Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

 • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
 • gminny portal mapowy
 • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

 • Logo projektu

Inwentaryzacja źródeł ciepła w gminie Wolanów

 W dniu 10.07.2020r. została zawarta umowa o udzieleniu pomocy finansowej na zadanie pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła w gminie Wolanów”.

Ww. zadanie finansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020.” Przyznana kwota dotacji: 54 735,00 zł. Kwota ta stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych zadania. Zadanie realizowane będzie do końca 2020 r.

Celem przeprowadzenia inwentaryzacji jest pozyskanie wiedzy na temat ilości źródeł niskiej emisji na terenie gminy Wolanów, a następnie wprowadzenie określonych działań, które przyczynią się do poprawy stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców miasta i gminy Wolanów. Inwentaryzacja pozwoli oszacować również liczbę mieszkańców zainteresowanych wymianą ogrzewania oraz zaplanować działania na przeprowadzenie  wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Gmina zrealizuje także jeden z obowiązków wynikający z Programu ochrony powietrza. Realizacja zadania w przyszłości przyczyni się do poprawy stanu czystości powietrza w gminie Wolanów.

Zakres rzeczowy obejmie:

 1. wykonanie szczegółowej inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła metodą kombinowaną w ok. 2650 budynkach położonych na terenie  gminy Wolanów, w tym w szczególności: mieszkalnych (jednorodzinnych i wielorodzinnych), handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej. Ankieterzy wyposażeni w identyfikatory pozyskają od użytkowników budynków (najemców, właścicieli, zarządców) m.in. dane adresowe, dane o budynku/lokalu: typ budynku, powierzchnia użytkowa budynku/lokalu, przeprowadzone termomodernizacje, dane o źródle/źródłach ciepła: ilość, rodzaj, moc  i wiek pieców/kotłów, roczne zużycie paliw dla kotła/pieca, plany dotyczące zmiany sposobu ogrzewania itd.;

 2. utworzenie elektronicznej bazy danych źródeł ciepła zawierającej wszystkie informacje pozyskane dla każdego inwentaryzowanego budynku na terenie gminy Wolanów;

 3. wykonanie raportu końcowego z wynikami inwentaryzacji;

 4. przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej inwentaryzacji:
 • opracowanie tekstu ogłoszenia do prasy lokalnej;
 • opracowanie i wydruk ulotek zachęcających mieszkańców do współpracy przy inwentaryzacji źródeł ciepła, przybliżających temat „niskiej emisji”, korzyści zdrowotnych i społecznych wynikających z jej ograniczenia, możliwości dofinansowań do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, termomodernizacji budynków.
 • produkcja spotu radiowego na temat „niskiej emisji” oraz znaczenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie gminy Wolanów.

Pozyskane informacje pomogą oszacować wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ocenić potrzeby i możliwości związane z wymianą źródeł ciepła, termomodernizacją budynków i montażem odnawialnych źródeł energii. Dzięki pozyskanym danym gmina Wolanów będzie mogła aplikować i wdrażać programy dla mieszkańców mające na celu ochronę i poprawę jakości powietrza na terenie naszej gminy.

Powrót

Stopka strony

 • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

 • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.