Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

  • Szkoły kreatywnych umysłów

„Szkoły kreatywnych umysłów”

Publiczna Szkoła Podstawowa im Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku  Piechoty w Mniszku uczestniczy w projekcie „Szkoły kreatywnych umysłów”.

Projekt „Szkoły kreatywnych umysłów” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt  realizowany jest w szkole  przez  Panią Małgorzatę Zdybel i Panią Agnieszkę Kalitę.

Partnerzy realizujący projekt „Szkoły kreatywnych umysłów” to:
Grupa Edukacyjna S.A. – Lider,
Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji – Partner.

Szkoła Podstawowa w Mniszku w ramach uczestnictwa w projekcie „Szkoły kreatywnych umysłów” wdraża w klasie I i II innowacyjny program nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej. Innowacyjność programu polega na projektowaniu zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz na jego interdyscyplinarności, rozumianej jako spójne ujęcie treści z edukacji matematycznej, przyrodniczej, technicznej, komputerowej i elementów przedsiębiorczości.

 Dodatkowo wdrażane są dwa programy zajęć pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce.

Wyżej wymienione  programy są zgodne z podstawą programową, a ich nowatorstwo polega na implikowaniu praktycznych założeń teorii wielorakich inteligencji Howarda Gardnera        (z uwzględnieniem m.in. określenia profili inteligencji i indywidualnych stylów uczenia się uczniów) i Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych  Zadań (w zakresie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania problemów, rozwoju kompetencji matematycznych, przyrodniczych i technicznych). Opracowane programy eksponują metody aktywizujące, jak np. metoda projektów doświadczenia, eksperymenty i mapy myśli.

W ramach projektu szkoła została wyposażona w specjalnie dobrane środki dydaktyczne i sprzęt IT, co pozwoliło na stworzenie w szkole pracowni sanlukańskiej. Nazwa pracowni nawiązuje do włoskiej Accademia di San Luca, w której –  po raz pierwszy na świecie – w XVI w. zastosowano metodę projektu.

Potrzeba stosowania metody projektu w procesie edukacyjnym wynika m.in. z wyzwań XXI wieku jakie niesie za sobą rozwój cywilizacyjny, gospodarczy, co zmusza do kształtowania od najmłodszych lat postaw-umiejętności inicjatywności, przedsiębiorczości  i odpowiedzialności za swoją pracę.

Specjalnie dobrany sprzęt IT i pomoce dydaktyczne pozwalają uczniom „doświadczać, eksperymentować” zgodnie z założeniami projektu. Oprócz pracy nauczycielek widać zaangażowanie rodziców w pracę swoich dzieci, którzy aktywnie włączają się w życie szkoły.

 

  • Szkoły kreatywnych umysłów
  • Szkoły kreatywnych umysłów
  • Szkoły kreatywnych umysłów

Powrót

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.