Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

 • gminny portal mapowy
 • Projekt Cyfrowa Gmina

Treść strony

Informacja

Urząd Gminy Wolanów informuje, iż z przyczyn organizacyjnych podmiotu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)  w dniu 10.01.2024r. będzie nieczynny.

Informacja

Urząd Gminy Wolanów informuje, że w dniu 28 grudnia 2023 roku (czwartek) złożenie wniosku o dowód osobisty będzie możliwe do godziny 11:30, z uwagi na prowadzone tego dnia prace wdrożeniowe nowych rozwiązań informatycznych w systemie obsługującym dowody osobiste.

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

 • Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
 • logo PCPR

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 grudnia 2023r. (wtorek) w godzinach od 9.30  do 12.30 w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów -  pokój 6a (parter),  pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu będzie pełnił dyżur, podczas którego będzie można uzyskać informacje nt. możliwości otrzymania przez osoby z niepełnosprawnościami wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Świąteczna zbiórka krwi

 • Świąteczna zbiórka krwi

Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy

 • Plakat Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy 2023
 • Uwaga!

UWAGA! WSTRZYMANY RUCH

Informujemy, iż w dniu 22.11.2023 r. (środa) w godzinach od 8.00 do 15.00 w związku z pracami na sieci wodociągowej zostanie wstrzymany ruch  w ciągu drogi gminnej nr 351225W od posesji nr 197 w miejscowości Mniszek do końca odcinka drogi.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Kierownik SUW

/-/ Michał Pionka

 • data: 2023-11-20
 • Przerwa w dostawie wody

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Urząd Gminy Wolanów informuje Mieszkańców miejscowości Mniszek oraz Wymysłów, że w dniu  22.11.2023 r. (środa) w godzinach 9-13 może nastąpić przerwa w dostawie wody w związku z pracami naprawczymi na sieci wodociągowej w miejscowości Mniszek.

Utrudnienia  potrwają w godzinach od 8 do 14.

 • Przerwa w dostawie wody

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Urząd Gminy Wolanów informuje, iż w związku z pracami technicznymi na sieci wodociągowej w dniu 26 października 2023 r. (czwartek) w godzinach 11-14 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Wawrzyszów, Wawrzyszów Kolonia.

Transport na wybory

Na podstawie art.37f § 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2011 r. (Dz.U. 2022 poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 479) Wójt Gminy Wolanów realizując obowiązek wynikający z art. 37f §1 Kodeksu wyborczego informuje o szczegółach bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego organizowanego w dniu wyborów tj. 15 października 2023r. dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania

 • images.jpeg

Komunikat! Woda zdatna do picia!

 • FB_IMG_1696688386667
 • woda-niezdatna-do-picia_167760

UWAGA! WODA NIEZDATNA DO PICIA!

Urząd Gminy Wolanów informuje, iż w próbce wody pobranej z punktu czerpalnego Waliny 85 gm. Wolanów stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli.  W miejscowościach zasilanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Wawrzyszowie tj.: w Garnie, Gawroniu, Kolonii Wawrzyszów, Wawrzyszowie, Młodocinie Większym, Rogowej, Strzałkowie, Sabacie, w Walinach, Mniszku, Wymysłowie i części Wolanowa zasilanej z gminnego ujęcia woda jest niezdatna do picia. Można jej używać jedynie do celów sanitarnych!!!

Wodę do picia dla Mieszkańców Urząd Gminy dostarcza do Sołtysów ww. miejscowości. W sprawie odbioru prosimy o kontakt z Sołtysem.  

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. Przewidywany termin kolejnego komunikatu – sobota g.10.00

                                                                                                      Kierownik SUW                                

                                                                                                    /-/ Michał Pionka

Komunikat

 • received_277719735173215
 • woda-niezdatna-do-picia_167760

UWAGA! WODA NIEZDATNA DO PICIA!

Urząd Gminy Wolanów informuje, iż w próbce wody pobranej z punktu czerpalnego Waliny 85 gm. Wolanów stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli.  W miejscowościach zasilanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Wawrzyszowie zaopatrującej miejscowości Gawronie, Kolonia Wawrzyszów, Wawrzyszów, Młodocin Większy, Rogowa, Strzałków, Sabat, Waliny, Wawrzyszów, Mniszek, Wymysłów, Wolanów (część) gm. Wolanów.

WODA NIEPRZYDATNA DO SPOŻYCIA!

WODA MOŻE BYĆ UŻYWANA WYŁĄCZNIE DO CELÓW SANITARNYCH !!!

 • Wybory do Sejmu i Senatu

UWAGA! Zmiany w obwodach głosowania

Wójt Gminy Wolanów  informuje Mieszkańców, że Postanowieniem Nr 61/2023 z dnia 29 maja 2023r. i Postanowieniem Nr 91/2023 z 18 sierpnia 2023r. Komisarza Wyborczego w Radomiu I wprowadzono zmiany w podziale Gminy Wolanów na stałe obwody głosowania. Liczba obwodów głosowania zwiększyła się z dotychczasowych sześciu do dziesięciu.
Zmiana miejsca głosowania w najbliższych wyborach zarządzonych na dzień 15 października 2023r. dotyczy czterech  sołectw, w  których utworzono nowe obwody głosowania. I tak:

•    Mieszkańcy miejscowości  Sabat i  Strzałków głosują w obwodzie nr 7  
w Strzałkowie. Lokal wyborczy mieści się w Gminnej  Świetlicy w Strzałkowie, Strzałków 85, 
•    Mieszkańcy miejscowości Wawrzyszów głosują w Gminnej Świetlicy w Wawrzyszowie, która jest siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej  nr 8. 
•    Mieszkańcy Kolonii Wawrzyszów głosować będą w Gminnej Świetlicy w Kolonii Wawrzyszów nr 23A, która jest siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9,
•    Mieszkańcy miejscowości Chruślice głosują w Chruślicach w Klubie Seniora,  gdzie mieści się siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10.

Oprócz czterech nowych obwodów głosowania zmianie uległa siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Młodocinie Większym. Mieszkańcy miejscowości Młodocin i Waliny  zamiast do Warsztatów Terapii Zajęciowej pójdą  na głosowanie  do Klubu Seniora w Młodocinie Większym.

Tabelaryczna informacja o aktualnych numerach oraz granicach obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Wolanów. 
                                  
                                                    /-/ Ewa Markowska-Bzducha
                                                       Wójt Gminy Wolanów

Wolanów, 3 październik 2023r.

Dostęp do sieci światłowodowej

Ministerstwo  Cyfryzacji informuje, że na stronie interent.gov.pl można sprawdzić jakie usługi szerokopasmowe są dostępne pod danym adresem oraz kto świadczy tam usługi. Poza tym istnieje możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na interenet, zweryfikowania danych oraz zgłoszenia pustostanów. System ten umożliwia też sprawdzenie, jakie inwestycje szerokopasmowe będą planowane na danym obszarze, co może być pomocne np. dla osób, które planują zakup domu, czy mieszkania, a nie mogą pozwolić sobie by nie korzystać z internetu szerokopasmowego.Dodatkową zaletą jest aktualność prezentowanych danych. Są one aktualizowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz inne podmioty do tego zobowiązane co miesiąc, a w przypadku tych z największą liczbą punktów adresowych - co tydzień.

 • Przerwa w dostawie wody

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Urząd Gminy Wolanów informuje Mieszkańców miejscowości Mniszek, Rogowa oraz Kolonia Wawrzyszów, że doszło do uszkodzenia przyłącza wodociągowego w miejscowości Mniszek. Firma zewnętrzna prowadząca prace uszkodziła przyłącze wodociągowe, co może się wiązać z przerwą w dostawie wody do czasu usunięcia awarii.

Wolanów Food Festival

 • Plakat Wolanów Food Festival

Konkurs Lokalne Ekopraktyki

 • Zaproszenie do konkursu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza organizacje działające w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich do udziału w konkursie „Lokalne Ekopraktyki”. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych inicjatyw ekologicznych (zrealizowanych na przestrzeni przynajmniej ostatniego roku, licząc od daty ogłoszenia konkursu), przez organizacje lokalne.

Uczestnikami konkursu mogą zostać przykładowo: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu.

Zgłaszana do konkursu ekopraktyka musi spełnić warunek, tj. w projekt musi zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób.

Przykładowe inicjatywy, które można zgłaszać do konkursu, to m.in. sposoby na oszczędzanie energii i zasobów, takie jak np. zbieranie deszczówki; różnorodne biologicznie ogródki; retencja wody; proekologiczne miejsce spotkań; wymiana sąsiedzka; warsztaty ekologiczne; naprawy w duchu no-waste; niemarnowanie żywności, niemarnowanie zasobów.

Najciekawsze inicjatywy ekologiczne zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane w publikacji MKiŚ.

Więcej informacji oraz regulamin znajduje się na stronie konkursu: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/ekopraktyki.

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 8 września.

 • Przerwa w dostawie wody

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Urząd Gminy Wolanów informuje Mieszkańców miejscowości Bieniędzice i Jarosławice, że w związku z rozpoczęciem prac przygotowawczych do budowy hali sportowej przy PSP w Bieniędzicach w dniu 9 - 10 sierpnia 2023 r. (środa, czwartek) mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w w/w miejscowościach.

 • Ulotka za wycieraczką

"Alkohol w organizmie kierowcy" - kampania edukacyjna

W dniu 30 lipca 2023 r. (niedziela) we wszystkich parafiach na terenie gminy Wolanów została przeprowadzona kampania edukacyjna pn. ,,Alkohol w organizmie kierowcy”. To kolejna akcja „ulotkowa” realizowana przez Gminę Wolanów we współpracy z Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi z OSP w Strzałkowie i OSP w Młodocinie Większym. 

Siedemdziesiąta dziewiąta rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

 • Siedemdziesiąta dziewiąta rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
 • Logo Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Radomiu przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, będzie udzielał informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich dla mieszkańców Gminy Wolanów.
Konsultacje prowadzone będą w dniu 11.08.2023r. w godzinach 10.00-13.00 na terenie Urzędu Gminy.

Informacja dotycząca zagrożeń wynikających z dokarmiania gołębi dziko żyjących

 • Plakat dotyczący zagrożeń spowodowanych dokarmianiem gołębi dziko żyjących
 • Innowator Mazowsza

Konkurs dla naukowców i przedsiębiorców Innowator Mazowsza

w 2 kategoriach:

 • Innowacyjny Naukowiec

- szukamy naukowców z zakończonym przewodem doktorskim lub uzyskanym po 1 stycznia 2019 r. stopniem doktora, których praca doktorska została przygotowana lub obroniona w jednostkach naukowych posiadających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego, a jej przedmiotem są innowacyjne rozwiązania stosowane lub możliwe do komercjalizacji;

 • Innowacyjna Firma

- szukamy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, których innowacyjny produkt, usługa lub technologia została wprowadzona na rynek (tzn. rozpoczęto sprzedaż) po 1 stycznia 2020 r.

 

Łączna pula nagród wynosi 113 000 zł. Dla każdej z kategorii przewidziane są trzy nagrody pieniężne, wyróżnienia i nagrody od Partnerów. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnićhttps://startuj-z-mazowsza.paperform.co/ . Nabór trwa do 7 sierpnia br.!

 • Startuj z Mazowsza plakat

Konkurs dla startupów Startuj z Mazowsza

- szukamy startupów, które działają na rynku krócej niż 3 lata (od daty ogłoszenia konkursu, czyli od 6 czerwca 2023 r.). Mogą one zgłaszać się w trzech kategoriach:

    INNO-TECH - startupy tworzące nowe produkty i procesy oraz wprowadzające znaczące zmiany technologiczne, obejmujące innowacje produktowe, procesowe i systemowe;
    SOCIAL IMPACT - startupy, których działalność ma pozytywny wpływ na środowisko lub społeczeństwo;
    START - startupy tworzące innowacyjne projekty będące na etapie Minimum Viable Product lub prototypu, które mają szanse na efektywny rozwój i skalowanie.

 

Dla zwycięzców przewidziano nagrody o łącznej wartości 90 000 zł, wsparcie medialne oraz nagrody o wartości merytorycznej.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić https://startuj-z-mazowsza.paperform.co/ . Nabór trwa do 24 lipca br.!

 • Przerwa w dostawie wody

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Urząd Gminy Wolanów informuje Mieszkańców miejscowości Mniszek i Wymysłów, że doszło do uszkodzenia sieci wodociągowej  w miejscowości Mniszek. Firma prowadząca prace przy torach kolejowych uszkodziła sieć wodociągową, co może się wiązać z przerwą w dostawie wody do czasu usunięcia awarii.

 • Przerwa w dostawie wody

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Urząd Gminy Wolanów informuje Mieszkańców miejscowości Strzałków i Garno, że w związku z awarią sieci wodociągowej oraz koniecznością naprawy w dniu 11 lipca 2023 r. (wtorek) nastąpią przerwy w dostawie wody w w/w miejscowościach.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

                                                                          Kierownik SUW

                                                                          /-/ Michał Pionka

Warsztaty Design Thinking

 • warsztaty Design Thinking

Samoobrona kobiet - zaufaj wojsku

 • Samoobrona kobiet - zaufaj wojsku

Komunikat Wodociągów Miejskich w Radomiu

W związku z pracami modernizacyjnym na Stacji Uzdatniania Wody Sławno przy ul. Wapiennej 43 w Radomiu w dniu 12.06.2023r. w godzinach od 8.00 do 12:00 może nastąpić spadek ciśnienia wody lub przerwa w dostawie wody na terenie gminy Wolanów dla mieszkańców miejscowości: Wacławów, Wola Wacławowska, Sławno, Ślepowron, Chruślice, Kowala Duszocina, Kolonia Wolanów, Wolanów, Kowalanka, Kacprowice, Zabłocie, Franciszków, Strzałków, Bieniędzice.

Nie daj się złapać w sieci

Szkolenie dla organizacji pozarządowych z podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie

 • Szkolenie dla organizacji pozarządowych z podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie

Komunikat PKP w sprawie pogorszenia się stanu technicznego toru

Z uwagi na pogorszenie się stanu technicznego toru nr 2 i zachowaniu bezpieczeństwa w ruchu użytkowników skrzyżowania linii kolejowej nr 22 Tomaszów Mazowiecki - Radom z drogą powiatową nr 3562W, PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku - Kam. zmuszony jest dokonać zamknięcia w trybie awaryjnym przejazdu kolejowo - drogowego kategorii „ C ” w km 66,656 na linii kolejowej nr 22 Tomaszów Mazowiecki - Radom Główny (...)

 • Informacja o debacie

Informacja o debacie!

Wójt Gminy Wolanów zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym przedłożył Radzie Gminy „Raport o stanie Gminy za 2022 rok”. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2022, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady.  Raport będzie rozpatrywany podczas absolutoryjnej sesji Rady Gminy Wolanów w dniu  2 czerwca 2023 r. o godz. 13.00. Zgodnie z ustawą w debacie nad raportem mogą również uczestniczyć Mieszkańcy wg kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia do udziału w debacie poparte podpisami co najmniej 20 osób, przyjmowane będą do dnia 1 czerwca 2023 r. do godz. 15.30  w sekretariacie Urzędu Gminy Wolanów. Ustawowa liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w Urzędzie Gminy Wolanów w pok. nr 28 oraz do pobrania poniżej.

Pełna treść Raportu dostępna jest na stronie: www.bip.wolanow.pl  w zakładce Gmina/Raport o stanie gminy

Eko-Jarmark

 • Eko-Jarmark

Biegnij z flagą w Gminie Wolanów

 • Plakat aktualny

Dzięki Tobie rozkwita nadzieja

Pod takim hasłem w dniu 4 czerwca przeprowadzimy zbiórkę krwi na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. Już czwarty rok w Wolanowie wspieramy radomską Stację licznymi akcjami – a ta przedwakacyjna ma szczególne znaczenie.

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek

 • Bogu na chwałę ludziom na ratunek

Wywieś flagę!

 • Wywieś flagę!

Zaproszenie na szkolenie

 • 1037110371Zaproszenie na szkolenie pn. Logika projektowa pisanie wniosków
 • Logo Czyste Powietrze

W trosce o "Czyste Powietrze"

Od 2021 roku w Urzędzie Gminy Wolanów działa Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu CZYSTE POWIETRZE.

Codziennie w godzinach pracy urzędu mieszkańcy uzyskają informacje o nowych zasadach Programu obowiązujących od stycznia 2023 roku. Urząd zapewnia także pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz przy jego rozliczeniu.

Dotychczas w Programie Czyste Powietrze mieszkańcy  z gminy Wolanów złożyli  291 wniosków i zawarli 245 umów. Ponad połowa umów została już zrealizowana, a łączna kwota przyznanego dofinansowania  to
2 388 567,79 zł.  

Więcej informacji na https://czystepowietrze.gov.pl/

 • Turnus rehabilitacyjny dla dzieci KRUS

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci osób ubezpieczonych w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2023 roku organizuje w czasie wakacji turnus rehabilitacyjny dla dzieci rolników- ubezpieczonych w KRUS.   

Skorzystać z niego mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy
2008 - 2016r. (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny (druk dostępny w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych) należy złożyć w najbliższej jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego. Dziecko otrzymuje skierowanie na turnus po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza regionalnego inspektora KRUS do odbycia rehabilitacji we wskazanym ośrodku. 
W pierwszej kolejności na turnus kierowane są dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Centra rehabilitacji rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Dzieci są pod opieką wychowawców, którzy organizują podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych.
W 2023 roku na terenie OR KRUS w Warszawie organizowany będzie  turnus :
1. Turnus dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 25.06 -15.07.2023

Turnus trwa 21 dni. 
Wnioski należy składać do PT KRUS Radom w terminie do 15 maja br.
Dodatkowe informacje pod numerem tel.(48-3833740, 48-3443758) lub w siedzibie PT KRUS w Radomiu.

Ogłoszenie o przetargu ofertowym

na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki MERCEDES - BENZ

Ogłoszenie o przetargu ofertowym

na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki DAIMLER - BENZ

Życzenia wielkanocne

 • Życzenia wielkanocne
 • Uwaga! Przerwa w dostawie wody

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY

WODOCIĄGI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o. informują, iż:

„W związku z pracami modernizacyjnym na Stacji Uzdatniania Wody Sławno przy ul. Wapiennej 43 w Radomiu w dniu 06.03.2023r. w godzinach od 8.00 do 10:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie gminy Wolanów dla mieszkańców miejscowości: Wacławów, Wola Wacławowska, Sławno, Ślepowron, Chruślice, Kowala Duszocina, Kolonia Wolanów, Wolanów, Kowalanka, Kacprowice, Zabłocie, Franciszków, Strzałków, Bieniędzice.

Za utrudnienia przepraszamy”

UWAGA! sprzedaż węgla dla uprawnionych gospodarstw domowych

Urząd Gminy Wolanów informuje, że preferencyjna sprzedaż węgla będzie realizowana do 30 kwietnia 2023 r. Cena 2000 zł za 1 tonę obejmuje również dostawę do gospodarstwa domowego.

 • Uwaga! Przerwa w dostawie wody

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Urząd Gminy Wolanów informuje Mieszkańców miejscowości Młodocin Większy, że w dniu dzisiejszym (03 kwietnia 2023r., poniedziałek)  doszło do awarii na sieci wodociągowej w związku z tym prace naprawcze potrwają do późnych godzin popołudniowych. 

 • Uwaga! Przerwa w dostawie wody

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Urząd Gminy Wolanów informuje Mieszkańców miejscowości Młodocin Większy, że w związku z pracami technicznymi na  sieci wodociągowej w dniu 03 kwietnia 2023r. (poniedziałek) w godzinach 9-13 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody.

Rozliczenie roczne PIT za 2022 rok

Ulotki i broszury informacyjne dotyczące rozliczenia rocznego PIT za 2022 rok oraz promocji e-Urzędu Skarbowego

Ostatnie pożegnanie

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 13 marca 2023 r. zmarł Pan Janusz Budzik - Sołtys wsi Waliny.

Od 20 lat zaangażowany w sprawy sołectwa i jego Mieszkańców, pozostanie w pamięci jako aktywny i życzliwy człowiek.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 16 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 15.00 w Kościele pw. Św. Zofii w Młodocinie Większym.

Rodzinie i Bliskim wyrazy szczerego współczucia składają Wójt i Pracownicy Urzędu Gminy oraz Sołtysi i Rada Gminy Wolanów.

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

 • Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Poradniki budownictwa drewnianego

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało poradniki pt. „Budownictwo drewniane, czyli zbiór dobrych praktyk z zakresu budownictwa drewnianego ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji", skierowane odpowiednio do inwestorów samorządowych i prywatnych, architektów oraz wykonawców. 

Poradniki są dostępne na stronie www.domzklimatem.gov.pl w zakładce „Poradnik”.

Wnioski o preferencyjny zakup węgla – skrócenie terminu naboru.

Urząd Gminy Wolanów informuje, że wnioski o preferencyjny zakup węgla będą przyjmowane w terminie do 17 marca 2023r. Złożenie wniosku po tym terminie nie gwarantuje dostawy węgla.
Przypominamy, że prowadzona sprzedaż węgla dotyczy trwającego sezonu grzewczego i będzie realizowana do 30 kwietnia 2023 r.
W celu złożenia do Polskiej Grupy Górniczej S.A. zapotrzebowania na trzecią (ostatnią) turę dostaw węgla dla Gminy Wolanów, niezbędne jest wcześniejsze zakończenie naboru wniosków, ich weryfikacja i ustalenie realnej ilości węgla.

/-/Małgorzata Szczepaniak
Sekretarz Gminy Wolanów

 • Uwaga! Przerwa w dostawie wody

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Urząd Gminy Wolanów informuje Mieszkańców miejscowości Garno, Kolonia Wawrzyszów, Mniszek, Młodocin Większy, Waliny, Rogowa, Strzałków, Wawrzyszów, Wymysłów, Michałów, że w związku z pracami przy przebudowie pompowni wody w miejscowości Garno w dniu 02.03.2023r. (czwartek) w godzinach 9-15 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w  w/w miejscowościach.

 • Uwaga! Przerwa w dostawie wody

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Urząd Gminy Wolanów informuje Mieszkańców miejscowości Waliny, Młodocin Większy, że w związku z pracami przy przebudowie pompowni wody w miejscowości Garno w dniu 27.02.2023r. (poniedziałek) w godzinach 9-14 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w w/w miejscowościach.

Kalendarium statystycznych badań ankietowych 2023

 • kalendarium statystycznych badań ankietowych 2023
 • STOP blokowaniu sygnału

Kampania edukacyjna pn. „STOP blokowaniu sygnału”

Szanowni Państwo,

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji rozpoczęła kampanię edukacyjną pn. „STOP blokowaniu sygnału”. Celem kampanii jest uświadomienie obywateli o negatywnych skutkach używania nielegalnych wzmacniaczy sygnału oraz ich wpływie na powszechny dostęp do łączności. Stabilne połączenie internetowe wpływa na wszystkie dziedziny współczesnego życia: przemysł, zdrowie, zużycie energii czy nawet e-administrację – należy jednak pamiętać, że warunkiem powszechnego stosowania nowych rozwiązań jest stabilność połączeń. Rosnąca skala wykorzystania nielegalnych wzmacniaczy sygnału, szczególnie w regionach już zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, może opóźniać transformację regionów ku gospodarki cyfrowej.

Nielegalnie instalowane wzmacniacze sygnału komórkowego, powodują bardzo poważne problemy z funkcjonowaniem sieci, pogarszając jakość rozmów, a czasem wręcz prowadząc do całkowitego zaniku sygnału. W skrajnych przypadkach, nieautoryzowana instalacja wzmacniacza zasięgu komórkowego, może uniemożliwić szybkie wezwanie pomocy przez osoby przebywające w zasięgu generowanych przez urządzenie zakłóceń. Ponadto, problem z zasięgiem, oznacza nie tylko brak możliwości wykonywania i odbierania połączeń, czy problem z wysyłką SMSów, ale generuje również duże ograniczenia w dostępie do internetu – co z kolei może wiązać się z problemami w wykonywaniu pracy zdalnej, dostępie do informacji i rozrywki.

Indywidualni odbiorcy usług często decydują się na samodzielne rozwiązanie problemu z zanikającym zasięgiem, poprzez instalację taniego, nieposiadającego atestu, wzmacniacza sygnału. Wzmacniacz zasięgu komórkowego (potocznie zwany również repeater’em) jest urządzeniem pośredniczącym w transmisji sygnału radiowego, podnoszącym jakość sygnału zarówno emitowanego przez stacje bazową, jak i przez smartfon. Łatwość instalacji, oraz powszechna dostępność urządzeń, jednak może być zgubna dla użytkownika urządzenia, bowiem samodzielna instalacja repeatera jest działaniem nielegalnym – o tym fakcie nie wiedziało aż 76% respondentów przeprowadzonego przez nas badania. Ponadto, dokładnie tyle samo Polaków nie zdaje sobie sprawy z tego, że nielegalnie zainstalowany repeater, co prawda wzmacnia sygnał użytkownika, ale kradnie go pozostałym użytkownikom sieci. W świetle prawa, samodzielna instalacja repeaterów jest przestępstwem obarczonym karą grzywny do 1000 zł, a w skrajnych przypadkach, nawet karą ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Gdy sygnał telefoniczny jest zbyt słaby, pierwszym krokiem powinno być bezpośrednie zwrócenie się do operatora telekomunikacyjnego, który może podjąć decyzję o budowie dodatkowej anteny w miejscu tzw. „białej plamy” zasięgu, tym samym prowadząc do profesjonalnej, systemowej poprawy jakości sieci telekomunikacyjnej w całej okolicy lub, w razie wykrycia zakłóceń, może również zwrócić się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej prosząc o przeprowadzenia kontroli danego wycinka sieci i zidentyfikowania źródła problemu.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z krótkim poradnikiem zamieszczonym na naszej stronie internetowej - https://kigeit.org.pl/2022/10/03/nielegalne-wzmacniacze-sygnalu-komorkowego-pytania-i-odpowiedzi/, gdzie znajdziecie Państwo edukacyjne materiały multimedialne - dwie animacje oraz plakat.

W imieniu własnym oraz wszystkich członków Izby, zachęcamy do zamieszczenia na Państwa stronach internetowych i w mediach społecznościowych, przesłanych materiałów multimedialnych.

Ponadto, wydrukowane plakaty wraz z pismem przewodnim, trafią do Państwa sekretariatów w tym tygodniu - zachęcamy do powieszenia ich na należących do Państwa tablicach informacyjnych. Zachęcamy do uczestnictwa w akcji celem kształtowania zdrowych, odpowiedzialnych postaw pośród członków lokalnych społeczności.

Kampania objęta została Patronatem Honorowym przez Związek Województw RP oraz Unię Miasteczek Polskich.

Link do informacji prasowej, której treść możecie Państwo zamieścić na swoich stronach internetowych, wraz z załączonymi do niej materiałami - „STOP blokowaniu sygnału” – kampania edukacyjna KIGEiT.

Z wyrazami szacunku, 

Stefan Kamiński

Prezes Zarządu

Krajowa Izba Gospodarki Elektronicznej i Telekomunikacji

 • Uwaga! Przerwa w dostawie wody

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Urząd Gminy Wolanów informuje Mieszkańców miejscowości Garno, Kolonia Wawrzyszów, Mniszek, Młodocin Większy, Rogowa, Strzałków, Wawrzyszów, Wymysłów, Michałów, że wystąpiła awaria sieci wodociągowej w miejscowości Strzałków. Firma budująca sieć kanalizacyjną uszkodziła sieć wodociągową, co może się wiązać z przerwą w dostawie wody do czasu usunięcia awarii.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.  

 

                                                                                           Kierownik SUW

                                                                                          /-/ Michał Pionka

 • Dyżury specjalistów w Państwowej Komisji ds. Pedofili

Dyżury specjalistów w Państwowej Komisji ds. Pedofili

Dzień Ofiar Przestępstw w PKDP – dyżur telefoniczny 22 lutego 2023 r.

Państwowa Komisja 22 lutego, w Dniu Ofiar Przestępstw, oferuje wsparcie telefoniczne dla osób pokrzywdzonych przemocą seksualną w dzieciństwie. W godzinach 10:00-18:00 dyżur telefoniczny będą pełnili prawnik i psycholog.

Światowy Dzień Walki z Depresją – dyżur telefoniczny 23 lutego 2023 r.

23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją, choroby, która staje się obecnie jedną z najbardziej powszechnych. Często cierpią na nią dorosłe osoby, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie, jeszcze częściej dzieci, których udziałem było to traumatycznego doświadczenie. Dlatego też tego dnia Państwowa Komisja organizuje kolejny telefoniczny dyżur specjalistów, tak aby ułatwić osobom zmagających się z depresją uzyskanie właściwej pomocy.

Więcej na stronie:
https://pkdp.gov.pl/

Nabór kandydatów

na staż w Drugim Urzędzie Skarbowym w Radomiu

Nie pozwól wygrać depresji

 • Plakat: Nie pozwól wygrać depresji
 • Uwaga! Przerwa w dostawie wody

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Urząd Gminy Wolanów informuje Mieszkańców miejscowości Garno, Kolonia Wawrzyszów, Mniszek, Młodocin Większy, Rogowa, Strzałków, Wawrzyszów, Wymysłów, Michałów, że wystąpiła awaria sieci wodociągowej w miejscowości Strzałków. Firma budująca sieć kanalizacyjną uszkodziła sieć wodociągową, co może się wiązać z przerwą w dostawie wody do czasu usunięcia awarii.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.  

 

                                                                                           Kierownik SUW

                                                                                          /-/ Michał Pionka

 • Uwaga! Przerwa w dostawie wody

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Urząd Gminy Wolanów informuje Mieszkańców miejscowości Garno, Kolonia Wawrzyszów, Mniszek, Młodocin Większy, Rogowa, Strzałków, Wawrzyszów, Wymysłów, Michałów, że wystąpiła awaria sieci wodociągowej w miejscowości Strzałków. Firma budująca sieć kanalizacyjną uszkodziła sieć wodociągową, co może się wiązać z przerwą w dostawie wody do czasu usunięcia awarii.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.  

 

                                                                                           Kierownik SUW

                                                                                          /-/ Michał Pionka

Zbiórka krwi

 • Zbiórka krwi
 • Ulotka informacyjna aplikacji mobilnej mZUS

Aplikacja mobilna mZUS

Dla kogo przeznaczona jest aplikacja mZUS

Aplikacja mZUS jest przeznaczona dla osób, które mogą skorzystać z programów świadczeń dla rodzin, tj. świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia dobry start 300+ (z wyjątkiem dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych i dyrektorów regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych).

Za pośrednictwem aplikacji będzie można

 • złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ i świadczenie dobry start 300+,
 • sprawdzić, co się dzieje z Twoim wnioskiem – zobaczysz jego status,
 • podejrzeć dane o wypłatach Twoich świadczeń,
 • nawiązać telefoniczny kontakt z infolinią ZUS (COT),
 • zarezerwować  e-wizyty w ZUS,
 • otrzymać powiadomienia.

Skąd pobrać aplikację mZUS

Aplikację należy pobierać wyłącznie ze sklepów Google Play oraz App Store.

Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS.

 

Więcej informacji znajdują Państwo pod linkiem: https://www.zus.pl/mzus

Ogłoszenie o naborze

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystenta rodziny

 • Uwaga! Przerwa w dostawie wody

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Urząd Gminy Wolanów informuje Mieszkańców miejscowości Garno, Kolonia Wawrzyszów, Mniszek, Młodocin Większy, Rogowa, Strzałków, Wawrzyszów, Wymysłów, Michałów, że wystąpiła awaria sieci wodociągowej w miejscowości Strzałków. Firma budująca sieć kanalizacyjną uszkodziła sieć wodociągową, co może się wiązać z przerwą w dostawie wody do czasu usunięcia awarii.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.  

 

                                                                                           Kierownik SUW

                                                                                          /-/ Michał Pionka

 • Plakat spotkania

Zaproszenie na spotkanie dla Pracodawców

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Wolanów dr Ewa Markowska-Bzducha we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy zaprasza Państwa do udziału w spotkaniu dla Pracodawców dotyczącym możliwości skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Spotkanie odbędzie się w dniu 6 lutego  br. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wolanowie.

Zaproszenie na koncert Wolanowskie Doroty - Jazzowo

 • Wolanowskie Doroty 2023

III Edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Tematem przewodnim tej edycji konkursu będą „Polskie zwyczaje żniwne i dożynki”. Nabór do konkursu zakończy się 12 marca br. Konkurs objęła honorowym patronatem Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda.

mLegitymacja emeryta-rencisty w Twoim telefonie

 • Jak wygląda mLegitymacja
 • przerwa w dostwie wody

UWAGA! AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Urząd Gminy Wolanów informuje Mieszkańców miejscowości Wymysłów oraz części miejscowości Mniszek (Podulek) że w dniu dzisiejszym t.j 12.01.2023r., wystąpiła awaria sieci wodociągowej w miejscowości Mniszek (Podulek) co wiąże się z przerwą w dostawie  wody w godzinach 11.00-16.00.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.


Kierownik SUW 
/-/ Michał Pionka

 • data: 2023-01-12

Stopka strony

 • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

 • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.