Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

 • gminny portal mapowy
 • Projekt Cyfrowa Gmina

Treść strony

 • przekładka

Termomodernizacja budynku komunalnego w Wolanowie

Gmina Wolanów w minionym roku zrealizowała wiele napraw i remontów budynków komunalnych. Jedną z takich inwestycji była termomodernizacja budynku zlokalizowana pod adresem Rynek 7 w Wolanowie. W ramach inwestycji wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę zbiorników na nieczystości, naprawę pokrycia dachowego, prace wykończeniowe klatki schodowej oraz lokalu usługowego. Wartość inwestycji opiewa na kwotę blisko 185 tys. zł.

 • 20220218_102710
 • 20220127_115047
 • 20220126_222100
 • 20220126_215106
 • 20220126_171653
 • 20220126_175241
 • 20220126_175753
 • 20220126_215622
 • 20220126_215940
 • przekładka

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w miejscowości Sławno

Gmina Wolanów zrealizowała operację mającą na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie infrastruktura publiczna: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną. Realizacja polegała na zagospodarowaniu części działki nr 126/3 i wyposażenie jej w elementy urządzeń zabawowych wraz z ułożeniem mat przerostowych. Wartość zadania to 68 250 zł, w tym 38 883 zł w ramach przyznanej pomocy. Ponadto Gmina skorzystała z dofinansowania przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Mając na względzie bezpieczeństwo wykonano ogrodzenie placu zabaw, a także zagospodarowano teren zielony, dokonano zakupu materiałów na ławki oraz zakupiono stojaki na rowery. Wartość opiewa na kwotę 19 999,89 zł, w tym dofinansowanie w ramach MIAS MAZOWSZE 2021 na kwotę 9 999,94 zł oraz środki funduszu sołeckiego – 9 999,95 zł.

 • 20211212_090655
 • 20211212_091110
 • 20211212_090833
 • 20211212_091002
 • 20211212_090559
 • 20211212_090447
 • 20211212_090317
 • 20211212_085829
 • 20211212_085617
 • 20211212_085424
 • przekładka

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Mniszek

Przedmiotowa droga wewnętrzna jest drogą dojazdową do nowego cmentarza w miejscowości Mniszek. Pomimo opóźnień ze strony Wykonawcy udało się zakończyć inwestycję. Dzięki przebudowie droga zyskała normatywną 5m szerokość jezdni o nawierzchni asfaltowej z krawężnikami. Ustawiono także oznakowanie zgodnie z projektem. Przebudowa poprawi warunki drogowe i korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo. Wartość wykonanych robót wynosi 567 419,63 zł.

 • 20211214_170955
 • 20211214_171032
 • 20211214_170730
 • 20211214_170520
 • 20211214_170315
 • 20211214_170102
 • 20211206_143828
 • 9850

Modernizacja strażnicy OSP w m. Młodocin Większy - garaż

Równolegle z modernizacją świetlicy prowadzono również prace przy modernizacji strażnicy OSP, gdzie wykonano elewację części garażowej, nową posadzkę, tynki i malowanie, wymieniona została stolarka okienna oraz brama garażowa na automatyczną segmentową z drzwiami. Wartość wykonanych prac opiewa na kwotę 68949,43 zł, w tym zewnętrzne środki, które pozyskaliśmy w ramach dotacji w kwocie 12000 zł z programu Mazowieckie Strażnice OSP - 21 Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 • 20211102_144204aa
 • 20211102_150305
 • 20211203_125428
 • 20211102_144003
 • 20210929_102019
 • 20211006_153555
 • 20211203_125421aa
 • 20211203_125454bb
 • 9850

Utworzenie miejsca rekreacji przy boisku sportowym w Mniszku

W ramach inwestycji zakupiono 3 altany drewniane tzw. szałasy. Dwie z nich usytuowano przy boisku sportowym, a jedną przy świetlicy wiejskiej. Altana - szałas najlepiej spełni zadanie jako ogólnie dostępny obiekt rekreacyjny przeznaczony do odpoczynku lub np. przerwy na posiłek, przy boiskach, parkingach, ścieżkach leśnych czy innych publicznie dostępnych terenach rekreacyjnych.Solidna wolnostojąca konstrukcja altany jak również stoły i siedziska wykonane są z drewna, a pokrycie dachu gontem papowym. Pod altanami utwardzono teren galanterią betonową tj. betonową kostką brukową z obrzeżami.Wartość inwestycji: 25 000 zł. Zadanie sfinansowane w ramach wydatków budżetu gminy.

 • 20211010_171201
 • 20211010_171152
 • 20211010_171146
 • 20211010_170907
 • 20211010_170851
 • 20211010_170814
 • 20211006_151131
 • 20210812_095559
 • 20210812_095517
 • 9850

Doposażenie gminnych placów zabaw

Każdego roku Gmina Wolanów wnioskuje o pozyskanie środków w ramach działania MIAS MAZOWSZE. W 2021 roku kolejne cztery sołectwa skorzystały z możliwości dofinansowania ich działań zaplanowanych w ramach funduszu soleckiego tj. Kacprowice, Wymysłów, Sławno i Strzałków. Na realizacje zadań sołectwa otrzymały dofinansowanie w kwocie po 10 000 zł, a pozostałą część wydatków sfinansowano z budżetu gminy, w tym z funduszu sołeckiego. Doposażenie placów zabaw w ramach wydatków funduszu sołeckiego zaplanowano także w innych miejscowościach tj. Garno, Wacławów, Zabłocie i Jarosławice. Łączna wartość zadania opiewa na kwotę 130 655 zł

 • 20211212_000404
 • 20211212_000639
 • 20211211_231658
 • 20211211_231551
 • 20211211_210121
 • Garno 3
 • 20211211_210234
 • Jarosławice2
 • 9850

Remonty dróg, utrzymanie rowów i utwardzenia dróg destruktem asfaltowym

Z końcem miesiąca listopada zakończono prace związane z bieżącym utrzymaniem rowów oraz dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie gminy Wolanów. Na niektórych drogach zastosowano technologię utwardzenia dróg poprzez rozłożenie destruktu asfaltowego. Remonty przeprowadzono we wszystkich sołectwach. Łączna wartość wykonanych robót opiewa na kwotę ponad 500 tys. zł, w tym również w ramach wydatków funduszu sołeckiego.

 • Kowala D.
 • 20211206_183932
 • 20211206_184116
 • 20211206_184316
 • 20211206_184448
 • Rogowa
 • 2
 • 20210719_110455
 • ślep (42)
 • 9850

Remont cmentarza wojennego w miejscowości Chruślice

W Chruślicach znajduje się cmentarz ofiar terroru niemieckiego z II wojny światowej, na którym pochowano więźniów zabitych i zmarłych w miejscowym obozie niemieckim. Remont miał na celu odtworzenie i odnowienie mogił i kwater znajdujących się na cmentarzu wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu. To oddanie czci pamięci poległych i pomordowanych w walce o wolność i niepodległość Polski. Prace remontowe wykonano za kwotę 43 000 zł. Remont został sfinansowany w całości z pozyskanych środków od Wojewody Mazowieckiego, który sprawuje opiekę nad cmentarzami wojennymi.

 • Cmentarz wojenny w Chruślicach (11)
 • Cmentarz wojenny w Chruślicach (10)
 • Cmentarz wojenny w Chruślicach (9)
 • Cmentarz wojenny w Chruślicach (8)
 • Cmentarz wojenny w Chruślicach (7)
 • Cmentarz wojenny w Chruślicach (6)
 • Cmentarz wojenny w Chruślicach (5)
 • Cmentarz wojenny w Chruślicach (4)
 • Cmentarz wojenny w Chruślicach (3)
 • 9850
 • logo Senior plus

Modernizacja istniejącej świetlicy wiejskiej pod kątem utworzenia Klubu Seniora w m. Młodocin Większy

Zakończone zostały prace przy modernizacji świetlicy w miejscowości Młodocin Większy. Nieużytkowana dotychczas część obiektu zaadoptowana została na klub seniora, który swoją działalność rozpocznie od stycznia 2022 roku.

Zakres zrealizowanych prac obejmował:

- docieplenie elewacji,
- wykonanie sufitów podwieszanych, tynków wewnętrznych, gładzi gipsowych oraz ich malowanie,
- wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki, gruntowanie, uszczelnienie i ułożenie  cokolików i posadzek z płytek kamionkowych antypoślizgowych,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż zabudowy meblowej, wykonanie drzwi wewnętrznych przesuwnych, wykonanie systemowych ścianek sanitariatów,
- montaż opraw oświetleniowych, roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
- wykonanie podjazdu i dojścia do obiektu oraz wyposażenie wnętrza.

Wartość inwestycji to kwota 644 827,83 zł.

W zmodernizowanym budynku do dyspozycji uczestników jest sala główna z mobilną ścianą , sala rekreacji, zaplecze socjalne, szatnia i  cztery łazienki.

Zadanie realizowano w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 edycja 2021, Moduł I Utworzenie i wyposażenie ośrodka „Senior+”  z dotacją w kwocie 200 000,00 zł.

Druga część  obiektu niezmiennie zajmowana przez  Ochotniczą Straż Pożarną również podlegała modernizacji.   

Cała nieruchomość została uporządkowana i  zyskała nowe ogrodzenie. 

 • część wypoczynkowa sali
 • kolejna łazienka
 • łazienka z prysznicem
 • sala główna
 • sala rekreacyjna
 • sala telewizyjna
 • zaplecze biurowe
 • 9850
 • Strony porozumienia

Porozumienie w sprawie drogi

Mieszkańcy gminy Wolanów zyskają lepsze połączenie z Radomiem przez ulicę Kielecką. Będzie to możliwe dzięki porozumieniu się w tej sprawie czterech samorządów: Powiatu Radomskiego, Miasta Radom oraz gminy Wolanów i Kowala. Podpisano porozumienie czterech samorządów, w myśl którego około dwustumetrowy odcinek gruntowej drogi połączy ulicę Małcużyńskiego w Radomiu z droga powiatową i siecią dróg gminnych.
Przebudowa odcinka ulicy Małcużyńskiego, gdzie oprócz nowej nawierzchni asfaltowej powstanie oświetlenie, pozwoli na zachowanie ciągłości komunikacyjnej na pograniczu miasta i dwóch gmin. Samorządy powiatowy i gminne wyłożą na ten cel kwotę około 350 tysięcy złotych, zaś Miasto Radom przygotuje dokumentację projektową i wyłoni wykonawcę prac. Inwestycja ma być zrealizowana na przełomie 2022 i 2023 roku.

 • 9850
 • Baner zadania

Gmina Wolanów z dofinansowaniem na przebudowę drogi relacji Sławno – Zakrzew

W dniu 28 maja br. w Urzędzie Gminy Wolanów została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 351216W relacji Sławno – granica z gminą Zakrzew, etap II”. Przedmiotowa droga jest kontynuacją istniejącego układu komunikacyjnego pomiędzy gminami Wolanów i Zakrzew, jej przebudowa przyczyni się do polepszenia warunków inwestycyjnych i drogowych, a wprowadzona organizacja ruchu drogowego niewątpliwie poprawi komfort życia mieszkańców oraz przede wszystkim korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników drogi.
Przebudowa polega na wykonaniu jezdni jednopasowej dwukierunkowej o szerokości 5,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczy obustronnych po 0,75 m z kruszywa łamanego oraz wykonaniu robót odwadniających pas drogowy w postaci rowów przydrożnych, odcinka rowu krytego, przepustu pod drogą oraz studnią łapaczową.
Wykonawcą prac jest KONSORCJUM FIRM: Bitmas Spółka z o.o. oraz Star Budowa Inwestycje Spółka z o. o. Umowny termin realizacji inwestycji to 28.08.2021 r.
Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki pozyskaniu przez Wójta Gminy Wolanów - Panią Ewę Markowską - Bzducha dofinasowania z państwowych funduszy celowych tj. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 591 712,27 zł. Całkowita wartość zadania łącznie z nadzorem inwestorskim wynosi 739 640,34 zł. Otrzymane dofinansowanie w wysokości 80% to bardzo ważne wsparcie całej inwestycji.

 • Nowa nawierzchnia asfaltowa
 • Prace związane z przygotowaniem podbudowy
 • Przygotowana podbudowa od strony granicy z gminą Zakrzew
 • Uroczyste otwarcie drogi gminnej
 • Wałowanie nawierzchni asfaltowej - fot. 1
 • Wałowanie nawierzchni asfaltowej - fot.2
 • Wymiana przepustu drogowego
 • 9850
 • Logo: Mazowsze serce Polski

Automatyczna stacja meteorologiczna w Gminie Wolanów

W sierpniu 2020 roku Gmina Wolanów złożyła wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem  meteorologicznym na terenie naszej gminy. 27 października 2020 roku została podpisana umowa na realizację tego zadania. Zakup i montaż  stacji o wartości 59 970,00 zł. zrealizowano przy wsparciu  w wysokości 47 375,00 zł  z budżetu Województwa Mazowieckiego co stanowi 79% wartości inwestycji.  Stacja powstała w ramach drugiej edycji  "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020", którego cele jest zagęszczenie sieci stacji meteorologicznych na terenie województwa mazowieckiego. 30.04.2021 roku wyłoniony wykonawca zadania - firma ASTER z Krakowa zamontowała przedmiot zamówienia w terminie oraz zakresie, zgodnie z zawartą umową.

Pomiary prowadzone w  nowej lokalizacji ułatwią ustalenie skali suszy rolniczej. Pomogą one rolnikom nie tylko w procesie uzyskiwania odszkodowań, ale też w wyborze struktury upraw w gospodarstwie. Poza suszą rolniczą obecność mierników może pomóc w dokumentowaniu występowania innych niekorzystnych dla upraw zjawisk, takich jak nawałnice czy przymrozki. System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony jest  przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG), do którego stacja w gminie Wolanów wysyła na bieżąco parametry pogodowe.

 • Tablica informacyjna o dofinansowaniu
 • nowy obiekt w pełnej okazałości

Stopka strony

 • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

 • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.