Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • System do komunikacji z mieszkańcami
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Treść strony

REGULAMIN SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE DOWOZU I ODWOZU DO I ZE SZKÓŁ ORAZ PRZEDSZKOLA NA TERENIE GMINY WOLANÓW

Zgodnie z zawartą umową na przewóz dzieci firma przewozowa zapewnia opiekę nad uczniami 
w czasie przewozów.
I. DOWÓZ
Dzieci oczekują na przystankach do czasu przyjazdu autobusu (za ich bezpieczeństwo odpowiadają rodzice). Po przyjeździe autobusu  na przystanek, opiekun wysiada z autobusu i wprowadza  dzieci   do   środka (w  tym momencie przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci). Po przyjeździe na teren szkoły/przedszkola:
a.  Opiekun czuwa nad bezpiecznym wysiadaniem dzieci z autobusu.
Zadania opiekuna:
1. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu.
2. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie jazdy.
3. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wysiadania uczniów po dojeździe do  szkoły.
II.  ODWÓZ
Osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w czasie odwozu, po przybyciu autobusu na teren szkoły/przedszkola i wykonaniu niezbędnych manewrów, przejmuje opiekę  nad  dziećmi oczekującymi na odwóz (w tym momencie przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i wprowadza grupę do autobusu). Opiekun przeprowadza kontrolę stanu liczbowego dzieci podczas każdego odwozu. Po dojechaniu do kolejnych przystanków opiekun wysiada pierwszy i wyprowadza wysiadające dzieci. Od tego momentu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.
Zadania opiekuna:
1. Przejęcie grupy dzieci od nauczyciela sprawującego  nadzór  w  szkole i wprowadzenie dzieci do autobusu (po zakończeniu manewrowania autobusem, musi być on  skierowany w  kierunku jazdy  przed  wejściem dzieci). Kontrola  stanu liczbowego dzieci podczas każdego przewozu autobusem.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w czasie drogi.
3. Każdorazowe wyprowadzenie dzieci z autobusu na przystanku (opiekun wysiada pierwszy)  - od tej chwili za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPIEKI W CZASIE PRZEWOZU DZIECI
1. Opieką dzieci w czasie przewozu będzie zajmowała się jedna osoba.  
2. Opieka obejmuje sprawowanie nadzoru nad powierzonymi dziećmi w autobusie w czasie wsiadania do autobusu i wysiadania.
3. Opiekunowie powinni - przed rozpoczęciem jazdy autobusu - zająć miejsca przy drzwiach.
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA OBJĘTEGO DOWOZEM DO SZKOŁY l   PRZEDSZKOLA ORAZ ODWOZEM ZE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA
Dziecko ma prawo do:
1. Zapewnienia mu  bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu/busa
2. Zapewnienia mu  bezpieczeństwa w czasie jazdy.
3. Zapewnienia mu  bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu/busa.   
Dziecko ma obowiązek:
1. Bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia:
a. kierowcy autobusu,
b. osoby sprawującej opiekę w czasie przewozu,
c. nauczyciela sprawującego opiekę nad dziećmi oczekującymi na odwóz.
2. Przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela  w czasie oczekiwania na odwóz.
3. Wsiadać i wysiadać drzwiami do tego wyznaczonymi tylko w czasie postoju   autobusu oraz w sposób nie uciążliwy dla innych uczniów.
4. W czasie jazdy zachowywać się zgodnie z  regulaminem jazdy autokarem (nie przemieszczać się po autokarze, nie otwierać samowolnie okien w czasie podróży, nie wyrzucać jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu, nie rzucać  przedmiotami w pasażerów w pojeździe).
5. Pokryć straty spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem przez niego wyposażenia autobusu  (za uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu mogą być pobierane opłaty uwzględniające koszty obowiązujące w chwili powstania szkody).

Kategorycznie zabrania się dziecku:
1. Oddalania się od grupy bez zgody nauczyciela, opiekuna .
2. Podchodzenia do autobusu do czasu wyrażenia zgody na wejście lub wyjście przez osobę sprawującą opiekę w czasie dowozu.
3. Otwierania drzwi autobusu podczas jazdy oraz zajmowania miejsca w pobliżu kierowcy w sposób powodujący ograniczenie pola widzenia lub utrudniający prowadzenie pojazdu.
4. Zachowywania się w sposób utrudniający pracę kierowcy oraz uciążliwy dla współpodróżnych.
5. Zanieczyszczania pojazdu, otwierania samowolnie okien i wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów przez okna.
6. Przewożenia przedmiotów:
a) które mogą wyrządzić szkodę innym uczniom,
b) cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących i innych niebezpiecznych.
V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DZIECKA OBJĘTEGO DOWOZEM DO SZKOŁY l PRZEDSZKOLA  ORAZ ODWOZEM ZE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA
W przypadku nie przestrzegania powyższego regulaminu dziecko zachowujące się nieodpowiednio i nie reagujące na uwagi nauczyciela, kierowcy i osoby opiekującej się podróżującymi może zostać ukarane:
1. Naganą dyrektora szkoły/przedszkola z jednoczesnym powiadomieniem rodziców,
2. Innymi karami przewidzianymi w statucie szkoły.
VI. UWAGA KOŃCOWA
1. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za jego nieprzestrzeganie.
2. Jeżeli w regulaminie jest mowa o autobusie należy przez to rozumieć również bus.
3. Opiekun po zapoznaniu się z powyższym Regulaminem podpisuje oświadczenie, który stanowi załącznik do Regulaminu.


Regulamin obowiązuje od dnia zawarcia umowy.
                
    
                                                                                                                                Wójt Gminy Wolanów

                                                                                                                      /-/ Ewa Markowska - Bzducha            

« poprzednia strona   następna strona »

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.