Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Treść strony

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI od 1 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo Urząd Gminy Wolanów informuje,       

 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2020 roku również na terenie Gminy Wolanów wprowadzono zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy obowiązkiem każdego mieszkańca jest zbieranie wyłącznie w sposób selektywny powstałych na nieruchomości odpadów. Obecne przepisy nakładają kary na osoby, które nie dopełnią obowiązku segregowania odpadów. Karą jest wielokrotne podwyższenie podstawowej stawki.

  Od 1 stycznia 2020 roku stawka za odbiór odpadów segregowanych na terenie Gminy Wolanów wyniesie 11,50zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wzrost stawki za odbiór odpadów segregowanych wynika ze wzrostu cen rynkowych i opłat związanych z gospodarką odpadami oraz zwiększonej liczby odbiorów poszczególnych rodzajów odpadów w miesiącach kwiecień - październik.

W przypadku stwierdzenia przez firmę odbierającą odpady nieprawidłowości w selektywnej zbiórce odpadów na danej nieruchomości zostanie naliczona kara za brak segregacji odpadów w formie podwyższonej opłaty w wysokości 32,00zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Istnieje również możliwość uzyskania zniżki w wysokości 0,50zł (od mieszkańca) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.  Warunkiem skorzystania ze zniżki jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zadeklarowanie kompostowania odpadów zielonych w przydomowym kompostowniku.

Miesięczna wysokość opłaty począwszy od 1 stycznia 2020 r. stanowi iloczyn nowej stawki i ilości zadeklarowanych osób w ostatniej złożonej deklaracji.

Jednocześnie informujemy, że w związku z rezygnacją z obsługi kasowej w Urzędzie Gminy Wolanów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać
u Sołtysa wsi lub na specjalny rachunek bankowy Gminy Wolanów o numerze:

66 9115 0002 0030 0300 0286 0093

            w terminach:

            do 15 marca – za I kwartał,

            do 15 maja – za II kwartał,

            do 15 września – za III kwartał,

            do 15 listopada – za IV kwartał.

Jednocześnie właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć deklarację:

  • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
  • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację można złożyć w formie papierowej osobiście w Urzędzie Gminy Wolanów,

u sołtysa, za pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie elektronicznej za pomocą udostępnionej na stronie www.wrotamazowsza.pl deklaracji w formacie XML.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Wolanów tel. 48 380 36 34 lub 48 618 60 51

Powrót

Baner

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.