Gmina Wolanów

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Warsztaty "biało-czerwone Kotyliony"
2019.04.26
Warsztaty "biało-czerwone Kotyliony"
Cyfrowa majówka
2019.04.26
Cyfrowa majówka

Trzydniowa majówka? Dla nas to za mało. W tym roku organizujemy majówkę, która potrwa osiem dni! Chcesz grilla? Niech będzie grill. Chcesz leżaki? Niech będą leżaki. A może kino pod chmurką? Pewnie! Ważne żebyście pamiętali też o… cyfryzacji!

Życzenia wielkanocne
2019.04.18
Życzenia wielkanocne
Wyniki konkursu na Palmę Wielkanocną
2019.04.18
Wyniki konkursu na Palmę Wielkanocną

Ogłaszamy wyniki konkursu na palmę wielkanocną w roku 2019.

Życzenia wielkanocne
2019.04.18
Życzenia wielkanocne
Nie wypalaj traw!
2019.04.17
Nie wypalaj traw!
Wielkanocne zajęcia plastyczne w GCK
2019.04.16
wielkanocne stroiki

W piątkowe popołudnie, 12 kwietnia Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zorganizowało wielkanocne zajęcia plastyczne dla dzieci i  młodzieży.

Warsztaty Wielkanocne dla dorosłych w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie.
2019.04.15
wielkanocne wianki

„Dzień dobry” mówią nam przebiśniegi, a ptaki ćwierkają i przypominają, że już za chwilę wiosna i święta, a wraz z nimi dłuższe i cieplejsze dni, więcej słońca i życia w nas, a wokół zapachów i barw.

Czwartkowe spotkania przy stoliku
2019.04.15
Plakat Czwartkowe spotkania przy stoliku
Interaktywna wystawa z Centrum Nauki Kopernik
2019.04.15
Interaktywna wystawa z Centrum Nauki Kopernik

W poniedziałek, 08 kwietnia Gminne Centrum Kultury w Wolanowie wraz z dziećmi wybrało się do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolanowie, gdzie w sali gimnastycznej można zobaczyć interaktywną wystawę naukową z Centrum Nauki Kopernik z Warszawy.

Warsztaty Wielkanocne w Świetlicy w Mniszku
2019.04.15
Warsztaty Wielkanocne w Świetlicy w Mniszku

Dnia 09 kwietnia w Świetlicy Wiejskiej w Mniszku w ramach przygotowań do świąt Wielkanoc­nych Gminne Centrum Kultury w Wolanowie przygotowało warsz­ta­ty pt .„Zając Wielkanoc­ny”. Uczestnicy  zajęć tworzyli zajączki z kolorowych skarpetek, filcu i waty.  Gotowe zające mogą posłużyć jako wspaniała deko­rac­ja świąteczna, rozweselą też nie jeden pokój.

Wykreślenie „zdublowanych” wpisów przedsiębiorców
2019.04.12

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przypomina, że po 30 kwietnia 2019 r. z CEIDG wy­kreślone zostaną „zdub­lo­wa­ne” wpisy przedsiębior­ców, które nie zawierają takich danych, jak m.in. numer NIP, REGON, kod PKD działalności, adres do doręczeń. Działanie to ma celu poprawę przejrzystości obrotu gospodarczego i u­nik­nięcie problemów w kontak­tach z urzędami (Urząd Skarbowy, ZUS) lub kontrahentami.

Bezpłatne szkolenia
2019.04.11
Bezpłatne szkolenia
Wystawa Wielkanocna
2019.04.11
Wesołych Świąt

Na święta Wielkanocne przygotowaliśmy nową wystawę kart pocztowych.

Zapraszamy do biblioteki!

Turniej "W świecie baśni H. Ch. Andersena"
2019.04.11
Turniej "W świecie baśni H. Ch. Andersena"
Zapraszamy do Wypożyczalni i Czytelni Zbiorów Multimedialnych!
2019.04.11
Zapraszamy do Wypożyczalni i Czytelni Zbiorów Multimedialnych!

Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie oferuje swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do ponad 2100 publikacji elektronicznych na platformie zasobów edukacyjnych IBUKLibra. Serwis IBUKLibra, należący do Wydawnictwa Naukowego PWN, umożliwia dostęp do kilkudziesięciu tysięcy najnowszych publikacji naukowych, popularnonaukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz beletrystyki.

Przypomnienie o konieczności rejestracji
2019.04.10
Przypomnienie o konieczności rejestracji

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu, w związku ze zbliżającym się sezonem produkcji i zbioru owoców i warzyw w Polsce, przypomina producentom pierwotnym jak również skupom owoców i warzyw oraz producentom mrożonych owoców i warzyw, o konieczności rejestracji u właściwych Pań­stwo­wych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych gospodarstw rolnych działających na rynku spożyw­czym prowadzących produkcję pierwotną i/lub prowadzących dostawy bezpośrednie płodów rolnych.

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
2019.04.09
Lokalny  Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Od dnia 01 kwietnia 2019r. w Urzę­dzie Gminy Wolanów roz­począł działalność Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzyw­dzo­nym Przestępstwem. Zadanie fi­nansowane jest z budżetu pań­stwa w ramach Funduszu Spra­wied­li­wości na lata 2019-2021.

Atlas szerokopasmowego dostępu do internetu
2019.04.08

Ideą stworzenia Atlasu było wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działań zmierzających do zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu mieszkańcom wszyst­kich gmin w Polsce.

Wystawa Centrum Nauki Kopernik
2019.04.05
Wystawa Centrum Nauki Kopernik

Jak by to było, gdyby dzieci samodzielnie eksperymentując, mogły dostrzec inną, emocjo­nu­ją­cą twarz nauki? Gdyby to nie były zwykłe lekcje biologii, chemii, fizyki czy informatyki, ale pełne niespodzianek samodzielne odkrywanie praw i zasad, które rządzą światem? Taką właśnie możliwość daje „Naukobus”, projekt Centrum Nauki Kopernik - 20 stacji badawczych, które przyjeżdżają do szkoły wraz z edukatorami z Centrum Nauki Kopernik, daje szansę na po­sze­rzenie wiedzy i dobrą zabawę. Edukatorzy pomagają zrozumieć zasady działania poszczególnych eksponatów i przybliżają pre­zen­to­wane zjawiska naukowe.

Narkotyki i dopalacze zabijają
2019.04.03
Narkotyki i dopalacze zabijają
Warsztaty dla dzieci i młodzieży: Zając Wielkanocny
2019.04.01
Warsztaty dla dzieci i młodzieży: Zając Wielkanocny
Warsztaty dla dzieci i młodzieży: Stroiki Wielkanocne
2019.04.01
Warsztaty dla dzieci i młodzieży: Stroiki Wielkanocne
Konkurs na palmę wielkanocną
2019.04.01
Konkurs na palmę wielkanocną
INFORMACJA
2019.03.28

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.04.2019 r.

Urząd Gminy Wolanów

będzie czynny w godzinach:

Poniedziałek - 730 - 1630

Wtorek -730 - 1530

Środa - 730 - 1530

Czwartek - 730 - 1530

Piątek - 730 - 1430

 

Ogłoszenie
2019.03.25

WÓJT  GMINY  WOLANÓW ogłasza drugi przetarg  pisemny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Wolanów

Ogłoszenie
2019.03.25

WÓJT  GMINY  WOLANÓW ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Wolanów

Pierwszy Dzień Wiosny
2019.03.22
Dzieci z Marzanną

21 marca obchodzimy pierwszy dzień wiosny, jest to też dzień wagarowicza. Gminne Centrum Kultury w poszukiwaniu wiosny zabrało uczniów klas czwartych (wyłonionych w ramach loso­wa­nia) ze Szkół Podstawowych z Mniszka i Bieniędzic, nad stawy do Chałupek Łaziskich.

Twoja ulubiona opowieść biblijna
2019.03.22
Twoja ulubiona opowieść biblijna

Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z Tygodnikiem Ka­to­lic­kim "Niedziela" i wydawnictwem Ewerro sp. z o.o. zaprasza do udziału w VII edycji ogól­no­pol­skie­go konkursu plastycz­ne­go dla dzieci pn. "Twoja ulubiona opowieść biblijna". Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość
2019.03.21
Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

Fundacja na rzecz Rozwoju Pol­skiego Rolnictwa we współ­pra­cy z Wydawnictwem Naukowym Scho­lar ogłosiła XI edycję kon­kur­su „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
2019.03.21

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla następującego działania: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50+. Zapraszamy również w dniu 26 marca 2019 r. na spotkanie poświęcone naborowi, które odbędzie się o godzinie 14.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie.

Wianki wielkanocne
2019.03.19
Plakat: Wianki wielkanocne
O G Ł O S Z E N I E
2019.03.14

Wójt Gminy Wolanów Ewa Mar­kowska-Bzducha informuje, że od dnia 18.03.2019r. w ra­mach publicznego transportu zbioro­we­go zostaje uruchomiony kurs au­to­busowy o godz. 22.15 na linii regularnej relacji Radom-Mni­szek, przez: Ślepowron, Sław­no, Kacprowice, Kowalankę, Wola­nów, Strzałków, Wawrzy­szów.

Autobus będzie kursował tylko w dni robocze.

Trening tylko dla Kobiet
2019.03.12
Trening tylko dla Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet w dniu 10 marca 2019 r. wójt Ewa Mar­kow­ska-Bzducha we współpracy z Fitness Clubem POP GYM z Radomia zorganizowała dla Pań warsztaty mięśni dna miednicy.

Dzień Kobiet w GCK w Wolanowie
2019.03.11
Dzień Kobiet w GCK w Wolanowie

8 marca 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie świętowaliśmy Dzień Kobiet. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Pań program artystyczny w wy­ko­na­niu grupy wokalnej oraz sek­cji Ukulele.

Dzień Sołtysa w gminie Wolanów
2019.03.11
Krótka historia funkcji sołtysa

W dniu 7 marca 2019r. w U­rzę­dzie Gminy Wolanów odbyło się spotkanie Pani Wójt Ewy Mar­kows­kiej-Bzducha z sołtysami ka­den­cji 2019-2023. Poza ofic­jal­ny­mi gratulacjami, życzeniami z okazji Dnia Sołtysa przypada­ją­ce­go na 11 marca, przeprowa­dzo­no szkolenie z przepisów RODO i omówiono sprawy organizacyjne dotyczące pracy sołectw w najbliższym czasie.

List Wicemarszałek Senatu RP Marii Koc
2019.03.11

skierowany do nowo wybranych Sołtysów w Gminie Wolanów oraz życzenia z okazji Ich Święta

Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe
2019.03.08
Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe

Stowarzyszenie „Ra­zem dla Ra­dom­ki” ambasador projektu FIO Mazowsze Lokalnie ser­decz­nie zaprasza wszystkie zaintere­so­wa­ne organizacje, grupy nie­for­mal­ne na  spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne, które zorgani­zo­wa­ne zostanie w dniu 13 marca 2019 r. o godzinie 14.00 w Biurze LGD „Razem dla Radomki”, mieszczącym się w Janiszewie (gm. Zakrzew) przy ul. Zielonej 127.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne ws. drogi S12
2019.03.06

Urząd Gminy w Wieniawie zor­ga­ni­zuje ostatnie z serii, spot­ka­nie informacyjne z przedstawicielami GDDKiA z zainteresowanymi miesz­kańcami gminy Wieniawa.

2019.03.06
Powitanie uczstników spotkania przez Wójt Gminy Wolanów

W piątek 1 marca z inicjatywy wójta gminy Wolanów Pani Ewy Markowskiej-Bzducha w PSP w Wolanowie odbyło się spotkanie Mieszkańców gminy Wolanów z Przedstawicielami GDDKiA oraz Wykonawcy trasy S7.

Warsztaty – Sztuka makijażu w GCK w Wolanowie
2019.03.06
Warsztaty – Sztuka makijażu w GCK w Wolanowie

Tłusty czwartek już za nami. Oprócz smakowitych pączków i faworków Gminne Centrum Kultury przygotowało atrakcję dla Pań: Sztuka makijażu.

Zapraszamy na konsultacje społeczne projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”
2019.03.06

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego zaprasza Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”.

Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Wolanów
2019.03.05

z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Zaproszenie
2019.03.05

dla właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

VII Przegląd Wokalny dla Dzieci i Młodzieży SLOWIKONADA
2019.03.05

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z regulaminem i wzięcia udziału w VII Przeglądzie Wokalnym dla Dzieci i Młodzieży SLOWIKONADA. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 kwietnia! Przesłuchania konkursowe odbędą się 27 i 28 kwietnia a na koncert finalistów zapraszamy 26 maja podczas Festiwalu Dzieci i Młodzieży Artystyczny Targówek w Parku Bródnowskim.

STOP POŻAROM
2019.03.05
STOP POŻAROM
Zaproszenie na trening "Kobiety dla kobiet"
2019.03.05
Zaproszenie na trening "Kobiety dla kobiet"
Zaproszenie na spotkanie w dniu 8 marca
2019.03.04
plakat Zaproszenie na spotkanie w dniu 8 marca
Zaproszenie na wieczór słowno - muzyczny
2019.03.04
Zaproszenie na wieczór słowno - muzyczny
Turniej Wiedzy Pożarniczej i Konkurs plastyczny "Zapobiegamy pożarom"
2019.03.04
wszyscy uczestnicy Turnieju wraz z wygranymi w konkursie plastycznym

Dnia 20 lutego 2019 r., w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy pożarniczej pod hasłem „Zapobiegamy pożarom”.

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.