Gmina Wolanów

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Dofinasowanie
do usuwania azbestu

Urząd Gminy Wolanów informuje, iż przygotowuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania:

„Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolanów na rok 2014”

Dofinansowanie z WFOŚiGW obejmuje koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Nie obejmuje kosztów nowych pokryć dachowych.

Mieszkańcy gminy Wolanów, którzy na terenie nieruchomości posiadają wyroby zawierające azbest i zamierzają go usunąć  w 2014r., mogą zgłaszać chęć skorzystania z dofinansowania w 2014 roku

W zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko właściciela, zarządcy lub użytkownika nieruchomości,
  • adres obiektu oraz ilość posiadanego azbestu w m2, z zaznaczeniem czy azbest jest przeznaczony do zdjęcia, czy jest zdjęty i składowany.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 28 marca 2014r. w Referacie Inwestycji, Rozwoju
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, pok.nr 10.

Złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania dofinansowania.

Wniosek gminy Wolanów zostanie rozpatrzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2014r.

Szczególne informacje można uzyskać w Referacie pod numerem telefonu 48/618 60 67,618 60 15,618 60 20 wew.53.

Powrót

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.