Gmina Wolanów

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Ogłoszenie
2019.03.25

WÓJT  GMINY  WOLANÓW ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Wolanów

Pierwszy Dzień Wiosny
2019.03.22
Dzieci z Marzanną

21 marca obchodzimy pierwszy dzień wiosny, jest to też dzień wagarowicza. Gminne Centrum Kultury w poszukiwaniu wiosny zabrało uczniów klas czwartych (wyłonionych w ramach loso­wa­nia) ze Szkół Podstawowych z Mniszka i Bieniędzic, nad stawy do Chałupek Łaziskich.

Twoja ulubiona opowieść biblijna
2019.03.22
Twoja ulubiona opowieść biblijna

Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z Tygodnikiem Ka­to­lic­kim "Niedziela" i wydawnictwem Ewerro sp. z o.o. zaprasza do udziału w VII edycji ogól­no­pol­skie­go konkursu plastycz­ne­go dla dzieci pn. "Twoja ulubiona opowieść biblijna". Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość
2019.03.21
Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

Fundacja na rzecz Rozwoju Pol­skiego Rolnictwa we współ­pra­cy z Wydawnictwem Naukowym Scho­lar ogłosiła XI edycję kon­kur­su „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
2019.03.21

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla następującego działania: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50+. Zapraszamy również w dniu 26 marca 2019 r. na spotkanie poświęcone naborowi, które odbędzie się o godzinie 14.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie.

Wianki wielkanocne
2019.03.19
Plakat: Wianki wielkanocne
O G Ł O S Z E N I E
2019.03.14

Wójt Gminy Wolanów Ewa Mar­kowska-Bzducha informuje, że od dnia 18.03.2019r. w ra­mach publicznego transportu zbioro­we­go zostaje uruchomiony kurs au­to­busowy o godz. 22.15 na linii regularnej relacji Radom-Mni­szek, przez: Ślepowron, Sław­no, Kacprowice, Kowalankę, Wola­nów, Strzałków, Wawrzy­szów.

Autobus będzie kursował tylko w dni robocze.

Trening tylko dla Kobiet
2019.03.12
Trening tylko dla Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet w dniu 10 marca 2019 r. wójt Ewa Mar­kow­ska-Bzducha we współpracy z Fitness Clubem POP GYM z Radomia zorganizowała dla Pań warsztaty mięśni dna miednicy.

Dzień Kobiet w GCK w Wolanowie
2019.03.11
Dzień Kobiet w GCK w Wolanowie

8 marca 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie świętowaliśmy Dzień Kobiet. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Pań program artystyczny w wy­ko­na­niu grupy wokalnej oraz sek­cji Ukulele.

Dzień Sołtysa w gminie Wolanów
2019.03.11
Krótka historia funkcji sołtysa

W dniu 7 marca 2019r. w U­rzę­dzie Gminy Wolanów odbyło się spotkanie Pani Wójt Ewy Mar­kows­kiej-Bzducha z sołtysami ka­den­cji 2019-2023. Poza ofic­jal­ny­mi gratulacjami, życzeniami z okazji Dnia Sołtysa przypada­ją­ce­go na 11 marca, przeprowa­dzo­no szkolenie z przepisów RODO i omówiono sprawy organizacyjne dotyczące pracy sołectw w najbliższym czasie.

List Wicemarszałek Senatu RP Marii Koc
2019.03.11

skierowany do nowo wybranych Sołtysów w Gminie Wolanów oraz życzenia z okazji Ich Święta

Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe
2019.03.08
Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe

Stowarzyszenie „Ra­zem dla Ra­dom­ki” ambasador projektu FIO Mazowsze Lokalnie ser­decz­nie zaprasza wszystkie zaintere­so­wa­ne organizacje, grupy nie­for­mal­ne na  spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne, które zorgani­zo­wa­ne zostanie w dniu 13 marca 2019 r. o godzinie 14.00 w Biurze LGD „Razem dla Radomki”, mieszczącym się w Janiszewie (gm. Zakrzew) przy ul. Zielonej 127.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne ws. drogi S12
2019.03.06

Urząd Gminy w Wieniawie zor­ga­ni­zuje ostatnie z serii, spot­ka­nie informacyjne z przedstawicielami GDDKiA z zainteresowanymi miesz­kańcami gminy Wieniawa.

2019.03.06
Powitanie uczstników spotkania przez Wójt Gminy Wolanów

W piątek 1 marca z inicjatywy wójta gminy Wolanów Pani Ewy Markowskiej-Bzducha w PSP w Wolanowie odbyło się spotkanie Mieszkańców gminy Wolanów z Przedstawicielami GDDKiA oraz Wykonawcy trasy S7.

Warsztaty – Sztuka makijażu w GCK w Wolanowie
2019.03.06
Warsztaty – Sztuka makijażu w GCK w Wolanowie

Tłusty czwartek już za nami. Oprócz smakowitych pączków i faworków Gminne Centrum Kultury przygotowało atrakcję dla Pań: Sztuka makijażu.

Zapraszamy na konsultacje społeczne projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”
2019.03.06

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego zaprasza Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”.

Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Wolanów
2019.03.05

z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Zaproszenie
2019.03.05

dla właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

VII Przegląd Wokalny dla Dzieci i Młodzieży SLOWIKONADA
2019.03.05

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z regulaminem i wzięcia udziału w VII Przeglądzie Wokalnym dla Dzieci i Młodzieży SLOWIKONADA. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 kwietnia! Przesłuchania konkursowe odbędą się 27 i 28 kwietnia a na koncert finalistów zapraszamy 26 maja podczas Festiwalu Dzieci i Młodzieży Artystyczny Targówek w Parku Bródnowskim.

STOP POŻAROM
2019.03.05
STOP POŻAROM
Zaproszenie na trening "Kobiety dla kobiet"
2019.03.05
Zaproszenie na trening "Kobiety dla kobiet"
Zaproszenie na spotkanie w dniu 8 marca
2019.03.04
plakat Zaproszenie na spotkanie w dniu 8 marca
Zaproszenie na wieczór słowno - muzyczny
2019.03.04
Zaproszenie na wieczór słowno - muzyczny
Turniej Wiedzy Pożarniczej i Konkurs plastyczny "Zapobiegamy pożarom"
2019.03.04
wszyscy uczestnicy Turnieju wraz z wygranymi w konkursie plastycznym

Dnia 20 lutego 2019 r., w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy pożarniczej pod hasłem „Zapobiegamy pożarom”.

Nowe dowody osobiste od 4 marca 2019 roku
2019.02.28

Od 4 marca br. będzie można składać wniosek o wydanie no­we­go dowodu osobistego z wars­twą elektroniczną, tzw. e-do­wo­du. Dotychczas wydane dowody osobiste zachowają swoją waż­ność.

Konsultacje
2019.02.27

w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bez­dom­nymi oraz zapobiegania bez­dom­noś­ci zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2019r.”

Przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych
2019.02.27

Od 27 lutego do 4 marca 2019 r. nie będzie możliwości złożenia internetowo wniosku o dowód osobisty.

1 marca (piątek) nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych od godziny 11.30 do końca godzin otwarcia urzędu. Oznacza to, że miesz­kań­cy będą mogli zostać ob­słu­żeni w sprawach dotyczących dowodów osobistych w urzędzie od godz. 7.30 do godz. 11.30.

Od godz. 11.30 do godz. 15.30, nie będzie możliwości złożenia wniosku o wydanie dowodu oso­bis­tego oraz odbioru sper­so­na­li­zo­wa­nego dowodu.

Spotkanie z Przedsiębiorcami
2019.02.26

W dniu 15 lutego w urzędzie gminy Wójt Ewa Markowska-Bzducha oraz Przewodniczący Rady Jacek Murawski spotkali się z Przedstawicielami największych  firm działających na terenie gminy Wolanów.

Zaproszenie na spotkanie dotyczące drogi ekspresowej S7
2019.02.26

Wójt Gminy Wolanów Pani Ewa Markowska - Bzducha zaprasza Mieszkańców na spotkanie dotyczące drogi ekspresowej S7.

2019.02.21
powitanie uczestników spotkania przez Wójt Gminy - Ewe Markowską Bzducha

W dniu 15 lutego w urzędzie gminy Wójt Ewa Markowska-Bzducha oraz Przewodniczący Rady Jacek Murawski spotkali się z Przedstawicielami największych  firm działających na terenie gminy Wolanów. W spotkaniu wziął udział również Przewodniczący Rady Powiatu Radomskiego Krzysztof Murawski.

Zaproszenie na szkolenie „OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo"
2019.02.14
Zaproszenie na szkolenie „OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo"
Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego wyjaśnienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2019.02.14

Pytanie nr 46: Czy od oleju na­pę­do­we­go oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, 3824 90 91 oraz 2710 20 11 do 2710 20 19 przysługuje zwrot po­dat­ku akcyzowego na pod­sta­wie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego za­war­te­go w cenie oleju na­pę­do­we­go wykorzystywanego do pro­duk­cji rolnej?

Ferie zimowe w GCK w Wolanowie i w Świetlicy w Mniszku
2019.02.13
Dzieci ze swoimi pracami

Drugi tydzień ferii zimowych 2019 dobiegł końca. Choć za oknem świeciło piękne słoneczko i nie było śniegu, instruktorki z Gmin­ne­go Centrum Kultury w Wo­la­nowie przygotowały dla dzieci z terenu naszej gminy, wiele at­rak­cji, aby ich odpoczynek u­pły­nął kreatywnie i aktywnie.

Imieniny Doroty
2019.02.13
Solenizantki zdjęcie wspólne

W dniu imienin Doroty, 6 lutego, Wójt Ewa Markowska-Bzducha zainaugurowała świętowanie i­mie­nin patronki gminy Wolanów. Do Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie zawitały Doroty z posz­czególnych sołectw by świę­to­wać nie tylko swoje imieniny, ale także by uczcić I rocznicę nadania herbu Gminy Wolanów.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
2019.02.12
Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zwracamy się do mieszkańców gminy Wolanów o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szam­ba) lub przydomowej o­czysz­czal­ni ścieków i dos­tar­cze­nie go do Urzędu Gminy Wolanów w terminie do 20 lutego 2019 roku.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w akcji …… sportowej
2019.02.08
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w akcji …… sportowej

Organizatorami Turnieju byli: Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wolanowie oraz Gmina Wolanów. Patronat honorowy nad turniejem objęli: Starosta Radomski oraz Wójt Gminy Wolanów.

Projekt ASI nominowany do nagrody!
2019.02.06
Projekt ASI nominowany do nagrody!

Miło nam poinformować, że projekt „Regionalne part­ners­two samorządów Mazow­sza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinfor­mac­ji (ASI)” otrzymał nominację do nagrody w prestiżowym, ogólnoświatowym konkursie  „World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2019” organizowanym przez Międzynarodowy Zwią­zek Telekomunikacyjny (ITU).

Ferie zimowe w GCK w Wolanowie i w Świetlicy w Mniszku rozpoczęte w pełni!
2019.02.04
gotowe ramki

Pierwszy tydzień ferii zimowych 2019 dobiegł końca.  Zimowa aura dopisała, z nieba sypał niemal codziennie biały puch.  W taki czas aż miło odpocząć od szkolnego zgiełku.

Warsztaty "Sztuka makijażu"
2019.02.04
-
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
2019.01.30

w formie wsparcia na realizację zadania publicznego Gminy Wolanów w 2019 r. w zakresie: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Upowszech­nia­nie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów

Imieniny Doroty
2019.01.30
plakat imieniny Doroty
III HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
2019.01.29
III HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
Wybory sołtysa i rad sołeckich.
2019.01.29
Wybory sołtysa i rad sołeckich.

W związku z upływem kadencji sołtysów wsi i rad sołeckich od 21.01.2019r. w poszczególnych miejscowościach gminy Wolanów odbywają się zebrania wyborcze. Harmonogram zebrań znajduje się w załączniku do Zarządzenia Nr 5/2019 Wójta Gminy Wo­la­nów  z dnia 14 stycznia 2019r.

Ogłoszenie o konkursie
2019.01.29

na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Pub­licz­nego Przedszkola w Sławnie

ZŁOTE GODY
2019.01.28
Zdjęcie pamiątkowe

W dniu 18 stycznia 2019 roku w PSP w Wolanowie odbyła się piękna i wzruszająca uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie 15 parom z terenu gminy Wolanów.

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!
2019.01.28
Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie  Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

Program skierowany jest do fun­dacji i stowarzyszeń z miejs­co­wości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Kon­kur­sie Grantowym Programu Rów­nać Szanse od 2007 roku.

FERIE NA SPORTOWO!
2019.01.28
-

Wójt Gminy Wolanów – Ewa Markowska-Bzducha informuje Mieszkańców, że w hali sportowej przy PSP w Wolanowie w okresie ferii zimowych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 10.00 do 14.00  odbywać się będą zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.

Herbaciarki metodą decupage - warsztaty dla dorosłych
2019.01.23
Herbaciarki metodą decupage - warsztaty dla dorosłych

Stale obserwujemy nowe trendy na rynku, a jednym z nich jest powrót manualnej sztuki wzor­ni­czej i rękodzielnictwa. Gmin­ne Centrum Kultury w Wolanowie chcąc być częścią tych zmian zorganizowało warsztaty dla do­ros­łych podczas, których wy­ko­ny­wa­liś­my drewniane szkatułki techniką decupage.

Spotkanie z bajką w Przedszkolu w Wolanowie
2019.01.22
wizyta smerfów w przedszkolu w Wolanowie

Dnia 17 stycznia każdy maluch mógł spotkać w wolanowskim przedszkolu Smerfa i razem ze Smerfetką zaczarować i prze­go­nić do lasu złego Gar­ga­me­la.

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2019 ROKU
2019.01.22

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producent rolny może złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od miejsca położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.