Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
2020.08.12
-

Gmina Wolanów zapewnia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka, w których realizują obowiązek szkolny i nauki. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910), zwana dalej ustawą.

 

OGŁOSZENIE !
2020.08.10

    Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Kodeksem pracy dzień 14 sierpnia 2020 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wolanów i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia br.
    W związku z powyższym w najbliższy piątek tj. 14.08.2020 r. Urząd Gminy Wolanów nie będzie czynny.


         Wójt Gminy Wolanów
/-/ Ewa Markowska - Bzducha

Szanowni Państwo,
2020.08.04
-

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl. 

Szanowni Państwo,
2020.08.04
-

Biuro Programu „Niepodległa” przedłuża termin składania prac w konkursie literackim upamiętniającym stulecie Bitwy Warszawskiej „1920”. W jury zasiądą znani autorzy powieści, a najlepsze prace ukażą się w pokonkursowej antologii — zysk ze sprzedaży publikacji zostanie przekazany na cele charytatywne.

 

Rolniku, przygotuj się do spisu!
2020.08.03
-

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

 

 

ZAGINIONY
2020.07.30
-

Janusz Dolega lat 54


Mężczyzna wyszedł z domu w miejscowości Rogowa 27 lipca br. i do tej pory nie powrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną.

 

Badania mammograficzne w Wolanowie
2020.07.29
-

Szanowni Państwo,
w dniu: 31 lipca 2020r. – w godzinach 9-15,
przy Urzędzie Gminy, ul. Radomska 20 
przeprowadzone zostaną  badania mammograficzne
mieszkanek gminy Wolanów

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
2020.07.28
-

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad. Najbardziej intensywne zjawiska burzowe prognozowane są na południu, w centrum i na wschodzoie regionu.

Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym
2020.07.22
-

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl został ogłoszony Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku 11- 14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Absolutorium dla Wójta Gminy Wolanów
2020.07.16
-

W dniu 9 lipca 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Wolanów w kadencji 2018-2023, podczas której Wójt Ewa Markowska-Bzducha zaprezentowała Raport o stanie Gminy Wolanów za 2019 r., a Rada Gminy Wolanów udzieliła jednogłośnie absolutorium Pani Wójt w związku z zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

"Moje Archiwum" - konkurs dla słuchaczy na najciekawsze pamiątki dotyczące wojny 1920 r.
2020.07.15
-

Patrzymy na pożółkłe zdjęcia, zaglądamy do dokumentów sprzed wielu lat. Co się za nimi kryje? Historia żyje w nas, we wspomnieniach, ustnych przekazach, fotografiach i przedmiotach. Jedynka ponownie zaprasza słuchaczy do udziału w konkursie na najciekawsze pamiątki. Tym razem tematem przewodnim będzie wojna polsko-bolszewicka 1920 roku. Konkurs startuje 15 lipca i potrwa do końca wakacji.

 

 

Informacja o konkursie fotograficznym
2020.07.15
-

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz piętnasty realizuje konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”. Jest on skierowany do wszystkich fotografów amatorów, znających miejsca i wydarzenia na Mazowszu, które warto pokazać innym. Poprzez temat tegorocznej edycji konkursu - „Łączy nas Mazowsze” – chcemy nie tylko promować Markę Mazowsze, ale wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej.

Szanowni Państwo
2020.07.15
-

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

 

 

Mieszkańcy hojnie podzielili się krwią!
2020.07.06
-

W dniu 5 lipca 2020 roku w budynku Urzędu Gminy Wolanów  odbyła się akcja zbiórki  krwi „Oddaj krew - ratuj Życie”, zorganizowana przez Wójt Gminy Wolanów Ewę Markowską-Bzducha, Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Wolanowie we współpracy z Regionalnym  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Dr Konrada Vietha w Radomiu.

 

Ruszył nabór wniosków w programie „Moja Woda”
2020.07.03

1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ra­mach programu „Moja Woda”. Finansowaniem objęto zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospoda­ro­wa­nie wód opadowych i roz­to­po­wych na terenie nie­ruchomości objętej przedsięwzięciem.

Ostrzeżenie - burze z gradem
2020.07.03
Ostrzeżenie - burze z gradem

Obserwuje i prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Szacowanie szkód - deszcz nawalny
2020.07.03
-

Wójt Gminy Wolanów informuje, iż w dniach od 3-10 lipca 2020 roku będą przyjmowane wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. deszczu nawalnego, jakie miało miejsce w dniach od 18-23 czerwca 2020 r.

Szanowni Mieszkańcy!
2020.07.02
Szanowni Mieszkańcy!

Wójt Gminy Wolanów zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym przedłożył Radzie Gminy  „Raport o stanie Gminy za 2019 rok”. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady. 

Szanowni Mieszkańcy!
2020.06.30
Szanowni Mieszkańcy!

Wakacje, to szczególny czas – czas wypoczynku i rodzinnych wyjazdów. Niestety, to także ok­res, kiedy w szpitalach i stac­jach krwiodawstwa  najbardziej bra­ku­je krwi.

Informacja
2020.06.30
eko-bio

WÓJT GMINY WOLANÓW dr EWA MARKOWSKA-BZDUCHA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

Ostrzeżenie - burze z gradem
2020.06.29
Ostrzeżenie - burze z gradem

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 50 mm do 60 mm oraz porywami wiatru do 120 km/h. Miejscami grad. Niewykluczona trąba powietrzna.

Ostrzeżenie - Silny deszcz z burzami
2020.06.29
Ostrzeżenie - Silny deszcz z burzami

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu silnym i ulewnym, a w czasie burz także nawalnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 70 mm. W czasie burz, które wystąpią głównie w ciągu dnia, porywy wiatru do 100 km/h oraz grad.

Ostrzeżenie - burze z gradem
2020.06.26
Ostrzeżenie - burze z gradem

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

2020.06.26
-

LGD Razem dla Radomki ogłasza nabór wniosków w zakresie Rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. Wsparcie do 200 000,00 zł.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji na Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa.

Ostrzeżenie - burze z gradem
2020.06.25
Ostrzeżenie - burze z gradem

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

2020.06.24
poczęstunek  przygotowany przez KGW

W dniu 21 czerwca 2020 roku w miejscowości Kolonia Wawrzy­szów odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw w ramach zrealizowanego projektu granto­we­go pn. ,,Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe w miejscowości Kolonia Wawrzy­szów” zrealizowanego przez Sto­warzyszenie ,,Inicjatywa Młodych - Kolonia Wawrzyszów”.

Ostrzeżenie - burze z gradem
2020.06.22
Ostrzeżenie - burze z gradem

Burze aktualnie występują na gra­nicy województw mazowiec­kie­go i lubelskiego i przemieszczać się będą w kierunku połud­nio­wym. Na stacji w Jarcze­wie zanotowano opad w wy­so­koś­ci 11,3 mm, ale lokalnie natężenie opadów może osiągać około 30 mm /h.

Baner

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.