Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Treść strony

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych
2020.05.19

Wytyczne MRiRW i GIS dla pro­du­centów rolnych zatrudnia­ją­cych cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z roz­prze­strze­nianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa, 08.05.2020 r.

ARiMR: Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020
2020.05.18
ARiMR: Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Mo­der­ni­zacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pan­demią koronawirusa, wydłu­ży­ła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chro­niące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospo­darstw.

ARiMR kończy wypłatę dopłat do materiału siewnego
2020.05.18
ARiMR kończy wypłatę dopłat do materiału siewnego

Agencja Restrukturyzacji i Mo­dernizacji Rolnictwa zakończy­ła wypłatę dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 r. Z te­go tytułu do 11 maja 2020 r. wy­pła­ciła rolnikom ponad 73 mln zł.

Setna rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II
2020.05.15
-

Z okazji 100 rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II, GCKiB w Wolanowie przygotowało wystawę pt.,, Droga życia Ojca Świętego", którą przez weekend obejrzeć można w kościele pw. Św. Doroty w Wolanowie, a jeżeli pogoda pozwoli, od poniedziałku również przed budynkiem Urzędu Gminy Wolanów.

 

W maju kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020
2020.05.06

Wnioski o pomoc na „Res­truk­tu­ryzację małych gospodarstw” oraz „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D można składać do 29 maja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Działania finansowana są z PROW na lata 2014-2020.

Dzień Flagi RP
2020.04.30
Dzień Flagi RP

Zbliża się Dzień Flagi RP, 2 maja to czas w którym Polacy mogą upamiętnić narodowe barwy. Z tej okazji pracownicy GCKiB w Wolanowie przygotowali dla mieszkańców Gminy symboliczne kotyliony. Można je znaleźć na ladzie w lokalnych sklepach, wystarczy tylko przypiąć do ubrania.

Ogłoszenie dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy Wolanów w związku z COVID19
2020.04.23

Na podstawie §13  Roz­po­rzą­dze­nia Rady Ministrów z dnia 19 kwiet­nia 2020r.  w sprawie usta­no­wie­nia określonych ogra­ni­czeń, nakazów i zakazów w związku wystąpieniem stanu epidemii - informujemy,  że Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wola­no­wie od dnia 22 kwietnia 2020r. do odwołania prowadzi ograniczoną obsługę interesantów

 

Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa
2020.04.22

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uru­cho­mił realizację programu „Po­moc osobom niepełnospraw­nym poszkodowanym w wyniku ży­wio­łu lub sytuacji kryzysowych wywo­ła­nych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Uwaga na przymrozki
2020.04.10
Uwaga na przymrozki

Prognozuje się spadek temperatury do -3°C lokalnie na północy oraz do -1°C, 0°C na pozostałym obszarze. Na północy możliwy spadek temperatury przy gruncie do -7°C.

Tarcza antykryzysowa - wsparcie z ZUS
2020.04.03
Tarcza antykryzysowa - wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.
Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

INFORMACJA dotycząca sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych!
2020.03.31
INFORMACJA dotycząca sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych!

Państwowa Komisja Wyborcza z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z informacjami o zamknięciu dla interesantów niektórych urzędów gminy i ograniczeniami w przyjmowaniu przez nie korespondencji, a jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego,

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia i e-wnioski.
2020.03.30
Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia  i e-wnioski.

W tym roku rolnicy po raz trzeci składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet. Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.

 

Uwaga na przymrozki
2020.03.30
Uwaga na przymrozki

Prognozuje się spadek temperatury.Temperatura minimalna od – 5°C do – 2°C, a przy gruncie do – 6°C. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C.

UWAGA MIESZKAŃCY!
2020.03.26