by stanowić ciekawą i atrakcyjną pamiątkę z tego regionu przy założeniu że produkty takie nie tylko cieszyły by się zainteresowaniem turystów ale mogły by być również wytwarzane powszechnie przez wszystkich zainteresowanych rolników. Wśród potencjalnych i wytwarzanych na tym obszarze produktów wskazano właśnie miody.

Głównym celem operacji pn. „Wolanów Food Festival” jest umożliwienie  mieszkańcom obszarów wiejskich 5 województw w zdobyciu nowych umiejętności zawodowych, rozwinięcia ich pasji i zainteresowań oraz wskazanie nowych możliwości na wykreowanie nowych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich co w przyszłości przełoży się na tworzenie miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa na terenach wiejskich jak też promocja przedsiębiorców, rolników, producentów z obszarów wiejskich zajmujących się wytwarzaniem produktów tradycyjnych i regionalnych.

Kolejne warsztaty odbędą się 5 września w województwie Łódzkim i 7 września w województwie Lubelskim.

Ostatnim etapem operacji jest wydarzenie plenerowe w trakcie którego promowane będą produkty i producenci z terenu objętego operacją. Gościem specjalnym wydarzenia pn. Wolanów Food Festival które zaplanowano na dzień 15 września 2019 roku będzie Robert Makłowicz.

Udział w warsztatach i samym wydarzeniu jest bezpłatny.

 

Materiał opracowany przez Gminę Wolanów
 

Warsztaty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji: „Wolanów Food Festival”.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl,

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • warsztaty
 • Wizualizacja KSOW

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podsumowanie pierwszego warsztatu w ramach operacji Wolanów Food Festival

Właśnie zakończyły się pierwsze z 10 warsztatów dotyczące tradycji kulinarnych i ich promocji na przykładzie „papryki przytyckiej”. Warsztaty w których udział wzięły 24 osoby odbyły się na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej zaś zajęcia poprowadziła Pani Małgorzata Bartkiewicz i Pan Marcin Pałach.

Warsztaty te w ramach operacji pn. „Wolanów Food Festival” kierowane są do 300 mieszkańców terenów wiejskich województw łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Organizatorem warsztatów jest Gmina Wolanów która chce wesprzeć lokalnych producentów w działaniach związanych z rozwojem działalności wokół produktów wytwarzanych przez nich lokalnie. Warsztaty mają na celu umożliwić mieszkańcom obszarów wiejskich zdobycie nowych umiejętności zawodowych, rozwinąć ich pasje i zainteresowania oraz wskazać nowe możliwości na wykreowanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich co w przyszłości przełoży się na tworzenie miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa na obszarach wiejskich.

W trakcie warsztatów omówiono m.in. zagadnienia dotyczące produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce i na świecie w kontekście dobrych praktyk, omówiono także przykład Papryki Przytyckiej jako potencjalnej pamiątki z regionu, zagadnienia turystyki zrównoważonej, zagadnienia promocji produktu i jego marki w ramach nowych kanałów komunikacji. Uczestnicy warsztatów wspólnie z prowadzącymi przeanalizowali marki różnych produktów lokalnych ze świata w tym omówili prowadzone dla nich działania marketingowe.

Pani Małgorzata Bartkiewicz omówiła zasady prawidłowej komunikacji w tym kwestie jak się komunikować by trafić z przekazem do konsumenta na przykładzie produktu jakim jest Papryka Przytycka. Nie zapomniano również poruszyć zagadnień edukacji ekologicznej w rozwijaniu standardu produktu.

Istotną część warsztatów stanowiły tematy poświęcone sprzedaży bezpośredniej, budowaniu kanałów zbytu, omówienie różnych rozwiązań stosowanych w sprzedaży bezpośredniej, tworzenie organizacji i współpracy rolników pomiędzy różnymi podmiotami działalności na obszarach wiejskich w celu wspólnej skracania łańcucha dostaw z omówieniem zasad promocji takiej działalności. Uczestnicy warsztatów z Małopolski wskazali na problem z sztandarowym produktem regionalnym ich obszaru a mianowicie z Fasolą „Piękny Jaś” z doliny Dunajca który certyfikowany jest tylko przez jednego producenta jak też wskazali na duże nakłady pracy konieczne w uprawie fasoli przy stosunkowo wąskich obszarach zainteresowania tym produktem ze strony konsumentów - gastronomii.  

W podsumowaniu odbyła się burza mózgów uczestników warsztatów którzy starali się przeanalizować produkty z obszaru Pogórza i zdiagnozować które z nich mogły by stanowić ciekawą i atrakcyjną pamiątkę z tego regionu przy założeniu że produkty takie nie tylko cieszyły by się zainteresowaniem turystów ale mogły by być również wytwarzane powszechnie przez wszystkich zainteresowanych rolników. Wśród produktów wskazano miody, soki i konfitury z malin, produkty wytwarzane z buraka ćwikłowego w tym sok, sok z czarnego bzu czy gruszki ze śliwkami w zalewie octowej.

Głównym celem operacji pn. „Wolanów Food Festival” jest umożliwienie  mieszkańcom obszarów wiejskich 5 województw w zdobyciu nowych umiejętności zawodowych, rozwinięcia ich pasji i zainteresowań oraz wskazanie nowych możliwości na wykreowanie nowych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich co w przyszłości przełoży się na tworzenie miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa na terenach wiejskich jak też promocja przedsiębiorców, rolników, producentów z obszarów wiejskich zajmujących się wytwarzaniem produktów tradycyjnych i regionalnych.

Kolejne warsztaty odbędą się 27 i 29 sierpnia w województwie Świętokrzyskim.

Ostatnim etapem operacji jest wydarzenie plenerowe w trakcie którego promowane będą produkty i producenci z terenu objętego operacją. Gościem specjalnym wydarzenia pn. Wolanów Food Festival które zaplanowano na dzień 15 września 2019 roku będzie Robert Makłowicz.

Udział w warsztatach i samym wydarzeniu jest bezpłatny.

 

Materiał opracowany przez Gminę Wolanów
 

Warsztaty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji: „Wolanów Food Festival”.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl,

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 • warsztaty 1
 • warsztaty 2
 • warsztaty 3
 • warsztaty 4
 • warsztaty 5
 • warsztaty 6
 • warsztaty 7
 • warsztaty 8
 • Wizualizacja KSOW

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaproszenie

Zaproszenie do wzięcia udziału w warsztatach tradycji kulinarnych i marketingowych na przykładzie „Papryki przytyckiej”

 

Gmina Wolanów wraz z partnerami zachęca i zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach dot. tradycji kulinarnych i marketingowych na przykładzie  „Papryki przytyckiej” organizowanych w 5 województwach przez Gminę Wolanów w ramach operacji  pn. „Wolanow Food Festival”.

Termin warsztatów:

7 i 10 września 2019 roku. Woj. Lubelskie

05 i 09 września 2019 roku. Woj. Łódzkie

24 sierpnia i 12 września 2019 roku. Woj. Małopolskie

27 i 29 sierpnia 2019 roku. Woj. Świętokrzyskie

30 sierpnia i 14 września 2019 roku. Woj. Mazowieckie

 

Celem warsztatów jest umożliwienie  mieszkańcom obszarów wiejskich 5 województw w zdobyciu nowych umiejętności zawodowych, rozwinięcia ich pasji i zainteresowań oraz wskazanie nowych możliwości na wykreowanie nowych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich co w przyszłości przełoży się na tworzenie miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa na terenach wiejskich

 

Ramowy program każdego warsztatu obejmuje:

Dobycie wiedzy na temat historii papryki przytyckiej i innych produktów lokalnych objętych warsztatami, zdobycia informacji jak tworzyć elementy strategii marketingowej dla wybranych produktów wraz z omówieniem charakterystyki tych produktów, wykonania business planu dla działalności, ciekawych przepisów kulinarnych, marketingu i reklamy, działalności w social media i e-marketingu, controllingu marketingowego, skracania łańcucha dostaw, a także na temat tego  jak łączyć „zdrowy tryb życia” w harmonii z przyrodą, prowadzić rozwój który ma przyczyniać się do zachowania zasobów przyrody oraz ochrony rdzennej kultury, prowadzić rozwój który w regionach powinien dokonywać się przy udziale miejscowej ludności, jak tez na temat tego jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w sposób zgodny z ochroną środowiska i wykorzystać ten fakt w zdobyciu klientów. ;

Realizacja warsztatów pn. „Warsztaty tradycji kulinarnych i ich promocja na przykładzie Papryki Przytyckiej” w ramach operacji „Wolanow Food Festival” przyczyni się do odkrycia potencjału tkwiącego w produktach lokalnych i jego wykorzystania dla rozwoju obszaru.

Warsztaty skierowany jest do osób z obszaru województw Małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego przy czym połowa osób uczestniczących w warsztatach ma mieć do 35 lat:

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc organizator zastrzega sobie prawo wyboru uczestników warsztatów. Preferowani będą uczestnicy do 35 roku życia.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać w terminie do dnia 24 sierpnia 2019 r.  na adres a.okroj@wolanow.pl.

Informacje na temat warsztatów można uzyskać pod nr telefonu: 48 380 36 51

Pobierz kartę zgłoszeniową

 

Warsztaty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji pn. „Wolanow Food Festival”

Operacja pn. „Wolanow Food Festival” jest realizowana przez Gminę Wolanów w partnerstwie z LGD „Razem dla Radomki”, Związkiem Gmin Radomka oraz Gminą Potworów

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Program spotkań oraz formularz zgłoszeniowy

Harmonogram ogólny oraz harmonogram szczegółowy spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym do pobrania

 • Wizualizacja KSOW

”Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W 2019 roku Gmina Wolanów realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Wolanow Food Festival”

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2019 r. i kończy się w dniu 30 września 2019 r.

Łączna kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 177 120,00 zł

Celem operacji pn. „Wolanów Food Festival” jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich a przez to identyfikacja i promocja produktów i potraw z różnych regionów kraju, osadzonych w tradycji kultury polskiej, wytwarzanych od lat tymi samymi metodami i według tych samych receptur. Dla mieszkańców tych obszarów bardzo ważne jest znalezienie i zachowanie lokalnych specjałów, tak, by nie odeszły w zapomnienie i nie zostały wyparte przez szybko wytwarzaną przemysłową żywność. Ważne jest wykorzystanie lokalnych, tradycyjnych surowców oraz przyrządzanie dań według tradycyjnych receptur i przepisów. Bardzo istotne jest zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich do poszukiwania alternatywnego źródła dochodu. Priorytetem w operacji jest wspieranie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich poprzez zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Operacja skierowana jest do mieszkańców obszarów wiejskich z terenu 5 województw: małopolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego  (4 partnerów z województw i 3 partnerów z gminy Wolanów) w sumie szacuje się ,że w ramach warsztatów podczas trwania projektu udział weźmie 300 osób z czego 50 % stanowić będą osoby poniżej 35 roku życia mieszkające na obszarach wiejskich.

Planowanym efektem realizacji operacji będzie zdobycie umiejętności i wiedzy przez grupę 300 osób z terenu 5 województw w tym 150 osób poniżej 35 roku życia mieszkających na obszarach wiejskich – uczestników warsztatów w zakresie tradycji kulinarnych oraz marketingowych (promocja produktu i marki na przykładzie „papryki przytyckiej” z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów komunikacji).

Projekt jest realizowany w partnerstwie z:

Gminą Potworów;

Związkiem Gmin Radomka;

LGD Razem dla Radomki

 

oraz

 

czterema dodatkowymi partnerami z innych województw:

LGD ,, Zielony Pierścień”( woj. lubelskie);

LGD ,,Dolina Pilicy”(woj. łódzkie);

LGD ,, Na Piaskowcu” ( woj. świętokrzyskie);

LGD ,, Korona Północnego Krakowa” ( woj. małopolskie)

 

 

Tych, którzy nie są partnerami KSOW, zachęcamy do zarejestrowania się w bazie partnerów KSOW na portalu ( http://ksow.pl/baza-partnerow-ksow.html  )

Zachęcamy wszystkich Partnerów KSOW do śledzenia strony internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – http://ksow.pl, strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( http://ksow.pl/baza-partnerow-ksow.html ), oraz strony internetowej Partnera KSOW www.wolanow.pl na których zamieszczane będą komunikaty o przebiegu realizacji operacji.

Gmina Wolanów dziękuje wszystkim Współpartnerom projektu za merytoryczne wsparcie.

Stopka strony

 • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

 • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.