Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

KONSULTACJE SPOŁECZNE

              Rozpoczynają  się sołeckie spotkania konsultacyjne dotyczące projektów statutów poszczególnych sołectw w gminie Wolanów. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami   określone zostały Uchwałą  Nr VI/31/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 kwietnia 2011 r.

                Na podstawie Zarządzenia Nr 273/2013  Wójta Gminy Wolanów  z dnia 27 listopada 2013 r. konsultacje  prowadzone są w formie spotkań bezpośrednich z mieszkańcami danego sołectwa. Na spotkaniach prezentowany jest projekt statutu i przyjmowane są uwagi i wnioski mieszkańców  danego sołectwa do statutu.   

                Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym -  organizację i zakres działania jednostki pomocniczej ( sołectwa)  określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

 Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

1)   nazwę i obszar jednostki pomocniczej;
2)   zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej;
3)   organizację i zadania organów jednostki pomocniczej;
4)   zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji;
5)   zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

  O terminach konsultacji w poszczególnych sołectwach powiadamiają mieszkańców  sołtysi w sposób zwyczajowo przyjęty. Informacje umieszczane będą również  na stronie internetowej gminy Wolanów. 

Najbliższe spotkania zaplanowano  w następujących sołectwach:

Wacławów  -  11 grudnia 2013r. godz.17.00 u sołtysa;
Strzałków  -   16 grudnia 2013r. godz. 17.00  w świetlicy wiejskiej
Kolonia Wolanów -  17  grudnia 2013 r. godz. 17.00 w Urzędu Gminy  Wolanów

Zapraszamy mieszkańców do udziału w spotkaniach konsultacyjnych.

Powrót

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.