Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • System do komunikacji z mieszkańcami
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Treść strony

Informacja w sprawie ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

I N F O R M A C J A

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W związku z nowelizacją Prawa wodnego wprowadzającego doprecyzowanie dotychczasowych obowiązków gmin, m.in. jeśli chodzi o ewidencjonowanie i sprawozdawczość dotyczącą gospodarowania nieczystościami ciekłymi, wprowadza się nowy obowiązek dla gmin – tj.: sprawozdania roczne. W związku z tym gminy maja obowiązek prowadzenia pełnej ewidencji zbiorników, a także posiadania danych o częstotliwości i wielkości wywozu nieczystości. Nowe przepisy, wprowadzają m.in. kary finansowe dla gmin, które nie ewidencjonują zbiorników bezodpływowych oraz nie kontrolują ich szczelności.

W celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Gminę Właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnie ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia do ewidencji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz dostarczyć go do Urzędu Gminy Wolanów.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

1)    zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2)    przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

3)    umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Wolanów (w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, pokój nr 10, I piętro) oraz na stronie internetowej www.wolanow.pl. w zakładce ochrona środowiska – nieczystości płynne.

Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Gminy Wolanów (I piętro, pok.
 nr 7- sekretariat), pocztą na adres: Urząd Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:
gmina@wolanow.pl .

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy Wolanów będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6, ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonywania ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżniane zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie. Wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy w powyższym zakresie znajduje się stronie internetowej www.wolanow.pl.  w zakładce ochrona środowiska – nieczystości płynne.

                                                                                              

 

       Sekretarz Gminy Wolanów

      /-/ Małgorzata Szczepaniak

Powrót

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.