Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

2016.09.09
-

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach zapraszają w dniu 20 września 2016r.  (wtorek) o godz. 10.00 uczniów, ich rodziców oraz inne zainteresowane osoby na okolicznościowe spotkanie historyczno-patriotyczne z przedstawicielami Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koło nr 45 w Radomiu.

Dzień bez samochodu
2016.09.09
Dzień bez samochodu

22 września, dwunasty rok z rzędu, będziemy obchodzić w Polsce „Dzień bez samochodu”, który jest punktem kulminacyjnym Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Celem trwającej w tym czasie kampanii jest m.in. popieranie ekologicznych środków transportu, a szczególnie zachęcanie podróżnych do korzystania z publicznych środków transportu zbiorowego.

2016.09.07
-

SZLACHETNA PACZKA, organizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA, pomaga bohaterskim rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Taka pomoc podkreśla godność obdarowanych. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same. Najważniejsze w SZLACHETNEJ PACZCE jest spotkanie z prawdziwie potrzebującym.

„Narodowe Czytanie 2016”
w Wolanowie
2016.09.06
„Narodowe Czytanie 2016” <br>w Wolanowie

Tegoroczna edycja Narodowego Czytania poświęcona była dziełu "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza - polskiego nowelisty, powieściopisarza, publicysty i laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za całokształt twórczości.

Zaproszenie na Gminny Festyn w Wolanowie
2016.08.31
Zaproszenie na Gminny Festyn w Wolanowie

Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała, Zespół Szkół Ogólnokształcących - PSP i PG w Wolanowie, Gminna Biblioteka Publiczna i Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zapraszają na Gminny Festyn w Wolanowie

Sportowa niedziela w gminie Wolanów
2016.08.29
Sportowa niedziela w gminie Wolanów

W niedzielę (28.08.2016) na boisku Orlik w Mniszku odbył się Turniej piłkarski o puchar wójta gminy Wolanów. Organizatorem był wójt gminy Wolanów, Adam Gibała oraz Gminne Centrum Kultury w Wolanowie.

Trwa budowa Przedszkola Publicznego w Wolanowie
2016.08.25
Trwa budowa Przedszkola Publicznego w Wolanowie

Wykonawca realizuje powyższą inwestycję zgodnie z harmonogramem. Obecnie wykonane są już roboty ziemne, fundamenty i izolacja oraz ściany nadziemia. Trwają prace przygotowawcze do wykonania stropów na pierwszej kondygnacji.

Wyprawka szkolna 2016
2016.08.09

Uchwała Nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych określają szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapraszamy po odbiór kart bibliotecznych
2016.08.09
Zapraszamy po odbiór kart bibliotecznych

Coraz większe zapotrzebowanie na szybkość usług bibliotecznych, dostępność do kompletnych źródeł informacji i nowoczesność form pracy to wymagania jakie stawia współczesny użytkownik bibliotek. Aby sprostać potrzebom Biblioteka w Wolanowie podjęła działania w kierunku komputeryzacji procesów bibliotecznych.

Gminny Konkurs Poetycki „Słowne marzenia”
2016.08.09

Uczestnikiem może być każdy autor, który w terminie do 30 października 2016r. nadeśle zestaw trzech wierszy, nigdzie dotąd niepublikowanych oraz nienagrodzonych w innych konkursach. Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki 2 wierszy, ale jeden wymagany jest o tematyce uzależnień (alkohol, narkotyki). Zestawy wierszy zgłaszanych do konkursu - w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego, ewentualnie czytelnego rękopisu – należy nadsyłać na papierze o formacie A4 na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie, 26 – 625 Wolanów, ul. Radomska 20, e-mail: biblioteka@wolanow.pl

Zespół “Wolanianki” w czasie Światowych Dni Młodzieży
2016.08.04
Zespół “Wolanianki” w czasie Światowych Dni Młodzieży

23 lipca w Muzeum Wsi Radomskiej odbyła się impreza "Posmakuj Polski", na której dla uczestników ŚDM swoje umiejętności zaprezentował zespół "Wolanianki". Podczas uroczystości śpiewał polskie piosenki ludowe, tańczył tańce regionalne naszego kraju oraz wykonał hymn ŚDM w języku polskim i angielskim.

Zaproszenie na grę plenerową
2016.08.03
Zaproszenie na grę plenerową

Gminna Biblioteka Publiczna i Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zapraszają na detektywistyczną grę plenerową "Poznajemy Wolanów", która rozpocznie się o godzinie 11:00 dnia 10 sierpnia 2016r.

Zaproszenie
2016.08.03
Zaproszenie

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zaprasza na spektakl teatralny dla dzieci pt: "Przygody Misia Podróżnika", który odbędzie się o godzinie 14:00 9 sierpnia 2016r. (wtorek) w sali widowiskowej budynku GCK w Wolanowie przy ulicy Radomskiej 20.

List Prezesa KRUS
2016.07.19

List skierowany do rolników w celu przypomnienia podstawowych zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Na Jarmarku Ludowym
„Tyndy – Ryndy"
w Bieniędzicach
2016.07.16
Na Jarmarku Ludowym <br>„Tyndy – Ryndy" <br>w Bieniędzicach

W niedzielne słoneczne popołudnie 10 lipca br. na terenie przyszkolnym w Bieniędzicach odbył się kolejny już Jarmark Ludowy pn. „Tyndy – Ryndy". Kilka minut po godzinie 14. otwarcia imprezy dokonał w imieniu jej organizatorów sam wójt gminy Wolanów, pan Adam Gibała w towarzystwie prezesa miejscowego Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Na ludową nutę", pana Krzysztofa Mazurkiewicza, radnego, pana Marcina Ciężkowskiego oraz pani Elżbiety Jemiołowskiej, sołtys wsi Bieniędzice.

XVII edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego
2016.07.15

Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz 17 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w obszarze promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów. Nabór wniosków przewidziany jest do 9 września br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

XI edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”
2016.07.15

Po raz jedenasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Prace można nadsyłać do 20 lipca br.

Województwo mazowieckie to bardzo zróżnicowana i atrakcyjna kraina. Każdy tu może znaleźć coś dla siebie. Zarówno miłośnicy architektury czy folkloru jak i turyści będący zwolennikami aktywnego wypoczynku – kajakarstwa, żeglarstwa, turystyki pieszej i rowerowej.

Konkurs kulinarny na najlepsze dania z Papryki
2016.07.13
Konkurs kulinarny na najlepsze dania z Papryki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" wraz z Partnerami: Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dziedzictwo i Rozwój”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” rozpoczęli realizację projektu "Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, pływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych". Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze potrawy i dania z papryki. Konkurs finansowany jest w ramach działania Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych podmiotów (osób prywatnych, gospodarstw agroturystycznych, lokali gastronomicznych, przedsiębiorców, stowarzyszeń, grup nieformalnych (kół gospodyń wiejskich), czy też szkół i klas o profilu gastronomicznym.

„Pociąg” do kultury na trasie Łódź –Warszawa
2016.07.08
„Pociąg” do kultury na trasie Łódź –Warszawa

W dniu 4 lipca br. zostały opublikowane wyniki konkursu dotacyjnego „PZU z kulturą”. W tegorocznej edycji konkursu dotacyjnego Fundacji PZU w zakresie edukacji kulturalnej nasze Stowarzyszenie „Dla Przyszłości Gminy Wolanów” zajęło 13 miejsce spośród 33 dofinansowanych wniosków i otrzymało dotację w wysokości 14.991,30 zł. Ogółem na konkurs „PZU z kulturą” edycja 2016 wpłynęło 256 wniosków.

Budowa przedszkola
w Wolanowie
2016.07.08
Budowa przedszkola <br>w Wolanowie

W czerwcu 2016 r. miało miejsce przekazanie terenu pod budowę przedszkola na około 150 dzieci Korporacji Budowlanej DARCO z Radomia. Wykonawca ten przedstawił najtańszą ofertę przetargową, w której zadeklarował wykonanie powyższej inwestycji za kwotę 4 483 369,40 zł. Firma przystąpiła do wykonywania robót budowlanych zgodnie z harmonogramem robót. Zakończenie tej jakże ważnej inwestycji dla lokalnej społeczności, przewidziane jest na dzień 15 czerwca 2017 r.

Zaproszenie
2016.07.08
Zaproszenie

Urząd Gminy Wolanów i Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „RADOŚĆ” zaprasza na V Trzeźwościowy Rajd Rowerowy „GMINNIE RODZINNIE”w dniu 31 lipca 2016 roku

POŻEGNANIE PANI DYREKTOR
2016.06.30
POŻEGNANIE PANI DYREKTOR

W trakcie uroczystego zakończenia roku szkolnego uczniowie, grono pedagogiczne wraz z pracownikami niepedagogicznymi oraz rodzice  pożegnali przechodzącą na emeryturę Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sławnie - Danutę Bełtowicz.

OGŁOSZENIE
2016.06.21

W dniach 30 – 31 lipca 2016 roku ( sobota – niedziela) jest organizowany wyjazd w ramach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie na Centralne Spotkanie Młodzieży całego świata w celu wyznania wiary i doświadczenia  wspólnoty międzyreligijnej i międzynarodowej.

Bądź trzeźwy na drodze!
2016.06.21
Bądź trzeźwy na drodze!

4 otwarte spotkaia informacyjno – edukacyjno – szkoleniowe skierowane do kierowców i kandydatów na kierowców, które odbędą się w dniach 17.06.2016, 24.06.2016, 09.09.2016 i 16.09.2016 – piątki - w godzinach od 15.00 - 19.00. W trakcie spotkań promowana będzie idea trzeźwości za kierownicą różnego typu pojazdów, a co za tym idzie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Spotkania w ramach realizacji zadania będą miały charakter otwarty – bezpłatny udział i korzystanie ze wszystkich zaplanowanych działań.

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i pod Patronatem Honorowym: Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Zespól ludowy „Mniszkowiaczki”
w Iłży
2016.06.21
Zespól ludowy „Mniszkowiaczki” <br>w Iłży

18 czerwca 2016r.  zespół ludowy „Mniszkowiaczki” (uczniowie klas IIA i IIB) z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mniszku,  pod opieką Pani Barbary Panek oraz Pani Agnieszki Kality  uczestniczyli w XII Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Mieszkańców Powiatu Radomskiego w Iłży, na którym reprezentowali Gminę Wolanów.

Zawody mini piłki nożnej
o Puchar Wójta Gminy Wolanów
2016.06.16
Zawody mini piłki nożnej <br>o Puchar Wójta Gminy Wolanów

W dniu 10 czerwca 2016r. odbyły się na gminnym boisku wielofunkcyjnym w Mniszku, zawody mini piłki nożnej w kategorii dziewcząt i chłopców o Puchar Wójta Gminy Wolanów Pana Adama Gibały. W zawodach, których organizatorami była Publiczna Szkoła Podstawowa w Mniszku i Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieniędzicach wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych z terenu Gminy Wolanów.

Pociągi „Dragon”
i „Słoneczny”
2016.06.16
Pociągi „Dragon” <br>i „Słoneczny”

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” 25 czerwca 2016 r. uruchomi wakacyjne połączenia Warszawy z Trójmiastem i Ustką – pociąg „Słoneczny”, a także z Krakowem – pociąg „Dragon”.

Światowe Dni Młodzieży
2016.06.16
Światowe Dni Młodzieży

Ulotka przydatna w czasie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, zawiera ona najważniejsze informacje kierowane przez Inspekcję Sanitarną do pielgrzymów.

Konkurs „BY HEART”
2016.06.15
Konkurs „BY HEART”

Dnia 25 maja 2016 roku odbył się  MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI ANGIELSKIEJ „BY HEART”. Konkurs zorganizowały dwie szkoły z terenu gminy Wolanów: PSP w Sławnie i PSP w Mniszku. Celem konkursu było rozwój zainteresowania uczniów poezją krajów anglojęzycznych, usprawnienie umiejętności recytatorskich oraz zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego.

FESTYN ZDROWIA
2016.06.15
FESTYN ZDROWIA

Dnia 13.06.2016 roku w godzinach od 15.00 do 18.00 na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie odbył się festyn rodzinny, który został zorganizowany na zakończenie  programu ,,Czas na zdrowie”, przy współpracy dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów. Wielkim wsparciem byli absolwenci, utrzymujący ze szkołą stały kontakt. Gościem specjalnym był nasz absolwent, pan Stanisław Małysa, olimpijczyk z Seulu.

„CAŁA GMINA CZYTA DZIECIOM”
2016.06.15
„CAŁA GMINA CZYTA DZIECIOM”

Fundacja „ABC XXI – Cała Polska Czyta Dzieciom” została założona w grudniu 1998 roku przez Irenę Koźmińską, która pełni w niej funkcję prezesa. Misją Fundacji jest wspieranie zdrowia emocjonalnego, psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, promocyjne i lobbingowe. Kampania ta  zachęca rodziców, wychowawców i innych dorosłych do codziennego co najmniej 20-minutowego czytania dzieciom.

Zakończenie roku artystycznego 2015/2016 w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie.
2016.06.13
Zakończenie roku artystycznego 2015/2016 w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie.

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie w miniony piątek, tj. 10 czerwca 2016 roku, zakończyło sezon artystyczny, prezentując uczestników zajęć, którzy uczęszczali do naszej placówki, gdzie przez cały rok rozwijali swoje pasje i zainteresowania. Sezon artystyczny 2015/2016 zakończył się prezentacją „artystów” wszystkich sekcji Gminnego Centrum Kultury. To tutaj spotykają się młodzi artyści jak i również osoby dorosłe. Muzykują, tańczą i koncertują.

Eko - Świat wokół nas
2016.06.08
Eko - Świat wokół nas

Dyplomy uzyskane przez dzieci biorące udział w Ogólnopolskim konkursie plastycznym: "Eko - Świat wokół nas" temat konkursu w roku szkolnym 2015/2016 "Eko - zegary", organizowanym przez Przedszkole Publiczne nr 10 im. Jana Brzechwy w Radomiu.

Projekt ,,Książka naszych marzeń''
2016.06.08
Projekt ,,Książka naszych marzeń''

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mniszku wraz z wychowawcami wzięli udział w roku szkolnym 2015/2016 w projekcie ogólnopolskim "Książka naszych marzeń". W ramach projektu zakupiono do biblioteki szkolnej 78 książek na kwotę 1625 zł, oraz współpracowano z Gminną Biblioteką Publiczną w Wolanowie i filią biblioteki w Mniszku. W ramach projektu każda klasa realizowała jeden projekt edukacyjny z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

Festyn Rodzinny
w Samorządowym Publicznym Przedszkolu
w Sławnie.
2016.06.06
Festyn Rodzinny <br>w Samorządowym Publicznym Przedszkolu <br>w Sławnie.

W dniu 03.06.2016r. w Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Sławnie już trzeci raz odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Na tę okoliczność, rodzice posadzili drzewka na przedszkolnym placu zabaw, ufundowane przez firmę Oriflame. Przedszkolaki wystąpiły przed rodzicami i przybyłymi gośćmi w przedstawieniach z okazji zbliżających się wakacji – grupa Gumisie oraz Dnia Matki i Taty – grupa Smerfy. 

Wystawa malarstwa
Eleny Faliszewskiej
2016.06.06
Wystawa malarstwa <br>Eleny Faliszewskiej

Serdecznie zapraszamy na kolejną wystawę malarstwa Eleny Faliszewskiej w naszej bibliotece! Po raz trzeci zaprosiliśmy Elenę Faliszewską do podzielenia się z nami coraz to nowszym dorobkiem artystycznym. Przygodę z malowaniem rozpoczęła w latach 90- tych i stale rozwija swój talent wprowadzając do własnego warsztatu wiele nowości.

ROLNIKU SPISZ SIĘ SAM
2016.06.03
ROLNIKU SPISZ SIĘ SAM

Czy średnia powierzchnia gospodarstw rolnych na Mazowszu nadal rośnie? Ilu właścicieli gospodarstw rolnych mieszka w dużych miastach? W jakim kierunku mazowieccy rolnicy specjalizują swoją działalność? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskamy po przeprowadzeniu ogólnopolskiego Badania Struktury Gospodarstw Rolnych (R-SGR), którego kolejna edycja rusza od 1 czerwca 2016 r.

Czerwone światło
dla agresji i przemocy
2016.06.02
Czerwone światło <br>dla agresji i przemocy

25 kwietnia rozpoczął się w naszej szkole tydzień bez agresji pod hasłem: „Bez stresu chodzę do szkoły, jestem uśmiechnięty i zadowolony”. Tydzień ten podsumowywał 2-letni program wychowawczy, który realizowany był w klasach szóstych.

Uroczystości PSP w Sławnie
2016.06.02
Uroczystości PSP w Sławnie

1. Dzień Ziemi.
2. Turniej tenisa stołowego.
3. XI FESTIWAL PIOSENKI O ZDROWIU.
4. 225 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA.
5. Mistrz pięknego czytania.

Badanie struktury gospodarstw rolnych
2016.06.01
Badanie struktury gospodarstw rolnych

W dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR). Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania służą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa.

Polska Biega i gmina Wolanów również!
2016.05.23
Polska Biega i gmina Wolanów również!

W dniu 20 maja 2016 na terenie ZSO w Wolanowie odbyła się ogólnopolska akcja „Polska Biega”. W liczącym 2,7 km biegu udział wzięło ok. 240 osób. Główni uczestnicy biegu to dzieci i młodzież ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy – ZSO Wolanów, PSP Mniszek, PSP Bieniędzice oraz PSP Sławno.

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.