Gmina Wolanów

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

INFORMACJA
2015.05.29

O WYBORACH  CZŁONKÓW MAZOWIECKIEJ IZBY ROLNICZEJ
W POWIECIE RADOMSKIM

Wójt Gminy Wolanów  informuje, że w dniu 31.05.2015r. (tj. niedziela) w lokalu wyborczym Nr 216 z siedzibą w Urzędzie Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów, w godzinach 800 – 1800 odbędzie się głosowanie na Członków Mazowieckiej Izby Rolniczej.

UWAGA!
2015.05.28

Ważna informacja w sprawie wydobywania piasku  i żwiru przez osoby  fizyczne na  własne potrzeby, bez prawa rozporządzania w tym sprzedaży wydobytej kopaliny.

INFORMACJA
2015.05.27

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 czerwca 2015 roku (piątek), Urząd Gminy Wolanów będzie nieczynny. Dzień ten jest wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Wolanów w zamian za święto 15 sierpnia 2015 r. przypadające w sobotę.

Dzień Matki
2015.05.26
Dzień Matki

Wszystkim Mamom, z okazji Ich święta, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia: Dużo radości, szczęścia, miłości oraz wytrwałości w pełnieniu matczynych obowiązków

Wójt Gminy Wolanów
Adam Gibała

100 LAT!
2015.05.25
100 LAT!

W dniu 22 maja 2015 roku 100 urodziny obchodziła Pani Rozalia Odziemek mieszkanka Ślepowronia. Dzień ten Jubilatka spędziła w gronie rodziny i przybyłych gości. Z  okazji tak pięknego Jubileuszu życzenia oraz kwiaty na ręce Szanownej Jubilatki złożyli: Wójt Gminy Wolanów - Adam Gibała, Sekretarz Gminy - Marianna Biesiadecka, Kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich w Radomiu- Zbigniew Gurtat, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu – Marta Michalska-Wilk, Dyrektor KRUS w Radomiu – Teresa Bartosiewicz, Radny Gminy – Czesław Gac. Do życzeń  przyłączyła się również licznie zgromadzona rodzina.

Polska Biega, gmina Wolanów też!
2015.05.25
Polska Biega, gmina Wolanów też!

W dniu 22 maja 2015 na terenie ZSO w Wolanowie odbyła się czwarta już edycja ogólnopolskiej akcji „Polska biega”. W  liczącym 3,5 km biegu, udział wzięło 230 osób, głównie dzieci i młodzież ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy – ZSO Wolanów, PSP Mniszek, PSP Bieniędzice oraz PSP Sławno. Wśród dorosłych odważył się podjąć wyzwanie jedynie Pan Kazimierz Z., któremu dziękujemy za włączenie się do naszej akcji.

Majowe spotkania
z Biblioteką i Książką
2015.05.20
Majowe spotkania <br>z Biblioteką i Książką

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie harmonogram pracy edukacyjnej, kulturalnej i oświatowej ukierunkowany jest na promowanie książki i biblioteki. Corocznie w maju Biblioteka poprzez lekcje biblioteczne chce przybliżyć uczestnikom całokształt pracy z książką oraz promowanie biblioteki w środowisku.

Turniej jednego wiersza
2015.05.20
Turniej jednego wiersza

Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie zaprasza do wzięcia udziału w: Otwartym „ Turnieju jednego wiersza” . Do konkursu mogą przystąpić twórcy wiersza, piszący w języku polskim. Turniej obejmuje autorów w dwóch grupach wiekowych w grupie I - od 7 do lat 11 i grupie II - od 12 do16 roku życia. W turnieju można zaprezentować jedynie wiersz własnego autorstwa. Do konkursu można się zgłaszać do 27 maja 2015 roku, a rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 28 maja 2015 roku

FESTYN RODZINNY
W SŁAWNIE
2015.05.19
FESTYN RODZINNY <br>W SŁAWNIE

SAMORZĄDOWE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SŁAWNIE SERDECZNIE ZAPRASZA DZIECI Z GRUP „GUMISIE” I „SMERFY” WRAZ Z RODZICAMI ORAZ DZIECI NOWO PRZYJĘTE Z RODZICAMI NA FESTYN RODZINNY DNIA 30 MAJA 2015 R. O GODZ. 15.00.

Festiwal Piosenki
o Zdrowiu 2015
2015.05.18
Festiwal Piosenki <br>o Zdrowiu 2015

Wzorem lat ubiegłych  Publiczna Szkoła Podstawowa w Mniszku wzięła udział w organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Radomiu  i Starostwo Powiatowe w Radomiu w X Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2015.  Grupa uczniów klasy III, pod kierunkiem wychowawcy p. Agaty Sety,  wystąpiła podczas etapu powiatowego Festiwalu na scenie Szkoły Muzycznej  w Radomiu w dniu 12 maja 2015 roku .  Uczniowie zaprezentowali utwór autorstwa p. A. Sety pod tytułem ,,Rusz swe ciało!” dotyczący treści prozdrowotnych, propagujący zdrowy styl życia oraz towarzyszący piosence układ akrobatyczno - taneczny.

„Szkoły kreatywnych umysłów”
2015.05.18
„Szkoły kreatywnych umysłów”

Szkoła Podstawowa w Mniszku w ramach uczestnictwa w projekcie „Szkoły kreatywnych umysłów” wdraża w klasie I i II innowacyjny program nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej. Innowacyjność programu polega na projektowaniu zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz na jego interdyscyplinarności, rozumianej jako spójne ujęcie treści z edukacji matematycznej, przyrodniczej, technicznej, komputerowej i elementów przedsiębiorczości.

Dzień zdrowia w PSP
w Mniszku
2015.05.18
Dzień zdrowia w PSP <br>w Mniszku

Tradycją naszej szkoły stało się promowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej i w środowisku lokalnym.    W dniu 11 V 2015 roku obchodzony był Szkolny Dzień Zdrowia, którego organizatorem był zespół nauczycieli odpowiedzialnych za realizację programu  prozdrowotnego w szkole. Jego celem było popularyzowanie aktywności fizycznej i zdrowego wypoczynku, kształtowanie nawyków przestrzegania zasad higieny osobistej    i otoczenia oraz nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

BIEG PO MARZENIA
2015.05.15
BIEG PO MARZENIA

Gminne Centrum Kultury oraz Wójt Gminy Wolanów ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO UCZESTNICTWA W KOLEJNEJ EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI „POLSKA BIEGA” ZAKOŃCZONEJ HAPPENINGIEM POLEGAJĄCYM NA WSPÓLNYM WYPUSZCZENIU BALONÓW SYMBOLIZUJĄCYCH MARZENIA

Informacja
2015.05.14

o terminie wyłożenia do wglądu listy Członków Mazowieckiej Izby Rolniczej w Powiecie Radomskim uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym Nr 216 w Wolanowie

Informacja dla rolników
2015.05.14
Informacja dla rolników

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA INFORMUJE, ŻE TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI OBSZAROWYCH ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 15 CZERWCA 2015r.

Realizacja funduszy sołeckich przeznaczonych na wykonanie remontów dróg.
2015.04.30
Realizacja funduszy sołeckich przeznaczonych na wykonanie remontów dróg.

W miesiącu kwietniu rozpoczęto prace związane z realizacją Funduszy Sołeckich przeznaczonych na wykonanie remontów dróg. Na podstawie przeprowadzonego przetargu i zgodnie z zawartą umową, zostanie wyremontowanych, łącznie 3.4km dróg. Zakres remontu obejmuje profilowanie, istniejącej drogi oraz wykonanie nawierzchni tłuczniowej. Koszt realizacji zadania wyniesie 106.494zł

Konkurs "Kreator miejsc pracy"
2015.04.30
Konkurs "Kreator miejsc pracy"

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej po raz drugi organizuje konkurs dla najlepszych pracodawców Kreator miejsc pracy. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa. Konkurs trwa do 29 maja.

„Od glinianej tabliczki do e-booka”
2015.04.28
„Od glinianej tabliczki do e-booka”

Z okazji Światowego Dnia Książki, w dniu 23 kwietnia br, Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie zorganizowała wyjazdowe spotkanie z książką pt „Od glinianej tabliczki do e-booka” dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym. Grupa uczestników to osoby dorosłe  o różnym stopniu i  różnym charakterze upośledzenia i dlatego spotkanie miało specyficzny, i nie banalny charakter. Chętnie  wysłuchali legendy związanej z Dniem Książki, z zaciekawieniem  oglądali kolorowe ryciny – ilustracje pięknie zdobionych książek rękopiśmiennych.

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego
w miejscowości Mniszek
2015.04.24
Budowa boiska sportowego  wielofunkcyjnego <br>w miejscowości Mniszek

W dniu 14.04.2015 r. podpisana została umowa na  budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Mniszek z  Przedsiębiorstwem- Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „INTERBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Limanowskiego 154. Boisko to składać się będzie z boiska sportowego ze sztuczną trawą  do piłki nożnej o wymiarach 32,0 m x 62,0 m, boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 20,0 m x 30,0 m do gry w koszykówkę, piłkę siatkową oraz  tenis

Plakat wyborczy
2015.04.24
Plakat wyborczy

Głosuję. To proste!

II Przegląd Kapel Weselnych i Zespołów Ludowych
2015.04.24
II Przegląd Kapel Weselnych i Zespołów Ludowych

Konkurs recytatorski, turniej szachowy, rekonstrukcja ślubu Jana Kochanowskiego z Dorotą Podlodowską oraz rywalizacja kapel ludowych oraz zespołów weselnych -  to wszystko dziać się będzie w Gminie Przytyk na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku. Impreza „Kochanowski: Przystanek- Wesele” zainaugurowana zostanie 30. kwietnia br. w Dworku w Zameczku, gdzie odbędzie się konkurs recytatorski, którego temat przewodni stanowić będzie twórczość „Wieszcza z Czarnolasu”.

Otwarcie wystawy fotograficznej „Pomniki Jana Pawła II”
2015.04.20
Otwarcie wystawy fotograficznej „Pomniki Jana Pawła II”

W dniu 17 kwietnia 2015 r. w naszej placówce odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej przedstawiającej prawie 200 pomników i tablic upamiętniających Jana Pawła II. Autorką zdjęć jest Magdalena Błażewicz - urodzona w Radomiu pasjonatka fotografii oraz podróży.

Zbadaj swoje piersi!!!
2015.04.17
Zbadaj swoje piersi!!!

w dniu 5 maja 2015 roku w miejscowości Wolanów mammobus będzie ustawiony przy urzędzie gminy, ul. Radomska 20

Pomoc dla mieszkańców gminy
2015.04.15
Pomoc dla mieszkańców gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Radomiu w miesiącu kwietniu 2015r. zorganizował pomoc w formie owoców i warzyw dla mieszkańców gminy. Współpracując z placówkami oświatowymi z terenu gminy Wolanów rozdysponowano 10 ton marchwi i 20 ton jabłek.

Mazowiecki Konkurs Wiedzy z zakresu BHP
i ekologii w rolnictwie
dla rolników i sołtysów
2015.04.10
Mazowiecki Konkurs Wiedzy z zakresu BHP <br>i ekologii w rolnictwie  <br>dla rolników i sołtysów

Już po raz szósty Oddział Regionalny KRUS w Warszawie organizuje Konkurs dla rolników i sołtysów z całego Mazowsza. Konkurs przebiega we współorganizacji jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na wsi oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

Życzenia wielkanocne
2015.04.02
Życzenia wielkanocne

DRODZY  MIESZKAŃCY
GMINY  WOLANÓW

Niech ten czas Wielkanocny napełni Was spokojem,
niech przyniesie ukojenie i spełnienie wszystkich marzeń.
Życzymy Wam, aby radość ze wspólnego dzielenia się czasem
Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa,
napełnił Was pokojem i dał siłę na nadchodzący rok.

Wszystkiego dobrego w tym Świątecznym czasie(...)

Projekt „WOLANIANKI NA START”
2015.03.27
Projekt „WOLANIANKI NA START”

W dniu 21 marca 2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących – PSP i PG w Wolanowie odbyło się podsumowanie projektu „Wolanianki na start” realizowanego przez Gminę Wolanów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów z programu PROW 2007-2014. Celem projektu było umożliwienie rozwoju aktywności społeczności lokalnej poprzez zorganizowanie w I kwartale 2015 r. warsztatów i wydarzenia artystycznego o charakterze edukacyjno-kulturalnym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wolanów. Docelową grupą uczestników projektu byli członkowie zespołu ludowego „Wolanianki” i osoby aspirujące do dostania się do zespołu ludowego, czyli dzieci i młodzież  w przedziale wiekowym 7 – 16 rok życia, w liczbie 60 osób.

Informacja z realizacji operacji w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” na terenie Gminy Wolanów
2015.03.27
Informacja z realizacji operacji w ramach  „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” na terenie Gminy Wolanów

W ramach operacji zostały wybudowane cztery siłownie napowietrzne  w miejscowościach Sławno, Kowalanka, Strzałków i Mniszek. Wszystkie siłownie zlokalizowane są w miejscach użyteczności publicznej i są ogólnodostępne. Mogą z nich korzystać dorośli jak i młodzież. Przeznaczone są do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz rozwijania turystyki i rekreacji. Stanowią miejscową bazę małej infrastruktury, która korzystnie wpływa na obraz naszej Gminy.

Projekt ,,KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI W GMINIE WOLANÓW”
2015.03.26
Projekt ,,KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI W GMINIE WOLANÓW”

W dniu 22 marca 2015 roku w PSP w Bieniędzicach odbyło się podsumowanie projektu ,, Kultywowanie lokalnych tradycji w Gminie Wolanów” zrealizowanego przez Gminę Wolanów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ,,Razem dla Rozwoju” z Bieniędzic w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów z programu PROW 2007-2013.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37
2015.03.26
Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37

Od 16 marca do 30 kwietnia br. podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej składający PIT-37 będą mogli pobrać wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe przez Administrację Podatkową.

Nowa usługa PFR (Pre-Filed tax Return) polegająca na udostępnieniu podatnikom propozycji rozliczenia rocznego PIT-37 to dodatkowa pomoc mająca sprawić, by składanie zeznania podatkowego było jeszcze prostsze. Wstępnie wypełnione zeznanie ogranicza do minimum nasz obowiązek związany z rozliczeniem rocznym. Pozwala nie tylko uniknąć błędów związanych z przepisywaniem danych z informacji od płatników. To także wygoda, prostota i szybkość.

Propozycja rozliczenia rocznego PIT-37, udostępniana przez Administrację podatkową, przygotowana jest wyłącznie na podstawie informacji pochodzących z PIT-11, PIT‑8C i PIT-R za 2014 r. otrzymanych od płatników. Nie obejmuje ona m.in. przychodów otrzymywanych od organów rentowych (np. ZUS). Jeśli więc podatnik otrzymał przychody od organów rentowych musi je uwzględnić (dopisać) w zeznaniu.

Jadą goście, jadą...
2015.03.19
Jadą goście, jadą...

Wójt gminy Wolanów, dyrekcja ZSO PSP i PG w Wolanowie i Zespół Pieśni i Tańca Wolanianki wraz z opiekunami zapraszają na wiosenne spotkanie w Wolanowie pod nazwą "Jadą goście, Jadą..."

Kultywowanie tradycji ludowych
2015.03.19
Kultywowanie tradycji ludowych

Wójt gminy Wolanów Adam Gibała i stowarzyszenie "RAZEM DLA ROZWOJU" w Bieniędzicach zapraszają na podsumowanie projektu "Kultywowanie tradycji ludowych".

Informacja dla rolników
2015.03.19
Informacja dla rolników

Punkt Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie oddział w Radomiu udziela odpłatnej pomocy przy wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności obszarowej za 2015r. Punkt w Urzędzie Gminy Wolanów czynny będzie w godzinach pracy urzędu, w pok. nr 3 (parter) do 15 maja 2015r.

Dzień Sołtysa
2015.03.13
Dzień Sołtysa

Dnia 11 marca przypada  Dzień Sołtysa. Funkcja sołtysa ma wielowiekową tradycję. Sołtys jest gospodarzem wsi, którego mieszkańcy darzą zaufaniem. Na co dzień zajmują się sprawami swoich lokalnych społeczności, starając się  rozwiązywać problemy mieszkańców wsi. Z tej okazji Wójt Gminy Wolanów Pan Adam Gibała spotkał się w Urzędzie Gminy z  Sołtysami z terenu naszej gminy.

,,Młodzież zapobiega pożarom”
2015.03.11
,,Młodzież zapobiega pożarom”

W dniach 12 lutego oraz 10 marca 2015 r. na terenie PG w Wolanowie oraz w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie odbył się kolejny już konkurs wiedzy pożarniczej zorganizowany przez Zarząd Gminny Związku OSP w Wolanowie, Wójta Gminy Wolanów oraz Gminne Centrum Kultury. W eliminacjach na szczeblu gminnym wzięło udział 30 uczestników.

Dzień Kobiet
w Gminie Wolanów
2015.03.10
Dzień Kobiet <br>w Gminie Wolanów

Raz do roku jest taki dzień, który przemija, jak piękny sen... 8 marca, jak co roku od wielu lat, obchodzimy Dzień Kobiet, który świętujemy uroczyście także w naszej gminie. Tego dnia w Publicznym Gimnazjum w Wolanowie odbyło się popołudnie artystyczne, którego hasłem przewodnim  była myśl: "Kobieta nie jedno ma imię". Bogaty program podziwiała licznie zgromadzona publiczność, która zasiadła przy udekorowanych stołach.

Bezpłatne porady radcy prawnego.
2015.03.05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie informuje, że w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla mieszkańców Gminy Wolanów  zgodnie z poniżej zamieszczonym harmonogramem od dnia 03 marca 2015 roku  do 15 grudnia 2015r. Radca Prawny udziela  bezpłatnych porad.

Informacja
2015.03.03

o zasadach rekrutacji dzieci do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie  na rok szkolny 2015/2016

Zaproszenie
na Dzień Kobiet
2015.03.03
Zaproszenie <br>na Dzień Kobiet

Wójt gminy Wolanów Adam Gibała, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie oraz gminne instytucje kultury serdecznie zapraszają wszystkie mieszkanki gminy na popołudnie artystyczne: ,,Kobieta nie jedno ma imię”, które odbędzie się w niedzielę 8 marca 2015 r. o godz. 16.00 w ZSO w Wolanowie, przy ul. Kolejowej 17.

Nowe dowody osobiste
2015.03.02
Nowe dowody osobiste

W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015roku nowych przepisów dotyczących dowodów osobistym, a co za tym idzie, nowego wzoru dowodu osobistego, w załączonej ulotce informacyjnej podano informacje dotyczącą zabezpieczeń nowego dowodu osobistego.

Wystawa malarstwa Jerzego Kaczmarka
2015.02.23
Wystawa malarstwa Jerzego Kaczmarka

Biblioteka Publiczna w Wolanowie zaprasza na wystawę obrazów olejnych Jerzego Kaczmarka. Prace można oglądać w holu biblioteki do końca marca 2015 roku  w godzinach 8,00 – 16,00. Ekspozycja obejmuje obrazy olejne malowane na płótnie o  różnej tematyce, jednak daje się zauważyć sentyment do krajobrazów, które stają się już rzadkością w naszej rzeczywistości. W ten sposób stara się zatrzymać upływający czas, zamknąć w swoich obrazach ważne chwile.

Trwa IV edycja konkursu Głosu Nauczycielskiego
2015.02.23
Trwa IV edycja konkursu Głosu Nauczycielskiego

„Lekcja z SITA” to IV edycja konkursu skierowanego do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizowanego wspólnie przez tygodnik „Głos Nauczycielski” oraz firmę SITA. Jego celem jest zachęcenie placówek oświatowych do wdrażania nowoczesnych metod edukacji. Warto spróbować swoich sił, ponieważ zwycięska szkoła otrzymuje sprzęt i materiały do nauki języków obcych metodą SITA oraz licencję na prowadzenie zajęć tą metodą w kolejnym roku szkolnym. Obecnie w projekcie bierze udział 190 uczniów z 5 szkół z całej Polski.

Konkurs „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2015”
2015.02.19

Konkurs ten adresowany jest do organizacji krajowych, miast, regionów i wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Do 16 marca 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie powinny zostać dostarczone formularze zgłoszeniowe. Wypełnione formularze proszę przesyłać na adres: agnieszka.jedrzejczak@mazovia.pl.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia
2015.02.18

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. „Zintegrowany system transportu zbiorowego w Radomskim Obszarze Funkcjonalnym (ROF)” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Opracowania stanowią końcowy etap realizacji modułu transportowego w ramach projektu „Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)” współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

IV Roztoczański Międzynarodowy Maraton Jaworów – Lubaczów
2015.02.12

Maraton ma charakter międzynarodowy. Łączy Polskę, kraj Unii Europejskiej z przeżywającą poważne trudności sąsiednią Ukrainą, niosąc tym samymradość, sportową rywalizację oraz nadzieję na lepsze jutro. Jest to dla nas wielkie święto sportu, a zarazem solidarności z tym dotkniętym problemami krajem. Niezaprzeczalnym atutem naszego maratonu jest jego transgraniczny charakter. To jedyny bieg maratoński, w trakcie którego przekracza się zewnętrzną (wschodnią) granicę Unii Europejskiej przez otwarte w grudniu 2013r., przejście graniczne Budomierz - Hruszew.

XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
2015.02.10
XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a patronat medialny: miesięcznik AGROmechanika, oraz telewizja interaktywna AgroNews com.pl, AGRO SERWIS, TVP1 i dwutygodnik Zielony Sztandar.

Walentynkowy Tłusty Czwartek
2015.02.10
Walentynkowy Tłusty Czwartek

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zaprasza 12 lutego 2015 r. na ,,Walentynkowy Tłusty Czwartek”. W programie wspólne pieczenie i ozdabianie ciasteczek.  Więcej szczegółów na plakacie.

Zaproszenie
2015.02.10

na spotkanie z pożytecznymi mikroorganizmami ProBio Emy nie tylko w Rolnictwie.

Prelekcja p.t.: „Korzyści z  używania przyjaznych mikroorganizmów w rolnictwie” - Uprawa roślin, chów i hodowla zwierząt bez chemii.

Spotkanie odbędzie się w świetlicy wiejskiej siedzibie Urzędu Gminy Wolanów w piątek dnia 13 lutego 2015 o godz. 9.00

Dofinansowanie
do usuwania azbestu
2015.02.06
Dofinansowanie <br>do usuwania azbestu

Urząd Gminy Wolanów informuje, iż przygotowuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania: „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolanów”. Dofinansowanie z WFOŚiGW obejmuje 85% kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, natomiast 15 % kosztów pokrywane są z budżetu gminy. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów nowych pokryć dachowych.

Ferie 2015 w Gminnym Centrum Kultury
w Wolanowie
2015.02.05
Ferie 2015 w Gminnym Centrum Kultury <br>w Wolanowie

Tegoroczne ferie upłynęły pod znakiem codziennych atrakcji organizowanych przez  Gminne Centrum Kultury w Wolanowie. Celem naszych działań było zagospodarowanie w ciekawy sposób czasu wolnego dzieci i młodzieży w Wolanowie oraz w świetlicy w Mniszku, a także dostarczenie im miłych wrażeń z uczestnictwa w naszych imprezach. Program zajęć  uwzględniał potrzeby uczestników zgodnie z ich zainteresowaniami.

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.