Gmina Wolanów

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

,,Młodzież zapobiega pożarom”
2015.03.11
,,Młodzież zapobiega pożarom”

W dniach 12 lutego oraz 10 marca 2015 r. na terenie PG w Wolanowie oraz w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie odbył się kolejny już konkurs wiedzy pożarniczej zorganizowany przez Zarząd Gminny Związku OSP w Wolanowie, Wójta Gminy Wolanów oraz Gminne Centrum Kultury. W eliminacjach na szczeblu gminnym wzięło udział 30 uczestników.

Dzień Kobiet
w Gminie Wolanów
2015.03.10
Dzień Kobiet <br>w Gminie Wolanów

Raz do roku jest taki dzień, który przemija, jak piękny sen... 8 marca, jak co roku od wielu lat, obchodzimy Dzień Kobiet, który świętujemy uroczyście także w naszej gminie. Tego dnia w Publicznym Gimnazjum w Wolanowie odbyło się popołudnie artystyczne, którego hasłem przewodnim  była myśl: "Kobieta nie jedno ma imię". Bogaty program podziwiała licznie zgromadzona publiczność, która zasiadła przy udekorowanych stołach.

Bezpłatne porady radcy prawnego.
2015.03.05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie informuje, że w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla mieszkańców Gminy Wolanów  zgodnie z poniżej zamieszczonym harmonogramem od dnia 03 marca 2015 roku  do 15 grudnia 2015r. Radca Prawny udziela  bezpłatnych porad.

Informacja
2015.03.03

o zasadach rekrutacji dzieci do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie  na rok szkolny 2015/2016

Zaproszenie
na Dzień Kobiet
2015.03.03
Zaproszenie <br>na Dzień Kobiet

Wójt gminy Wolanów Adam Gibała, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie oraz gminne instytucje kultury serdecznie zapraszają wszystkie mieszkanki gminy na popołudnie artystyczne: ,,Kobieta nie jedno ma imię”, które odbędzie się w niedzielę 8 marca 2015 r. o godz. 16.00 w ZSO w Wolanowie, przy ul. Kolejowej 17.

Nowe dowody osobiste
2015.03.02
Nowe dowody osobiste

W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015roku nowych przepisów dotyczących dowodów osobistym, a co za tym idzie, nowego wzoru dowodu osobistego, w załączonej ulotce informacyjnej podano informacje dotyczącą zabezpieczeń nowego dowodu osobistego.

Wystawa malarstwa Jerzego Kaczmarka
2015.02.23
Wystawa malarstwa Jerzego Kaczmarka

Biblioteka Publiczna w Wolanowie zaprasza na wystawę obrazów olejnych Jerzego Kaczmarka. Prace można oglądać w holu biblioteki do końca marca 2015 roku  w godzinach 8,00 – 16,00. Ekspozycja obejmuje obrazy olejne malowane na płótnie o  różnej tematyce, jednak daje się zauważyć sentyment do krajobrazów, które stają się już rzadkością w naszej rzeczywistości. W ten sposób stara się zatrzymać upływający czas, zamknąć w swoich obrazach ważne chwile.

Trwa IV edycja konkursu Głosu Nauczycielskiego
2015.02.23
Trwa IV edycja konkursu Głosu Nauczycielskiego

„Lekcja z SITA” to IV edycja konkursu skierowanego do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizowanego wspólnie przez tygodnik „Głos Nauczycielski” oraz firmę SITA. Jego celem jest zachęcenie placówek oświatowych do wdrażania nowoczesnych metod edukacji. Warto spróbować swoich sił, ponieważ zwycięska szkoła otrzymuje sprzęt i materiały do nauki języków obcych metodą SITA oraz licencję na prowadzenie zajęć tą metodą w kolejnym roku szkolnym. Obecnie w projekcie bierze udział 190 uczniów z 5 szkół z całej Polski.

Konkurs „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2015”
2015.02.19

Konkurs ten adresowany jest do organizacji krajowych, miast, regionów i wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Do 16 marca 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie powinny zostać dostarczone formularze zgłoszeniowe. Wypełnione formularze proszę przesyłać na adres: agnieszka.jedrzejczak@mazovia.pl.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia
2015.02.18

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. „Zintegrowany system transportu zbiorowego w Radomskim Obszarze Funkcjonalnym (ROF)” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Opracowania stanowią końcowy etap realizacji modułu transportowego w ramach projektu „Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)” współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

IV Roztoczański Międzynarodowy Maraton Jaworów – Lubaczów
2015.02.12

Maraton ma charakter międzynarodowy. Łączy Polskę, kraj Unii Europejskiej z przeżywającą poważne trudności sąsiednią Ukrainą, niosąc tym samymradość, sportową rywalizację oraz nadzieję na lepsze jutro. Jest to dla nas wielkie święto sportu, a zarazem solidarności z tym dotkniętym problemami krajem. Niezaprzeczalnym atutem naszego maratonu jest jego transgraniczny charakter. To jedyny bieg maratoński, w trakcie którego przekracza się zewnętrzną (wschodnią) granicę Unii Europejskiej przez otwarte w grudniu 2013r., przejście graniczne Budomierz - Hruszew.

XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
2015.02.10
XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a patronat medialny: miesięcznik AGROmechanika, oraz telewizja interaktywna AgroNews com.pl, AGRO SERWIS, TVP1 i dwutygodnik Zielony Sztandar.

Walentynkowy Tłusty Czwartek
2015.02.10
Walentynkowy Tłusty Czwartek

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zaprasza 12 lutego 2015 r. na ,,Walentynkowy Tłusty Czwartek”. W programie wspólne pieczenie i ozdabianie ciasteczek.  Więcej szczegółów na plakacie.

Zaproszenie
2015.02.10

na spotkanie z pożytecznymi mikroorganizmami ProBio Emy nie tylko w Rolnictwie.

Prelekcja p.t.: „Korzyści z  używania przyjaznych mikroorganizmów w rolnictwie” - Uprawa roślin, chów i hodowla zwierząt bez chemii.

Spotkanie odbędzie się w świetlicy wiejskiej siedzibie Urzędu Gminy Wolanów w piątek dnia 13 lutego 2015 o godz. 9.00

Dofinansowanie
do usuwania azbestu
2015.02.06
Dofinansowanie <br>do usuwania azbestu

Urząd Gminy Wolanów informuje, iż przygotowuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania: „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolanów”. Dofinansowanie z WFOŚiGW obejmuje 85% kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, natomiast 15 % kosztów pokrywane są z budżetu gminy. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów nowych pokryć dachowych.

Ferie 2015 w Gminnym Centrum Kultury
w Wolanowie
2015.02.05
Ferie 2015 w Gminnym Centrum Kultury <br>w Wolanowie

Tegoroczne ferie upłynęły pod znakiem codziennych atrakcji organizowanych przez  Gminne Centrum Kultury w Wolanowie. Celem naszych działań było zagospodarowanie w ciekawy sposób czasu wolnego dzieci i młodzieży w Wolanowie oraz w świetlicy w Mniszku, a także dostarczenie im miłych wrażeń z uczestnictwa w naszych imprezach. Program zajęć  uwzględniał potrzeby uczestników zgodnie z ich zainteresowaniami.

Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych
2015.01.30

Urząd Gminy Wolanów informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 9/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządziła wybory do izb rolniczych, w tym Mazowieckiej Izby Rolniczej. Dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 31 maja 2015 roku.

Wybory sołeckie
2015.01.30

W związku z upływem kadencji sołtysów i rad sołeckich  w sołectwach gminy Wolanów Wójt Gminy Wolanów wydając zarządzeniem Nr 6/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Wolanów ustalił terminy, miejsca i godziny zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzania zakładki Wybory->Sołeckie na stronie BIP naszego urzędu.

Laureaci I Gminnego Przeglądu Kolęd
i Pastorałek nagrodzeni!
2015.01.30
Laureaci I Gminnego Przeglądu Kolęd <br>i Pastorałek nagrodzeni!

W minioną niedzielę 25 stycznia 2015 r. w kościele p.w. św. Doroty w Wolanowie odbył się Koncert Finałowy I Gminnego  Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Organizatorem konkursu był wójt gminy Wolanów Adam Gibała, Gminne Centrum Kultury w Wolanowie oraz parafia p.w. św. Doroty w Wolanowie. Koncert, który odbył się w niedzielę sfinalizował I Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. I etap konkursu odbył się 16 stycznia 2015 r. w budynku Gminnego Centrum Kultury. Przed jury tego dnia stanęło ponad dwudziestu wykonawców, z których ośmioro zdobyło nagrody.

Zaproszenie na szkolenie
2015.01.23
Zaproszenie na szkolenie

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomiu zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe: Nowe zasady wypełniania wniosków oraz przyznawania płatności w roku 2015

Koncert Finałowy
I Przeglądu Kolęd
i Pastorałek w Wolanowie
2015.01.23
Koncert Finałowy <br>I Przeglądu Kolęd <br>i Pastorałek w Wolanowie

  W najbliższą niedzielę 25 stycznia 2015 r. o godz. 16.00, w kościele p.w. św. Doroty w Wolanowie odbędzie się Koncert Finałowy I Gminnego  Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Organizatorem konkursu jest  wójt gminy Wolanów Adam Gibała, Gminne Centrum Kultury w Wolanowie oraz parafia p.w. św. Doroty w Wolanowie.

Informacja dotycząca modernizacji gruntów
i budynków w gminie Wolanów
2015.01.22

Z związku z zakończoną modernizacją gruntów i budynków w Gminie Wolanów, Wójt Gminy wzywa waszystkich właścicieli gruntów i budynków do pilnego złożenia nowych informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Remont dworca PKP
w Radomiu
2015.01.22
Remont dworca PKP <br>w Radomiu

Z powodu remontu dworca PKP w Radomiu, z dniem 20 stycznia 2015r. zostało namknięte przejście przez tunel do ulicy Władysława Domagalskiego.

Trasy dotarcia do Starostwa Powiatowego przy ul. Domagalskiego 7 wyznaczono przez:

- ulicę Dowkonta, Grzecznarowskiego i Czarną, lub

- ulicę Beliny-Prażmowskiego i tunelem obok wiaduktu na ulicy Słowackiego.

Trasy obejść są oznakowane. Mapka zawiera nr linii MPK mających przystanki przy dworcu PKP i Grzecznarowskiego/Stokrotka.

Informacja dla rolników
2015.01.22

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w ilości 86 litrów na każdy hektar użytków rolnych.

- w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,

- w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego  2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.

Ferie zimowe 2015
w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie
2015.01.19
Ferie zimowe 2015 <br>w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Feriach Zimowych, które będą organizowane w dniach 19- 30 stycznia 2015 r. w budynku GCK w Wolanowie oraz Świetlicy w Mniszku.

Koncert Kolęd i Pastorałek
2015.01.15
Koncert Kolęd i Pastorałek

W niedzielę 11 stycznia 2014 r.  w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie, odbył się dla mieszkańców gminy Wolanów Koncert Kolęd i Pastorałek. Organizatorami koncertu byli: Wójt Gminy Wolanów, Zespół Szkól Ogólnokształcących – PSP i PG w Wolanowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie. Wójt Gminy - Pan  Adam Gibała z godnością powitał wszystkich zaproszonych gości  oraz mieszkańców Gminy Wolanów. Korzystając z okazji podziękował wszystkim wyborcom za udział w wyborach samorządowych, za życzliwość, zaufanie oraz wspieranie i poparcie jego kandydatury.

Harmonogram
2015.01.14
Harmonogram

odbioru wyselekcjonowanych odpadów opakowaniowych i bytowych z gospodarstw domowych z terenu gminy Wolanów w drugiej połowie 2015r.

Spotkanie opłatkowe stowarzyszenia
"Uniwersytet III wieku"
z Wolanowa w GCK
2015.01.12
Spotkanie opłatkowe stowarzyszenia <br>"Uniwersytet III wieku" <br>z Wolanowa w GCK

W poniedziałek 5 stycznia 2015 roku  w Gminnym Centrum Kultury odbyło się spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia ,,Uniwersytet III wieku”. Przewodnicząca Rady gminy Wolanów Teresa Pankowska powitała przybyłych gości:  wójta gminy Wolanów Adama Gibałę z małżonką, proboszcza parafii Wolanów księdza kanonika Tadeusza Kszczota, państwa Elżbietę i Leszka Tyburcych oraz  zarząd i członków stowarzyszenia: prezesa Zygmunta Kucharskiego, wice prezesa Antoniego Dzika, skarbnika Czesława Golińskiego,  sekretarz Annę Obrzydowicz oraz członka zarządu Barbarę Stanik.

Zaproszenie
2015.01.02
Zaproszenie

na Koncert Kolęd i Pastorałek

Boże Narodzenie
2014.12.22
Boże Narodzenie

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

życzymy mieszkańcom i gościom gminy Wolanów  dużo spokoju, optymizmu, wiary w przyszłość, pogodnych myśli  i codziennych radości. Niech Nowy Rok oszczędzi zmartwień, zapewni dostatek i  zdrowie i niech pozwoli zrealizować plany
i marzenia.

PRZEGLĄD KOLED
I PASTORAŁEK
W WOLANOWIE
2014.12.22
PRZEGLĄD KOLED <br>I PASTORAŁEK <br>W WOLANOWIE

Wójt Gminy Wolanów oraz Gminne Centrum Kultury w Wolanowie serdecznie zapraszają wszystkich utalentowanych muzycznie mieszkańców gminy do udziału w I Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Przesłuchania do konkursu odbędą się 16 I 2015 r. w budynku GCK w Wolanowie natomiast osoby nagrodzone i wyróżnione zaśpiewają i zagrają podczas uroczystego koncertu, który odbędzie się w niedzielę 25 I 2015 r. w kościele parafialnym p. w. św. Doroty w Wolanowie.

WIGILIA STOWARZYSZENIA RODZIN ABSTYNENCKICH ,,RADOŚĆ” W GCK
2014.12.19
WIGILIA STOWARZYSZENIA RODZIN ABSTYNENCKICH ,,RADOŚĆ” W GCK

W dniu 17 grudnia 2014 r. w Gminnym Centrum Kultury odbyła się wigilia Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „RADOŚĆ”. Prezes stowarzyszenia Maria Jaskulska  powitała stałych członków stowarzyszenia oraz zaproszonych gości: wójta gminy Wolanów Adama Gibałę, proboszcza parafii Wolanów księdza Tadeusza Kszczota,  diecezjalnego duszpasterza trzeźwości księdza Mirosława Kszczota.

Wyjazd do Jasieńca Iłżeckiego
2014.12.19
Wyjazd do Jasieńca Iłżeckiego

Już po raz drugi w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie odbyły się Charytatywne Mikołajki. Podczas imprez, które odbyły się 2 i 4 grudnia w Świetlicy w Mniszku oraz w GCK w Wolanowie zebraliśmy mnóstwo podarunków w postaci artykułów szkolnych i słodyczy.

Nowe przepisy dla płatników!
2014.12.17
Nowe przepisy dla płatników!

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy w zakresie składania deklaracji przez płatników!

Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, które mają obowiązek sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy, wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników.

WIGILIA STOWARZYSZENIA SENIORÓW W GCK
2014.12.12
WIGILIA STOWARZYSZENIA SENIORÓW W GCK

W dniu 10 grudnia 2014 r. w Gminnym Centrum Kultury odbyła się wigilia członków „Stowarzyszenia Seniorów w Wolanowie”. Na przybyłych gości czekały świątecznie przystrojone stoły.

Po wspólnie odmówionej modlitwie, która tradycyjnie rozpoczyna spotkania stowarzyszenia,  życzenia świąteczne złożył wójt gminy Adam Gibała oraz dyrekcja i pracownicy GCK . Po życzeniach dzielono  się opłatkiem przy dźwiękach kolęd w wykonaniu instruktora centrum kultury.

Urząd otwarty w sobotę dnia 2014-12-13
2014.12.12

Zarządzeniem Wójta Gminy Wolanów, dzień 24 grudnia 2014 r. (Wigilia), będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wolanów za odpracowaniem w dniu 13 grudnia 2014r. (sobota).

Dzień 13 grudnia 2014r. będzie poświęcony  wdrożeniu w  tut. Urzędzie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) realizowanego w ramach projektów  Marszałka Województwa Mazowieckiego  pn.   „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,  którego gmina Wolanów jest Partnerem.

W związku z powyższym obsługa interesantów w tym dniu  będzie ograniczona.

ŚWIĄTECZNY NASTRÓJ W URZĘDZIE GMINY
W WOLANOWIE
2014.12.12
ŚWIĄTECZNY NASTRÓJ  W URZĘDZIE GMINY <br>W WOLANOWIE

W miniony wtorek 9 grudnia 2014 r. w holu Urzędu Gminy Wolanów odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy. Tego dnia podziwiać można było wyroby artystyczne wykonane przez uczestników zajęć oraz pracowników Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym. Prezentacja prac  cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Mały- wielki sukces GCK- CHARYTATYWNE MIKOŁAJKI zakończone!
2014.12.08
Mały- wielki sukces GCK- CHARYTATYWNE MIKOŁAJKI zakończone!

Już po raz kolejny w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie i Świetlicy w Mniszku odbyły się zabawy mikołajkowe. Jednak tym razem, podobnie jak rok temu, to nasze dzieci i młodzież zamieniły się rolami ze św. Mikołajem i to one zapisując się na imprezy przynosiły podarunki w postaci słodyczy i przyborów szkolnych, które w najbliższym tygodniu zostaną przekazane wychowankom Domu Dziecka i Matki w Jasieńcu Iłżeckim!

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY
2014.12.08
KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

W dniu 09 grudnia br. w holu Urzędu Gminy Wolanów  prezentowane będą  ozdoby  i kartki świąteczne wykonane przez uczestników zajęć z Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym. Prace będzie można podziwiać,  jak również zakupić przy okazji organizowanego kiermaszu, który rozpocznie się o godzinie 9.00.

Informacja
2014.12.05
Informacja

Wójt Gminy Wolanów zawiadamia, że Gmina Wolanów uzyskała dofinansowanie na zadanie pn: „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolanów” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji , w kwocie 15.910,00 zł.

Mazowiecka Gimnazjada
2014.12.03
Mazowiecka Gimnazjada

W dniu 20.XI.2014 w hali sportowej ZSO w Wolanowie odbyła się Mazowiecka Gimnazjada LZS w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców. Do zawodów z eliminacji rejonowych zakwalifikowało się 7 drużyn (4 chłopców i 3 dziewcząt). Rozgrywki przeprowadzono systemem „każdy z każdym”

Nowa Rada Gminy Wolanów zaprzysiężona
2014.12.02
Nowa Rada Gminy Wolanów zaprzysiężona

Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Wolanów otworzył radny senior  - Zdzisław Niewola. Porządek sesji  przewidywał złożenie ślubowania przez  radnych oraz złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta Adama Gibałę.

Zaprzysiężeni radni dokonali wyboru przewodniczącego Rady Gminy Wolanów. Tę funkcję powierzyli radnej Teresie Pankowskiej. Funkcję wiceprzewodniczącego objął Adam Hernik.

Spotkanie z Grażyną Jeromin-Gałuszką
2014.12.02
Spotkanie z Grażyną Jeromin-Gałuszką

Książki Pani Grażyny Jeromin – Gałuszki są uwielbiane w naszej bibliotece. Każda ma niepowtarzalny klimat i zaskakuje czymś nowym. Urzekają niezwykłym  bogactwem  wyjątkowych postaci kobiecych, doskonale i wzruszająco napisane ich  historie. Tematy do powieści czerpie z życia, ale stara się nie opisywać bliskich. Mieszka pod Radomiem.

Wystawa świątecznych kart
2014.12.02
Wystawa świątecznych kart

Do końca grudnia  w Gminnej Bibliotece w Wolanowie prezentowana będzie wystawa kart pocztowych pochodzących ze zbiorów prywatnych. Tematyka eksponowanych kart związana jest ze świętami Bożego Narodzenia.

JUŻ NIEBAWEM CHARYTATYWNE MIKOŁAJKI W GCK!
2014.11.26
JUŻ NIEBAWEM CHARYTATYWNE MIKOŁAJKI W GCK!

Jak co roku, tak i w tym Gminne Centrum Kultury w Wolanowie ma zamiar nawiedzić św. Mikołaj, który pomoże nam zebrać podarunki, tym razem dla dzieci i młodzieży z Domu Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim.

Kolejne PRL PARTY
w GCK!
2014.11.26
Kolejne PRL PARTY <br>w GCK!

W dniu 22 listopada 2014r. w minioną sobotę, już po raz drugi w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie odbyła się impreza andrzejkowa  PRL- PARTY.
    Przepustką do wzięcia udziału w ,,prywatce” było przyniesienie ze sobą artykułów spożywczych symbolizujących czasy komunizmu w Polsce, tak więc na stołach pokrytych ceratą nie zabrakło ogórków kiszonych, kiełbasy, kaszanki czy konserw. Dodatkowy nastrój wprowadzała muzyka tamtych lat. Czas cofnął się 50 lat wstecz kiedy przybyli goście zaprezentowali stroje rodem z PRL-u! Kwieciste sukienki, barwne buty i wzorzyste koszule królowały na parkiecie. Dookoła widniały komunistyczne plakaty, rekwizyty i elementy wystroju domowego lat 60-tych: stare fotele, lampa, kwietniki, radio czy maszyna do pisania.

ZABAWA ANDRZEJKOWA DLA NAJMŁODSZYCH W GCK!
2014.11.21
ZABAWA ANDRZEJKOWA DLA NAJMŁODSZYCH  W GCK!

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie serdecznie zaprasza wszystkie dzieci na Bal Przebierańców, który odbędzie się w najbliższy czwartek w Świetlicy w Mniszku oraz w budynku GCK w Wolanowie.

Listopadowa Wieczornica
2014.11.21
Listopadowa Wieczornica

W minioną środę 19 listopada 2014 roku podczas Listopadowej Wieczornicy uczestnicy zajęć oraz instruktorzy Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie odkrywali ważne karty polskiej historii, przypominające trudną drogę Polaków do niepodległości.

Listopadowa Wieczornica
2014.11.13
Listopadowa Wieczornica

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie serdecznie zaprasza na ,,Listopadową Wieczornicę” - koncert upamiętniający 96 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Spotkanie przy patriotycznej muzyce i poezji odbędzie się w środę 19 listopada 2014 r. w budynku GCK w Wolanowie. Wstęp wolny.

Konkurs fotograficzny „Zabytek na pierwszym planie”
2014.11.13
Konkurs fotograficzny „Zabytek na pierwszym planie”

Za oknami złota polska jesień w pełnej krasie. To doskonały czas, aby wyruszyć na Mazowsze w poszukiwaniu przygód. Być może w trakcie swoich wędrówek natkniesz się na zabytek, w którym zachował się klimat minionych epok i o którym krążą legendy? Zamki i pałace, dwory czy stare ruiny tylko czekają na to, aby je odkryć.
Niektóre z tych miejsc mogą być nawiedzone i warto byłoby sprawdzić, co w nich straszy. Szczególnie, że zgodnie z pradawnymi wierzeniami w czasie obchodzonego niedawno święta zmarłych dusze przybywają z zaświatów… Jeśli więc zobaczysz ducha, złap go - uwiecznij na fotografii i opisz, jaką tajemnicę skrywa. Autorzy najlepszych zdjęć i tekstów zostaną nagrodzeni.

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.