Gmina Wolanów

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ - WEEKEND ZA PÓŁ CENY
2019.10.03
POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ - WEEKEND ZA PÓŁ CENY

Więcej informacji  na stronie 
www.pot.gov.pl

Fitness
2019.10.01
Fitness

Gminne Centrum Kultury w Wo­la­nowie zaprasza na zajęcia fitness-u. Więcej informacji w siedzibie GCK lub pod te­le­fonem 48­380­3658.

Plan zajęć
2019.10.01
Plan zajęć w GCK

w roku artystycznym 2019/2020 w Gminnym Centrum Kultury w Wo­la­nowie

Ostrzeżenie - silny wiatr
2019.09.30
Ostrzeżenie - silny wiatr

Przewiduje się wystąpienie sil­ne­go wiatru o średniej pręd­koś­ci od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, z kierunków za­chod­nich. Maksimum prędkości wiatru jest prognozowane na go­dziny wieczorne.

Znajdźmy wspólny język
2019.09.27
Znadźmy wspólny język

Gminna Biblioteka Publiczna w Wo­la­nowie zaprasza na spot­ka­nie pod hasłem "Znajdźmy wspólny język". Więcej informacji w siedzibie GBP pod adresem Wolanów ul. Radomska 20 lub pod te­le­fonem 48­380­3658.

Spotkanie autorskie z Grażyną Jeromin-Gałuszką
2019.09.27
Spotkanie autorskie z Grażyną Jeromin-Gałuszką

Gminna Biblioteka Publiczna w Wo­la­nowie zaprasza na spot­ka­nie autorskie z Grażyną Jeromin-Gałuszką. Więcej informacji w siedzibie GBP pod adresem Wolanów ul. Radomska 20 lub pod te­le­fonem 48­380­3658.

Spotkanie autorskie z Marią Marjańską – Czernik.
2019.09.27
Opowieść o książkach

Uczniowie z klasy drugiej oraz trze­ciej Publicznej Szkoły Pod­sta­wo­wej w Wolanowie wzięli udział w spotkaniu autorskim zorga­ni­zo­wa­nym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wolanowie.

Dwie promesy na drogi dla gminy Wolanów
2019.09.26
wręczenie poromes dla gminy Wolanów

W dniu 19 września w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ra­do­miu minister Marek Suski oraz Artur Standowicz - wicewojewoda mazowiecki, a także parlamen­ta­rzyś­ci Anna Kwiecień oraz Andrzej Kosztowniak wręczali sa­mo­rządowcom z całego regio­nu radomskiego promesy na do­fi­nan­sowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorzą­do­wych. Powiaty, miasta i gminy z regionu otrzymały pieniądze na moder­ni­zac­ję blisko 100 kilo­met­rów dróg.

Wolanowskie Serce od serca
2019.09.26
Wolanowskie Serce od serca

Gminne Centrum Kultury w Wo­la­nowie zaprasza na warsz­ta­ty dla dorosłych Wolanowskie "Serce od serca". Więcej informacji w siedzibie GCK lub pod te­le­fonem 48­380­3658.

Warsz­ta­ty malarstwa i rysunku
2019.09.25
Warsz­ta­ty malarstwa i rysunku

Gminne Centrum Kultury w Wo­la­nowie zaprasza na warsz­ta­ty malarstwa i rysunku. Więcej informacji w siedzibie GCK lub pod te­le­fonem 48­380­3658.

Warsztaty plastyczne
2019.09.25
Warsztaty plastyczne

Gminne Centrum Kultury w Wo­la­nowie zaprasza na warsz­ta­ty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Więcej informacji w siedzibie GCK lub pod te­le­fonem 48­380­3658.

Warsztaty ze sztuki składania i sklejania papieru
2019.09.24
Warsztaty ze sztuki składania i sklejania papieru

Gminne Centrum Kultury w Wo­la­nowie zaprasza na warsz­ta­ty ze sztuki składania i sklejania pa­pie­ru. Więcej informacji w siedzibie GCK lub pod te­le­fonem 48­380­3658.

Nauka gry na ukulele
2019.09.24
nauka gry na ukulele

Gminne Centrum Kultury w Wola­nowie zaprasza na lekcje nauki  gry na na ukulele. Więcej in­for­macji w siedzibie GCK lub pod telefonem 483803658

Krepa bez tajemnic
2019.09.24
Krepa bez tajemnic

Gminne Centrum Kultury w Wo­la­nowie zaprasza na warsz­ta­ty techniczno-plastyczne  "Krepa bez tajemnic". Więcej informacji w siedzibie GCK lub pod te­le­fonem 483803658.

Zaproszenie do Klubu Malucha
2019.09.23
Klub Malucha

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zaprasza do Klubu Malucha. Więcej informacji w siedzibie GCK lub pod telefonem 483803658.

Warsztaty dziewiarskie
2019.09.23
Warsztaty dziewiarskie

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zaprasza na warsztaty dziewiarskie. Więcej informacji w siedzibie GCK lub pod telefonem 483803658.

Zajęcia z języka angielskiego
2019.09.23
Zajęcia z języka angielskiego

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zaprasza na zajęcia z języka angielskiego dla klas I - VII. Więcej informacji w siedzibie GCK lub pod telefonem 483803658.

Wrzesień '39 - koncert pieśni z okresu II Wojny Światowej
2019.09.20
Zespół Sonanto

W niedzielę 9 września 2019 r. w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. St. Kostki w Mniszku odbył się koncert z okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. W trakcie koncertu usłyszeliśmy m.in. utwory : "Dnia 1 września", "Major Ponury", "Modlitwa obo­zo­wa", "Róża i bez" w wyko­na­niu zespołu wokalno-aktorskiego "Sonanto".

Zaproszenie na warsztaty garncarskie
2019.09.20
Zaproszenie na warsztaty garncarskie

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zaprasza na warsztaty garncarskie. Więcej informacji w siedzibie GCK lub pod telefonem 483803658.

Nauka gry na keyboardzie, pianinie
2019.09.20
Nauka gry na keyboardzie, pianinie

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zaprasza na lekcje nauki  gry na keyboardzie i pianinie. Więcej informacji w siedzibie GCK lub pod telefonem 483803658.

Zaproszenie na zajęcia wokalne
2019.09.20
Zaproszenie na zajęcia wokalne

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zaprasza na zajęcia wokalne. Więcej informacji w siedzibie GCK lub pod telefonem 483803658.

Zaproszenie na zajęcia taneczne
2019.09.20
Zaproszenie na zajęcia taneczne

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zaprasza na zajęcia taneczne (hip-hop, akrobatyka). Więcej informacji w siedzibie GCK lub pod telefonem 483803658.

Ostrzeżenie przed burzami
2019.09.19
Ostrzeżenie przed burzami
Wolanów smakuje, czyli Wolanów Food Festival
2019.09.18
Wolanów smakuje, czyli Wolanów Food Festival

Gmina Wolanów jako Partner KSOW w partnerstwie z lokalnymi partnerami KSOW:  Gminą Potworów, Związkiem Gmin Radomka, LGD ,, Razem dla Radomki” oraz partnerami z województw: lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i małopolskiego realizowała projekt pod nazwą Wolanow Food Festival. Projekt jest realizowny w ramach ,,Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaproszenie do kina
2019.09.17
Plakat - wyjazdu dla emerytów do kina
Informacja
2019.09.17
Informacja

Przedsiębiorstwo Produk­cyj­no Usługowo Handlo­we „RADKOM” Sp. z o.o. z dniem 17 września wstrzymało przyjmowanie odpadów ule­ga­ją­cych biodegradacji o ko­dzie 20 02 01 do instalacji kom­po­sto­wania odpadów zie­lo­nych zbieranych se­lek­tyw­nie.

Ostrzeżenie - silny wiatr
2019.09.17
Ostrzeżenie - silny wiatr

Przewiduje się wystąpienie sil­ne­go wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego za­cho­du.

Seniorzy z Gminy Wolanów nad morzem
2019.09.17
Seniorzy z Gminy Wolanów nad morzem

W dniach 8.09.-11.09.2019 roku seniorzy z gminy Wolanów po­je­chali na wycieczkę nad mo­rze do Jarosławca. Wyjazd został zor­ga­nizowany przez Gminne Cent­rum Kultury w Wolanowie z inicjatywy Wójt Gminy Wolanów Ewy Mar­kowskiej-Bzducha.

Informacja dla mieszkańców powiatu radomskiego
2019.09.17

Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1396), Starosta Radomski dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu.

Tydzień przedsiębiorcy
2019.09.17
Tydzień przedsiębiorcy

Szanowni Państwo,

zapraszamy wszystkich zainte­re­so­wanych na bezpłatne semi­nar­ia, które organizujemy w ra­mach „Tygodnia Przedsiębiorcy” w oddziale ZUS w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A, wejście B, sala konferencyjna III piętro.

Biała lista podatników VAT
2019.09.17

1 września 2019 r. zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT, który ma pomóc firmom skutecznie i szyb­ko weryfikować kontra­hen­tów. Wykaz zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i nie­za­rejestrowanych oraz wykreś­lo­nych i przywróconych do re­jest­ru VAT.

Informacja o konkursie wniosków dla przedsiębiorców
2019.09.16
Informacja o konkursie wniosków dla przedsiębiorców

ogłoszonym przez LGD "Razem dla Radomki" w zakresie rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, dla którego przekazane zostanie wsparcie w kwocie do 200.000,00 zł.

 

Narodowe Czytanie 2019 r.
2019.09.12
Narodowe Czytanie 2019 r.

W sobotę 7 września 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie odbyła się ogólnopolska akcja pn. "Narodowe czytanie", pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej.

Artykuł przygotowało: GCK w Wolanowie

Ostrzeżenie przed silnym deszczem z burzami
2019.09.09
Ostrzeżenie przed silnym deszczem z burzami
Gmina Wolanów zaprasza na wydarzenie pn. Wolanow Food Festival
2019.09.05
Gmina Wolanów zaprasza
Pozyskane fundusze na budowę dróg gminnych
2019.09.05
Pozyskane fundusze na budowę dróg  gminnych

W dniu 02 września 2019r. została opublikowana lista dróg zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Gmina Wolanów otrzyma dofinansowanie na realizację dwóch zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 351216W relacji Sławno – granica z gminą Zakrzew, etap I

2. Przebudowa drogi gminnej nr 351233W w miejscowości Chruślice

 

SZKOLNE STYPENDIUM SOCJALNE 2019/2020
2019.09.04
SZKOLNE  STYPENDIUM SOCJALNE 2019/2020

Od  02 do 16 września 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Wolanowie przyjmowane będą wnioski o stypendia szkolne na r.sz. 2019/2020

 

 

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” Usługi specjalistycznego poradnictwa dla rodziców lub opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
2019.09.04
Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” Usługi specjalistycznego poradnictwa dla rodziców lub opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie informuje, że Powiat Radomski przystąpił  do  realizacji Programu  „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”  finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

   

80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej
2019.09.03
80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W niedzielny poranek o godz. 4:45 minęła 80. rocznica oddania pierwszej salwy z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein w kierunku Polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Właśnie ten moment jest uznawany za symboliczny początek II wojny światowej, najbardziej krwawego konfliktu w dziejach ludzkości, który pochłonął miliony ludzkich istnień, w tym 6 mln obywateli Polski.

Wycieczka Seniorów nad morze!
2019.09.02
-

Zapraszamy emerytów do zapisów na trzydniowy wyjazd nad morze do Jarosławca w terminie 8.09.2019 - 11.09.2019 r. Zapisy oraz harmonogram wycieczki pod nr telefonu 48 380 36 58.

Zakończenie lata z GCK w Wolanowie
2019.09.02
Zakończenie lata z GCK w Wolanowie

Wakacje 2019 dobiegły końca! To był wspaniały czas, który spędziliśmy na wspólnych zajęciach artystycznych - rozwijając swoje pasje oraz zwiedzając nowe miejsca i atrakcje.

Gminna Biblioteka w Wolanowie
2019.08.30
Gminna Biblioteka w Wolanowie

zaprasza na cykl spotkań edukacyjnych oraz kurs internetowy

Zaproszenie na Koncert
2019.08.30
Zaproszenie na Koncert
Narodowe Czytanie 2019
2019.08.30
Narodowe Czytanie 2019
Ostrzeżenia meteorologiczne w województwie mazowieckim
2019.08.30
Ostrzeżenia meteorologiczne w województwie mazowieckim
Wiejskie Wesele w kulturze regionu radomskiego już w sobotę
2019.08.30
Wiejskie Wesele w kulturze regionu radomskiego już w sobotę

Serdecznie zapraszamy do Wrzosu (gm. Przytyk), gdzie 31 sierpnia 2019 roku odbędzie się kolejna edycja Wiejskiego Wesela w kulturze regionu radomskiego.

 

Spotkanie autorskie
2019.08.30
Spotkanie autorskie
Ostrzeżenie przed upałami
2019.08.26
Ostrzeżenie przed upałami

na terenie województwa mazowieckiego w powiecie radomskim

Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe
2019.08.23
Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe

nt. konkursu wniosków na dofinansowanie zadań w ramach projektu grantowego LGD Rozwój Społeczeństwa Lokalnego

 

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.