Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Inne linki

Treść strony

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej „Projektem”, i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.

  • baner drugiego etapu konsultacji w sprawie projektu

Konsultacje publiczne

drugiej wersji projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Informacja

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach dot. "Rozbudowy drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew - Wolanów - Augustów"

Konsultacje

Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o Ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.638) Wójt Gminy Wolanów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Wolanów w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2021 r”.

  • baner konsultacji w sprawie projektu

Konsultacje publiczne

projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej dotyczącego okresu 2023-2027.

Konsultacje

w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2020r.”

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza, że przystępuje do opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Wójt Gminy Wolanów - Ewa Markowska - Bzducha zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zasadności odtworzenia Posterunku Policji na terenie gminy Wolanów. Konsultacje będą miały formę otwartego spotkania z udziałem Kierownika Radomskiej Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wicestarosty Powiatu Radomskiego oraz przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

  • Baner - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Zapraszamy na konsultacje społeczne projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego zaprasza Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”.

Konsultacje

w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2019r.”

następna strona »

Baner

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.