Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Uroczystości PSP w Sławnie
2017.03.14
Uroczystości PSP w Sławnie

Co roku, z okazji Dnia Kobiet, Samorząd Uczniowski PSP w Sławnie organizuje wybory Super Koleżanki i Szkolnego Dżen­tel­me­na. W tegorocznym gło­sowa­niu wzięli udział uczniowie klas 0-VI. Oddano 152 głosy.

Życzenia
2017.03.10
Życzenia

Najserdeczniejsze życzenia naszym kochanym mężczyznom i tym małym i tym dużym szczęścia, zdrowia, miłości, radości Samych wspaniałych i słonecznych dni Słońca w Błękicie i uśmiechu przez calutkie życie!!!

Wycieczka do Wolanowa SPP w Sławnie
2017.03.10
Wycieczka do Wolanowa SPP w Sławnie

Dnia 28 lutego 2017 roku przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do Wolanowa. Najpierw dzieci obejrzały halę sportową w Wolanowie, siedziały na trybunach i oglądały mecz piłki nożnej. Kolejnym etapem wycieczki było spotkanie ze stomatologiem.

Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych
2017.03.08
Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych

Dzisiaj w Gminnym Centrum Kultury odbyło się rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Zapobiegamy pożarom'' Zostało nagrodzone trzy miejsca, wyróżnione - dwa.

PRAWDZIWE OBLICZE KOBIETY
2017.03.08
PRAWDZIWE OBLICZE KOBIETY

W niedzielne popołudnie 5 marca br. w Zespole Szkół Ogólno­kształ­cących w Wolanowie, mieszkańcy gminy licznie się zgromadzili, aby  wspólnie uczcić Święto Kobiet.  Sala była wypełniona po brzegi, a tylu atrakcji nie spodziewał się nikt.

Projekt ,,Wolontariat w szkole”
2017.03.08
Projekt ,,Wolontariat w szkole”

W ramach realizacji ogól­nopols­kiego  projektu ,,Wolontariat w szkole” tuż przed zimowymi feriami,  uczniowie (wolon­tar­iusze) z klas V i VI z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mniszku wzięli udział   w balu karna­wało­wym zorganizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych w Radomiu.  Przez kilka miesięcy wolontariusze własnoręcznie wykonywali prezenty dla dzieci, które zostały wręczone w trakcie balu.

„Szkole pomagamy – świat oczyszczamy”
2017.03.07
„Szkole pomagamy – świat oczyszczamy”

W listopadzie i grudniu ubiegłego roku PSP w Bieniędzicach uczestniczyła w ekologicznej akcji „Szkole pomagamy, świat oczyszczamy”, prowadzonej przez jej organizatora – Green Office Ecologic Spółka z o.o. w Warszawie. Jej celem była zbiórka zużytego sprzętu energetycznego i elektronicznego z terenu naszego obwodu szkolnego.

Konsultacje społeczne projektu
2017.03.07

Wójt Gminy Wolanów, mając na uwadze konieczność prowa­dze­nia rewitalizacji wybranych sołectw Gminy Wolanów, zawia­da­mia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Wolanów na lata 2016-2023”.

Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz zakładania nowych działalności gospodarczych
2017.03.06
Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz zakładania nowych działalności gospodarczych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach:

Działalność szkół ZDZ w Radomiu
2017.03.02
Działalność szkół ZDZ w Radomiu

Rozwijaj pasje swojego dziecka – pod tym hasłem Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego od trzech lat prowadzi edukację artystyczną dzieci i młodzieży z Radomia i powiatu radomskiego.

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)
2017.03.01
Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)

15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłosze­nio­wym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 mar­ca 2017 roku za pośrednictwem strony www.efc.edu.pl.

Ferie zimowe w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie
2017.02.28
Ferie zimowe w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie

Ferie zimowe 2017r. już za nami. W Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie oraz na Świetlicy Wiejskiej w Mniszku ten czas został przeznaczony na zajęcia plastyczne, warsztaty techniczne, konkursy i zabawy, które na długo pozostaną w pamięci młodych uczestników.

„Koleją do Kultury”
2017.02.27
„Koleją do Kultury”

Szanowni Państwo,

Zachęcam do wzięcia udziały w akcji promocyjnej „Koleją do Kultury”. Na podstawie biletu na przejazd pociągiem Kolei Mazowieckich można uzyskać wysokie rabaty w jednej z partnerskich instytucji kultury(...). Rabat obowiązuje w ciągu 30 dni od upływu terminu ważności biletu i dotyczy wszystkich biletów – zarówno tradycyjnych (kupionych w kasie biletowej lub u kierownika pociągu), zako­do­wanych na Karcie Mazowieckiej, jak i zakupionych za pomocą systemu SkyCash.

"Prawdziwe oblicze kobiety"
2017.02.27
"Prawdziwe oblicze kobiety"

Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała, Zespół Szkół Ogól­no­kształcących w Wolanowie, Gminna Biblioteka w Wolanowie i Gminne Centrum Kultury w Wolanowie serdecznie zapra­sza­ją na popołudnie artystyczne "PRAWDZIWE OBLICZE KO­BIE­TY" które odbędzie się 5 marca 2017r. o godz. 16:00 w ZSO w Wolanowie, przy ul. Kolejowej 17.

Jedlińskie Zapusty
2017.02.27

Odbywające się w ramach Jedlińskich Zapustów wyda­rze­nia, a wśród nich widowisko Ścięcie Śmierci zostało objęte patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo­we­go a także uzyskało dofi­nan­sowanie na realizację z Minis­terstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z priorytetu Kultura Ludowa i Tradycyjna.

Dzień Kota
2017.02.27
Dzień Kota

17 lutego 2017 roku przed­szko­laki obchodziły nietypowe święto „Światowy Dzień Kota”. Wszystkie dzieciaki upodobniły się do czworonożnych przyjaciół, miały namalowane na twarzach wąsy a na głowach opaski z wizerunkiem kota. Były też wesołe „kocie zabawy”, takie jak: toczenie kłębka wełny, ,,Co lubi kotek?’’ i zabawa relaksacyjna ,,Kot i kociaki’’.

Dzień Listonosza
2017.02.27
Dzień Listonosza

Nasze przedszkolaki wiedzą już jak ważny i odpowiedzialny jest zawód listonosz. W Dniu Listonosza i Poczty Polskiej do przedszkola zaprosiliśmy Pana Listonosza Zbigniewa Prawdę. Gość opowiedział nam o swojej pracy, o tym jak funkcjonuje poczta oraz jak należy prawidłowo zaadresować i wysłać listy aby dotarły do adresata.

Konsultacje
2017.02.22

Wójt Gminy Wolanów zaprasza wszystkie zainteresowane orga­ni­zac­je pozarządowe, organi­zac­je społeczne oraz inne up­raw­nione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Wolanów w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bez­dom­nymi oraz zapobiegania bezdom­noś­ci zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2017 r”.

Dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego.
2017.02.16

Zmiana struktury szkolnej pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w sieciach szkolnych. W dniu 15 lutego br. Rada Gminy Wolanów podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała Nr XXV/148/2017 Rady Gminy Wolanów w załączeniu.

Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe
2017.02.15
Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe

Ferie zimowe są po to, aby ucz­nio­wie odpoczywali, bawili się, rozwijali swoje zainteresowania, na które w okresie nauki może brakować czasu... Tymi słowami rozpoczął się apel w PSP w Bieniędzicach się podhasłem „Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe” przygotowany przez panią Zofię Legucką wraz z uczniami klasy trzeciej.

Dzień Bezpiecznego Internetu w SPP w Sławnie
2017.02.10
Dzień Bezpiecznego Internetu w SPP w Sławnie

Dnia 08 lutego 2017 roku w SPP w Sławnie obchodziliśmy Światowy Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem ,,Razem zmieniamy Internet na lepsze”. Głównym celem programu było zapoznanie dzieci z możli­woś­ciami i zagrożeniami jakie daje Internet oraz ograniczanie dos­tę­pu do nieodpowiednich stron.

Ferie zimowe 2017
2017.02.08
Ferie zimowe 2017

W programie ferii m.in. warsztaty plastyczne - tworzenie kartek walentynkowych, anioły z masy solnej, biżuteria z makaronu, kukiełki z papieru, rzeźba w mydle, ozdabianie odlewów gipsowych; warsztaty techniczne - ozdabianie bawełnianych toreb. Seria ,,zrób to sam’’ i ‘’węże’’ z krawatów, tworzenie  szklanych kul śnieżnych. Poza tym, poranek z filmem, gry, zabawy, Capoeira – połączenie tańca z walką,  zajęcia taneczne, kulinarne, oraz nowość w GCK – Karate. Ferie to również czas na turnieje z nagrodami  - ,,Państwa, Miasta’’ czy też, Konkurs ,,Mam Talent’’.

Ogłoszenie w sprawie programu rewitalizacji
2017.02.02

ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ DO PROGRAMU REWITALIZACJI

Wójt Gminy Wolanów zaprasza do zgłaszania swoich pomysłów na projekty rewitalizacyjne, które mają służyć wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji. Pomysły oraz własne projekty można zgłosić za pomocą formularza TUTAJ

Ogłoszenie
2017.02.02

wyników konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wolanów

INFORMACJA
2017.01.30

Wójt Gminy Wolanów zaprasza rodziców z obwodu szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie, na spotkanie, które odbędzie się  w dniu 1 lutego 2017 r. tj. środa o godz. 17:00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Sławnie. Tematem spotkania będą zmiany w oświacie związane z reformą oświatową.

Prezentacje Wokalne 2017
2017.01.30
Prezentacje Wokalne 2017

20 stycznia 2017 w Miejskim Domu Kultury im. Heleny Stad­nickiej w Radomiu odbył się przegląd młodych talentów - Prezentacje Wokalne 2017. Soliści z Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie, kształcący się pod kierunkiem Olgi Nawary rozbili bank z nagrodami podczas tego konkursu, zdobywając aż trzy nagrody w swoich kate­gor­iach wiekowych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Finał Powiatu Radomskiego w piłce siatkowej.
2017.01.27
Finał Powiatu Radomskiego w piłce siatkowej.

24.01.2017 r. w ZSO-PG Wo­la­nów odbył się Finałowy Turniej w piłce siatkowej dziewcząt i chłop­ców w kategorii gimnazjum. Uroczystego otwarcia zawodów dokonała Pani Elżbieta Wertejuk. Dyrektor ZSO-PG-PSP i życzyła wszystkim uczestnikom udanych zawodów a szczególnie gorąco dopinguje drużynie chłopców z Wolanowa.

Informacja o terminach opłat środowiskowych
2017.01.27

Departament Opłat Środo­wis­kowych Urzędu Marszałkow­skie­go Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przed­kła­dania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

,,Bezpieczna Szkoła +’’
2017.01.25
,,Bezpieczna Szkoła +’’

W dniu 11 stycznia 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mniszku odbyło się roz­strzyg­nię­cie konkursu plastycznego ,,Stop uzależnieniom, bezpie­czeń­stwo w szkole’’, który odbył się pod patronatem Gminnej Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, dzia­łającej przy Urzędzie Gminy Wolanów.

Nowe umiejętności - nowe perspektywy
2017.01.20
Nowe umiejętności - nowe perspektywy

Wójt Gminy Wolanów zaprasza mieszkańców Gminy Wolanów na bezpłatne kursy komputerowe w ramach projektu pn. „Nowe umiejętności – nowe per­spek­ty­wy” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załóż firmę przez telefon!
2017.01.20

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.

Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.

Koncert Kolęd i Pastorałek w Jarosławicach
2017.01.19
Koncert Kolęd i Pastorałek w Jarosławicach

W okresie Świąt Bożego Narodzenia bardzo chętnie śpiewamy kolędy i pastorałki, w których radujemy się z narodzin Jezusa Chrystusa. Te pierwsze są inspirowane Ewangeliami, natomiast pastorałki czerpały ze źródeł pobożności ludowej i są bardziej świeckie.

NIE dla czadu!
2017.01.19
NIE dla czadu!

Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. Uniemożliwia pra­wid­łowe rozprowadzanie tlenu we krwi i może powodować uszkodzenie ośrodkowego ukła­du nerwowego, niewydolność wieńcową i zawał albo nawet natychmiastową śmierć. Powsta­je w wyniku niezupełnego spalania wszelkich paliw – gazu, paliw płynnych i stałych – spowodowanego brakiem odpo­wied­niej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania.

Konkurs ofert
2017.01.16

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji na terenie Gminy Wolanów zadania publicznego w 2017 roku z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Upowszechnienie i rozwój kultury ludowej w gminie Wolanów.

Konkurs ofert
2017.01.12

na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku - Organizacja i prowadzenie programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej i siatkowej.

Informacja o możliwości składania wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest
2017.01.12
Informacja o możliwości składania wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Wolanów informuje właścicieli nieruchomości poło­żo­nych na terenie Gminy Wolanów o możliwości składania wniosków o usunięcie wyrobów zawie­ra­ją­cych azbest w ramach dofinansowania z Woje­wódz­kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pt. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazo­wiec­kie­go”. Dotacja przeznaczona jest na usunięcie wyrobów i materiałów zawierających azbest z terenu gminy. Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport i utylizację wyrobów azbestowych. Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Zaproszenie
2017.01.09
Zaproszenie

Wójt Gminy Adam Gibała, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieniędzicach i Proboszcz Parafii p.w. NMP Wniebowziętej w Jarosławicach zapraszają na koncert kolęd i pastorałek, który odbędzie się w dniu 15 stycznia 2017r. o godz. 12:00 w kościele p.w. NMP Wniebowziętej w Jarosławicach.

Spotkania wigilijne
w SPP w Sławnie
2016.12.30
Spotkania wigilijne <br>w SPP w Sławnie

Święta Bożego Narodzenia są najbardziej rodzinnymi i ciepłymi świętami, pozwalającymi poczuć serdeczność i miłość wszystkich wokół. Wszyscy, zarówno dzieci jak i dorośli z niecierpliwością oczekują jego nadejścia. W przedszkolu okres poprzedzający ten magiczny czas jest niezwykle pracowity. Dzieci z wielkim zaangażowaniem i zapałem przygotowywały jasełka.

Apel do hodowców drobiu
2016.12.30
Apel do hodowców drobiu

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Wycieczka do firmy DAMIX s.c.
2016.12.27
Wycieczka do firmy DAMIX s.c.

Tradycje związane ze świę­to­wa­niem Bożego Narodzenia w Polsce są piękne i chętnie w ich kultywowanie włączają się dzieci. Z tego też powodu, dnia 13.12.2016 r. przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do fabryki bombek DAMIX s.c., której siedziba mieści się w Radomiu przy ul. Kościelnej 14. Właściciele firmy przyjęli nas bardzo serdecznie, pokazując cały proces produkcji bombek. Na własne oczy mogliśmy zobaczyć, jak z kawałka szkła wydmuchiwana jest piękna bombka.

Mikołajki w naszym przedszkolu
2016.12.27
Mikołajki w naszym przedszkolu

Dnia 6 grudnia 2016 roku nasze przedszkole odwiedził św. Mikołaj. Długo oczekiwany gość wywołał uśmiech na twarzach przedszkolaków. Św. Mikołaj został gorąco zaproszony przez dzieci do wspólnej zabawy, tańca i śpiewu. Miło spędzony czas uświetniły wspólne zdjęcia oraz prezenty. Dzieci z ogromną radością zaprosiły św. Mikołaja za rok, obiecując, że czekając na niego będą bardzo grzeczne!

Nasz Wolanów
2016.12.27
Nasz Wolanów

W NUMERZE:

KOŃCOWOROCZNE I NOWOROCZNE GMINNE ROZWAŻANIA...
– STR. 2

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA – HISTORIA I TRADYCJE
– STR. 5

SPOTKANIE WIGILIJNE MIESZKAŃCÓW GMINY WOLANÓW
– STR. 8–9

SPORTOWY WOLANÓW
– STR. 16

Życzenia
2016.12.23
Życzenia

Zdrowych, sopojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęścia i sukcesów
w nadchodzącym
Nowym 2017 Roku

Pociąg „Dragon” - weekendowe połączenie stolicy z Krakowem
2016.12.22
Pociąg „Dragon” - weekendowe połączenie stolicy z Krakowem

Miło mi poinformować, że w nowym rozkładzie jazdy, obowią­zują­cym od 11 grudnia 2016 r., weekendowy pociąg „Dragon” z Warszawy Wschodniej do Krakowa Głównego, oprócz Warszawy Centralnej, Warszawy Zachodniej, Opoczna oraz Włoszczowej zatrzyma się na dwóch dodatkowych stacjach: w Grodzisku Mazowieckim i Miechowie.

Życzenia
2016.12.21
Życzenia

Niech ten szczególny czas
Świąt Bożego Narodzenia
będzie dla wszystkich okazją
do spędzenia miłych chwil
w gronie najbliższych,
w atmosferze pełnej miłości
i wzajemnej życzliwości,
a Nowy Rok, aby stał się czasem spełnionych marzeń i nadziei.

Spotkanie wigilijne mieszkańców Gminy Wolanów
2016.12.20
Spotkanie wigilijne mieszkańców Gminy Wolanów

Święta Bożego Narodzenia i czas poprzedzający go jest okresem szczególnym. To czas radosnego wyczekiwania, czas nadziei, pokory, czas miłości. W tych dniach kierujemy swe myśli ku naszym bliskim - rodzinom i krewnym, ale też ku osobom starszym, samotnym, po­trze­bu­ją­cym naszego wsparcia i opieki. To ludzie, przy których powinniśmy stanąć i poświęcić im chwilę swojego czasu, odrobinę swojej uwagi. Ta właśnie myśl spowodowała, że po raz kolejny odbyło się w naszej Gminie Spotkanie Wigilijne.

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.