Gmina Wolanów

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

IV Roztoczański Międzynarodowy Maraton Jaworów – Lubaczów
2015.02.12

Maraton ma charakter międzynarodowy. Łączy Polskę, kraj Unii Europejskiej z przeżywającą poważne trudności sąsiednią Ukrainą, niosąc tym samymradość, sportową rywalizację oraz nadzieję na lepsze jutro. Jest to dla nas wielkie święto sportu, a zarazem solidarności z tym dotkniętym problemami krajem. Niezaprzeczalnym atutem naszego maratonu jest jego transgraniczny charakter. To jedyny bieg maratoński, w trakcie którego przekracza się zewnętrzną (wschodnią) granicę Unii Europejskiej przez otwarte w grudniu 2013r., przejście graniczne Budomierz - Hruszew.

XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
2015.02.10
XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a patronat medialny: miesięcznik AGROmechanika, oraz telewizja interaktywna AgroNews com.pl, AGRO SERWIS, TVP1 i dwutygodnik Zielony Sztandar.

Walentynkowy Tłusty Czwartek
2015.02.10
Walentynkowy Tłusty Czwartek

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zaprasza 12 lutego 2015 r. na ,,Walentynkowy Tłusty Czwartek”. W programie wspólne pieczenie i ozdabianie ciasteczek.  Więcej szczegółów na plakacie.

Zaproszenie
2015.02.10

na spotkanie z pożytecznymi mikroorganizmami ProBio Emy nie tylko w Rolnictwie.

Prelekcja p.t.: „Korzyści z  używania przyjaznych mikroorganizmów w rolnictwie” - Uprawa roślin, chów i hodowla zwierząt bez chemii.

Spotkanie odbędzie się w świetlicy wiejskiej siedzibie Urzędu Gminy Wolanów w piątek dnia 13 lutego 2015 o godz. 9.00

Dofinansowanie
do usuwania azbestu
2015.02.06
Dofinansowanie <br>do usuwania azbestu

Urząd Gminy Wolanów informuje, iż przygotowuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania: „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolanów”. Dofinansowanie z WFOŚiGW obejmuje 85% kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, natomiast 15 % kosztów pokrywane są z budżetu gminy. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów nowych pokryć dachowych.

Ferie 2015 w Gminnym Centrum Kultury
w Wolanowie
2015.02.05
Ferie 2015 w Gminnym Centrum Kultury <br>w Wolanowie

Tegoroczne ferie upłynęły pod znakiem codziennych atrakcji organizowanych przez  Gminne Centrum Kultury w Wolanowie. Celem naszych działań było zagospodarowanie w ciekawy sposób czasu wolnego dzieci i młodzieży w Wolanowie oraz w świetlicy w Mniszku, a także dostarczenie im miłych wrażeń z uczestnictwa w naszych imprezach. Program zajęć  uwzględniał potrzeby uczestników zgodnie z ich zainteresowaniami.

Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych
2015.01.30

Urząd Gminy Wolanów informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 9/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządziła wybory do izb rolniczych, w tym Mazowieckiej Izby Rolniczej. Dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 31 maja 2015 roku.

Wybory sołeckie
2015.01.30

W związku z upływem kadencji sołtysów i rad sołeckich  w sołectwach gminy Wolanów Wójt Gminy Wolanów wydając zarządzeniem Nr 6/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Wolanów ustalił terminy, miejsca i godziny zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzania zakładki Wybory->Sołeckie na stronie BIP naszego urzędu.

Laureaci I Gminnego Przeglądu Kolęd
i Pastorałek nagrodzeni!
2015.01.30
Laureaci I Gminnego Przeglądu Kolęd <br>i Pastorałek nagrodzeni!

W minioną niedzielę 25 stycznia 2015 r. w kościele p.w. św. Doroty w Wolanowie odbył się Koncert Finałowy I Gminnego  Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Organizatorem konkursu był wójt gminy Wolanów Adam Gibała, Gminne Centrum Kultury w Wolanowie oraz parafia p.w. św. Doroty w Wolanowie. Koncert, który odbył się w niedzielę sfinalizował I Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. I etap konkursu odbył się 16 stycznia 2015 r. w budynku Gminnego Centrum Kultury. Przed jury tego dnia stanęło ponad dwudziestu wykonawców, z których ośmioro zdobyło nagrody.

Zaproszenie na szkolenie
2015.01.23
Zaproszenie na szkolenie

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomiu zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe: Nowe zasady wypełniania wniosków oraz przyznawania płatności w roku 2015

Koncert Finałowy
I Przeglądu Kolęd
i Pastorałek w Wolanowie
2015.01.23
Koncert Finałowy <br>I Przeglądu Kolęd <br>i Pastorałek w Wolanowie

  W najbliższą niedzielę 25 stycznia 2015 r. o godz. 16.00, w kościele p.w. św. Doroty w Wolanowie odbędzie się Koncert Finałowy I Gminnego  Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Organizatorem konkursu jest  wójt gminy Wolanów Adam Gibała, Gminne Centrum Kultury w Wolanowie oraz parafia p.w. św. Doroty w Wolanowie.

Informacja dotycząca modernizacji gruntów
i budynków w gminie Wolanów
2015.01.22

Z związku z zakończoną modernizacją gruntów i budynków w Gminie Wolanów, Wójt Gminy wzywa waszystkich właścicieli gruntów i budynków do pilnego złożenia nowych informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Remont dworca PKP
w Radomiu
2015.01.22
Remont dworca PKP <br>w Radomiu

Z powodu remontu dworca PKP w Radomiu, z dniem 20 stycznia 2015r. zostało namknięte przejście przez tunel do ulicy Władysława Domagalskiego.

Trasy dotarcia do Starostwa Powiatowego przy ul. Domagalskiego 7 wyznaczono przez:

- ulicę Dowkonta, Grzecznarowskiego i Czarną, lub

- ulicę Beliny-Prażmowskiego i tunelem obok wiaduktu na ulicy Słowackiego.

Trasy obejść są oznakowane. Mapka zawiera nr linii MPK mających przystanki przy dworcu PKP i Grzecznarowskiego/Stokrotka.

Informacja dla rolników
2015.01.22

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w ilości 86 litrów na każdy hektar użytków rolnych.

- w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,

- w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego  2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.

Ferie zimowe 2015
w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie
2015.01.19
Ferie zimowe 2015 <br>w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Feriach Zimowych, które będą organizowane w dniach 19- 30 stycznia 2015 r. w budynku GCK w Wolanowie oraz Świetlicy w Mniszku.

Koncert Kolęd i Pastorałek
2015.01.15
Koncert Kolęd i Pastorałek

W niedzielę 11 stycznia 2014 r.  w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie, odbył się dla mieszkańców gminy Wolanów Koncert Kolęd i Pastorałek. Organizatorami koncertu byli: Wójt Gminy Wolanów, Zespół Szkól Ogólnokształcących – PSP i PG w Wolanowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie. Wójt Gminy - Pan  Adam Gibała z godnością powitał wszystkich zaproszonych gości  oraz mieszkańców Gminy Wolanów. Korzystając z okazji podziękował wszystkim wyborcom za udział w wyborach samorządowych, za życzliwość, zaufanie oraz wspieranie i poparcie jego kandydatury.

Harmonogram
2015.01.14
Harmonogram

odbioru wyselekcjonowanych odpadów opakowaniowych i bytowych z gospodarstw domowych z terenu gminy Wolanów w drugiej połowie 2015r.

Spotkanie opłatkowe stowarzyszenia
"Uniwersytet III wieku"
z Wolanowa w GCK
2015.01.12
Spotkanie opłatkowe stowarzyszenia <br>"Uniwersytet III wieku" <br>z Wolanowa w GCK

W poniedziałek 5 stycznia 2015 roku  w Gminnym Centrum Kultury odbyło się spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia ,,Uniwersytet III wieku”. Przewodnicząca Rady gminy Wolanów Teresa Pankowska powitała przybyłych gości:  wójta gminy Wolanów Adama Gibałę z małżonką, proboszcza parafii Wolanów księdza kanonika Tadeusza Kszczota, państwa Elżbietę i Leszka Tyburcych oraz  zarząd i członków stowarzyszenia: prezesa Zygmunta Kucharskiego, wice prezesa Antoniego Dzika, skarbnika Czesława Golińskiego,  sekretarz Annę Obrzydowicz oraz członka zarządu Barbarę Stanik.

Zaproszenie
2015.01.02
Zaproszenie

na Koncert Kolęd i Pastorałek

Boże Narodzenie
2014.12.22
Boże Narodzenie

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

życzymy mieszkańcom i gościom gminy Wolanów  dużo spokoju, optymizmu, wiary w przyszłość, pogodnych myśli  i codziennych radości. Niech Nowy Rok oszczędzi zmartwień, zapewni dostatek i  zdrowie i niech pozwoli zrealizować plany
i marzenia.

PRZEGLĄD KOLED
I PASTORAŁEK
W WOLANOWIE
2014.12.22
PRZEGLĄD KOLED <br>I PASTORAŁEK <br>W WOLANOWIE

Wójt Gminy Wolanów oraz Gminne Centrum Kultury w Wolanowie serdecznie zapraszają wszystkich utalentowanych muzycznie mieszkańców gminy do udziału w I Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Przesłuchania do konkursu odbędą się 16 I 2015 r. w budynku GCK w Wolanowie natomiast osoby nagrodzone i wyróżnione zaśpiewają i zagrają podczas uroczystego koncertu, który odbędzie się w niedzielę 25 I 2015 r. w kościele parafialnym p. w. św. Doroty w Wolanowie.

WIGILIA STOWARZYSZENIA RODZIN ABSTYNENCKICH ,,RADOŚĆ” W GCK
2014.12.19
WIGILIA STOWARZYSZENIA RODZIN ABSTYNENCKICH ,,RADOŚĆ” W GCK

W dniu 17 grudnia 2014 r. w Gminnym Centrum Kultury odbyła się wigilia Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „RADOŚĆ”. Prezes stowarzyszenia Maria Jaskulska  powitała stałych członków stowarzyszenia oraz zaproszonych gości: wójta gminy Wolanów Adama Gibałę, proboszcza parafii Wolanów księdza Tadeusza Kszczota,  diecezjalnego duszpasterza trzeźwości księdza Mirosława Kszczota.

Wyjazd do Jasieńca Iłżeckiego
2014.12.19
Wyjazd do Jasieńca Iłżeckiego

Już po raz drugi w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie odbyły się Charytatywne Mikołajki. Podczas imprez, które odbyły się 2 i 4 grudnia w Świetlicy w Mniszku oraz w GCK w Wolanowie zebraliśmy mnóstwo podarunków w postaci artykułów szkolnych i słodyczy.

Nowe przepisy dla płatników!
2014.12.17
Nowe przepisy dla płatników!

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy w zakresie składania deklaracji przez płatników!

Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, które mają obowiązek sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy, wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników.

WIGILIA STOWARZYSZENIA SENIORÓW W GCK
2014.12.12
WIGILIA STOWARZYSZENIA SENIORÓW W GCK

W dniu 10 grudnia 2014 r. w Gminnym Centrum Kultury odbyła się wigilia członków „Stowarzyszenia Seniorów w Wolanowie”. Na przybyłych gości czekały świątecznie przystrojone stoły.

Po wspólnie odmówionej modlitwie, która tradycyjnie rozpoczyna spotkania stowarzyszenia,  życzenia świąteczne złożył wójt gminy Adam Gibała oraz dyrekcja i pracownicy GCK . Po życzeniach dzielono  się opłatkiem przy dźwiękach kolęd w wykonaniu instruktora centrum kultury.

Urząd otwarty w sobotę dnia 2014-12-13
2014.12.12

Zarządzeniem Wójta Gminy Wolanów, dzień 24 grudnia 2014 r. (Wigilia), będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wolanów za odpracowaniem w dniu 13 grudnia 2014r. (sobota).

Dzień 13 grudnia 2014r. będzie poświęcony  wdrożeniu w  tut. Urzędzie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) realizowanego w ramach projektów  Marszałka Województwa Mazowieckiego  pn.   „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,  którego gmina Wolanów jest Partnerem.

W związku z powyższym obsługa interesantów w tym dniu  będzie ograniczona.

ŚWIĄTECZNY NASTRÓJ W URZĘDZIE GMINY
W WOLANOWIE
2014.12.12
ŚWIĄTECZNY NASTRÓJ  W URZĘDZIE GMINY <br>W WOLANOWIE

W miniony wtorek 9 grudnia 2014 r. w holu Urzędu Gminy Wolanów odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy. Tego dnia podziwiać można było wyroby artystyczne wykonane przez uczestników zajęć oraz pracowników Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym. Prezentacja prac  cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Mały- wielki sukces GCK- CHARYTATYWNE MIKOŁAJKI zakończone!
2014.12.08
Mały- wielki sukces GCK- CHARYTATYWNE MIKOŁAJKI zakończone!

Już po raz kolejny w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie i Świetlicy w Mniszku odbyły się zabawy mikołajkowe. Jednak tym razem, podobnie jak rok temu, to nasze dzieci i młodzież zamieniły się rolami ze św. Mikołajem i to one zapisując się na imprezy przynosiły podarunki w postaci słodyczy i przyborów szkolnych, które w najbliższym tygodniu zostaną przekazane wychowankom Domu Dziecka i Matki w Jasieńcu Iłżeckim!

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY
2014.12.08
KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

W dniu 09 grudnia br. w holu Urzędu Gminy Wolanów  prezentowane będą  ozdoby  i kartki świąteczne wykonane przez uczestników zajęć z Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym. Prace będzie można podziwiać,  jak również zakupić przy okazji organizowanego kiermaszu, który rozpocznie się o godzinie 9.00.

Informacja
2014.12.05
Informacja

Wójt Gminy Wolanów zawiadamia, że Gmina Wolanów uzyskała dofinansowanie na zadanie pn: „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolanów” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji , w kwocie 15.910,00 zł.

Mazowiecka Gimnazjada
2014.12.03
Mazowiecka Gimnazjada

W dniu 20.XI.2014 w hali sportowej ZSO w Wolanowie odbyła się Mazowiecka Gimnazjada LZS w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców. Do zawodów z eliminacji rejonowych zakwalifikowało się 7 drużyn (4 chłopców i 3 dziewcząt). Rozgrywki przeprowadzono systemem „każdy z każdym”

Nowa Rada Gminy Wolanów zaprzysiężona
2014.12.02
Nowa Rada Gminy Wolanów zaprzysiężona

Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Wolanów otworzył radny senior  - Zdzisław Niewola. Porządek sesji  przewidywał złożenie ślubowania przez  radnych oraz złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta Adama Gibałę.

Zaprzysiężeni radni dokonali wyboru przewodniczącego Rady Gminy Wolanów. Tę funkcję powierzyli radnej Teresie Pankowskiej. Funkcję wiceprzewodniczącego objął Adam Hernik.

Spotkanie z Grażyną Jeromin-Gałuszką
2014.12.02
Spotkanie z Grażyną Jeromin-Gałuszką

Książki Pani Grażyny Jeromin – Gałuszki są uwielbiane w naszej bibliotece. Każda ma niepowtarzalny klimat i zaskakuje czymś nowym. Urzekają niezwykłym  bogactwem  wyjątkowych postaci kobiecych, doskonale i wzruszająco napisane ich  historie. Tematy do powieści czerpie z życia, ale stara się nie opisywać bliskich. Mieszka pod Radomiem.

Wystawa świątecznych kart
2014.12.02
Wystawa świątecznych kart

Do końca grudnia  w Gminnej Bibliotece w Wolanowie prezentowana będzie wystawa kart pocztowych pochodzących ze zbiorów prywatnych. Tematyka eksponowanych kart związana jest ze świętami Bożego Narodzenia.

JUŻ NIEBAWEM CHARYTATYWNE MIKOŁAJKI W GCK!
2014.11.26
JUŻ NIEBAWEM CHARYTATYWNE MIKOŁAJKI W GCK!

Jak co roku, tak i w tym Gminne Centrum Kultury w Wolanowie ma zamiar nawiedzić św. Mikołaj, który pomoże nam zebrać podarunki, tym razem dla dzieci i młodzieży z Domu Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim.

Kolejne PRL PARTY
w GCK!
2014.11.26
Kolejne PRL PARTY <br>w GCK!

W dniu 22 listopada 2014r. w minioną sobotę, już po raz drugi w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie odbyła się impreza andrzejkowa  PRL- PARTY.
    Przepustką do wzięcia udziału w ,,prywatce” było przyniesienie ze sobą artykułów spożywczych symbolizujących czasy komunizmu w Polsce, tak więc na stołach pokrytych ceratą nie zabrakło ogórków kiszonych, kiełbasy, kaszanki czy konserw. Dodatkowy nastrój wprowadzała muzyka tamtych lat. Czas cofnął się 50 lat wstecz kiedy przybyli goście zaprezentowali stroje rodem z PRL-u! Kwieciste sukienki, barwne buty i wzorzyste koszule królowały na parkiecie. Dookoła widniały komunistyczne plakaty, rekwizyty i elementy wystroju domowego lat 60-tych: stare fotele, lampa, kwietniki, radio czy maszyna do pisania.

ZABAWA ANDRZEJKOWA DLA NAJMŁODSZYCH W GCK!
2014.11.21
ZABAWA ANDRZEJKOWA DLA NAJMŁODSZYCH  W GCK!

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie serdecznie zaprasza wszystkie dzieci na Bal Przebierańców, który odbędzie się w najbliższy czwartek w Świetlicy w Mniszku oraz w budynku GCK w Wolanowie.

Listopadowa Wieczornica
2014.11.21
Listopadowa Wieczornica

W minioną środę 19 listopada 2014 roku podczas Listopadowej Wieczornicy uczestnicy zajęć oraz instruktorzy Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie odkrywali ważne karty polskiej historii, przypominające trudną drogę Polaków do niepodległości.

Listopadowa Wieczornica
2014.11.13
Listopadowa Wieczornica

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie serdecznie zaprasza na ,,Listopadową Wieczornicę” - koncert upamiętniający 96 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Spotkanie przy patriotycznej muzyce i poezji odbędzie się w środę 19 listopada 2014 r. w budynku GCK w Wolanowie. Wstęp wolny.

Konkurs fotograficzny „Zabytek na pierwszym planie”
2014.11.13
Konkurs fotograficzny „Zabytek na pierwszym planie”

Za oknami złota polska jesień w pełnej krasie. To doskonały czas, aby wyruszyć na Mazowsze w poszukiwaniu przygód. Być może w trakcie swoich wędrówek natkniesz się na zabytek, w którym zachował się klimat minionych epok i o którym krążą legendy? Zamki i pałace, dwory czy stare ruiny tylko czekają na to, aby je odkryć.
Niektóre z tych miejsc mogą być nawiedzone i warto byłoby sprawdzić, co w nich straszy. Szczególnie, że zgodnie z pradawnymi wierzeniami w czasie obchodzonego niedawno święta zmarłych dusze przybywają z zaświatów… Jeśli więc zobaczysz ducha, złap go - uwiecznij na fotografii i opisz, jaką tajemnicę skrywa. Autorzy najlepszych zdjęć i tekstów zostaną nagrodzeni.

UWAGA – CZAD CICHYM ZABÓJCĄ!
2014.11.12

Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i może powodować uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcową i zawał albo nawet natychmiastową śmierć. Powstaje w wyniku niezupełnego spalania wszelkich paliw - gazu, paliw płynnych i stałych - spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania.

 

Wyniki konkursu „RATUJ KOGO MOŻESZ”
2014.11.07
Wyniki konkursu „RATUJ KOGO MOŻESZ”

Pod takim hasłem  30.10.2014 roku na hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie odbył się Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie Udzielania Pierwszej Pomocy.  Organizatorem  konkursu  był Wójt Gminy Wolanów - Krzysztof Murawski, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolanowie  przy współpracy z Izi-Med Białobrzegi oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie.

Projekt "Własna firma
ze wsparciem EFS IV"
2014.11.06
Projekt "Własna firma <br>ze wsparciem EFS IV"

Załóż swój biznes i otrzymaj 40 tysięcy złotych wsparcia! Udział w projekcie jest bezpłatny!

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
2014.10.21
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Dla osiemnastu  par z gminy Wolanów, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na  wniosek  Wójta Krzysztofa Murawskiego -  przyznał „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie”.

Komunikat
2014.10.16

Z XIII Międzypowiatowego Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Wolanów.

    Zawody odbyły się w dniu 5.10.2014 r. w hali sportowej ZSO-PG  Wolanów.  Na uroczyste otwarcie Turnieju przybył Wójt Gminy Wolanów p. Krzysztof Murawski, który powitał wszystkich uczestników, kibiców, gości oraz dokonał uroczystego otwarcia zawodów.
   Do turnieju zgłosiło się 12 drużyn z 4 powiatów:  szydłowieckiego, przysuskiego, radomskiego i miasta Radom. W wyniku losowania zostały podzielne na 3 grupy po 4 zespoły. W grupach grano systemem ,, każdy z każdym ", a następnie półfinały i finały.

ZAPROSZENIE
2014.10.06

W ramach akcji zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Wolanowie zaprasza na bezpłatną wizytę u lekarza specjalisty chorób płuc. Konsultacje odbędą się w dniu 17. 10. 2014 roku w godz. 15.00 – 18.00. Z wizyty mogą skorzystać osoby palące, z Przewlekłym Obturacyjnym Zapaleniem Płuc, osoby chore na astmę oraz osoby mające dolegliwości z układem oddechowym. Przed wizytą wykonana będzie spirometria.

Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn w Hali sportowej w Wolanowie!
2014.10.01
Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn w Hali sportowej w Wolanowie!

        Już w najbliższą niedzielę, 5 października 2014 r. w godzinach między 9.00 a 15.00 w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie odbędzie się XIII Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Wolanów. W turnieju weźmie udział 12 drużyn reprezentujących powiaty: radomski, przysuski, szydłowiecki oraz miasto Radom. Na imprezę serdecznie zapraszają organizatorzy: Wójt Gminy Wolanów Krzysztof Murawski oraz ZSO w Wolanowie.

Nowy Rok Artystyczny
w GCK w Wolanowie!!!
2014.10.01
Nowy Rok Artystyczny <br>w GCK w Wolanowie!!!

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych, dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia rozpoczynające się od środy 1 października 2014 r. W programie zajęcia plastyczne, techniczne, teatralne, muzyczne. Dla wymagających ruchowo zapraszamy na zajęcia taneczne prowadzone przez Szkołę Tańca IDOL czy  Capoeirę.

Lider regionu 2014
2014.09.30
Lider regionu 2014

Gmina Wolanów Liderem Regionu w kategorii "Gmina wiejska - edukacja"

„My z niego wszyscy …”
2014.09.30
„My z niego wszyscy …”

W niedzielę 28 września 2014r. w Sławnie odbyły się uroczystości  upamiętniające  75 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego i  wydarzenia II wojny światowej na terenie gminy Wolanów. W obchodach wzięli udział mieszkańcy gminy, delegacje uczniów i nauczycieli miejscowych szkół, pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych, radni i sołtysi.   Historię powstania i znaczenie  tajnych struktur  państwa polskiego przypomniała młodzież,  w słowie wstępu przed mszą świętą sprawowaną w intencji pomordowanych podczas wojny.

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.