Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Lanie wosku – tradycja otwarta na młodość – finał!
2016.12.08
Lanie wosku – tradycja otwarta na młodość – finał!

26 listopada 2016 roku w sie­dzi­bie Gminnego Centrum Kul­tu­ry w Wolanowie odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Uni­wer­syte­tu III Wieku wraz z dziećmi i młodzieżą w ramach projektu pt.: „Lanie wosku – tradycja otwarta na młodość”. Celem projektu było kul­ty­wo­wa­nie obrzędów i tradycji an­drzej­ko­wych wśród mieszkańców Gminy Wolanów oraz integracja po­ko­le­nio­wa, promocja folkloru i dzie­dzic­twa kulturowego.

Wycieczka mikołajkowa do Warszawy
2016.12.08
Wycieczka mikołajkowa do Warszawy

6 grudnia w Polsce obchodzi się Mikołajki, czyli Dzień Świętego Mikołaja. Z tej okazji w dniu 3 grudnia 2016 r. dla dzieci z Gminy Wolanów, Gminne Centrum Kultury zorganizowało wycieczkę do Warszawy. Głównym punktem wyprawy była warszawska pijalnia czekolady E. Wedel.

Delegacja z Azerbejdżanu
w Gminie Wolanów
2016.12.08
Delegacja z Azerbejdżanu <br>w Gminie Wolanów

Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny – Park Spół­dziel­czy w Płońsku  współorganizował w dniach 25 listopada – 1 grudnia 2016 r. wizytę studyjną dla przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Azerbejdżanu do Polski w celu zapoznania ich z polskimi doświadczeniami we wdrażaniu europejskiej Polityki Spójności, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju obszarów wiejskich i skutecznej transformacji polskiego rolnictwa.

Konferencja - warsztaty w porozumieniu z PPP nr 1 w Radomiu
2016.12.07
Konferencja - warsztaty w porozumieniu z PPP nr 1 w Radomiu

Dnia 29.11.2016 r. w Samo­rzą­do­wym Publicznym Przedszkolu w Sławnie odbyła się konferencja w której uczestniczyli: rodzice, nau­czy­cie­le oraz zaproszona p. psy­cho­log Anna Berlińska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Radomiu.

Światowy Dzień Pluszowego Misia
2016.12.07
Światowy Dzień Pluszowego Misia

Trudno sobie wyobrazić dzi­siej­szy świat bez Pluszowego Misia. Jest on towarzyszem dzieci, przyjacielem oraz po­wier­ni­kiem największych sekretów i ta­jem­nic. Już po raz kolejny 25 lis­to­pada w naszym przedszkolu obchodzony był „Światowy Dzień Pluszowego Misia".

Akademia Aquafresh
2016.12.02
Akademia Aquafresh

Grupy „Smerfy” i „Zuchy” w dniach 17 – 21 listopada 2016 roku brały udział w ogólnopolskiej akcji Akademia Aquafresh. Program Edukacji Zdrowotnej koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. Nadrzędnym celem Akademii Aquafresh jest wykształcenie u dzieci nawyku dbania o higienę jamy ustnej, aby w konsekwencji zmniejszyć tak poważny problem, jakim jest próchnica u dzieci. Realizacja programu to nie tylko teoria, ale także praktyka.

Czytam, liczę, poznaję świat
2016.12.02
Czytam, liczę, poznaję świat

Dnia 21 listopada 2016 roku dzieci naszego przedszkola wzięły udział w spotkaniu z panią Urszulą Prokop przedstawicielką Rady Rodziców w ramach innowacji pedagogicznej „Czytam, liczę, poznaję świat-wychowanie do czytelnictwa".

Projekt pn. „Lanie wosku” - tradycja otwarta na młodość
2016.11.24
Projekt pn. „Lanie wosku” - tradycja otwarta na młodość

Projekt złożony przez Sto­warzy­sze­nie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wolanowie jest odpowiedzią na konkurs ogłoszony przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” na Lokalne Inicjatywy Społeczne, rea­li­zo­wa­ny w ramach zadania pub­licz­ne­go pt. „Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowych” finansowany ze środków Województwa Ma­zo­wiec­kie­go.

List Prezesa KRUS
2016.11.24
List Prezesa KRUS

List skierowany do rolników zawierający informację o za­war­ciu umowy grupowego ubez­pie­cze­nia następstw nieszczę­śli­wych wypadków dla dzieci osób objętych ubezpieczeniem spo­łecz­nym rolników.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
2016.11.24
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego należy do uro­czys­to­ści, w których uczestniczymy z wielkim wzruszeniem. To nie­zwyk­łe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to ponad 50 lat nieprzerwanego, har­mo­nij­ne­go pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe niepowodzenia, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.

STACJA KOŃCOWA – REZYDENCJA WILANOWSKA
2016.11.23
STACJA KOŃCOWA – REZYDENCJA WILANOWSKA

„Pociąg” do kultury na trasie Łódź - Warszawa” zakończył swój bieg. 14 listopada br. w związku z realizacją projektu szóstoklasiści szkół podstawowych z terenu gminy Wolanów, wspólnie z nauczycielami wolontariuszami ponownie odwiedzili stolicę naszego kraju. Tym razem celem wycieczki była wizyta w Wilanowie, gdzie w Centrum Kultury uczniowie obejrzeli spektakl pt. „Historia Jana i Marysieńki kuchnią przeplatana”.

Informacja
2016.11.23

na temat bezpłatnych prze­sie­wo­wych badań profilaktycznych wykonywanych w ramach prog­ramów zdrowotnych reali­zowa­nych przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zaproszenie
2016.11.22
Zaproszenie

na bezpłatne seminarium in­for­macyjne: Dotacje Unijne dla przedsiębiorców, perspektywa finansowa 2014. Bezpłatne, jednodniowe warsztaty odbywają się w Warszawie siedzibie firmy budynku Hotelu Marriott, część biurowa LIM Al. Jerozolimskie 65/79 na 13 piętrze w dniu 25 listopada 2016r.

Dofinansowanie do instalacji OZE
2016.11.22
Dofinansowanie do instalacji OZE

Serdecznie zapraszamy miesz­kań­ców naszej Gminy do za­poz­na­nia się ofertą firmy PROMAG, lidera w zakresie instalacji solarnych. W tym roku Firma wprowadziła ofertę programów grupowych skierowanych głównie do mieszkańców wybranych Gmin, którzy zainteresowani są dofinansowaniem do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych
2016.11.21

Wójt Gminy Wolanów zaprasza wszystkich Mieszkańców, Soł­ty­sów, Radnych, Przed­się­bior­ców i inne podmioty i grupy aktywne do udziału w konsultacjach społecznych prezentujących za­ło­że­nia dotyczące rewitalizacji na terenie Gminy Wolanów.

Konkurs FLORIANY
2016.11.17
Konkurs FLORIANY

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY! Głównym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu.

Święto Niepodległości w Gminie Wolanów
2016.11.15
Święto Niepodległości w Gminie Wolanów

Z okazji 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 2016 r. w kościele pw. Św. Doroty w Wolanowie została odprawiona msza św. Nabo­żeń­stwo sprawował Ks. Tadeusz Kszczot proboszcz parafii. Zebrani na mszy mieszkańcy gminy, władze samorządowe z Wójtem Adamem Gibałą, radni, przedstawiciele placówek oś­wia­to­wych i jednostek or­ga­ni­za­cyj­nych gminy oraz młodzież szkolna modlili się za tych, którzy w walce o niepodległość stracili życie.

Wycieczka do piekarni
2016.11.14
Wycieczka do piekarni

W dniu 8 listopada Smerfy i Zuchy udały się na wycieczkę do Piekarni Gajda w Radomiu. Przedszkolaki miały możliwość zobaczyć jak wygląda piekarnia od środka. Wycieczka do piekarni pozwoliła na własne oczy zobaczyć, jak powstaje chleb. Dzieci z wielkim zainte­reso­waniem przyglądały się pracy piekarza, poznały etapy powstawania pieczywa oraz produkty potrzebne do jego wypieku.

Przedszkole w Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Sławnie obchodziło Święto Niepodległości
2016.11.14
Przedszkole w Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Sławnie obchodziło Święto Niepodległości

W dniu 10 listopada 2016 roku w naszym przedszkolu ob­cho­dzi­liś­my Narodowe Święto Nie­pod­leg­łoś­ci (11 listopada). Z tej okazji grupa „Zuchy” wykonała na tę uroczystość kotyliony w barwach narodowych, zaś grupa „Smerfy” flagi biało-czerwone.

Dzień Edukacji Narodowej w SPP w Sławnie
2016.11.14
Dzień Edukacji Narodowej w SPP w Sławnie

W dniu 14.10.2016 roku w Samorządowym Publicznym Przed­szko­lu w Sławnie ob­cho­dzo­no Dzień Edukacji Naro­do­wej. Młodzi artyści przedszkola piosenkami i wierszami uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli i pracowników przedszkola, którzy wzięli udział w akademii.

Dzień Seniora
2016.11.10
Dzień Seniora

w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie

9 listopada 2016 w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie odbyło się uroczyste spotkanie seniorów. Spotkanie rozpoczęło się życzeniami, które złożył swym koleżankom i kolegom Prezes Stowarzyszenia Seniorów Tadeusz Skorża oraz dyrektor GCK Monika Dzik.

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY
2016.11.07

GMINY WOLANÓW Z OR­GA­NI­ZAC­JA­MI POZARZĄ­DO­WY­MI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁAL­NOŚĆ POŻYTKU PUB­LICZ­NE­GO NA 2017 ROK.

Drużyna Juniorów GKS JAGUAR Wolanów
2016.11.02
Drużyna Juniorów GKS JAGUAR Wolanów

Drużyna Juniorów GKS JAGUAR Wolanów bierze udział w rozgrywkach Mazowiecko Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej i występuje w grupie B II ligi. Chłopcy dotychczas rozegrali 4 spotkania (3 wygrane i 1 przegrali).

Stacja Łódź.
2016.10.31

„Pociąg” do kultury na trasie Łódź–Warszawa”

Szóstoklasiści wspólnie z na­u­czy­cie­la­mi wolontariuszami 7 października 2016r. ponownie odwiedzili Łódź. Celem wycieczki była wizyta w Muzeum Fabryki Manufaktura, gdzie uczniowie poznali dzieje przemysłowej fortuny Poznańskich, rozwój zakładów, technikę produkcji tkanin bawełnianych i codzienną pracę dawnych robotników. Wystawa prezentowała zdjęcia, dokumenty, plany ar­chi­tek­to­nicz­ne i próbki surowców fabryki.

Aktualności z PSP w Sławnie
2016.10.31
Aktualności z PSP w Sławnie

Dnia 07 października 2016 roku, w związku z realizacją projektu „Pociąg do kultury na trasie Łódź - Warszawa”, szós­to­kla­siś­ci szkół podstawowych z terenu gminy Wolanów wspólnie z nauczycielami wolontariuszami odwiedzili ponownie Łódź. Tym razem celem wycieczki była wizyta w Muzeum Fabryki Manufaktura, gdzie uczniowie poznali historię zakładów włó­kien­ni­czych stworzonych przez Izraela Poznańskiego w drugiej połowie XIX wieku.

„Pociąg” do kultury
2016.10.28

„Pociąg” do kultury
na trasie Łódź–Warszawa” – wyruszył

Stowarzyszenie „Dla Przyszłości Gminy Wolanów” dzięki dofinansowaniu ze strony Fundacji PZU w ramach Programu „PZU z kulturą” – edycja 2016 w okresie od 05.09.2016r. do 30.11.2016r. realizuje projekt pn. Pociąg” do kultury na trasie Łódź-Warszawa. W naszym przedsięwzięciu uczestniczą uczniowie klas VI ze wszystkich 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Wolanów tj. PSP w Bieniędzicach, PSP w Mniszku, PSP w Sławnie, PSP w Wolanowie.

Kampania Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina
2016.10.27
Kampania Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina

Druga Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" ruszyła we wrześniu 2015 r. Kampania składa się z 3 odcinków spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy prasowej oraz internetowej.

Potańcówka w GCK
2016.10.27
Potańcówka w GCK

Potańcówka w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie z muzyką ludową na żywo.

W minioną sobotę 22 paź­dzier­nika 2016r. w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie odbyła się impreza kulturalna dla miesz­kań­ców Gminy Wolanów, "Po­tań­ców­ka z muzyką ludową na żywo". Do tańca przygrywała Kapela p. Czesława Golińskiego, w skład której wchodzą mu­zy­kan­ci gra­ją­cy na sakso­fonie, akordeonie i bębnie.

Zapraszamy na szkolenie
2016.10.25
Zapraszamy na szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w spotkaniu które odbędzie się w dniu 28.10.2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wolanów o godzinie 15.30. Zostanie one poświęcone omówieniu najważniejszych działań dla projektu  „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych” którego celem jest rozwój, budowa i aktywizacja przedstawicieli sektora organizacji pozarządowych, mieszkańców obszarów wiejskich, społecznych liderów oraz przedstawieniu zakresu wsparcia w ramach działań skierowanych do przedsiębiorców.

Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem
2016.10.25
Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem

Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie zaprasza na „Spot­ka­nie autorskie z Wiesławem Drabikiem”. W poniedziałek 25 listopada 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wo­la­no­wie będzie gościć już po raz drugi Wiesława Drabika autora wierszowanych bajeczek dla dzieci.

Informacja dla rolników
2016.10.19
Informacja dla rolników

Od 18 października 2016 r. zmieniają się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących identyfikacji i re­jes­tra­cji zwierząt, od 18 paź­dzier­ni­ka 2016 r. rolnicy posiadający zwierzęta gos­po­dar­skie muszą stosować się do nowych zasad. Nowe regulacje dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej. Mają one na celu zapobieganie roz­prze­strze­nia­niu się chorób zakaźnych wśród zwierząt.

Nasz Wolanów
2016.10.17
Nasz Wolanów

W NUMERZE:

CZYM ŻYJĄ WŁADZE SAMORZĄDOWE WOLANOWA?
– STR. 3

INWESTYCJE GMINNE
– STR. 5

GMINNY FESTYN W WOLANOWIE
– STR. 6–7

SPORTOWY WOLANÓW
– STR. 12

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Wolanów
2016.10.17
Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Wolanów

W Dniu Edukacji Narodowej, jak co roku, pracownicy oświaty w gminie Wolanów obchodzili swoje święto. Ten wyjątkowy dzień był okazją do podziękowania wszystkim pedagogom za zaangażowanie w nauczanie i wychowywanie młodego poko­le­nia.

Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie władz gminnych z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych dzia­ła­ją­cych na terenie naszej gminy.

Podczas uroczystości Wójt Adam Gibała wręczył kwiaty oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz działalności statutowej szkół, dziękując za trud kształcenia i wychowania mło­de­go pokolenia, za prze­ka­zy­wa­nie im wiedzy, motywowanie do ciągłej nauki oraz wskazywanie życiowych dróg.  

Życzenia
2016.10.13
Życzenia

Życzenia dla nauczycieli i pra­cow­ników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Turniej piłki siatkowej
2016.10.12
Turniej piłki siatkowej

W dniu 09.10.2016 r. na hali sportowej ZSO Wolanów odbył się Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Wolanów. Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała oraz Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska, którzy życzyli wszystkim uczestnikom sportowej rywalizacji w duchu zasady „fair play”. W zawodach wystartowało 11 drużyn, które reprezentowały gminy regionu radomskiego.

Warsztaty serowarskie
2016.10.10
Warsztaty serowarskie

W ramach współpracy Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie i Stowarzyszenia ,,LGD Razem dla Radomki’’ w dniu 6 października 2016 r. odbyły się bezpłatne warsztaty serowarskie, realizowane w ramach projektu ,,Mazowiecka Kuźnia Smaków’’, promującego dziedzictwo kulinarne obszaru Południowego Mazowsza. Warsztaty brawurowo poprowadził serowar żuławski, z 15 - letnim doświadczeniem, Pan Krzysztof Jaworski, absolwent Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie.

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych
2016.10.06

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) Gmina Wolanów ogłasza otwarty nabór partnera/ -ów spoza sektora finansów publicznych. Celem partnerstwa jest wspólna realizacja działań w ramach wspólnie przygotowanych wniosków projektowych

FESTYN EKOLOGICZNY „CZAS NA LAS”
2016.10.05
FESTYN EKOLOGICZNY „CZAS NA LAS”

Dnia 02 października 2016r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie wspólnie z nauczycielami oraz rodzicami uczestniczyli w festynie ekologicznym, którego organizatorem był Związek Gmin „Radomka”. Impreza odbyła się przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Przysusze, uczestniczyło w niej 9 szkół z terenu Związku Gmin „Radomka”. Głównym celem festynu było budowanie postaw proekologicznych, zachęcanie uczniów do poznawania przyrody i zachodzących w niej zjawisk, uświadomienie bardzo ważnej roli drzew i lasów w przyrodzie oraz ukazanie ich znaczenia w życiu człowieka.

Ponowny sukces Zespołu Śpiewaczego „Bieniędzice”
2016.10.04
Ponowny sukces Zespołu Śpiewaczego „Bieniędzice”

„Bidno porka” zajęła II miejsce w konkursie „Potrawa regionalna z ziemniaków” zorganizowany w ramach „Festiwalu Ziemniaka”, który odbył się w Muzeum Wsi Radomskiej. Do rywalizacji przystąpiło dwanaście organizacji działających na terenie regionu radomskiego.

Szlachetna Paczka w Wolanowie
2016.10.04
Szlachetna Paczka w Wolanowie

To projekt ogólnopolski, więc pewnie wielu słyszało o nim wcześniej w telewizji, radiu czy czytało w prasie. Tym bardziej cieszy nas to, że na terenie naszej gminy można stworzyć drużynę Szlachetnej Paczki i nieść mądrą pomoc! Szlachetna Paczka to projekt stowarzyszenia "Wiosna". Do programu włączane są rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od nich niezależnych. Paczka swoją pomocą chce dotrzeć do osób reprezentujących prawdziwą biedę, tą ukrytą, a nie krzyczącą i żądającą pomocy. Celem jest mądra pomoc, czyli taka, która daje szansę na zmianę.

Warsztaty serowarskie w Wolanowie
2016.10.04
Warsztaty serowarskie w Wolanowie

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie zapraszają do udziału w bezpłatnych warsztatach serowarskich, które odbędą się w dniu 6 października 2016 r. (czwartek) o godzinie 11.00 w budynku Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie. Warsztaty produkcji sera podpuszczkowego poprowadzi pan Krzysztof Jaworski, utytułowanego serowara z Żuław, absolwenta Akademii Rolno-Technicznej w Olsztynie, który od ponad 15 lat zajmują się produkcją serów.

Informacja
2016.09.30

w sprawie wymagań weteryna­ryj­nych dla prowadzenia działal­ności w zakresie obrotu zwierzętami dla rolników i hodowców zwierząt korzysta­jących z usług targowiska w Przytyku w związku z wystąpieniem na terenie województwa mazowieckiego ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń.

I N F O R M A C J A
2016.09.14
I N F O R M A C J A

Demontaż i utylizacje wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolanów dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 50.554,79 zł.

Gminny Festyn w Wolanowie
2016.09.14
Gminny Festyn w Wolanowie

Doskonała pogoda, masa atrakcji i świetna zabawa, zarówno dla tych starszych, jak i młodszych - tak było w niedzielę 11 września 2016r. na Gminnym Festynie w Wolanowie. Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Wolanów – Adam Gibała, Zespół Szkół Ogólnokształcących – PSP i PG w Wolanowie, Gminna Biblioteka Publiczna i Gminne Centrum Kultury w Wolanowie.

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.