Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Pomoc dla posiadacza chryzantem
2020.11.03

O pomoc może ubiegać się posiadacz chryzantem będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014, str.1), któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19.

Gwiazdy w katowickiej edycji Festiwalu Ojce i Dziatki
2020.11.03
Baner katowickiej edycji Festiwalu Ojce i Dziatki
Po kilku miesiącach hybrydowych działań, kreatywnych rozwiązań, plenerowych wystaw, Fundacja Czas Dzieci ogłosiła program ostatniej tegorocznej edycji Międzypokoleniowego Festiwalu Literatury Dziecięcej - Ojce i Dziatki. 
Inwentaryzacja źródeł ciepła w Gminie Wolanów
2020.11.03

Informujemy o rozpoczęciu na terenie Gminy Wolanów inwentaryzacji źródeł ciepła we wszystkich budynkach zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy. W celu rzetelnego i właściwego zgromadzenia informacji dotyczących źródeł ciepła od 1 grudnia ruszą w teren upoważnieni ankieterzy, którzy wraz z Państwa pomocą zbiorą potrzebne informacje. Natomiast już od 1 listopada br. można wypełnić ankietę online.

Ograniczenie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie
2020.10.30

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolanowie informuje, że w związku z zachorowaniami na COVID-19 wśród personelu Ośrodka Zdrowia i nałożeniu kwarantanny na większość  pracowników Ośrodka w okresie od dnia 31.10.2020 r. do dnia 06.11.2020 r. placówka prowadzi ograniczoną działalność – wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny i teleporady (tel. 48 618 60 17).

 

Modernizacja instalacji elektrycznej w starej części budynku PSP w Sławnie
2020.10.28
Modernizacja instalacji elektrycznej  w starej części budynku PSP w Sławnie

Zadanie pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej  w starej części budynku PSP w Sławnie” zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Całkowita wartość inwestycji to kwota: 318.874,00 zł,

Wysokość otrzymanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to kwota  w wysokości: 299.874,00 zł

Utwardzenie placu przy PSP w Sławnie
2020.10.28
Utwardzenie placu przy PSP w Sławnie

Zadanie pn. „Budowa i przebudowa zjazdów do działek gminnych w Sławnie oraz utwardzenie placu przy PSP w Sławnie ( działki nr 74, i 76/476/9)” zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Całkowita wartość inwestycji to kwota: 316.724,57 zł,

Wysokość otrzymanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to kwota  w wysokości: 185.000,00 zł.

BEZPIECZNY SENIOR
2020.10.28
BEZPIECZNY SENIOR

Seniorze! Nie lekceważ zagrożenia i dla własnego bezpieczeństwa ogranicz wychodzenie z domu. Jeżeli nie masz rodziny albo rodzina została objęta kwarantanną lub izolacją  - skorzystaj z infolinii:  22 505 11 11.

Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi
2020.10.28

Od 29 października do 30 listopada 2020 r. rolnicy mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020.

O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Spis rolny to obowiązek
2020.10.26
-

Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników.

 

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19
2020.10.22

Szanowni Państwo,

Z uwagi na objęcie gminy Wolanów strefą czerwoną w związku z COVID-19 i zwiększającą się liczbą chorych apelujemy do ograniczenia wizyt w tutejszym Urzędzie Gminy wyłącznie do niezbędnych. Dla wspólnego bezpieczeństwa zachęcamy do kontaktów telefonicznych oraz korzystania z usług e-PUAP i poczty elektronicznej: gmina@wolanow.pl.

Dzień Edukacji Narodowej
2020.10.21
Dzień Edukacji Narodowej

14 października był w naszym przedszkolu wyjątkowym dniem. Na twarzach pani Dyrektor, pań nauczycielek oraz pracowników obsługi pojawiły się jeszcze większe niż na co dzień uśmiechy, a serca zabiły mocniej.

Inwentaryzacja źródeł ciepła w gminie Wolanów
2020.10.21
logo projektu

 W dniu 10.07.2020r. została zawarta umowa o udzieleniu pomocy finansowej na zadanie pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła w gminie Wolanów”. Zadanie finansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020.” Przyznana kwota dotacji: 54 735,00 zł. Kwota ta stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych zadania. Zadanie realizowane będzie do końca 2020 r.

Komunikat KRUS
2020.10.19
Komunikat KRUS

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, i w związku z zaliczeniem powiatów obsługiwanych przez PT Radom tj. radomskiego i szydłowieckiego do tzw. strefy czerwonej, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do odwołania ograniczono bezpośrednią obsługę interesantów w Placówce Terenowej w Radomiu.   

8 tygodni do zdrowia
2020.10.14
8 tygodni do zdrowia

Chcesz zrzucic kilka kilogramów?
Poprawic wydolnosc lub kondycje?
Miec wiecej siły?
Zapraszamy do programu AKADEMII NFZ.

Ostrzeżenie - Intensywne opady deszczu
2020.10.12
Ostrzeżenie - Intensywne opady deszczu

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami do 35 mm.

Spis rolny – bezpieczeństwo ludzi i danych to priorytet!
2020.10.12
-

Trwający Powszechny Spis Rolny to wyjątkowy czas próby dla statystyki publicznej. Aktualnie najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa rachmistrzom i rolnikom w czasach pandemii. Nie zapominamy również o gromadzonych danych.

 

 

 

Klub Seniora z Chruślic świętował w GCKIB w Wolanowie
2020.10.09
Dzień Seniora

W dniu 1 października 2020 r. członkowie Klubu Seniora z Chruślic świętowali ,,Dzień Seniora”. Uroczystość miała miejsce w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie Seniorzy przygotowywali występ przez dwa miesiące, intensywnie ćwicząc na próbach swoje role pod czujnym okiem Opiekuna Klubu Pani Judyty Piwońskiej.

Powiadomienie
2020.10.02

o ryzyku wystąpienia przekroczenia  poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Edukacyjne sprzątanie…
2020.10.02
w lesie

Elementem edukacyjnym, mającym na celu uświadomieniu problemu ilości produkowanych przez człowieka śmieci i wprowadzaniu  ich do środowiska jest rokroczny udział w ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez Fundację „ Nasza Ziemia”. 

Akcja – reakcja
2020.09.30
Akcja – reakcja

To już druga akcja w Gminie Wolanów "Oddaj Krew - Ratuj Życie", w której chętnie i licznie biorą udział nie tylko Mieszkańcy naszej gminy. Po znakomitym wyniku lipcowej zbiórki  krwi, wrześniowa niedziela  pomimo deszczowej aury przyciągnęła stałych i nowych Dawców.

Informacja o przedłużeniu terminu
2020.09.16

Wójt Gminy Wolanów informuje o przedłużeniu terminu do dnia 30 września 2020r. składania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Oferta realizacji zadania publicznego
2020.09.08

na: "Remont elewacji i schodów budynku WTZ w Młodocinie Większym, dostawa wraz z montażem rolet zewnętrznych zabezpieczających oraz zakup wraz z montażem systemu alarmowego do budynku WTZ"

GOPS WOLANÓW PRZYPOMINA!
2020.09.02

Gminny Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Wolanowie uprzej­mie informuje, że przyjmowa­ne są wnioski na nowy okres świad­cze­niowy 2020/2021 w zakresie:

  • Świadczenia „dobry start” (300 plus),
  • Zasiłki rodzinne,
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Ważne! 

Osoby, które obecnie po­bie­rają świadczenie 500 plus, nie muszą składać no­wych wniosków w 2020 roku. Wraz ze zmianą ustawy o 500 plus od 1 lipca 2019r. okres świad­cze­niowy został wydłużony do 31 maja 2021 r

Ponadto od 1 do 15 września 2020 roku można składać bezpośrednio w GOPS Wolanów wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021.

Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe w miejscowości Kolonia Wawrzyszów
2020.09.01
Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe w miejscowości Kolonia Wawrzyszów

 W miejscowości Kolonia Waw­rzyszów odbyło się uroczyste ot­warcie placu zabaw w ramach zrealizowanego projektu gran­to­we­go pn. ,,Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe w miejscowości Kolonia Wawrzy­szów” zrealizowanego przez Sto­wa­rzy­szenie ,,Inicjatywa Młodych- Kolonia Wawrzyszów”

Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!
2020.08.27
Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!

Po zakończeniu żniw rolnicy z całej Polski będą mieli jeszcze jeden bardzo ważny obowiązek do wypełnienia. Chodzi o Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada br. Nie trzeba czekać na wizytę rachmistrza – warto spisać się samemu przez Internet lub umówić się na spis telefoniczny.

Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. To najważniejsze badanie polskiego rolnictwa – jego ostatnia edycja odbyła się 10 lat temu. Przygotowania do spisu trwają w całym kraju, również w naszej gminie.

Ostrzeżenie - burze
2020.08.27
Ostrzeżenie - burze

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 20 mm, lokalnie 25 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h.

Ostrzeżenie - burze z gradem
2020.08.26
Ostrzeżenie - burze z gradem

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 15 mm, lokalnie do 20 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h, punktowo do 110 km/h. Istnieje 30% prawdo­po­do­bieństwo wystąpienia in­cy­den­tal­nych porywów do 120 km/h. Miejscami grad.

Powszechny Spis Rolny
2020.08.21
Powszechny Spis Rolny

Już wkrótce w całej Polsce roz­pocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każ­de­go użytkownika gos­po­darst­wa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

SZYBKI INTERNET W NASZEJ GMINIE
2020.08.21
SZYBKI INTERNET W NASZEJ GMINIE

Już niebawem mieszkańcy naszej gminy uzyskają dostęp do szyb­kiego Internetu światłowo­do­we­go. Wszystko za sprawą współ­finansowanego ze środków unij­nych Programu Operacyj­ne­go Polska Cyfrowa. W jego ramach spółki FIBEE I oraz FIBEE IV wy­budują otwartą sieć światłowo­do­wą, która udostępniona będzie zarówno lokalnym, jaki i ogól­nopolskim dostawcom usług świat­ło­wo­do­wych (Internet i te­le­wiz­ja cyfrowa). 

Ostrzeżenie - burze z gradem
2020.08.18
Ostrzeżenie - burze z gradem

Zmiana ostrzeżenia meteoro­lo­gicz­ne­go Nr 73: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania?
2020.08.17
Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania?

Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania?

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników.

Formularz spisowy Powszechnego Spisu Rolnego  jest podzielony na 11 działów. Należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć danego gospodarstwa rolnego.

Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r, ale pytania spisowe będą dotyczyć stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Warto poświęcić chwilę na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych informacji przed rozpoczęciem spisu.

 

INFOLINIA SPISOWA
2020.08.17
INFOLINIA SPISOWA

Chcesz zapytać o spis rolny? Zadzwoń!

Od 17 sierpnia pod numerem 22 279 99 99 będzie działać specjalna infolinia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

W sierpniu uruchomiony zostanie nowy kanał infolinii statystycznej (nr 1) poświęcony informacjom o Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości komunikacji wszystkich mieszkańców zainteresowanych informacjami o terminach, metodach spisowych i zakresie pytań formularza spisowego.

We wrześniu infolinia umożliwi również przeprowadzenie spisu przez telefon. Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy z ważnych powodów nie skorzystają z obowiązkowego samospisu internetowego, będą mogli spisać się podczas rozmowy z rachmistrzem telefonicznym.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

Konkurs testowy
2020.08.12
Plakat: Konkurs testowy

Przedsięwzięcie dedykowane jest osobom pełnoletnim, podle­ga­ją­cym w dniu rozwiązania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Tematyka Konkursu dotyczy problematyki bezpie­czeń­stwa pracy podczas chowu i hodowli zwierząt.

Baner

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.