Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Inne linki

Treść strony

Konsultacje

w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2019r.”

Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 122) Wójt Gminy Wolanów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Wolanów w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2019 r”.
Opinie oraz uwagi o programie można składać w następujący sposób:
1) składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy Wolanów, pokój nr 7, w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłanie pocztą;
2) składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:gmina@wolanow.pl oraz faksem nr 48 618 79 41.
Formularz opinii jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów.
Wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia tj. od dnia 27 lutego 2019r. do 13 marca 2019r.
Niewydanie opinii w w/w terminie, uznaje się za akceptację programu.

Powrót

Baner

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.