Gmina Wolanów

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Oszczędzaj wodę
2019.07.26
Oszczędzaj wodę

W ślad za pismem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Radomiu informujemy, że ze względu na prognozowane wystąpienie niżówki hydrologicznej w sierpniu 2019 r. na obszarze województwa mazowieckiego, państwowa służba hydrologiczna wydała ostrzeżenie o stanie zagrożenia hydrologicznego.

Pięć sołectw i straż ze wsparciem finansowym
2019.07.25
Pięć sołectw i straż ze wsparciem finansowym

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2019 (MIAS) i Programu Mazowieckie Strażnice-OSP-2019 Gmina Wolanów otrzyma dofinansowanie  dla pięciu sołectw oraz jednej jednostki OSP. Na wszystkie złożone w kwietniu br. wnioski w dniu 18 lipca br.  podpisane zostały umowy o udzieleniu pomocy finansowej na łączną kwotę 52.700,00 zł.

Trzeźwościowy Rajd Rowerowy
2019.07.19
Trzeźwościowy Rajd Rowerowy
Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku
2019.07.18

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej  za II okres w 2019r.

2019.07.16
Wakacje w świetlicy w Mniszku - sierpień 2019

Wakacje w świetlicy w Mniszku - sierpień 2019

2019.07.16
Wakacje w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie - sierpień 2019

Wakacje w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie - sierpień 2019

Kolorowe lato z Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie.
2019.07.16
wachlarze jako element wakacji

Kolejny tydzień wakacji za nami. Pomimo deszczowej i chłodnej pogody w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie oraz w Świetlicy Wiejskiej w Mniszku było kolorowo i radośnie.

Apel
2019.07.16

do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

Wycieczka do fabryki porcelany
2019.07.11
-

GCK zaprasza  na wycieczkę do fabryki porcelany w Ćmielowie

O G Ł O S Z E N I E !
2019.07.11
O G Ł O S Z E N I E !

W związku z licznymi sygnałami o nielegalnym korzystaniu z sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Wolanów każdy Odbiorca (osoba fizyczna lub prawna), który bez umowy, poza licznikiem albo w inny nielegalny sposób korzysta z wody lub sieci kanalizacyjnej może w okresie do 31 sierpnia 2019 r. uregulować nieformalne  włączenia do sieci bez skutków karnych.

Paintball kameleon
2019.07.11
Paintball kameleon

Zaproszenie na paintball kameleon

"Król Lew"
2019.07.09
"Król Lew"

Zaproszenie na wycieczkę do ra­dom­skiego kina na film przy­go­do­wy "Król Lew"

ZOO
2019.07.09
Zaproszenie na wycieczkę do warszawskiego ZOO

Zaproszenie na wycieczkę do warszawskiego ZOO

Tyndy - Ryndy
2019.07.09
Zaproszenie na Jarmark Ludowy "Tyndy - Ryndy"

Zaproszenie na Jarmark Ludowy "Tyndy - Ryndy"

Wakacje 2019
2019.07.08
Wakacje 2019

Pierwszy tydzień wakacji z Gmin­nym Centrum Kultury już za nami. W tym czasie nie zabrakło wielu atrakcji przygotowanych dla dzie­ci i młodzieży zarówno w siedzibie Gminnego Centrum w Wolanowie jak i w Świetlicy wiejs­kiej w Mniszku.

UWAGA!
2019.07.08
Odpady ulegające biodegradacji

Informujemy, że dnia 9 lipca 2019 r. będą odbierane  odpady u­le­gające biodegradacji (odpady BIO-brązowy worek) z terenu Gminy Wolanów.
Proszę o wystawienie odpadów BIO do godziny 7:00.

Zbadaj się i zyskaj spokój
2019.07.08
Zbadaj się i zyskaj spokój

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w technice cyfrowej w ramach Popula­cyj­ne­go Programu Wczesne­go Wyk­ry­wania Raka Piersi.

Co warto wiedzieć o ASF
2019.07.05
Co warto wiedzieć o ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu w związku z sytuacją epizootyczną dotyczącą afry­kań­skie­go pomoru świń (ASF) na terenie kraju związaną z pojawie­niem się nowych ognisk tej choroby u świń oraz przypadków u dzików, przekazuje informacje dotyczące objawów mogących wskazywać na wystąpienie ASF, zasad, które należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń oraz zasad pos­tę­powania w przypadku zna­le­zie­nia zwłok padłego dzika.

Bezpieczny start w wakacje
2019.07.04
Bezpieczny start w wakacje

 W ostatni piątek czerwca rozpoczęły się wakacje z Gminnym Centrum Kultury, które zaprosiło dzieci i młodzież do wspólnej zabawy na boisku sportowym w Mniszku.

Wolanow Food Festival
2019.07.04

Gmina Wolanów jako Partner KSOW  w partnerstwie z lo­kal­nymi partnerami KSOW:  Gminą Potworów, Związkiem Gmin Ra­dom­ka, LGD ,,Razem dla Ra­dom­ki” oraz dodatkowymi partnerami z czterech innych województw: lubelskiego, łódz­kie­go, świętokrzyskiego oraz ma­ło­pol­skiego realizuje projekt pod nazwą ,,Wolanow Food Festival”.
 

Zmiany w kursowaniu pociągów na linii nr R8 Warszawa – Skarżysko Kamienna
2019.07.04
Zmiany w kursowaniu pociągów na linii nr R8 Warszawa – Skarżysko Kamienna

13 lipca 2019 r. zmieni się rozkład jazdy pociągów oraz autobusów na linii nr 8 Warszawa – Skarżysko Kamienna. Zmiany są spowodowane przesunięciem terminu prac modernizacyjnych odcinka Strzyżyna – Warka.

AKCJA INFORMACYJNA Bus 500+
2019.07.02
Bus Rodzina 500+

Trwa regionalna kampania in­for­macyjna o nowej odsłonie rzą­do­wego programu Rodzina 500+. O tym jak i gdzie złożyć wniosek, kto może być wnioskodawcą oraz jakie zmiany w zakresie realizacji programu będą obowiązywały od 1 lipca informują pracownicy Mazowieckiego Urzędu Woje­wódz­kie­go, którzy specjalnym busem przemierzają kolejne gminy w naszym województwie.
 

Ostrzeżenie - burze z gradem
2019.07.01
Ostrzeżenie - burze z gradem

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami możliwy duży grad.

Co się zmieni w programie Rodzina 500 plus?
2019.07.01
Co się zmieni w programie Rodzina 500 plus?

Zmiany w programie Rodzina 500 plus wchodzą w życie 1 lipca 2019 roku. Świadczenie wy­cho­wawcze będzie przysługiwa­ło na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

2019.07.01

Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia komputerowe. Zapra­sza­my do udziału w szko­le­niach podnoszących kompetencje cyf­rowe. W załączeniu regulamin rek­rutacji i uczestnictwa wraz z for­mularzem zgłoszeniowym oraz niezbędnymi załącznikami.

I N F O R M A C J A
2019.06.28
azbest

Informujemy właścicieli nie­ru­cho­mości położonych na te­re­nie Gminy Wolanów o ko­lej­nej możliwości w bie­żą­cym roku składania wniosków na realizację zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

 

Ogłoszenie
2019.06.28
Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2019 roku sprawy z zakresu  przyznawania Karty Dużej Rodziny będą pro­wa­dzo­ne przez Gminny Ośrodek Po­mo­cy Społecznej w Wo­la­no­wie,  pokój Nr 6 na parterze budynku Urzędu.  

Wakacje w bibliotece
2019.06.28
Wakacje w bibliotece
Konkurs na najaktywniejszego czytelnika wakacji
2019.06.28
Plakat Aktywny Czytelnik 2019
Ostrzeżenie - upał
2019.06.26

Prognozuje się upały. Tem­pe­ra­tura maksymalna we wtorek od 29°C do 31°C, w środę od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C.

Szanowni Mieszkańcy!
2019.06.21
Szanowni Mieszkańcy!

Wójt Gminy Wolanów zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym przedłożył Radzie „Ra­port o stanie Gminy za 2018 rok”. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Wój­ta w roku poprzednim, w szcze­gól­noś­ci realizację polityk, prog­ramów i strategii oraz uchwał Ra­dy.

Ostrzeżenie - burze z gradem
2019.06.21

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

UWAGA! INFORMACJA!
2019.06.19
UWAGA! INFORMACJA!

Z powodu  wyczerpania mie­sięcz­nej ilości odpadów, wynikają­cych z procesu technologicznego w Regionalnej Instalacji, RADKOM w Radomiu wstrzymał przyjmo­wa­nie odpadów zielonych od upraw­nio­nych podmiotów.

Rozpoczęcie wakacji z GCK w Wolanowie
2019.06.19
Rozpoczęcie wakacji z GCK w Wolanowie
Ostrzeżenie - burze z gradem
2019.06.19

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami o­pa­dy gradu do około 2 cm.

Wakacje z GCK
2019.06.18
Wakacje z GCK

Wakacyjne plany zajęć w GCK w Wolanowie i w Świetlicy w Mniszku na lipiec 2019 roku.

Kampania edukacyjna „Ciąża bez alkoholu.”
2019.06.18
Kampania edukacyjna „Ciąża bez alkoholu.”

Działania związane z edukacją w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży są od ponad 10 lat re­a­li­zowane w wielu samo­rzą­dach lokalnych.

Pociąg „Słoneczny”
2019.06.18
Pociąg „Słoneczny”

Pociąg „Słoneczny” to wakacyjne połączenie stolicy z Trójmiastem i Ustką. W tym roku „Słoneczny” będzie kursował codziennie od 20 czerwca do 1 września. Z Warszawy do Trójmiasta dojedzie w 3 h 12 min, do Ustki w 5 h 36 min.

Demontaż i utylizacja azbestu
2019.06.14

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na posiedzeniu Zarządu w dniu 23.05.2019r. pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn.: „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolanów”.
W związku z powyższym prace demontażu i odbioru wyrobów azbestowych będą realizowane na przełomie lipca i sierpnia 2019r.

Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek
2019.06.13
plakat akcji książka za książkę
Ostrzeżenie - powiat radomski, burze z gradem
2019.06.13

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami grad.

UWAGA! Utrudnienia na drodze!
2019.06.12
UWAGA! Utrudnienia na drodze!

Informujemy mieszkańców i u­żyt­kowników drogi gminnej w miejs­co­woś­ci Ślepowron, że od dnia 12.06.2019r.  na odcinku od po­sesji nr 80  do ul. Hodowlanej w Radomiu prowadzone są prace remontowe. Planowane termin zakończenia prac: 19.06.2019r. Dojazd możliwy jedynie do po­ses­ji.  Przepraszamy za utrud­nie­nia!

Zakończenie roku artystycznego w GCK w Wolanowie
2019.06.11
Zakończenie roku artystycznego w GCK w Wolanowie

Ubiegły piątek (tj. 7 czerwca 2019 r.) upłynął nam w bardzo miłej i radosnej atmosferze. Podsumowanie roku artystycz­ne­go 2018/2019 to prezentacja wszystkich grup, które brały udział w warsztatach i zajęciach organizowanych przez GCK w Wolanowie: grupa wokalna, grupa ukulele, sekcja nauki gry na keybordzie, grupa taneczna i akrobatyczna, grupa biorąca udział w zajęciach nauki języka angielskiego.

UWAGA !
2019.06.11
UWAGA !

W związku z wysokimi tempe­ra­tu­rami powietrza Urząd Gminy Wolanów apeluje o oszczędne gospodarowanie wodą z lokalnej sieci wodociągowej i ograni­cze­nie jej poboru na cele inne niż bytowe.

31. Jasnogórskie Spotkania
2019.06.11
Jasnogórskie Spotkania

W dniu 01 czerwca 2019 roku po raz kolejny wyruszyliśmy z Wo­la­nowa do Częstochowy na Piel­grzymkę Trzeźwościową. Hasło  tegorocznej Pielgrzymki –„Matka na mojej drodze do trzeź­wości”. Są to słowa bardzo proste, ale też stawiające wielkie wymagania.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40
2019.06.10
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40

Instytut Meteorologii i Gospo­dar­ki Wodnej prognozuje na naj­bliż­sze dni upały z tempe­ra­tu­rą w ciągu dnia powyżej 30 °C.

Dzień Dziecka w bibliotece
2019.06.06
Rozpoczęcie spotkania

Wojciech Krupa – autor sce­nar­iuszy i bajek dla dzieci, we wto­rek 4 czerwca odwiedził wolanowską bibliotekę.
Pisarz zaprezentował fragmenty swoich utworów m.in.: „Kłopoty czarnego liska”, „Mąż Wąż”, „Słonik Nicponik”, ,,Pszczółka”, ,,Radomir - Legenda o powstaniu Radomia’’ zachęcając w ten spo­sób do ich przeczytania.

„Marsz Leśny” – Nordic Walkng z GCK w Wolanowie
2019.06.05
„Marsz Leśny”

Dnia 31 maja 2019 r.,Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zorganizowało I Marsz „Nordic Walking”, dla mieszkańców Gmi­ny Wolanów. Przed roz­po­czę­ciem marszu odbyła się rozgrzewka z instruktorką  – to bardzo ważne aby uchronić się przed urazami. Trasa którą pokonali uczestnicy marszu wynosiła 8 km. 

Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców
2019.06.04
Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców

Wyższa Szkoła Gospodarki za­pra­sza do udziału w projekcie: „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców” współfi­nan­so­wa­ne­go ze środków Euro­pej­skie­go Funduszu Społecz­ne­go w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.