Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Treść strony

Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!
2020.08.27
Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!

Po zakończeniu żniw rolnicy z całej Polski będą mieli jeszcze jeden bardzo ważny obowiązek do wypełnienia. Chodzi o Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada br. Nie trzeba czekać na wizytę rachmistrza – warto spisać się samemu przez Internet lub umówić się na spis telefoniczny.

Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. To najważniejsze badanie polskiego rolnictwa – jego ostatnia edycja odbyła się 10 lat temu. Przygotowania do spisu trwają w całym kraju, również w naszej gminie.

Ostrzeżenie - burze
2020.08.27
Ostrzeżenie - burze

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 20 mm, lokalnie 25 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h.

Ostrzeżenie - burze z gradem
2020.08.26
Ostrzeżenie - burze z gradem

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 15 mm, lokalnie do 20 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h, punktowo do 110 km/h. Istnieje 30% prawdo­po­do­bieństwo wystąpienia in­cy­den­tal­nych porywów do 120 km/h. Miejscami grad.

Powszechny Spis Rolny
2020.08.21
Powszechny Spis Rolny

Już wkrótce w całej Polsce roz­pocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każ­de­go użytkownika gos­po­darst­wa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

SZYBKI INTERNET W NASZEJ GMINIE
2020.08.21
SZYBKI INTERNET W NASZEJ GMINIE

Już niebawem mieszkańcy naszej gminy uzyskają dostęp do szyb­kiego Internetu światłowo­do­we­go. Wszystko za sprawą współ­finansowanego ze środków unij­nych Programu Operacyj­ne­go Polska Cyfrowa. W jego ramach spółki FIBEE I oraz FIBEE IV wy­budują otwartą sieć światłowo­do­wą, która udostępniona będzie zarówno lokalnym, jaki i ogól­nopolskim dostawcom usług świat­ło­wo­do­wych (Internet i te­le­wiz­ja cyfrowa). 

Ostrzeżenie - burze z gradem
2020.08.18
Ostrzeżenie - burze z gradem

Zmiana ostrzeżenia meteoro­lo­gicz­ne­go Nr 73: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania?
2020.08.17
Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania?

Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania?

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników.

Formularz spisowy Powszechnego Spisu Rolnego  jest podzielony na 11 działów. Należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć danego gospodarstwa rolnego.

Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r, ale pytania spisowe będą dotyczyć stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Warto poświęcić chwilę na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych informacji przed rozpoczęciem spisu.

 

INFOLINIA SPISOWA
2020.08.17
INFOLINIA SPISOWA

Chcesz zapytać o spis rolny? Zadzwoń!

Od 17 sierpnia pod numerem 22 279 99 99 będzie działać specjalna infolinia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

W sierpniu uruchomiony zostanie nowy kanał infolinii statystycznej (nr 1) poświęcony informacjom o Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości komunikacji wszystkich mieszkańców zainteresowanych informacjami o terminach, metodach spisowych i zakresie pytań formularza spisowego.

We wrześniu infolinia umożliwi również przeprowadzenie spisu przez telefon. Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy z ważnych powodów nie skorzystają z obowiązkowego samospisu internetowego, będą mogli spisać się podczas rozmowy z rachmistrzem telefonicznym.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

Konkurs testowy
2020.08.12
Plakat: Konkurs testowy

Przedsięwzięcie dedykowane jest osobom pełnoletnim, podle­ga­ją­cym w dniu rozwiązania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Tematyka Konkursu dotyczy problematyki bezpie­czeń­stwa pracy podczas chowu i hodowli zwierząt.

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
2020.08.12
-

Gmina Wolanów zapewnia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka, w których realizują obowiązek szkolny i nauki. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910), zwana dalej ustawą.

 

OGŁOSZENIE !
2020.08.10

    Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Kodeksem pracy dzień 14 sierpnia 2020 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wolanów i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia br.
    W związku z powyższym w najbliższy piątek tj. 14.08.2020 r. Urząd Gminy Wolanów nie będzie czynny.


         Wójt Gminy Wolanów
/-/ Ewa Markowska - Bzducha

Szanowni Państwo,
2020.08.04
-

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl. 

Szanowni Państwo,
2020.08.04
-

Biuro Programu „Niepodległa” przedłuża termin składania prac w konkursie literackim upamiętniającym stulecie Bitwy Warszawskiej „1920”. W jury zasiądą znani autorzy powieści, a najlepsze prace ukażą się w pokonkursowej antologii — zysk ze sprzedaży publikacji zostanie przekazany na cele charytatywne.

 

Rolniku, przygotuj się do spisu!
2020.08.03
-

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

 

 

ZAGINIONY
2020.07.30
-

Janusz Dolega lat 54


Mężczyzna wyszedł z domu w miejscowości Rogowa 27 lipca br. i do tej pory nie powrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną.

 

Badania mammograficzne w Wolanowie
2020.07.29
-

Szanowni Państwo,
w dniu: 31 lipca 2020r. – w godzinach 9-15,
przy Urzędzie Gminy, ul. Radomska 20 
przeprowadzone zostaną  badania mammograficzne
mieszkanek gminy Wolanów

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
2020.07.28
-

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad. Najbardziej intensywne zjawiska burzowe prognozowane są na południu, w centrum i na wschodzoie regionu.

Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym
2020.07.22
-

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl został ogłoszony Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku 11- 14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Absolutorium dla Wójta Gminy Wolanów
2020.07.16
-

W dniu 9 lipca 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Wolanów w kadencji 2018-2023, podczas której Wójt Ewa Markowska-Bzducha zaprezentowała Raport o stanie Gminy Wolanów za 2019 r., a Rada Gminy Wolanów udzieliła jednogłośnie absolutorium Pani Wójt w związku z zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

"Moje Archiwum" - konkurs dla słuchaczy na najciekawsze pamiątki dotyczące wojny 1920 r.
2020.07.15
-

Patrzymy na pożółkłe zdjęcia, zaglądamy do dokumentów sprzed wielu lat. Co się za nimi kryje? Historia żyje w nas, we wspomnieniach, ustnych przekazach, fotografiach i przedmiotach. Jedynka ponownie zaprasza słuchaczy do udziału w konkursie na najciekawsze pamiątki. Tym razem tematem przewodnim będzie wojna polsko-bolszewicka 1920 roku. Konkurs startuje 15 lipca i potrwa do końca wakacji.

 

 

Informacja o konkursie fotograficznym
2020.07.15
-

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz piętnasty realizuje konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”. Jest on skierowany do wszystkich fotografów amatorów, znających miejsca i wydarzenia na Mazowszu, które warto pokazać innym. Poprzez temat tegorocznej edycji konkursu - „Łączy nas Mazowsze” – chcemy nie tylko promować Markę Mazowsze, ale wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej.

Szanowni Państwo
2020.07.15
-

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

 

 

Mieszkańcy hojnie podzielili się krwią!
2020.07.06
-

W dniu 5 lipca 2020 roku w budynku Urzędu Gminy Wolanów  odbyła się akcja zbiórki  krwi „Oddaj krew - ratuj Życie”, zorganizowana przez Wójt Gminy Wolanów Ewę Markowską-Bzducha, Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Wolanowie we współpracy z Regionalnym  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Dr Konrada Vietha w Radomiu.

 

Ruszył nabór wniosków w programie „Moja Woda”
2020.07.03

1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ra­mach programu „Moja Woda”. Finansowaniem objęto zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospoda­ro­wa­nie wód opadowych i roz­to­po­wych na terenie nie­ruchomości objętej przedsięwzięciem.

Ostrzeżenie - burze z gradem
2020.07.03
Ostrzeżenie - burze z gradem

Obserwuje i prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Szacowanie szkód - deszcz nawalny
2020.07.03
-

Wójt Gminy Wolanów informuje, iż w dniach od 3-10 lipca 2020 roku będą przyjmowane wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. deszczu nawalnego, jakie miało miejsce w dniach od 18-23 czerwca 2020 r.

Szanowni Mieszkańcy!
2020.07.02
Szanowni Mieszkańcy!

Wójt Gminy Wolanów zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym przedłożył Radzie Gminy  „Raport o stanie Gminy za 2019 rok”. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady. 

Szanowni Mieszkańcy!
2020.06.30
Szanowni Mieszkańcy!

Wakacje, to szczególny czas – czas wypoczynku i rodzinnych wyjazdów. Niestety, to także ok­res, kiedy w szpitalach i stac­jach krwiodawstwa  najbardziej bra­ku­je krwi.

Informacja
2020.06.30
eko-bio

WÓJT GMINY WOLANÓW dr EWA MARKOWSKA-BZDUCHA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

Ostrzeżenie - burze z gradem
2020.06.29
Ostrzeżenie - burze z gradem

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 50 mm do 60 mm oraz porywami wiatru do 120 km/h. Miejscami grad. Niewykluczona trąba powietrzna.

Ostrzeżenie - Silny deszcz z burzami
2020.06.29
Ostrzeżenie - Silny deszcz z burzami

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu silnym i ulewnym, a w czasie burz także nawalnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 70 mm. W czasie burz, które wystąpią głównie w ciągu dnia, porywy wiatru do 100 km/h oraz grad.

Baner

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.