Gmina Wolanów

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Ogłoszenie
2014.09.03

Rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane ulewnym deszczem jaki miał miejsce nocą z 7 na 8 sierpnia 2014r. na terenie Gminy Wolanów mogą składać wnioski o oszacowanie szkód do Urzędu Gminy (pokój nr 10), do dnia 15.09.2014r.

Komisja będzie dokonywać szacowania strat po złożonych wnioskach.

Warunkiem szacowania jest stwierdzenie strat powyżej 30% w średniej rocznej produkcji rolnej lub powyżej 1050 zł w odniesieniu do pojedynczego środka trwałego.

Wybory samorządowe
2014.08.28

Ogłoszenia, informacje i obwieszczenia dotyczące wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r,  zgodnie z Kodeksem Wyborczym zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.wolanow.pl w zakładce  „Wybory”.
Akty prawa wyborczego oraz komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.pkw.gov.pl.

O G Ł O S Z E N I E
2014.08.28

Producenci rolni, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wycofania z rynku owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży mogą składać powiadomienia do właściwych, ze względu zamieszkania bądź siedziby gospodarstwa Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego.

Festyn Rodzinny - Wolanów 2014
2014.08.22
Festyn Rodzinny - Wolanów 2014

Wójt Gminy Wolanów Krzysztof Murawski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie

oraz  Gminne Centrum Kultury i Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie

zapraszają

na Festyn Rodzinny - Wolanów 2014

w dniu 7 września 2014 r. (niedziela) przy ZSO w Wolanowie, ul. Kolejowa 17

Projekt „GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY”
2014.08.21
Projekt „GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY”

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu informuje, iż Ochotnicze Hufce Pracy są jednym z głównych realizatorów projektu „Gwarancje dla młodzieży”. W ramach  projektu OHP zapewniają  wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat otrzymanie dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

POŻEGNANIE LATA
W GMINIE WOLANÓW
2014.08.20
POŻEGNANIE LATA <br>W GMINIE WOLANÓW

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Wolanów oraz gości na Plenerowy Wieczorek Muzyczny - ,,Pożegnanie Lata”.
W piątek 29 sierpnia 2014 roku o godzinie 18.00 na parkingu przed Urzędem Gminy Wolanów odbędzie się koncert zespołów: Hipnorytmia oraz Choroba Wściekłych Wiewiórek, które na co dzień ćwiczą w budynku GCK. W programie imprezy przewidziane jest także rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego: ,,Gmina Wolanów w obiektywie- III edycja”. Uroczystości towarzyszyć będzie wystawa prac plastycznych powstałych podczas wakacyjnych zajęć plastycznych oraz plenerowych.

Senior w obiektywie
i za obiektywem
2014.08.20

to konkurs fotograficzny organizowany przez Fundację Dworek Skórzewski - orgazniację pozarządową zajmującą się m. in. tworzeniem warunków do zamieszkania, opieki i spokojnego życia osobom starszym o różnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego, osobom samotnym, a także pomaganiem osobom kształcącym się w kierunkach realizujących podstawowe cele Fundacji.

Mazowieckie Barwy Wolontariatu
2014.08.20
Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz czwarty ogłosił konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, którego głównym celem jest promocja wolontariatu wśród mieszkańców naszego województwa. Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Informacja o programie mikrograntów
w województwie mazowieckim
2014.08.12
Informacja o programie mikrograntów <br>w województwie mazowieckim

W ramach konkursu FIO "Mazowsze lokalnie" wpsierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs adresowany jest do młodych organizacji porzarządowych, grup samopomocowych i grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społeczności żyło się lepiej.

Informacja dla rolników
w sprawie drugiego terminu składania wniosków o zwrot akcyzy paliwowej
2014.08.07

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w ilości 86 litrów na każdy hektar użytków rolnych.

Konkurs kulinarny o laury Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki na najlepszą potrawę lokalną przygotowaną z papryki
2014.08.07

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza osoby prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, lokale gastronomiczne, przedsiębiorców, organizacje zrzeszające osoby fizyczne, lokalne stowarzyszenia lub grupy nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich) oraz szkoły z klasami o profilu gastronomicznym, do udziału w konkursie kulinarnym o laury Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” na najlepszą potrawę lokalną przygotowaną z papryki.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty, których terenem zamieszkania i/lub działania to powiaty: radomski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński, białobrzeski, miasto Radom, Szydłowiec, Zwoleń, Białobrzegi.

Wakacje na półmetku!
2014.08.06
Wakacje na półmetku!

Zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, kulinarne, a przede wszystkim, uśmiechnięte buzie dzieci! Za nami półmetek wakacji, cztery tygodnie świetnej, letniej zabawy i ani jednego dnia nudy! Oferta Gminnego Centrum  Kultury na tegoroczne wakacje jest bardzo bogata. Codziennie, od poniedziałku do czwartku, zapraszamy na kilka rodzajów zajęć. Z kolei każdy wakacyjny piątek, to dzień bezpłatnych wycieczek i wyjazdów. Do tej pory odbył się piknik pokoleniowy w Wolanowie, wzięliśmy udział w rajdzie rowerowym, w rozgrywkach sportowych na stadionie, a w miniony piątek byliśmy na wycieczce w Warszawie w ZOO i na Starym Mieście.

Informacja
2014.08.05

Wójt Gminy Wolanów informuje o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego z zakresu integracji i reintegracji zawodowej– Wyjazd rehabilitacyjno – integracyjny rodzin z problemami alkoholowymi. W załączeniu znajduje się treść wniosku.

"Moje kolorowe marzenia”
2014.08.05
"Moje kolorowe marzenia”

Wszystkich  chętnych biblioteka w Wolanowie zaprasza do oglądania wystawy prac  malarskich.

Elżbieta Sekulska urodziła się w Morągu na Warmii i Mazurach, gdzie ukończyła Liceum Ogólnokształcące. Choć, jak przyznaje, od dziecka lubiła rysować i malować, a w duchu marzyła o studiach artystycznych,  wybrała naukę w Pomaturalnej Szkole Położnych w Olsztynie. Właśnie w tym mieście, po ukończeniu szkoły znalazła zatrudnienie, potem pracowała w Elblągu, a najdłużej, bo aż do emerytury, w Radomiu.

„Półka do Wolności”
2014.08.05
„Półka do Wolności”

W związku z przypadającym w tym roku „25 - leciem Wolności” biblioteka w Wolanowie włączyła się w akcję popularyzacji literatury przedstawiającej najnowszą historię Polski i poszerzania wiedzy o polskiej drodze do wolności. W Czytelni naszej biblioteki została zorganizowana wystawa pn „Półka do Wolności', która mieści m.in. publikacje dotyczące najnowszej historii Polski, wspomnienia z okresu komunizmu oraz przełomów mających kluczowe znaczenie w Naszej drodze do wolności: wybór Karola Wojtyły na Papieża i Jego I pielgrzymka do Polski, powstanie Solidarności, organizacja pierwszych wolnych wyborów itp, a także wiersze patriotyczne polskich twórców oraz pamiątki z tego okresu.

Zaproszenie na bezpłatne konsultacje dietetyczne
2014.07.22
Zaproszenie na bezpłatne konsultacje dietetyczne

Konsultacje z dietetykiem fundowane są w ramach Szwajcarsko-Polskiego Projektu pt.: "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej" realizowanego we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia

Zawody sportowo-pożarnicze w Strzałkowie
2014.07.22
Zawody  sportowo-pożarnicze  w Strzałkowie

20 lipca 2014r. w niedzielny poranek na boisku w Strzałkowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze. Na cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wolanów do zawodów przystąpiły dwie drużyny - OSP Jarosławice i OSP Strzałków. OSP Młodocin i OSP Mniszek przybyły jako obserwatorzy. Punktualnie o godz. 9.00 Komendant Gminny OSP w Wolanowie Marcin Suligowski złożył meldunek o gotowości drużyn do zawodów.

Zespół Śpiewaczy „Bieniędzice”
na Festiwalu w Iłży.
2014.07.22
Zespół Śpiewaczy „Bieniędzice” <br>na Festiwalu w Iłży.

20 lipca 2014r. (niedziela) odbył się XX Festiwal Folkloru im. Józefa Myszki w Iłży. Gminę Wolanów reprezentował Zespół Śpiewaczy z Bieniędzic.

Tegoroczny Festiwal połączony był z obchodami 50-tej rocznicy śmierci patrona - ludowego artysty, pieśniarza i tancerza, który przyczynił się do zachowania i opisania wielu przejawów folkloru rejonu iłżeckiego.

„GMINNIE RODZINNIE”
2014.07.18
„GMINNIE RODZINNIE”

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „RADOŚĆ”

i Urząd Gminy Wolanów

zapraszają do wzięcia udziału w

III TRZEŹWOŚCIOWYM RAJDZIE ROWEROWYM

Rajd odbędzie się 27 lipca 2014r. (niedziela)
Rozpoczniemy go mszą św. o godz. 1100 w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Mniszku.
Wyruszymy z placu PSP w Mniszku ok. godz. 1300 i przejedziemy trasą Mniszek, Chronów, Chronówek, Garno, Wolanów.
Na terenie ZSO w Wolanowie będziemy mogli wziąć udział w grach i zabawach.

Zmiany w zasadach prowadzenia zbiórek publicznych
2014.07.11
Zmiany w zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

18 LIPCA 2014 WEJDZIE W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH
Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WOLANÓW!
2014.07.09
KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WOLANÓW!

Gminne Centrum Kultury serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Wolanów do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym ,,Gmina Wolanów w obiektywie- III edycja”. Głównym celem konkursu jest zachęcenie do rozwijania własnych zainteresowań oraz promowanie uroków własnego miejsca zamieszkania- gminy Wolanów.

Pociąg „Słoneczny”
2014.07.08
Pociąg „Słoneczny”

W tegoroczne wakacje po raz dziesiąty na tory wyjechał pociąg „Słoneczny”. Kursuje on codziennie w relacji Warszawa Zachodnia - Gdynia Główna - Warszawa Zachodnia.

Wakacyjne połączenie Mazowsza z Trójmiastem obsługiwane jest wygodnymi, klimatyzowanymi wagonami piętrowymi. Są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych i wyposażone w przewijaki dla niemowląt.

INFORMACJA
dla rolników
2014.07.08

PRZYPOMINAMY O DRUGIM TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT AKCYZY PALIWOWEJ

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w ilości 86 litrów na każdy hektar użytków rolnych.

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015
2014.07.04

W związku z Rządowym Programem Pomocy Uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” oraz zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r.  w sprawie  szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom za zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych,   pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, udzielana jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015  naukę

Z A W I A D O M I E N I E
2014.06.30

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Wolanów, że w związku z podpisanym Porozumieniem z Ministerstwem Gospodarki Nr IV/172/P/15095/2020/DIW/14, dotyczącym realizacji zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” na terenie Gminy Wolanów zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Wakacje 2014
w gminie Wolanów
2014.06.27
Wakacje 2014 <br>w gminie Wolanów

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zaprasza wszystkie dzieci i młodzież  z terenu gminy Wolanów na spędzenie wolnego czasu wakacyjnego w towarzystwie pracowników i uczestników zajęć w GCK w Wolanowie oraz w Świetlicy w Mniszku. Wszystkie atrakcje zaplanowane na czas letni są bezpłatne.

Droga do wielkości
2014.06.25
Droga do wielkości

Z okazji Kanonizacji Wielkiego Polaka Jana Pawła II oraz 650-lecia nabycia Praw Magdeburskich przez miasto Radom Ksiądz Mirosław Nowak, Proboszcz Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela oraz Centrum Przygotowań Programów Patriotycznych maj zaszczyt zaprosić Państwa na uroczyste oratorium papieskie pt. "Droga do wielkości"

Plenerowe popołudnie
ze sztuką
2014.06.24
Plenerowe popołudnie <br>ze sztuką

W środę 18 VI 2014r. odbyło się uroczyste Zakończenie Roku  Artystycznego Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie. Podczas "Popołudnia ze Sztuką" zaprezentowały się sekcje, które działają na co dzień w naszej placówce. Nie zabrakło występów wokalnych, instrumentalnych, tanecznych. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz CAPOEIR'Y.

Sprzedaż nieruchomości
2014.06.24
Sprzedaż nieruchomości

W dniu 23.06.20114r został ogłoszony pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolanów. Przedmiotem sprzedaży są atrakcyjne działki położone w miejscowościach Wymysłów oraz Wawrzyszów.

Zespoły taneczne GCK podczas Pikniku Tanecznego IDOLA
2014.06.18
Zespoły taneczne GCK podczas Pikniku Tanecznego IDOLA

W sobotę 14 czerwca 2014 roku na scenie  Amfiteatru w Muzeum Wsi Radomskiej odbył się Piknik Taneczny z Idolem. W przeglądzie wzięły udział trzy grupy z Gminnego Centrum Kultury.

Zespół Taneczny GCK
w Iłży
2014.06.18
Zespół Taneczny GCK <br>w Iłży

W sobotę 14 czerwca 2014 roku na terenie Amfiteatru w Iłży odbył się X Przegląd Dorobku Kulturalnego Mieszkańców Powiatu Radomskiego.

Popołudnie ze sztuką
2014.06.17
Popołudnie ze sztuką

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie serdecznie zaprasza rodziców, dzieci, młodzież oraz wszystkich zainteresowanych na Zakończenie Roku Artystycznego w GCK w Wolanowie. ,,Popołudnie ze sztuką” odbędzie się w najbliższą środę 18 czerwca 2014 roku  o godz. 18.00 na placu przed Urzędem Gminy Wolanów. W programie występy wokalne, taneczne, pokaz Capoeiry, koncert uczestników zajęć instrumentalnych. Zagrają dla Państwa także zespoły: ,,Choroba Wściekłych Wiewiórek” oraz ,,Hipnorytmia”. Serdecznie zapraszamy!

KARTA DUŻEJ RODZINY
2014.06.12
KARTA DUŻEJ RODZINY

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z dnia 5 czerwca 2014r. poz. 755), od 16 czerwca br. wnioski o otrzymanie Karty Dużej Rodziny mogą składać rodziny z co najmniej trójką dzieci. Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, posiadacze Karty Dużej Rodziny  będą mogli m.in. korzystać z tańszych  biletów kolejowych, zniżek na bilety do muzeów czy wejść na basen.

Informacja
2014.06.12

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wolanów Nr 337/2014 z dnia 5 czerwca 2014 roku, dzień 20 czerwca 2014 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Wolanów. Powyższy dzień wolny będzie odpracowany w dniu  28 czerwca 2014 roku (sobota).

I N F O R M A C J A
2014.06.12
I N F O R M A C J A

W związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o podwyższonym stężeniem ozonu (O3) w powietrzu, informuję, że w najbliższym okresie mogą zostać przekroczone wartości progowe przekroczeń poziomów alarmowych.
Poziom docelowy stężenia 8–godzinnej średniej dla ozonu wynosi 120µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 25 dni w ciągu roku. Ozon jest jednym ze składników smogu fotochemicznego, powstającego głównie latem przy wysokich temperaturach i ciśnieniu w miastach o bardzo dużym ruchu samochodowym, a w szczególności na terenach podmiejskich dokąd te zanieczyszczenia są transportowane. Najwyższych stężeń należy się spodziewać w godzinach popołudniowych (14 – 18).

Gmina Wolanów uczciła
25 Rocznicę Wolnych Wyborów w Polsce.
2014.06.06
Gmina Wolanów uczciła <br>25 Rocznicę Wolnych Wyborów w Polsce.

Uroczystości rozpoczęła niecodzienna  Sesja Rady Gminy Wolanów. Na płycie hali sportowej w ZSO w Wolanowie, przy okrągłym stole zasiedli radni obecnej kadencji, a na trybunach radni poczynając od pierwszej do przedostatniej kadencji, kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek, mieszkańcy gminy i społeczność szkolna.  Sesja rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu i odbywała się według szczególnego porządku. Najpierw wystąpili  uczniowie  Publicznego Gimnazjum w Wolanowie z inscenizacją „Droga do wolności”. Potem były wystąpienia Wójta Gminy Krzysztofa Murawskiego oraz zaproszonych gości. Następnie radni obradowali wg przyjętego wcześniej porządku. Obrady  były żywą lekcją obywatelską dla uczniów tej szkoły,  a dla byłych radnych wspomnieniem pracy w samorządzie gminnym.

DZIEŃ DZIECKA
W ŚWIETLICY GCK
W MNISZKU
2014.06.06
DZIEŃ DZIECKA <br>W ŚWIETLICY GCK <br>W MNISZKU

Zadowolenie i uśmiech dziecka to podstawowe wartości, którymi kieruje się Gminne Centrum Kultury w Wolanowie ,organizując przeróżne imprezy okolicznościowe. Tak tez było 30 maja 2014 roku, kiedy GCK zorganizowało lokalny Dzień Dziecka w Świetlicy w Mniszku.

,,DZIĘKUJĘ CI MAMO….”
2014.06.06
,,DZIĘKUJĘ CI MAMO….”

W minioną środę 28 maja 2014r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Sławnie odbył się drugi Koncert Rodzinny,  zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Wolanowie.  Myślą przewodnią uroczystości było uczczenie Dnia Mamy i Taty, w związku z tym program imprezy zadedykowany był rodzicom. W koncercie wzięły udział dzieci i młodzież, które uczęszczają na zajęcia do GCK w Wolanowie i Świetlicy w Mniszku.

"Wolność w muzyce"
2014.06.02
"Wolność w muzyce"

Koncert w ramach obchodów 25 Rocznicy "Wolnych Wyborów" w Polsce.

Komunikat
2014.06.02
Komunikat

 W dniu 27.05.2014 na hali sportowej ZSO-PG Wolanów został rozegrany Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców - Wolanów 2014 r.
  Uroczystego otwarcia otwarcia turnieju dokonali p  Krzysztof Murawski - Wójt Gminy, p. Elżbieta Wertejuk - Dyrektor ZSO PG-PSP oraz p. Michał Komorek, życzyli wszystkim uczestnikom jak najlepszych wyników, miłych wrażeń i dobrej zabawy.

KONCERT RODZINNY
W SŁAWNIE
2014.05.26
KONCERT RODZINNY <br>W SŁAWNIE

Dyrektor oraz Pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie zaprasza wszystkich Rodziców oraz zainteresowanych na Koncert Rodzinny, który odbędzie się 28 maja 2014 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Sławnie, o godzinie 17.00.

Jarmark Ludowy
w Bieniędzicach
2014.05.22
Jarmark Ludowy <br>w Bieniędzicach

Po raz drugi przy  Publicznej Szkole Podstawowej w Bieniędzicach, w niedzielę 18 maja 2014 roku odbył się Jarmark Ludowy. Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Wolanów Krzysztof Murawski, Lokalna Grupa Działania ,,Razem dla Radomki” oraz Stowarzyszenie ,,Razem dla Rozwoju”.

IX edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, patronatem artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty
2014.05.22

W tym roku już po raz dziewiąty fotografowie-amatorzy, mieszkający lub uczący się na Mazowszu staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nabór prac trwa do 16 czerwca 2014 r.

Zaproszenie na Jarmark Ludowy w Bieniędzicach
2014.05.13
Zaproszenie na Jarmark Ludowy w Bieniędzicach

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wspólnie z Wójtem Gminy Wolanów oraz Stowarzyszeniem „Razem dla Rozwoju” serdecznie zapraszają na Jarmark Ludowy, którego tegoroczna edycja odbędzie się w niedzielę - 18 maja 2014 r. na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieniędzicach o godzinie 16.00.

DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ
W WOLANOWIE
2014.05.06
DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ <br>W WOLANOWIE

W piątek 2 maja 2014r. dzieci i młodzież z Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie uczciły Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku. Tego dnia obchodzony jest również Dzień Polonii i Polaków za granicą. Drugi maja to dzień, który bardzo szybko zdobył wśród Polaków uznanie. Tego dnia próbujemy zaakcentować fakt bycia Polakami, utożsamiamy się z ojczyzną. Wywieszamy flagi, organizujemy różnego rodzaju akcje i manifestacje.

Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel
2014.05.06
Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel

Pod takim tytułem  28 kwietnia br. w  publicznej Szkole Podstawowej w Mniszku  odbyła się debata uczniów z udziałem Wójta Gminy Wolanów Krzysztofa Murawskiego. Spotkanie  było podsumowaniem projektu pn. Bezpieczna Szkoła Obywatelska 2014, realizowanego przez placówkę w bieżącym roku szkolnym.

V edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów
2014.05.06
V edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

Organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Konkurs przebiega we współorganizacji m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na roli oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

Delimitacja Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego
2014.04.30
Delimitacja Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego

W dniu 29 kwietnia  w Urzędzie Gminy Wolanów miała miejsce konferencja dotycząca delimitacji Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Radomski Obszar Funkcjonalny stanowi naturalny obszar wzajemnych powiązań o charakterze ekonomicznym, społecznym, transportowym i zrzesza ponad 15 jednostek samorządu terytorialnego funkcjonujących w pobliżu Radomia.

Wybory do Parlamentu Europejskiego
2014.04.29
Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 maja 2014r. zarządzone zostały wybory do Parlamentu Europejskiego. Informacje dotyczące organizacji i przebiegu wyborów na terenie Gminy Wolanów zgodnie z Kodeksem Wyborczym,  zamieszczane są na stronie www.bip.wolanow.pl w zakładce „wybory”.

Życzenia wielkanocne
2014.04.17
Życzenia wielkanocne

Rodzinnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary nadziei i miłości

życzą

Derektor i Pracownicy
Gminnego Centrum Kultury

w Wolanowie

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.