Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Inne linki

Treść strony

Fundusz sołecki na starcie

Co to jest i na co

Fundusz sołecki są to po prostu środki finansowe wydzielone w budżecie gminy dla danego sołectwa na wykonanie zadań. Jednak nie jakichkolwiek, tylko takich, które mają się przyczyniać do poprawy warunków życia mieszkańców tego sołectwa i nie są sprzeczne ze strategią rozwoju gminy oraz mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy. (Katalog zadań własnych gminy zawarty jest w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594). Można je przeznaczyć jeszcze na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Przy tym to, że zadania sfinansowane z funduszu sołeckiego mają być zgodne ze strategią rozwoju gmin nie oznacza, że chodzi tu o zgodność z jakimś konkretnym dokumentem. Chodzi o zgodność z priorytetami wynikającymi z różnych aktów prawa miejscowego. Np. z priorytetami wpisanymi do statutu gminy, statutów sołectw, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w jego braku do studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy. Oczywiście, jeśli gmina posiada strategię swojego rozwoju, to przedsięwzięcia, które mogą być sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego powinny być zgodne z tą strategią.

Na co konkretnie mogą więc być przeznaczone środki funduszu? Z uwagi na to, że nie będą to kwoty zwalające z nóg, w grę wchodzą takie przedsięwzięcia jak np. budowa, rozbudowa lub modernizacja świetlicy wiejskiej, domu ludowego, klubu wiejskiego, placu zabaw dla dzieci, budowa lub naprawa chodników, przystanków autobusowych, boisk i stadionów wiejskich. Może to być sfinansowanie prac budowlanych lub remontowych z tym związanych, albo zakup samych materiałów budowlanych, jeśli mieszkańcy są w stanie i chcą sami przeprowadzić remont lub rozbudowę albo adaptację. Środki z funduszu można przeznaczyć na zakładanie i porządkowanie skwerów, ogródków jordanowskich, parków publicznych, na zakupy wyposażenia obiektów, sprzętu, drzewka, krzewy, kwiaty, nasiona roślin ozdobnych, sprzęt do pielęgnacji zieleni itp.

Jako, że w grę zazwyczaj wchodzić będą kwoty kilku-, kilkunastotysięczne, to bardziej kosztowne przedsięwzięcia mogą być realizowane etapami, z udziałem robocizny, czy rzeczowego mieszkańców i z zasilaniem zewnętrznym np. od sponsorów. W ustawie o funduszu sołeckim znajduje się wzór do obliczania pieniędzy przypadających na dane sołectwo. Kwoty te będą zróżnicowane, bo zależą i od dochodów gminy i liczby jej mieszkańców, a także od liczby mieszkańców danego sołectwa. Ale nie oznacza to, że gmina nie może ze swojego budżetu przekazać swoim sołectwom w ramach funduszu soleckiego większych kwot. Może to zrobić, bo przewiduje to przepis art. 3 ust. 1 ustawy. Tyle tylko, że środki ponad kwotę wyliczoną według wzoru zamieszczonego w ustawie nie będą podlegały częściowemu zwrotowi gminom z budżetu państwa. Bowiem aby zachęcić rady gmin i wójtów do utworzenia funduszy sołeckich i przekazywania z nich środków dla sołectw, gminy będą otrzymywać dodatkowe pieniądze z budżetu państwa: do 30 proc. wykonanych wydatków z funduszu sołeckiego.

Powrót

Baner

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.