Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

OGŁOSZENIE !
2020.03.23

Obraz znaleziony dla: znak uwaga

Z uwagi na rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa COVID-19 na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, od 23.03.br. do odwołania wprowadza się zmiany organizacyjne pracy Urzędu. W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Mieszkańców Pracownicy Urzędu Gminy Wolanów i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dostępni są wyłącznie telefonicznie od poniedziałku do czwartku od godz. 7.30 do 15.30, w piątek od 7.30 do 14.30 pod niżej wskazanymi numerami telefonów:

URZĄD GMINY WOLANÓW

- sekretariat/centrala:- 48 618- 60-67 lub 48 618-60-51

- budownictwo i inwestycje – 48 380-36-38/48 380-36-37

- ochrona środowiska – 48 380-36-53

- gospodarka gruntami  – 48 380-36-37

- działalność gospodarcza - 48 380-36-52/48 380-36-37

- drogownictwo  i ochrona przeciwpożarowa – 48 380-36-51

- Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste –48 380-36-41

INFORMACJA dotycząca spraw z zakresu lasów niepaństwowych
2020.03.20

wMewte1K6gQNQAAAABJRU5ErkJggg==

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego na terenie gminy, tym samym ograniczenie kontaktów bezpośrednich, na okres obowiązywania zagrożenia wstrzymuje się przyjęcia interesantów w urzędach gmin, i zaleca się kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przyjęcia zgłoszenia

KOMUNIKAT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie
2020.03.18

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, uprzejmie informuję, że uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

 

Punkt obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej telefonicznie oraz z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość
2020.03.16

Starostwo Powiatowe w Radomiu informuje o tymczasowym zawieszeniu  na okres od 16 marca do 31 marca 2020 roku działalności Punktów, Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Radomskiego i organizuje udzielanie porad przez telefon i  z  wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.

KRUS PT Radom - Komunikat
2020.03.16

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wprowadzone zostały  rozwiązania, z którymi można się  zapoznać  w poniższym komunikacie.

Komunikat dotyczący pracy ARiMR
2020.03.16

Szanowni Państwo,
w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

 

OGŁOSZENIE!
2020.03.13

 

+L8mMlFuWob6UAAAAAElFTkSuQmCC

OGŁOSZENIE!

W związku z rosnącą ilością zakażeń koronawirusem i zaleceniem profilaktycznej kwarantanny domowej Wójt Gminy Wolanów zwraca się z prośbą do Mieszkańców i Interesantów
o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie do załatwienia jedynie koniecznych spraw urzędowych.

Apelujemy, aby zadbać wspólnie  o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.

Zachęcamy do kontaktów elektronicznych i mailowych
oraz płatności przelewem
(tel. 48 618 60 51, e-mail:gmina@wolanow.pl)

Wójt Gminy Wolanów
/-/ Ewa Markowska - Bzducha

 

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów na rok szkolny 2020/2021
2020.03.13

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID-19.

UWAGA!
2020.03.13

W ZWIĄZKU Z POTRZEBĄ PROFILAKTYCZNEJ KWARANTANNY DOMOWEJ ZWIĄZANEJ Z WYSTĄPIENIEM DUŻEJ ILOŚCI ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM PROSIMY O OGRANICZENIE WIZYT W URZĘDZIE I REGULOWANIE WSZELKICH PLATNOŚCI PRZELEWEM NA NIŻEJ PODANE KONTA GMINY WOLANÓW.

Ostrzeżenie - silny wiatr
2020.03.12
Ostrzeżenie - silny wiatr

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h z południowego zachodu i zachodu

Ogłoszenie
2020.03.12

W związku z koniecznością zachowania profilaktyki, Wójt Gminy Wolanów Pani Ewa Markowska – Bzducha odwołuje Warsztaty z okazji Dnia Kobiet pt. „Obudzić kobiecość”, które były zaplanowane na dzień 15 marca 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Mniszku.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
2020.03.11
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

LGD Razem dla Radomki ogłasza nabór wniosków na projekty grantowe. Start-upy na Inicjatywy Lokalne.
2020.03.10
LGD Razem dla Radomki ogłasza nabór wniosków na projekty grantowe. Start-upy na Inicjatywy Lokalne.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektu grantowego pn. „Start-upy na inicjatywy lokalne.”

 

Ogłoszenie w sprawie przerwy w dostawie wody
2020.03.06

Szanowni Państwo,

Gmina Wolanów informuje, iż w związku z  pracami związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków  w dniu 09.03.2020r.   od godz. 8.00 do 15.00  mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.

 

Zawiadomienie w sprawie przerwy w dostawie wody
2020.03.02
Zawiadomienie w sprawie przerwy w dostawie wody

Wodociągi Miejskie w Ra­do­miu Sp. z o.o. informują, iż w związ­ku z planowanymi pra­ca­mi modernizacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody „Sławno” zlokalizowanej  w Radomiu, przy ul. Wapiennej 43 w niżej wymienionym terminie:

- w nocy z 03 na 04.03.2020r. w godz. 22:00 ÷ 6:00

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
2020.03.02
Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Kon­kur­sie Bezpieczne Gos­po­darst­wo Rolne.

PUNKTY ZBIÓRKI PRZETERMINOWANYCH LEKÓW
2020.02.27
PUNKTY ZBIÓRKI  PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

GDZIE WYRZUCAĆ LEKI?

Urząd Gminy Wolanów informuje, że Mieszkańcy, którzy posiadają przeterminowane lub nieprzydatne leki mogą nieodpłatnie dostarczyć je do Punktów Zbiórki Przeterminowanych Leków zlokalizowanych w następujących miejscach:

Informacja
2020.02.26

na temat nisko oprocentowanych pożyczek przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej dla małych i średnich przedsiębiorstw z Mazowsza.

I N F O R M A C J A
2020.02.26
I N F O R M A C J A

Wolanów dn. 26.02.2020 r.

 

Informujemy właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolanów o możliwości składania wniosków na realizację zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

 

Turniejowy Puchar pojechał do Iłży
2020.02.24
Turniejowy Puchar pojechał do Iłży

W  dniu 22 lutego 2020 roku w hali sportowej PSP w  Wolanowie odbył się IV Halowy Turniej Piłkarski  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych o Puchar Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF
2020.02.19

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020.

 

Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Wolanów
2020.02.18

z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

Ostrzeżenie - silny wiatr
2020.02.18

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z kierunków zachodnich.

Zaproszenie
2020.02.17
Zaproszenie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Radomiu zaprasza na szkolenie 

    

Odwołanie terminu prac
2020.02.14

Szanowni Państwo,

informujemy, iż termin wykonania robót modernizacyjnych  na uję­ciu „Sławno” , planowany na noc z 18 na 19 .02. b.r., został od­wo­łany przez Wykonawcę przed­mio­towych prac. O nowym terminie ich realizacji powiadomimy Państwa z odpowiednim wy­prze­dze­niem.

Przerwa w dostawie wody
2020.02.14

Szanowni Państwo,

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. informują, iż w związku z planowanymi pracami mo­der­ni­zacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody „Sławno” zlokalizowanej  w Radomiu, przy ul. Wapiennej 43 w niżej wymienionym terminie:

- w nocy z 18 na 19.02.2020r. w godz. 22:00 ÷ 6:00

Zaproszenie
2020.02.12

do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Okno" oraz XXVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Marka Hłaski.

Ostrzeżenie - silny wiatr
2020.02.11

Obserwuje się i w dalszym ciągu przewiduje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h z zachodu

Ostrzeżenie - silny wiatr
2020.02.10

Przewiduje się wystąpienie sil­ne­go wiatru o średniej pręd­koś­ci do 40 km/h, w porywach do 80 km/h z południa i południowego za­cho­du.

FERIE W SZKOLE !!!
2020.02.07
FERIE W SZKOLE !!!

Od 10 lutego dla uczniów szkół  rozpoczynają się ferie zimowe. Co prawda zapowiadają się bez śniegu, ale za to z wieloma atrakcjami w naszych placówkach szkolnych.

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.