Gmina Wolanów

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Nowe dowody osobiste od 4 marca 2019 roku
2019.02.28

Od 4 marca br. będzie można składać wniosek o wydanie no­we­go dowodu osobistego z wars­twą elektroniczną, tzw. e-do­wo­du. Dotychczas wydane dowody osobiste zachowają swoją waż­ność.

Konsultacje
2019.02.27

w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bez­dom­nymi oraz zapobiegania bez­dom­noś­ci zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2019r.”

Przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych
2019.02.27

Od 27 lutego do 4 marca 2019 r. nie będzie możliwości złożenia internetowo wniosku o dowód osobisty.

1 marca (piątek) nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych od godziny 11.30 do końca godzin otwarcia urzędu. Oznacza to, że miesz­kań­cy będą mogli zostać ob­słu­żeni w sprawach dotyczących dowodów osobistych w urzędzie od godz. 7.30 do godz. 11.30.

Od godz. 11.30 do godz. 15.30, nie będzie możliwości złożenia wniosku o wydanie dowodu oso­bis­tego oraz odbioru sper­so­na­li­zo­wa­nego dowodu.

Spotkanie z Przedsiębiorcami
2019.02.26

W dniu 15 lutego w urzędzie gminy Wójt Ewa Markowska-Bzducha oraz Przewodniczący Rady Jacek Murawski spotkali się z Przedstawicielami największych  firm działających na terenie gminy Wolanów.

Zaproszenie na spotkanie dotyczące drogi ekspresowej S7
2019.02.26

Wójt Gminy Wolanów Pani Ewa Markowska - Bzducha zaprasza Mieszkańców na spotkanie dotyczące drogi ekspresowej S7.

2019.02.21
powitanie uczestników spotkania przez Wójt Gminy - Ewe Markowską Bzducha

W dniu 15 lutego w urzędzie gminy Wójt Ewa Markowska-Bzducha oraz Przewodniczący Rady Jacek Murawski spotkali się z Przedstawicielami największych  firm działających na terenie gminy Wolanów. W spotkaniu wziął udział również Przewodniczący Rady Powiatu Radomskiego Krzysztof Murawski.

Zaproszenie na szkolenie „OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo"
2019.02.14
Zaproszenie na szkolenie „OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo"
Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego wyjaśnienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2019.02.14

Pytanie nr 46: Czy od oleju na­pę­do­we­go oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, 3824 90 91 oraz 2710 20 11 do 2710 20 19 przysługuje zwrot po­dat­ku akcyzowego na pod­sta­wie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego za­war­te­go w cenie oleju na­pę­do­we­go wykorzystywanego do pro­duk­cji rolnej?

Ferie zimowe w GCK w Wolanowie i w Świetlicy w Mniszku
2019.02.13
Dzieci ze swoimi pracami

Drugi tydzień ferii zimowych 2019 dobiegł końca. Choć za oknem świeciło piękne słoneczko i nie było śniegu, instruktorki z Gmin­ne­go Centrum Kultury w Wo­la­nowie przygotowały dla dzieci z terenu naszej gminy, wiele at­rak­cji, aby ich odpoczynek u­pły­nął kreatywnie i aktywnie.

Imieniny Doroty
2019.02.13
Solenizantki zdjęcie wspólne

W dniu imienin Doroty, 6 lutego, Wójt Ewa Markowska-Bzducha zainaugurowała świętowanie i­mie­nin patronki gminy Wolanów. Do Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie zawitały Doroty z posz­czególnych sołectw by świę­to­wać nie tylko swoje imieniny, ale także by uczcić I rocznicę nadania herbu Gminy Wolanów.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
2019.02.12
Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zwracamy się do mieszkańców gminy Wolanów o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szam­ba) lub przydomowej o­czysz­czal­ni ścieków i dos­tar­cze­nie go do Urzędu Gminy Wolanów w terminie do 20 lutego 2019 roku.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w akcji …… sportowej
2019.02.08
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w akcji …… sportowej

Organizatorami Turnieju byli: Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wolanowie oraz Gmina Wolanów. Patronat honorowy nad turniejem objęli: Starosta Radomski oraz Wójt Gminy Wolanów.

Projekt ASI nominowany do nagrody!
2019.02.06
Projekt ASI nominowany do nagrody!

Miło nam poinformować, że projekt „Regionalne part­ners­two samorządów Mazow­sza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinfor­mac­ji (ASI)” otrzymał nominację do nagrody w prestiżowym, ogólnoświatowym konkursie  „World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2019” organizowanym przez Międzynarodowy Zwią­zek Telekomunikacyjny (ITU).

Ferie zimowe w GCK w Wolanowie i w Świetlicy w Mniszku rozpoczęte w pełni!
2019.02.04
gotowe ramki

Pierwszy tydzień ferii zimowych 2019 dobiegł końca.  Zimowa aura dopisała, z nieba sypał niemal codziennie biały puch.  W taki czas aż miło odpocząć od szkolnego zgiełku.

Warsztaty "Sztuka makijażu"
2019.02.04
-
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
2019.01.30

w formie wsparcia na realizację zadania publicznego Gminy Wolanów w 2019 r. w zakresie: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Upowszech­nia­nie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów

Imieniny Doroty
2019.01.30
plakat imieniny Doroty
III HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
2019.01.29
III HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
Wybory sołtysa i rad sołeckich.
2019.01.29
Wybory sołtysa i rad sołeckich.

W związku z upływem kadencji sołtysów wsi i rad sołeckich od 21.01.2019r. w poszczególnych miejscowościach gminy Wolanów odbywają się zebrania wyborcze. Harmonogram zebrań znajduje się w załączniku do Zarządzenia Nr 5/2019 Wójta Gminy Wo­la­nów  z dnia 14 stycznia 2019r.

Ogłoszenie o konkursie
2019.01.29

na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Pub­licz­nego Przedszkola w Sławnie

ZŁOTE GODY
2019.01.28
Zdjęcie pamiątkowe

W dniu 18 stycznia 2019 roku w PSP w Wolanowie odbyła się piękna i wzruszająca uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie 15 parom z terenu gminy Wolanów.

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!
2019.01.28
Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie  Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

Program skierowany jest do fun­dacji i stowarzyszeń z miejs­co­wości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Kon­kur­sie Grantowym Programu Rów­nać Szanse od 2007 roku.

FERIE NA SPORTOWO!
2019.01.28
-

Wójt Gminy Wolanów – Ewa Markowska-Bzducha informuje Mieszkańców, że w hali sportowej przy PSP w Wolanowie w okresie ferii zimowych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 10.00 do 14.00  odbywać się będą zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.

Herbaciarki metodą decupage - warsztaty dla dorosłych
2019.01.23
Herbaciarki metodą decupage - warsztaty dla dorosłych

Stale obserwujemy nowe trendy na rynku, a jednym z nich jest powrót manualnej sztuki wzor­ni­czej i rękodzielnictwa. Gmin­ne Centrum Kultury w Wolanowie chcąc być częścią tych zmian zorganizowało warsztaty dla do­ros­łych podczas, których wy­ko­ny­wa­liś­my drewniane szkatułki techniką decupage.

Spotkanie z bajką w Przedszkolu w Wolanowie
2019.01.22
wizyta smerfów w przedszkolu w Wolanowie

Dnia 17 stycznia każdy maluch mógł spotkać w wolanowskim przedszkolu Smerfa i razem ze Smerfetką zaczarować i prze­go­nić do lasu złego Gar­ga­me­la.

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2019 ROKU
2019.01.22

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producent rolny może złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od miejsca położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Ferie zimowe tuż tuż...
2019.01.22
A może by tak... spędzić je razem w bibliotece w Wolanowie lub w Mniszku.

A może by tak... spędzić je razem w bibliotece w Wolanowie lub w Mniszku.

Zapraszamy!

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych
2019.01.22

Wójt Gminy Wolanów informuje, że od 15 marca br. rozpocznie się  rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli
2019.01.22

Wójt Gminy Wolanów informuje, że od 1 marca br. rozpocznie się  rekrutacja do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie i Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie.

Dzień Babci i Dziadka
2019.01.21
Dzień Babci i Dziadka
Informacja
2019.01.11

w sprawie dotacji przez­na­czo­nej na usunięcie wyrobów i materiałów zawierających azbest z terenu gminy.

Ferie zimowe – oferta zajęć Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie
2019.01.10
Ferie zimowe – oferta zajęć Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie

Już jest !!! Zimowa oferta zajęć, warsztatów i wycieczek na okres ferii zimowych - gotowa !!!. Za­chę­camy do zapisów na wy­ciecz­ki już dziś - ilość miejsc ogra­niczona! Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś inte­re­su­ją­cego dla siebie i spędzi z nami te dwa tygodnie w ciekawy i kre­a­tyw­ny sposób.

ZAPRASZAMY !!!

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019r.
2019.01.09
Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019r.
Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek w Gminie Wolanów
2019.01.09
Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek w Gminie Wolanów

Dnia 6 stycznia w Kościele pw. Św. Doroty w Wolanowie odbył się Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek. Przed zebranymi gość­mi pośród świątecznej sce­ner­ii i świateł, wystąpiła wybitna śpie­wacz­ka operowa – Pani Katarzyna Bochyńska – Wojdył.

Rozstrzygnięcie Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową organizowanego przez GCK w Wolanowie
2019.01.04
Rozstrzygnięcie Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową organizowanego przez GCK w Wolanowie

Ogłaszamy wyniki świątecznego konkursu na Bożonarodzeniową Szopkę! Prace zostały zgłoszone w 5 kategoriach: rodzinnej, koleżeńskiej, młodzieżowej/gimnazjum, klasy V-VII, klasy I-IV, z których komisja konkursowa wybrała po jednym zwycięzcy.

Mały ZUS
2019.01.03

Prowadzisz małą firmę, u­zys­ku­jesz niskie przychody i chciałbyś płacić niższe składki na u­bez­pie­czenia społeczne? Od 1 stycznia 2019 roku przed­się­bior­cy, którzy działają na niewielką skalę, mogą skorzystać z kolejnej ulgi w op­ła­caniu składek na ubez­pie­cze­nia społeczne, czyli „małego ZUS”.

 

E-akta – skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja
2019.01.02
E-akta – skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

Od 1 stycznia 2019 r. dla wszystkich nowo zatrud­nia­nych osób akta pracow­ni­cze pracodawca czy zlecenio­daw­ca będzie przechowywał 10 lat od końca roku kalen­da­rzo­we­go, w którym ustał stosunek pracy lub za­koń­czy­ła się umowa zle­ce­nia.

Nowość od 1 stycznia 2019 roku
2019.01.02
Nowość od 1 stycznia 2019 roku

Już od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 4 ust. 1 (t.j. Dz. U z 2017 r, poz. 1832) każdy rodzic, który wychował przynajmniej trójkę dzieci- nawet jeśli dziś są one już pełnoletnie – będzie mógł otrzymać Kartę Dużej Rodziny.

 

Herbaciarki decupag'e
2019.01.02
Herbaciarki decupag'e
Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek
2018.12.31
Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek
Apel Wojewody Mazowieckiego - jak bezpiecznie spędzić Święta i Sylwestra
2018.12.28
Apel Wojewody Mazowieckiego - jak bezpiecznie spędzić Święta i Sylwestra

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz mazowieckie służby – Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej i Ma­z­owiecki Komendant Woje­wódz­ki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Łasica przy­po­mi­na­ją mieszkańcom Mazowsza o bezpiecznym i ostrożnym ko­rzys­ta­niu z materiałów pi­ro­tech­nicz­nych.

Życzenia świąteczne
2018.12.21
życzenia świąteczne
Życzenia świąteczne
2018.12.21
-
Wigilia pod gwiazdami przed Urzędem Gminy Wolanów
2018.12.19
Wigilia pod gwiazdami przed Urzędem Gminy Wolanów

Świąteczna, ciepła, radosna at­mos­fera zapanowała w nie­dzie­lę 16 grudnia przed budynkiem urzędu gminy. Mieszkańcy zgro­ma­dzi­li się, aby wspólnie uczestniczyć w "wigilii pod gwiaz­da­mi". Spotkanie rozpo­czę­ła wójt Ewa Markowska-Bzducha, ksiądz proboszcz Adam Kuc odczytał Słowa Ewangelii, a  ksiądz proboszcz Tadeusz Kszczot poświęcił opłatki i skierował do zebranych słowa życzeń.

Wycieczka do fabryki bombek z GCK w Wolanowie
2018.12.19
Wycieczka do fabryki bombek z GCK w Wolanowie

Dnia 15 grudnia Gminne Cent­rum Kultury zorganizowało mi­ko­ła­jo­wą wycieczkę do fabryki bombek w Piotrkowie Try­bu­nal­skim.

Wykaz
2018.12.19

nieruchomości stanowiącej włas­ność Gminy Wolanów przez­na­czo­nej do oddania w najem na czas określony sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204)

Szkodliwe wzmacniacze GSM
2018.12.18
Szkodliwe wzmacniacze GSM
Termomodernizacja budynku PSP w Wolanowie
2018.12.18
Nowa elewacja budynku szkoły

W dniu 5 grudnia br. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Wolanów podpisana została umowa pożyczki nr 0061/18/OA/P na zadanie: ,,Termomodernizacja budynku ZSO w Wolanowie przy ul. Kolejowej 17”. Kwota udzielonej pożyczki wynosi 425.000,00 zł.

Finał międzyszkolnego konkursu „Mistrz Pięknego Czytania”
2018.12.17
Finał międzyszkolnego konkursu „Mistrz Pięknego Czytania”

Kolejna edycja gminnego kon­kur­su „Mistrz Pięknego Czy­ta­nia" odbyła się w dniu 12 grudnia 2018 r. Międzyszkolny konkurs, jak co roku, był zorganizowany jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz bibliotekę szkolną przy PSP w Wolanowie.

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.