Gmina Wolanów

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Wybory sołtysa i rad sołeckich.
2019.01.29
Wybory sołtysa i rad sołeckich.

W związku z upływem kadencji sołtysów wsi i rad sołeckich od 21.01.2019r. w poszczególnych miejscowościach gminy Wolanów odbywają się zebrania wyborcze. Harmonogram zebrań znajduje się w załączniku do Zarządzenia Nr 5/2019 Wójta Gminy Wo­la­nów  z dnia 14 stycznia 2019r.

Ogłoszenie o konkursie
2019.01.29

na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Pub­licz­nego Przedszkola w Sławnie

ZŁOTE GODY
2019.01.28
Zdjęcie pamiątkowe

W dniu 18 stycznia 2019 roku w PSP w Wolanowie odbyła się piękna i wzruszająca uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie 15 parom z terenu gminy Wolanów.

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!
2019.01.28
Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie  Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

Program skierowany jest do fun­dacji i stowarzyszeń z miejs­co­wości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Kon­kur­sie Grantowym Programu Rów­nać Szanse od 2007 roku.

FERIE NA SPORTOWO!
2019.01.28
-

Wójt Gminy Wolanów – Ewa Markowska-Bzducha informuje Mieszkańców, że w hali sportowej przy PSP w Wolanowie w okresie ferii zimowych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 10.00 do 14.00  odbywać się będą zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.

Herbaciarki metodą decupage - warsztaty dla dorosłych
2019.01.23
Herbaciarki metodą decupage - warsztaty dla dorosłych

Stale obserwujemy nowe trendy na rynku, a jednym z nich jest powrót manualnej sztuki wzor­ni­czej i rękodzielnictwa. Gmin­ne Centrum Kultury w Wolanowie chcąc być częścią tych zmian zorganizowało warsztaty dla do­ros­łych podczas, których wy­ko­ny­wa­liś­my drewniane szkatułki techniką decupage.

Spotkanie z bajką w Przedszkolu w Wolanowie
2019.01.22
wizyta smerfów w przedszkolu w Wolanowie

Dnia 17 stycznia każdy maluch mógł spotkać w wolanowskim przedszkolu Smerfa i razem ze Smerfetką zaczarować i prze­go­nić do lasu złego Gar­ga­me­la.

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2019 ROKU
2019.01.22

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producent rolny może złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od miejsca położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Ferie zimowe tuż tuż...
2019.01.22
A może by tak... spędzić je razem w bibliotece w Wolanowie lub w Mniszku.

A może by tak... spędzić je razem w bibliotece w Wolanowie lub w Mniszku.

Zapraszamy!

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych
2019.01.22

Wójt Gminy Wolanów informuje, że od 15 marca br. rozpocznie się  rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli
2019.01.22

Wójt Gminy Wolanów informuje, że od 1 marca br. rozpocznie się  rekrutacja do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie i Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie.

Dzień Babci i Dziadka
2019.01.21
Dzień Babci i Dziadka
Informacja
2019.01.11

w sprawie dotacji przez­na­czo­nej na usunięcie wyrobów i materiałów zawierających azbest z terenu gminy.

Ferie zimowe – oferta zajęć Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie
2019.01.10
Ferie zimowe – oferta zajęć Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie

Już jest !!! Zimowa oferta zajęć, warsztatów i wycieczek na okres ferii zimowych - gotowa !!!. Za­chę­camy do zapisów na wy­ciecz­ki już dziś - ilość miejsc ogra­niczona! Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś inte­re­su­ją­cego dla siebie i spędzi z nami te dwa tygodnie w ciekawy i kre­a­tyw­ny sposób.

ZAPRASZAMY !!!

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019r.
2019.01.09
Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019r.
Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek w Gminie Wolanów
2019.01.09
Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek w Gminie Wolanów

Dnia 6 stycznia w Kościele pw. Św. Doroty w Wolanowie odbył się Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek. Przed zebranymi gość­mi pośród świątecznej sce­ner­ii i świateł, wystąpiła wybitna śpie­wacz­ka operowa – Pani Katarzyna Bochyńska – Wojdył.

Rozstrzygnięcie Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową organizowanego przez GCK w Wolanowie
2019.01.04
Rozstrzygnięcie Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową organizowanego przez GCK w Wolanowie

Ogłaszamy wyniki świątecznego konkursu na Bożonarodzeniową Szopkę! Prace zostały zgłoszone w 5 kategoriach: rodzinnej, koleżeńskiej, młodzieżowej/gimnazjum, klasy V-VII, klasy I-IV, z których komisja konkursowa wybrała po jednym zwycięzcy.

Mały ZUS
2019.01.03

Prowadzisz małą firmę, u­zys­ku­jesz niskie przychody i chciałbyś płacić niższe składki na u­bez­pie­czenia społeczne? Od 1 stycznia 2019 roku przed­się­bior­cy, którzy działają na niewielką skalę, mogą skorzystać z kolejnej ulgi w op­ła­caniu składek na ubez­pie­cze­nia społeczne, czyli „małego ZUS”.

 

E-akta – skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja
2019.01.02
E-akta – skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

Od 1 stycznia 2019 r. dla wszystkich nowo zatrud­nia­nych osób akta pracow­ni­cze pracodawca czy zlecenio­daw­ca będzie przechowywał 10 lat od końca roku kalen­da­rzo­we­go, w którym ustał stosunek pracy lub za­koń­czy­ła się umowa zle­ce­nia.

Nowość od 1 stycznia 2019 roku
2019.01.02
Nowość od 1 stycznia 2019 roku

Już od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 4 ust. 1 (t.j. Dz. U z 2017 r, poz. 1832) każdy rodzic, który wychował przynajmniej trójkę dzieci- nawet jeśli dziś są one już pełnoletnie – będzie mógł otrzymać Kartę Dużej Rodziny.

 

Herbaciarki decupag'e
2019.01.02
Herbaciarki decupag'e
Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek
2018.12.31
Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek
Apel Wojewody Mazowieckiego - jak bezpiecznie spędzić Święta i Sylwestra
2018.12.28
Apel Wojewody Mazowieckiego - jak bezpiecznie spędzić Święta i Sylwestra

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz mazowieckie służby – Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej i Ma­z­owiecki Komendant Woje­wódz­ki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Łasica przy­po­mi­na­ją mieszkańcom Mazowsza o bezpiecznym i ostrożnym ko­rzys­ta­niu z materiałów pi­ro­tech­nicz­nych.

Życzenia świąteczne
2018.12.21
życzenia świąteczne
Życzenia świąteczne
2018.12.21
-
Wigilia pod gwiazdami przed Urzędem Gminy Wolanów
2018.12.19
Wigilia pod gwiazdami przed Urzędem Gminy Wolanów

Świąteczna, ciepła, radosna at­mos­fera zapanowała w nie­dzie­lę 16 grudnia przed budynkiem urzędu gminy. Mieszkańcy zgro­ma­dzi­li się, aby wspólnie uczestniczyć w "wigilii pod gwiaz­da­mi". Spotkanie rozpo­czę­ła wójt Ewa Markowska-Bzducha, ksiądz proboszcz Adam Kuc odczytał Słowa Ewangelii, a  ksiądz proboszcz Tadeusz Kszczot poświęcił opłatki i skierował do zebranych słowa życzeń.

Wycieczka do fabryki bombek z GCK w Wolanowie
2018.12.19
Wycieczka do fabryki bombek z GCK w Wolanowie

Dnia 15 grudnia Gminne Cent­rum Kultury zorganizowało mi­ko­ła­jo­wą wycieczkę do fabryki bombek w Piotrkowie Try­bu­nal­skim.

Wykaz
2018.12.19

nieruchomości stanowiącej włas­ność Gminy Wolanów przez­na­czo­nej do oddania w najem na czas określony sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204)

Szkodliwe wzmacniacze GSM
2018.12.18
Szkodliwe wzmacniacze GSM
Termomodernizacja budynku PSP w Wolanowie
2018.12.18
Nowa elewacja budynku szkoły

W dniu 5 grudnia br. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Wolanów podpisana została umowa pożyczki nr 0061/18/OA/P na zadanie: ,,Termomodernizacja budynku ZSO w Wolanowie przy ul. Kolejowej 17”. Kwota udzielonej pożyczki wynosi 425.000,00 zł.

Finał międzyszkolnego konkursu „Mistrz Pięknego Czytania”
2018.12.17
Finał międzyszkolnego konkursu „Mistrz Pięknego Czytania”

Kolejna edycja gminnego kon­kur­su „Mistrz Pięknego Czy­ta­nia" odbyła się w dniu 12 grudnia 2018 r. Międzyszkolny konkurs, jak co roku, był zorganizowany jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz bibliotekę szkolną przy PSP w Wolanowie.

„Magiczny świat smerfów”
2018.12.14
„Magiczny świat smerfów”

Kolejne spotkanie z magicznym światem bajek, tym razem w przedszkolu w Sławie. 7 grudnia  przedszkolaki w Sławnie mogły przenieść się do czarującego świata małych, przyjaznych, niebieskich smerfów. Wszystko to

Warsztaty świąteczne ,,Bożonarodzeniowe wianki” w GCK
2018.12.12
Warsztaty świąteczne ,,Bożonarodzeniowe wianki” w GCK

W dniu 6 grudnia w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie odbyły się prawdziwie mi­ko­łaj­ko­we warsztaty dla dorosłych i mło­dzieży. Tematem spotkania było tworzenie  pięknych, ko­lo­ro­wych Bożonarodzeniowych wian­ków.

 

Zaproszenie na Wigilię pod gwiazdami
2018.12.11
Zaproszenie na Wigilię pod gwiazdami
Obiekty małej architektury: dwie altany i wiata powstały na terenie gminy Wolanów
2018.12.11
wiata w Wolanowie

Zakończyły się wszelkie prace związane tworzeniem miejsc rekreacji w gminie Wolanów realizowane w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie i wypo­sa­że­nie miejsc rekreacji na te­re­nie Gminy Wolanów”.

2018.12.11
zimowisko Biały Dunajec

Wójt Gminy Wolanów
Ewa Markowska-Bzducha

Informuje o możliwości udziału dzieci rolników w zimowisku or­ga­ni­zowanym w Białym Dunajcu (k/Zakopanego) w terminie: 29.01.2019 - 07.02.2019. Koszt zimowiska dla jednej osoby wynosi 1050,00 zł brutto, z tego dofinansowanie z Funduszu Skład­ko­wego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto.

2018.12.05

W Wigilię Bożego Na­ro­dze­nia Urząd Gminy Wolanów będzie nieczynny. Zamiast tego dnia, urząd będzie otwarty w sobotę 29 grudnia 2018 r. Na mocy za­rzą­dzenia Wójta Gminy Wola­nów  24 grudnia 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pra­cow­ni­ków Urzędu Gminy Wolanów. Dzień ten zostanie przez pra­cowników urzędu odpra­co­wa­ny w sobotę 29 grud­nia 2018 r. Wszelkie sprawy będzie można załatwiać w godzinach 7.30 – 15.30.

Spacer ulicami miast
2018.12.05
Spacer ulicami miast

„Spacerkiem po miastach” to ko­lejna wystawa, która wpisuje się w artystyczną i kulturotwórczą misję Gminnej Biblioteki Pub­licz­nej w Wolanowie.

Obiekty małej architektury już gotowe
2018.12.04

Zakończyły się prace związane tworzeniem miejsc rekreacji w gminie Wolanów realizowane w ramach zadania pn. „Za­gos­po­darowanie i wyposażenie miejsc rekreacji na terenie Gminy Wolanów”.
 

Koncert Patriotyczny w Gminie Wolanów
2018.12.04
Koncert Patriotyczny w Gminie Wolanów

Dnia 2 grudnia w kościele pw. Św. Doroty w Wolanowie odbył się Koncert Patriotyczny pt. ,,Polskie drogi do Wolności” zorganizowany z okazji obchodów 100–lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, a or­ga­ni­za­to­rem było Gminne Centrum Kultury w Wolanowie.

Warsztaty z zakresu pisania wniosków o dofinansowania dla organizacji pozarządowych - 06.12.2018 r. – 07.12.2018 Wolanów.
2018.12.04

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Urzędem Gminy w Wolanowie, zapraszają wszystkie zainteresowane oso­by na bezpłatne spotkanie szko­leniowo-warsztatowe z zak­re­su przygotowania, pla­no­wa­nia i pi­sania wniosków o dofinan­so­wa­nia w konkursach zew­nętrz­nych

SPRAWDŹ CZYSTOŚĆ POWIETRZA W SWOJEJ OKOLICY
2018.12.03
SPRAWDŹ CZYSTOŚĆ POWIETRZA W SWOJEJ OKOLICY

O stanie powietrza informuje kolor diody czujnika. Stan powietrza można również sprawdzać  na bieżąco za pośrednictwem strony in­ter­ne­to­wej  monitorującej wszyst­kie czujniki za­mon­to­wa­ne w ramach prog­ra­mu.

Projekt „Aktywny Absolwent”
2018.11.28

Projekt „Aktywny Absolwent” współ­finansowany jest ze środ­ków PFRON i realizowany w ramach pilotażowego programu „Absolwent”. Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącz­nie poniższe warunki: po­sia­da­ją orzeczenie o umiar­ko­wa­nym lub znacznym stopniu nie­peł­no­spraw­ności wzrokowej, są stu­den­tami ostatniego roku lub ab­sol­wentami uczelni wyższych w os­tat­nich dwóch latach, są miesz­kań­cami woj. mazo­wiec­kie­go.

Konkurs "SZOPKA BOŻONARODZENIOWA"
2018.11.27
plakat konkurs na szopkę bożonarodzeniową
Zaproszenie na wycieczkę do fabryki bombek
2018.11.27
Zaproszenie na wycieczkę do fabryki bombek
Warsztaty pt. ,,Las w słoiku” w GCK
2018.11.27
uczestniczki zajęć ze swoimi pracami

Za nami kolejne warsztaty cyk­licz­ne organizowane przez Gmin­ne Centrum Kultury w Wo­la­no­wie. Tematem przewodnim był „Las w słoiku”.

Start-up dla Stowarzyszenia „Inicjatywa Młodych – Kolonia Wawrzyszów”
2018.11.26
Start-up dla Stowarzyszenia „Inicjatywa Młodych – Kolonia Wawrzyszów”

Stowarzyszenie „Inicjatywa Mło­dych – Kolonia Wawrzyszów” otrzymało grant na inicjatywę lokalną pn. „Doposażenie wiej­skiego placu rekreacyjnego w stół oraz ławki” w wysokości 1400 zł w ramach zadania publicznego pt. „Skuteczni Menadżerowie Społeczni” realizowanego przez LGD Razem dla Radomki do­fi­nan­sowanego ze środków otrzy­ma­nych w ramach Programu FIO 2018.

Zaproszenie na koncert "Polskie drogi do Wolności"
2018.11.26
Zaproszenie na koncert "Polskie drogi do Wolności"

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.