Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

 • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
 • gminny portal mapowy

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

 • życzenia wielkanocne
 • Bezpłatne szkolenia

Atlas szerokopasmowego dostępu do internetu

Ideą stworzenia Atlasu było wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działań zmierzających do zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu mieszkańcom wszystkich gmin w Polsce.

INFORMACJA

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.04.2019 r.

Urząd Gminy Wolanów

będzie czynny w godzinach:

Poniedziałek - 730 - 1630

Wtorek -730 - 1530

Środa - 730 - 1530

Czwartek - 730 - 1530

Piątek - 730 - 1430

 • Konkurs TUOB

Twoja ulubiona opowieść biblijna

Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z Tygodnikiem Katolickim "Niedziela" i wydawnictwem Ewerro sp. z o.o. zaprasza do udziału w VII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci pn. "Twoja ulubiona opowieść biblijna". Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

 • Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla następującego działania: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50+. Zapraszamy również w dniu 26 marca 2019 r. na spotkanie poświęcone naborowi, które odbędzie się o godzinie 14.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie.

 • Krótka historia funkcji sołtysa

Dzień Sołtysa w gminie Wolanów

W dniu 7 marca 2019r. w Urzędzie Gminy Wolanów odbyło się spotkanie Pani Wójt Ewy Markowskiej-Bzducha z sołtysami kadencji 2019-2023. Poza oficjalnymi gratulacjami, życzeniami z okazji Dnia Sołtysa przypadającego na 11 marca, przeprowadzono szkolenie z przepisów RODO i omówiono sprawy organizacyjne dotyczące pracy sołectw w najbliższym czasie.

List Wicemarszałek Senatu RP Marii Koc

skierowany do nowo wybranych Sołtysów w Gminie Wolanów oraz życzenia z okazji Ich Święta

 • Mazowsze lokalnie

Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” ambasador projektu FIO Mazowsze Lokalnie serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje, grupy nieformalne na  spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne, które zorganizowane zostanie w dniu 13 marca 2019 r. o godzinie 14.00 w Biurze LGD „Razem dla Radomki”, mieszczącym się w Janiszewie (gm. Zakrzew) przy ul. Zielonej 127.

FIO Mazowsze Lokalnie to konkurs który jest skierowany do młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych (składających się z min. 3 osób pełnoletnich) oraz samopomocowych grup nieformalnych terenu województwa mazowieckiego i działających na jego terenie. Każdy projekt może uzyskać mikrodotację w wysokości od 1 500,00 zł do 5 000,00 zł. Środki przeznaczone na mikrodotacje w 2019 r. wynoszą, podobnie jak w roku ubiegłym, 261.000 PLN, z czego na ścieżkę „Inicjatywy oddolne” przeznaczone jest około 130.500 PLN, na ścieżkę „Wsparcie grup samopomocowych” 18.000 PLN, a na ścieżkę „Rozwój organizacji” 112.500 PLN. Działania w ramach projektów będą mogły trwać maksymalnie 6 miesięcy (maj-październik 2019).

Podczas spotkania przekazane zostaną informację na temat zasad konkursu, informacje o tym na co można otrzymać dofinansowanie, kto może ubiegać się o dofinansowanie. Omówiony zostanie sposób wypełniania fiszki projektu. Po spotkaniu będzie tez możliwość konsultacji i pomocy przy wypełnieniu dokumentacji przygotowanej przez zainteresowane osoby.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o potwierdzenie udziału pod adres mailowy promocja@razemdlaradomki.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 48 38 58 996. Szczegółowe informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej: http://mazowszelokalnie.pl/

Z poważaniem

Arkadiusz Ostrowski,
Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”
ul. Zielona 127, Janiszew  26-652 Zakrzew
tel. 48 38 58 996.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne ws. drogi S12

Urząd Gminy w Wieniawie zorganizuje ostatnie z serii, spotkanie informacyjne z przedstawicielami GDDKiA z zainteresowanymi mieszkańcami gminy Wieniawa.

 • Powitanie uczstników spotkania przez Wójt Gminy Wolanów

W piątek 1 marca z inicjatywy wójta gminy Wolanów Pani Ewy Markowskiej-Bzducha w PSP w Wolanowie odbyło się spotkanie Mieszkańców gminy Wolanów z Przedstawicielami GDDKiA oraz Wykonawcy trasy S7.

Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Wolanów

z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

VII Przegląd Wokalny dla Dzieci i Młodzieży SLOWIKONADA

 • Szare komórki kultury

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z regulaminem i wzięcia udziału w VII Przeglądzie Wokalnym dla Dzieci i Młodzieży SLOWIKONADA. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 kwietnia! Przesłuchania konkursowe odbędą się 27 i 28 kwietnia a na koncert finalistów zapraszamy 26 maja podczas Festiwalu Dzieci i Młodzieży Artystyczny Targówek w Parku Bródnowskim.

Katarzyna Olk
Koordynator Przeglądu

Dom Kultury "Zacisze"
ul. Blokowa 1, 03-641 Warszawa
tel. 22 679 84 69, 22 743 87 10

Zaproszenie na trening "Kobiety dla kobiet"

 • Zaproszenie na trening "Kobiety dla kobiet"

               W dniu 15 lutego w urzędzie gminy Wójt Ewa Markowska-Bzducha oraz Przewodniczący Rady Jacek Murawski spotkali się z Przedstawicielami największych  firm działających na terenie gminy Wolanów. W spotkaniu wziął udział również Przewodniczący Rady Powiatu Radomskiego Krzysztof Murawski. Pani Wójt przedstawiła zebranym najważniejsze informacje na temat gospodarki finansowej gminy oraz polityki inwestycyjnej wynikających z przyjętego budżetu gminy na 2019 r.

               Korzystając z obecności Przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa rozmawiano o perspektywach rozwoju sieci gazowej na terenie gminy Wolanów. Zebrano dane dotyczące potencjalnego zapotrzebowania firm na gaz. Dane te zostaną przedstawione w najbliższym czasie Polskiej Spółce Gazownictwa i będą stanowiły podstawę do rozmów na temat perspektywy rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy Wolanów.

 • powitanie uczestników spotkania przez Wójt Gminy - Ewe...
 • wystąpienie przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa

Nowe dowody osobiste od 4 marca 2019 roku

Od 4 marca br. będzie można składać wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, tzw. e-dowodu. Dotychczas wydane dowody osobiste zachowają swoją ważność.

Przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych

Od 27 lutego do 4 marca 2019 r. nie będzie możliwości złożenia internetowo wniosku o dowód osobisty.

1 marca (piątek) nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych od godziny 11.30 do końca godzin otwarcia urzędu. Oznacza to, że mieszkańcy będą mogli zostać obsłużeni w sprawach dotyczących dowodów osobistych w urzędzie od godz. 7.30 do godz. 11.30.

Od godz. 11.30 do godz. 15.30, nie będzie możliwości złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbioru spersonalizowanego dowodu.

Spotkanie z Przedsiębiorcami

W dniu 15 lutego w urzędzie gminy Wójt Ewa Markowska-Bzducha oraz Przewodniczący Rady Jacek Murawski spotkali się z Przedstawicielami największych firm działających na terenie gminy Wolanów.

Zaproszenie na spotkanie dotyczące drogi ekspresowej S7

Wójt Gminy Wolanów Pani Ewa Markowska - Bzducha zaprasza Mieszkańców na spotkanie dotyczące drogi ekspresowej S7.

Zaproszenie na szkolenie „OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo"

 • ulotka szkolenia OZE część pierwsza
 • ulotka szkolenia OZE część druga
 • Plakat informacyjny projektu ASI

Projekt ASI nominowany do nagrody!

Miło nam poinformować, że projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)” otrzymał nominację do nagrody w prestiżowym, ogólnoświatowym konkursie  „World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2019” organizowanym przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). W chwili obecnej trwa kolejny etap konkursu obejmujący publiczne głosowanie online w dniach 21 grudnia 2018 r. – 10 lutego 2019 r. (ostateczny termin na oddanie głosu mija o godz. 23:00 czasu polskiego). W wyniku głosowania, pięć projektów z największą liczbą głosów w każdej z 18-stu kategorii zostanie zakwalifikowanych do kolejnego etapu, w którym Grupa Ekspertów wybierze zwycięskie przedsięwzięcia.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o rozważenie oddania głosu na projekt ASI (zgłoszony pod nazwą „Activation of the Information Society”). Szersze informacje na temat konkursu można uzyskać pod adresem: https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,7017,ostania-szansa-na-oddanie-glosu-na-mazowsze-w-ogolnoswiatowym-konkursie-wsis-prizes-2019.html

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na naszej stronie pod adresem: https://www.wolanow.pl/136,projekty-unijne?page=2

Imieniny Doroty

 • plakat imieniny Doroty
 • Sołtys

Wybory sołtysa i rad sołeckich.

W związku z upływem kadencji sołtysów wsi i rad sołeckich od 21.01.2019r. w poszczególnych miejscowościach gminy Wolanów odbywają się zebrania wyborcze. Harmonogram zebrań znajduje się w załączniku do Zarządzenia Nr 5/2019 Wójta Gminy Wolanów  z dnia 14 stycznia 2019r.

Ogłoszenie o konkursie

na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie

 • życzenia dzień dziadka i babci

Informacja

w sprawie dotacji przeznaczonej na usunięcie wyrobów i materiałów zawierających azbest z terenu gminy

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019r.

 • Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 r

Stopka strony

 • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

 • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.