Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Komunikat
2019.08.22
Komunikat

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń u dzika na terenie powiatu radomskiego

Pamięci "DRĄGALA"
2019.08.20
Pamięci "DRĄGALA"

W 69 rocznicę śmierci  por. Aleksandra Młyńskiego ps. „Drągal” 25 sierpnia 2019 r. o godz. 17.00 w Kościele parafialnym w Mniszku odprawiona zostanie Msza Św. w intencji żołnierzy zamordowanych przez funkcjonariuszy UB w Kolonii Wawrzyszów.

Informacja
2019.08.07
Informacja

Wójt Gminy Wolanów informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych na skutek suszy.

POWSTANIE WARSZAWSKIE – PAMIĘTAMY
2019.07.30
POWSTANIE WARSZAWSKIE – PAMIĘTAMY
1 sierpnia o godz. 17:00 będą włączone syreny alarmowe w ramach treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego. Syreny zawyją w geście oddania hołdu i uczczenia pamięci Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego  w 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
Ostrzeżenie: upały i burze
2019.07.29
Ostrzeżenie: upały i burze

Trwają upały. Temperatura maksymalna powyżej 30°C. Ponadto prognozowane są burze z gradem. Ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów w województwie mazowieckim.

Oszczędzaj wodę
2019.07.26
Oszczędzaj wodę

W ślad za pismem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Radomiu informujemy, że ze względu na prognozowane wystąpienie niżówki hydrologicznej w sierpniu 2019 r. na obszarze województwa mazowieckiego, państwowa służba hydrologiczna wydała ostrzeżenie o stanie zagrożenia hydrologicznego.

Pięć sołectw i straż ze wsparciem finansowym
2019.07.25
Pięć sołectw i straż ze wsparciem finansowym

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2019 (MIAS) i Programu Mazowieckie Strażnice-OSP-2019 Gmina Wolanów otrzyma dofinansowanie  dla pięciu sołectw oraz jednej jednostki OSP. Na wszystkie złożone w kwietniu br. wnioski w dniu 18 lipca br.  podpisane zostały umowy o udzieleniu pomocy finansowej na łączną kwotę 52.700,00 zł.

2019.07.16
Wakacje w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie - sierpień 2019

Wakacje w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie - sierpień 2019

O G Ł O S Z E N I E !
2019.07.11
O G Ł O S Z E N I E !

W związku z licznymi sygnałami o nielegalnym korzystaniu z sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Wolanów każdy Odbiorca (osoba fizyczna lub prawna), który bez umowy, poza licznikiem albo w inny nielegalny sposób korzysta z wody lub sieci kanalizacyjnej może w okresie do 31 sierpnia 2019 r. uregulować nieformalne  włączenia do sieci bez skutków karnych.

Wakacje 2019
2019.07.08
Wakacje 2019

Pierwszy tydzień wakacji z Gmin­nym Centrum Kultury już za nami. W tym czasie nie zabrakło wielu atrakcji przygotowanych dla dzie­ci i młodzieży zarówno w siedzibie Gminnego Centrum w Wolanowie jak i w Świetlicy wiejs­kiej w Mniszku.

UWAGA!
2019.07.08
Odpady ulegające biodegradacji

Informujemy, że dnia 9 lipca 2019 r. będą odbierane  odpady u­le­gające biodegradacji (odpady BIO-brązowy worek) z terenu Gminy Wolanów.
Proszę o wystawienie odpadów BIO do godziny 7:00.

Zbadaj się i zyskaj spokój
2019.07.08
Zbadaj się i zyskaj spokój

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w technice cyfrowej w ramach Popula­cyj­ne­go Programu Wczesne­go Wyk­ry­wania Raka Piersi.

Co warto wiedzieć o ASF
2019.07.05
Co warto wiedzieć o ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu w związku z sytuacją epizootyczną dotyczącą afry­kań­skie­go pomoru świń (ASF) na terenie kraju związaną z pojawie­niem się nowych ognisk tej choroby u świń oraz przypadków u dzików, przekazuje informacje dotyczące objawów mogących wskazywać na wystąpienie ASF, zasad, które należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń oraz zasad pos­tę­powania w przypadku zna­le­zie­nia zwłok padłego dzika.

Bezpieczny start w wakacje
2019.07.04
Bezpieczny start w wakacje

 W ostatni piątek czerwca rozpoczęły się wakacje z Gminnym Centrum Kultury, które zaprosiło dzieci i młodzież do wspólnej zabawy na boisku sportowym w Mniszku.

Wolanow Food Festival
2019.07.04

Gmina Wolanów jako Partner KSOW  w partnerstwie z lo­kal­nymi partnerami KSOW:  Gminą Potworów, Związkiem Gmin Ra­dom­ka, LGD ,,Razem dla Ra­dom­ki” oraz dodatkowymi partnerami z czterech innych województw: lubelskiego, łódz­kie­go, świętokrzyskiego oraz ma­ło­pol­skiego realizuje projekt pod nazwą ,,Wolanow Food Festival”.
 

AKCJA INFORMACYJNA Bus 500+
2019.07.02
Bus Rodzina 500+

Trwa regionalna kampania in­for­macyjna o nowej odsłonie rzą­do­wego programu Rodzina 500+. O tym jak i gdzie złożyć wniosek, kto może być wnioskodawcą oraz jakie zmiany w zakresie realizacji programu będą obowiązywały od 1 lipca informują pracownicy Mazowieckiego Urzędu Woje­wódz­kie­go, którzy specjalnym busem przemierzają kolejne gminy w naszym województwie.
 

Ostrzeżenie - burze z gradem
2019.07.01
Ostrzeżenie - burze z gradem

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami możliwy duży grad.

Co się zmieni w programie Rodzina 500 plus?
2019.07.01
Co się zmieni w programie Rodzina 500 plus?

Zmiany w programie Rodzina 500 plus wchodzą w życie 1 lipca 2019 roku. Świadczenie wy­cho­wawcze będzie przysługiwa­ło na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

2019.07.01

Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia komputerowe. Zapra­sza­my do udziału w szko­le­niach podnoszących kompetencje cyf­rowe. W załączeniu regulamin rek­rutacji i uczestnictwa wraz z for­mularzem zgłoszeniowym oraz niezbędnymi załącznikami.

I N F O R M A C J A
2019.06.28
azbest

Informujemy właścicieli nie­ru­cho­mości położonych na te­re­nie Gminy Wolanów o ko­lej­nej możliwości w bie­żą­cym roku składania wniosków na realizację zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

 

Ogłoszenie
2019.06.28
Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2019 roku sprawy z zakresu  przyznawania Karty Dużej Rodziny będą pro­wa­dzo­ne przez Gminny Ośrodek Po­mo­cy Społecznej w Wo­la­no­wie,  pokój Nr 6 na parterze budynku Urzędu.  

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.