Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Ostrzeżenie - silny wiatr
2020.03.12
Ostrzeżenie - silny wiatr

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h z południowego zachodu i zachodu

Ogłoszenie
2020.03.12

W związku z koniecznością zachowania profilaktyki, Wójt Gminy Wolanów Pani Ewa Markowska – Bzducha odwołuje Warsztaty z okazji Dnia Kobiet pt. „Obudzić kobiecość”, które były zaplanowane na dzień 15 marca 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Mniszku.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
2020.03.11
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

LGD Razem dla Radomki ogłasza nabór wniosków na projekty grantowe. Start-upy na Inicjatywy Lokalne.
2020.03.10
LGD Razem dla Radomki ogłasza nabór wniosków na projekty grantowe. Start-upy na Inicjatywy Lokalne.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektu grantowego pn. „Start-upy na inicjatywy lokalne.”

 

Ogłoszenie w sprawie przerwy w dostawie wody
2020.03.06

Szanowni Państwo,

Gmina Wolanów informuje, iż w związku z  pracami związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków  w dniu 09.03.2020r.   od godz. 8.00 do 15.00  mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.

 

Zawiadomienie w sprawie przerwy w dostawie wody
2020.03.02
Zawiadomienie w sprawie przerwy w dostawie wody

Wodociągi Miejskie w Ra­do­miu Sp. z o.o. informują, iż w związ­ku z planowanymi pra­ca­mi modernizacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody „Sławno” zlokalizowanej  w Radomiu, przy ul. Wapiennej 43 w niżej wymienionym terminie:

- w nocy z 03 na 04.03.2020r. w godz. 22:00 ÷ 6:00

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
2020.03.02
Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Kon­kur­sie Bezpieczne Gos­po­darst­wo Rolne.

PUNKTY ZBIÓRKI PRZETERMINOWANYCH LEKÓW
2020.02.27
PUNKTY ZBIÓRKI  PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

GDZIE WYRZUCAĆ LEKI?

Urząd Gminy Wolanów informuje, że Mieszkańcy, którzy posiadają przeterminowane lub nieprzydatne leki mogą nieodpłatnie dostarczyć je do Punktów Zbiórki Przeterminowanych Leków zlokalizowanych w następujących miejscach:

Informacja
2020.02.26

na temat nisko oprocentowanych pożyczek przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej dla małych i średnich przedsiębiorstw z Mazowsza.

I N F O R M A C J A
2020.02.26
I N F O R M A C J A

Wolanów dn. 26.02.2020 r.

 

Informujemy właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolanów o możliwości składania wniosków na realizację zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

 

Turniejowy Puchar pojechał do Iłży
2020.02.24
Turniejowy Puchar pojechał do Iłży

W  dniu 22 lutego 2020 roku w hali sportowej PSP w  Wolanowie odbył się IV Halowy Turniej Piłkarski  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych o Puchar Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF
2020.02.19

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020.

 

Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Wolanów
2020.02.18

z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

Ostrzeżenie - silny wiatr
2020.02.18

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z kierunków zachodnich.

Zaproszenie
2020.02.17
Zaproszenie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Radomiu zaprasza na szkolenie 

    

Odwołanie terminu prac
2020.02.14

Szanowni Państwo,

informujemy, iż termin wykonania robót modernizacyjnych  na uję­ciu „Sławno” , planowany na noc z 18 na 19 .02. b.r., został od­wo­łany przez Wykonawcę przed­mio­towych prac. O nowym terminie ich realizacji powiadomimy Państwa z odpowiednim wy­prze­dze­niem.

Przerwa w dostawie wody
2020.02.14

Szanowni Państwo,

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. informują, iż w związku z planowanymi pracami mo­der­ni­zacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody „Sławno” zlokalizowanej  w Radomiu, przy ul. Wapiennej 43 w niżej wymienionym terminie:

- w nocy z 18 na 19.02.2020r. w godz. 22:00 ÷ 6:00

Zaproszenie
2020.02.12

do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Okno" oraz XXVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Marka Hłaski.

Ostrzeżenie - silny wiatr
2020.02.11

Obserwuje się i w dalszym ciągu przewiduje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h z zachodu

Ostrzeżenie - silny wiatr
2020.02.10

Przewiduje się wystąpienie sil­ne­go wiatru o średniej pręd­koś­ci do 40 km/h, w porywach do 80 km/h z południa i południowego za­cho­du.

FERIE W SZKOLE !!!
2020.02.07
FERIE W SZKOLE !!!

Od 10 lutego dla uczniów szkół  rozpoczynają się ferie zimowe. Co prawda zapowiadają się bez śniegu, ale za to z wieloma atrakcjami w naszych placówkach szkolnych.

Ostrzeżenie - gołoledź
2020.02.04

Prognozuje się zamarzanie mok­rej nawierzchni dróg i chod­ni­ków po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, temperatura minimalna gruntu od -3°C do -1°C.

Ferie zimowe 2020
2020.01.31
Ferie zimowe 2020

Zapraszamy do spędzenia ferii zimowych 2020 razem z GCKiB w Wolanowie oraz w Mniszku. Przed nami moc atrakcji. Ciekawe zajęcia, niezapomniane wycieczki i spotkania.

Zaproszenie na szkolenie
2020.01.23
Zaproszenie na szkolenie

Upowszechnianie dobrych prak­tyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanie­czysz­cze­niami azotanami pochodzą­cy­mi ze źródeł rolniczych programu azotanowego, oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej. Szko­le­nie odbędzie się w Urzę­dzie Gminy Wolanów w dniu 29-01-2020 r. godz. 10:00.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli
2020.01.22

Wójt Gminy Wolanów informuje, że od 1 marca br. rozpocznie się rekrutacja do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sław­nie i Samorządowego Pub­licz­ne­go Przedszkola w Wolanowie.

UWAGA! PTASIA GRYPA
2020.01.21
UWAGA! PTASIA GRYPA

W związku z wystąpieniem w os­tatnim czasie ognisk grypy pta­ków (HPAI) na terenie woje­wódz­twa lubelskiego przypominamy, że przestrzeganie zasad bio­ase­ku­racji pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa przed wirusem w naszych gospodarstwach.

 

LGD Razem dla Radomki ogłasza nabór wniosków – premie w kwocie 50 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
2020.01.21
LGD Razem dla Radomki ogłasza nabór wniosków – premie w kwocie 50 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla następującego działania:  Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego.

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.