Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

 • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
 • gminny portal mapowy
 • zastrzegam.pl

Nawigacja

Inne linki

Treść strony

Ogłoszenie w sprawie programu rewitalizacji

ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ DO PROGRAMU REWITALIZACJI

Wójt Gminy Wolanów zaprasza do zgłaszania swoich pomysłów na projekty rewitalizacyjne, które mają służyć wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji. Pomysły oraz własne projekty można zgłosić za pomocą formularza TUTAJ

Projekty:

 • mogą dotyczyć tylko obszaru rewitalizacji wyznaczonego i opisanego w „Diagnozie na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wolanów”. Do obszaru rewitalizacji zostały włączone sołectwa: Wolanów i Młodocin Większy
 • projekty powinny odpowiadać na problemy, które występują w następujących sferach:
  • społecznej (bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom bezpieczeństwa publicznego, edukacja dzieci i młodzieży),
  • technicznej (modernizacja budynków mieszkalnych, świetlic wiejskich, budynków użyteczności publicznej),
  • przestrzenno-funkcjonalnej (rewitalizacja przestrzeni publicznych, budynków użyteczności publicznej, place zabaw, boiska, siłownie zewnętrzne),
  • innych projektów i pomysłów ukierunkowanych na rozwiązanie lokalnych problemów i rozwój miejscowości Wolanów i Młodocin Większy,
 • jeśli projekty mają charakter inwestycyjny, remontowy, modernizacyjny prosimy o wskazanie konkretnej lokalizacji,
 • projekty i pomysły mogą dotyczyć zadań, których realizatorem jest Gmina Wolanów, ale także inne podmioty,
 • można zgłosić swój własny projekt, który będzie się wpisywał w proces rewitalizacji danych obszarów. Program Rewitalizacji jest dokumentem, który stanowi podstawę do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, a także z innych źródeł (funduszy europejskich np. PROW, źródeł krajowych).

Obszar rewitalizacji został wyznaczony na podstawie przeprowadzonych badań i analiz, które wskazują na skumulowanie występujących na nim problemów społecznych, technicznych, przestrzenno-funkcjonalnych. Z wynikami diagnozy można zapoznać się w dokumencie zamieszczonym TUTAJ.

Swój pomysł mogą zgłosić: mieszkańcy, przedsiębiorcy, społecznicy, stowarzyszenia, właściciele, użytkownicy wieczyści oraz zarządcy nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji oraz inni interesariusze związani z obszarem rewitalizacji.

Każdy projekt należy opisać według następujących kryteriów:

 • tytuł,
 • dane wnioskodawcy,
 • obszar rewitalizacji, którego dotyczy pomysł/projekt,
 • kto może zrealizować projekt/pomysł,
 • krótkie uzasadnienie potrzeby realizacji pomysłu/projektu,
 • krótki opis działań,
 • efekt realizacji pomysłu/projektu.

Wypełniony formularz można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: e.gorska@wolanów.pl, wpisując w tytule maila: „Rewitalizacja – projekty”, złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy, lub przesłać listownie na adres: Urząd Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów, z dopiskiem na kopercie: „Rewitalizacja - projekty”.

Zbieranie projektów trwa od 02 lutego 2017r. do 01 marca 2017r. 

W przypadku pytań, więcej informacji można uzyskać w u Pani Edyty Górskiej, pok. nr 12 tel. 48 618 60 51 w. 36 a także u Pana Łukasza Gińko tel. 61 85 37 285, e-mail: lukasz.ginko@greenkey.pl, z firmy Green Key, która współpracuje z Gminą Wolanów przy opracowaniu Programu Rewitalizacji dla Gminy Wolanów na lata 2016-2023.

 • autor: Edyta Górska, data: 2017-02-02

Powrót

Baner

Stopka strony

 • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

 • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.