Gmina Wolanów

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2018.05.30
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Urząd Marszałkowski Wojewódz­twa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna w dniu 22 czerwca 2018 r. nabór wniosków do pro­jek­tu „Mazowiecki program sty­pen­dial­ny dla uczniów szczegól­nie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2018/2019.

Informacja
2018.05.30

Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie przetwa­rza­nia danych osobowych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („CEIDG”).

Zaproszenie
2018.05.30
Zaproszenie na Zakończenie Roku Artystycznego 2017/2018 i animacje z okazji Dnia Dziecka.

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zaprasza na Zakończenie Roku Artystycznego 2017/2018 i animacje z okazji Dnia Dziecka.

26 maja Dzień Matki
2018.05.25
26 maja Dzień Matki
Powitanie lata
2018.05.22
w oczekiwaniu na rozpoczęcie konkursu

V Konkurs Piosenki Przed­szkol­nej „ Powitanie lata” 10 maja 2017 roku odbył się Konkurs Piosenki Przedszkolnej zaty­tu­ło­wa­ny „Powitanie lata”, była to piąta edycja konkursu. Celem konkursu była: prezentacja umie­jętności wokalnych dzieci, okazja do spotkania naj­młod­szych so­lis­tów i ich nauczycieli, wy­mia­nę doświadczeń, a przede wszystkim rozśpiewanie dzieci i promowanie piosenki dziecięcej.

„Magiczny świat krasnali”
2018.05.18
„Magiczny świat krasnali”

W dniach od 24 do 26 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie odbyły się kolejne spotkania przedszkolaków w ra­mach innowacji pedagogicz­nych. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji Światowego Dnia Książki, który obchodzimy 23 kwietnia. W związku z tym świętem biblioteka zaprosiła przedszkolaków na „Spotkania z magicznym światem krasnali”.

 

Warsztaty z Garncarstwa w GCK
2018.05.15
Warsztaty z Garncarstwa w GCK

Dnia 10 maja w sali widowiskowej odbyły się kolejne z cyklicznych spotkań organizowanych w ra­mach warsztatów dla dorosłych i młodzieży. Tym razem goś­ci­liś­my Pana Ryszarda Arkuszyńskiego ‑garncarza z wielopokoleniowej rodziny, kultywującej tradycję i sztukę wyrobu naczyń z gliny.

Gminny Konkurs Recytatorski pod patronatem Wójta Gminy Wolanów
2018.05.14
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieniędzicach wita uczestników

Dnia 9 maja w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Wo­la­nowie odbył się Konkurs Re­cy­ta­torski poezji patriotycznej: "Nasza niepodległa   - wiersze o Pol­sce’’, którego  organizatorem była Publiczna Szkoła Podsta­wo­wa im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach i Gminne Centrum Kultury w Wolanowie.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE
2018.05.11

Firma Promag wraz z gminą Wolanów serdecznie zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców gminy na spotkanie dotyczące dofinansowania na instalacje fo­to­wol­taiczne do produkcji energii elektrycznej oraz instalacje so­lar­ne do podgrzewania wody użyt­ko­wej.

2018.05.08
krasnale

W dniach od 24–26 kwietnia Gminne Centrum Kultury wspól­nie z Gminną Biblioteką Pub­licz­ną gościły dzieci z Samo­rzą­do­wego Publicznego Przedszkola w Wolanowie. Na przedszkolaków czekały krasnoludki zaproszone do naszych placówek.

Inauguracja projektu „Kulturalny Uniwersytet III Wieku w Wolanowie”
2018.05.08
Wizyta w Teatrze

Już 27 kwietnia br. trzydzies­to­oso­bowa grupa uczestników projektu w wieku 50+ odwiedziła Teatr Powszechny w Radomiu, goszcząc na musicalu „Człowiek z La Manchy”. Wspólne wyjście do teatru było skutecznym spo­so­bem integracji społecznej uczest­ników projektu, a także aktyw­no­ści intelektualno-kul­tu­ral­nej.

 

Żołnierze Wojska Polskiego z wizytą w PSP w Wolanowie
2018.05.07
Żołnierze Wojska Polskiego z wizytą w PSP w Wolanowie

W 2018 roku obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości. Z tej okazji Samorząd Uczniowski PSP w Wolanowie zaplanował cykl działań, które przybliżą wszystkim historię Polski oraz pokażą, czym jest współczesny patriotyzm.

Miej Polskę w sercu
2018.05.07
Miej Polskę w sercu

Dnia 27 kwietnia 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie odbył się Dzień Patriotyczny pod hasłem „Miej Polskę w sercu”. Uroczystość rozpoczęła się od „Biegu z flagą”, który jest tradycją szkoły.

Umowy na granty podpisane
2018.05.07
Podpisanie umowy

W dniu 24 kwietnia 2018 roku w Domu Kultury w Przysusze zostały podpisane umowy  na realizację projektów grantowych ogłoszonych przez LGD „Razem dla Radomki”. Wśród grantobiorców są dwie organizacje z terenu Gminy Wolanów, które będą realizować swoje pomysły.
 

Gminny konkurs recytatorski
2018.04.27
Gminny konkurs recytatorski
Garncarstwo - tworzenie w glinie
2018.04.27
Garncarstwo - tworzenie w glinie
Nie wypalajmy traw!
2018.04.25
-
Stupendium pomostowe
2018.04.25
-
Konferencja matematyczna
2018.04.24
wspólna fotografia

W dniu 19.04.2018r. w Samo­rzą­do­wym Publicznym Przed­szko­lu w Wolanowie, odbyła się kon­fe­ren­cja matematyczna pod prze­wod­nictwem pani Ewy Zielińskiej. Pani Ewa Zielińska jest wie­lo­let­nią nauczycielką wychowania przedszkolnego, współautorką prog­ra­mów edukacyjnych, pub­li­ka­cji dla nauczycieli, artykułów dla rodziców.

Cykliczne spotkania dla młodzieży i dorosłych w Gminnym Centrum Kultury
2018.04.20
gotowe kwiaty z bibuły

Dnia 19 kwietnia w sali wido­wis­ko­wej GCK w Wolanowie odbyły się kolejne z cyklicznych war­szta­tów, które są orga­ni­zo­wa­ne przez naszych pracowników.

Wystawa „IGŁĄ MALOWANE”
2018.04.20
%3

Od 15 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wola­no­wie można obejrzeć wystawę rękodzieła pt. „Igłą malowane” Pani Marii Sikorskiej. Na wys­ta­wie obejrzeć można obrazy wyszywane techniką haftu krzy­ży­ko­wego. Tematyka obrazów jest przebogata: poprzez różnorodne krajobrazy, postacie, kwiaty i zwierzęta. Wystawa potrwa do końca maja.

Informacja w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF)
2018.04.19

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu w związku z sytuacją epizootyczną  w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie kraju oraz ryzykiem wystąpienia i szerzenia się wirusa ASF w stadach trzody chlewnej, przekazuje informację na temat zabezpieczenia gos­po­darstw utrzymujących trzodę chlewną przed wniknięciem wirusa ASF.

Bezpłatna mammografia
2018.04.19
-
Nasz Wolanów
2018.04.18
Nasz Wolanów informacje gminne nr 7 (marzec 2018)

informacje gminne nr 1(7) (marzec 2018)

W NUMERZE:

TE WIELKANOCE – DAWNE I DZISIEJSZE… – STR. 2

Z AKTUALNYCH PRAC RADY GMINY – STR. 4

USTANOWIENIE HERBU GMINY WOLANÓW – STR. 6–10

SPORTOWY WOLANÓW – STR. 16

HISTORYCZNA WYSTAWA SZKOLNA W BIENIĘDZICACH - "KU NIEPODLEGŁEJ"
2018.04.18
otwarcie wystawy

W ramach szkolnych obchodów 100-lecia odzyskania niepodleg­łoś­ci w PSP w Bieniędzicach w dniu 17 IV br. odbyła się uro­czystość otwarcia wystawy his­to­rycz­nej pn. "Ku Niepodległej". Ekspozycja ukazuje przebieg i skutki Powstania Kościuszkow­skie­go, Powstania Listopado­we­go i Powstania Stycznio­we­go oraz dzieło Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, zakończone odzyskaniem niepodległości w dniu 11 listopada 1918r.
  

Spotkanie Uniwersytetu III Wieku
2018.04.13
Spotkanie Uniwersytetu III Wieku

Dnia 6 kwietnia w sali wido­wis­kowej Gminnego Centrum Kul­tu­ry odbyło się walne zebranie Uniwersytetu III Wieku. W drugiej części spotkania na uczestników czekały pyszne potrawy wiel­ka­noc­ne, składano sobie życzenia i ustalano plan pracy na 2018 r.  

Nauka tworzenia kwiatów z bibuły
2018.04.12
-
Zaproszenie na dzień otwarty
2018.04.09
Zaproszenie na dzień otwarty

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomiu zaprasza na dzień otwarty 7 kwietnia w godz. od 7:30 do 18:00

Program 2018 „Czyste powietrze”
- Osoby Fizyczne
2018.04.06

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Wolanów wychodząc na­przeciw Państwa potrzebom pod­ję­ła działania dotyczące realizacji wspólnego projektu współfi­nan­so­wa­ne­go ze środków Woje­wódz­ki­ego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie mo­der­nizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymiany kotłów grzew­czych. Niestety do chwili obecnej nie ukazał się konkurs, w którym Gmina Wolanów mog­ła­by złożyć wniosek dla swoich mieszkańców w w/w zakresie.

Rozstrzygnięcie Konkursu na Kartkę Wielkanocną, edycja 2018 r.
2018.04.06
nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie

Przed świętami 28 marca (tj. środa) w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie odbyło się wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie plastycznym na Kartkę Wielkanocną edycja 2018, zorganizowanym dla uczniów szkół z terenu Gminy Wolanów.

Życzenia świąteczne
2018.03.29
Życzenia świąteczne
Życzenia świąteczne
2018.03.29
Życzenia świąteczne

Dyrektor i Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie składają życzenia świąteczne wszystkim mieszkańcom Gminy Wolanów oraz pracownikom Urzędu Gminy w Wolanowie.

Wielkanocne Warsztaty Twórcze w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie
2018.03.29
warsztaty twórcze wielkanocne wianki

"Wielkanocne wianki" - dnia 22 marca w sali widowiskowej odbyły się pierwsze z cyklicznych war­szta­tów dla dorosłych orga­ni­zo­wa­nych przez GCK w Wolanowie. Każdy uczestnik warsztatów włas­no­rę­cznie wykonywał wielkanoc­ny wianek – stroik, na stół lub drzwi i palma.

Wiosenna wycieczka dzieci do Hula Parku w Radomiu
2018.03.29
zabawy w kulkach

Dnia 22 marca Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zorganizo­wa­ło wiosenną wycieczkę dla ma­lu­chów. Dzieci w wieku od 2 – 5 lat, nieuczęszczające do przed­szko­la odwiedziły radomskie "Cen­trum Zabaw Hula Park" wraz ze swoimi mamami.

Życzenia świąteczne
2018.03.29
życzenia świąteczne
Zajęcia Wielkanocne w Świetlicy w Mniszku
2018.03.28
Wielkanocny królik - już pomalowany

Podczas zajęć dzieci i młodzież składała wielkanocnego zająca ze sklejki. Po złożeniu nadszedł czas na malowanie gotowego modelu, który może posłużyć jako świąteczny stroik. Dopeł­nie­niem dekoracji było wielkanocne jajko przyozdobione według włas­ne­go pomysłu.

Finał Konkursu Wiedzy o Polskich Noblistach
2018.03.23
Laura i Miłosz wraz z opiekunkami

Uczniowie PSP w Wolanowie Laura Kowalczyk (VIIa) i Miłosz Pisarek (VIa) wzięli udział w finale X Edycji Kon­kur­su Wiedzy o Polskich Nob­lis­tach, który odbył się 22 marca 2018 r. w XIII Liceum Ogól­no­kształ­cącym z Oddziałami Dwu­ję­zy­czny­mi im. Polskich Noblistów w Radomiu.
 

Wyniki Konkursu na Kartkę Wielkanocną
2018.03.22
Wyniki Konkursu na Kartkę Wielkanocną

Termin i miejsce wręczenia nag­ród zostanie ogłoszony w pią­tek na profilu GCK na fb! Gra­tu­lujemy wygranym i wy­róż­nio­nym. Dziękujemy za wszystkie prace, które do nas dotarły. Wybór był bardzo trudny, a prace kolorowe, pełne pomysłów i świątecznego ducha.

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie
2018.03.22
Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

w następujących powiatach wo­je­wództwa mazowieckiego: powiat białobrzeski z wyłączeniem gminy Promna, powiat garwoliński, powiat kozienicki, powiat lipski, powiat łosicki, powiat miński, powiat ostrowski, powiat otwocki, powiat przysuski, powiat radom­ski i m. Radom, powiat siedlecki i m. Siedlce, powiat sokołowski, powiat szydłowiecki, powiat wę­grow­ski, powiat wołomiński, powiat wyszkowski, powiat zwo­leń­ski.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)
2018.03.20
Wybierz PFR

Oszczędzasz czas i minima­li­zu­jesz ryzyko błędów rachun­ko­wych lub pomyłek, które mo­żesz popełnić przy samo­dziel­nym przepisywaniu danych z informacji od płatników (np. z PIT-11). To urząd skarbowy wpisuje za ciebie przychody, koszty uzyskania przychodów i składki na ubezpieczenia, wyka­za­ne w informacjach złożonych przez twojego pracodawcę. Szybciej otrzymasz też zwrot nadpłaconego podatku.

WYSTAWA KARTEK ŚWIĄTECZNYCH
2018.03.19
WYSTAWA KARTEK ŚWIĄTECZNYCH

Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie zaprasza na wystawę Wielkanocnych kartek świątecz­nych w okresie od 15 marca do 15 kwietnia 2018r.

Dzień Kobiet na spotkaniu Stowarzyszenia Seniorów
2018.03.19
Dzień Kobiet na spotkaniu Stowarzyszenia Seniorów

Dnia 14 marca w sali wido­wis­ko­wej Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie odbyło się cykliczne spotkanie Stowarzyszenia Se­nio­rów. Było ono poświęcone pię­knym Paniom i ich świętu.

Dzień Sołtysa w Gminie Wolanów
2018.03.16
Słodki poczęstunek dla sołtysów

11 marca to Dzień Sołtysa. Święto to ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi.
 

Wielkanocne Wianki
2018.03.15
Wielkanocne Wianki

Gminne Centrum Kultury w Wo­la­nowie zaprasza na Warsztaty Twórcze dla dorosłych "Wiel­ka­noc­ne Wianki"

Wybory na SUPER KOLEŻANKĘ i SZKOLNEGO DŻENTELMENA
2018.03.15
Wybory na SUPER KOLEŻANKĘ i SZKOLNEGO DŻENTELMENA

Do tych tytułów mogli kan­dy­do­wać wszyscy uczniowie oraz wszystkie uczennice klas 0 - VII PSP w Sławnie. Wybory odbyły się 05 marca 2018 roku.

Nowa świetlica w gminie Wolanów
2018.03.12
Montarz sufitu

Dzięki silnemu zaangażowaniu mieszkańców i przedstawicieli miejscowości Wawrzyszów oraz przychylności władz gminy Wo­la­nów, trwają prace remontowe w budynku po byłej szkole pod­sta­wo­wej. Niszczejący przez lata obiekt uzyskuje nowe oblicze.

Ustanowienie herbu gminy Wolanów
2018.03.09
Ustanowienie herbu gminy Wolanów część druga materiału filmowego

Ustanowienie herbu gminy Wolanów część druga materiału filmowego

Ustanowienie herbu gminy Wolanów
2018.03.09
Ustanowienie herbu gminy Wolanów część pierwsza materiału filmowego

Ustanowienie herbu gminy Wolanów część pierwsza mater­iału filmowego

Spotkanie Uniwersytetu III Wieku
2018.03.08
czekolada dla pięknych pań

Raz w roku jest taki dzień, który przemija, jak piękny sen… 8 marca, jak co roku od wielu lat, obchodzimy Dzień Kobiet, który świętujemy uroczyście także w naszej gminie.

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.