Gmina Wolanów

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Wyprawka szkolna 2016
2016.08.09

Uchwała Nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych określają szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapraszamy po odbiór kart bibliotecznych
2016.08.09
Zapraszamy po odbiór kart bibliotecznych

Coraz większe zapotrzebowanie na szybkość usług bibliotecznych, dostępność do kompletnych źródeł informacji i nowoczesność form pracy to wymagania jakie stawia współczesny użytkownik bibliotek. Aby sprostać potrzebom Biblioteka w Wolanowie podjęła działania w kierunku komputeryzacji procesów bibliotecznych.

Gminny Konkurs Poetycki „Słowne marzenia”
2016.08.09

Uczestnikiem może być każdy autor, który w terminie do 30 października 2016r. nadeśle zestaw trzech wierszy, nigdzie dotąd niepublikowanych oraz nienagrodzonych w innych konkursach. Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki 2 wierszy, ale jeden wymagany jest o tematyce uzależnień (alkohol, narkotyki). Zestawy wierszy zgłaszanych do konkursu - w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego, ewentualnie czytelnego rękopisu – należy nadsyłać na papierze o formacie A4 na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie, 26 – 625 Wolanów, ul. Radomska 20, e-mail: biblioteka@wolanow.pl

Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Wolanów
2016.08.08
Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Wolanów

Poczuj ducha rywalizacji, zbierz swoją drużynę, max. 10 osób (brak ograniczeń wiekowych) i wywalcz dla swojej miejscowości puchar Wójta Gminy Wolanów

Zespół “Wolanianki” w czasie Światowych Dni Młodzieży
2016.08.04
Zespół “Wolanianki” w czasie Światowych Dni Młodzieży

23 lipca w Muzeum Wsi Radomskiej odbyła się impreza "Posmakuj Polski", na której dla uczestników ŚDM swoje umiejętności zaprezentował zespół "Wolanianki". Podczas uroczystości śpiewał polskie piosenki ludowe, tańczył tańce regionalne naszego kraju oraz wykonał hymn ŚDM w języku polskim i angielskim.

Zaproszenie na grę plenerową
2016.08.03
Zaproszenie na grę plenerową

Gminna Biblioteka Publiczna i Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zapraszają na detektywistyczną grę plenerową "Poznajemy Wolanów", która rozpocznie się o godzinie 11:00 dnia 10 sierpnia 2016r.

Zaproszenie
2016.08.03
Zaproszenie

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zaprasza na spektakl teatralny dla dzieci pt: "Przygody Misia Podróżnika", który odbędzie się o godzinie 14:00 9 sierpnia 2016r. (wtorek) w sali widowiskowej budynku GCK w Wolanowie przy ulicy Radomskiej 20.

Plan wakacyjny GCK
2016.08.03
Plan wakacyjny GCK

Plan imprez Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie na miesiąc sierpień.

List Prezesa KRUS
2016.07.19

List skierowany do rolników w celu przypomnienia podstawowych zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Na Jarmarku Ludowym
„Tyndy – Ryndy"
w Bieniędzicach
2016.07.16
Na Jarmarku Ludowym <br>„Tyndy – Ryndy" <br>w Bieniędzicach

W niedzielne słoneczne popołudnie 10 lipca br. na terenie przyszkolnym w Bieniędzicach odbył się kolejny już Jarmark Ludowy pn. „Tyndy – Ryndy". Kilka minut po godzinie 14. otwarcia imprezy dokonał w imieniu jej organizatorów sam wójt gminy Wolanów, pan Adam Gibała w towarzystwie prezesa miejscowego Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Na ludową nutę", pana Krzysztofa Mazurkiewicza, radnego, pana Marcina Ciężkowskiego oraz pani Elżbiety Jemiołowskiej, sołtys wsi Bieniędzice.

XVII edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego
2016.07.15

Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz 17 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w obszarze promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów. Nabór wniosków przewidziany jest do 9 września br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

XI edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”
2016.07.15

Po raz jedenasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Prace można nadsyłać do 20 lipca br.

Województwo mazowieckie to bardzo zróżnicowana i atrakcyjna kraina. Każdy tu może znaleźć coś dla siebie. Zarówno miłośnicy architektury czy folkloru jak i turyści będący zwolennikami aktywnego wypoczynku – kajakarstwa, żeglarstwa, turystyki pieszej i rowerowej.

Konkurs kulinarny na najlepsze dania z Papryki
2016.07.13
Konkurs kulinarny na najlepsze dania z Papryki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" wraz z Partnerami: Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dziedzictwo i Rozwój”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” rozpoczęli realizację projektu "Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, pływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych". Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze potrawy i dania z papryki. Konkurs finansowany jest w ramach działania Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych podmiotów (osób prywatnych, gospodarstw agroturystycznych, lokali gastronomicznych, przedsiębiorców, stowarzyszeń, grup nieformalnych (kół gospodyń wiejskich), czy też szkół i klas o profilu gastronomicznym.

„Pociąg” do kultury na trasie Łódź –Warszawa
2016.07.08
„Pociąg” do kultury na trasie Łódź –Warszawa

W dniu 4 lipca br. zostały opublikowane wyniki konkursu dotacyjnego „PZU z kulturą”. W tegorocznej edycji konkursu dotacyjnego Fundacji PZU w zakresie edukacji kulturalnej nasze Stowarzyszenie „Dla Przyszłości Gminy Wolanów” zajęło 13 miejsce spośród 33 dofinansowanych wniosków i otrzymało dotację w wysokości 14.991,30 zł. Ogółem na konkurs „PZU z kulturą” edycja 2016 wpłynęło 256 wniosków.

Budowa przedszkola
w Wolanowie
2016.07.08
Budowa przedszkola <br>w Wolanowie

W czerwcu 2016 r. miało miejsce przekazanie terenu pod budowę przedszkola na około 150 dzieci Korporacji Budowlanej DARCO z Radomia. Wykonawca ten przedstawił najtańszą ofertę przetargową, w której zadeklarował wykonanie powyższej inwestycji za kwotę 4 483 369,40 zł. Firma przystąpiła do wykonywania robót budowlanych zgodnie z harmonogramem robót. Zakończenie tej jakże ważnej inwestycji dla lokalnej społeczności, przewidziane jest na dzień 15 czerwca 2017 r.

Zaproszenie
2016.07.08
Zaproszenie

Urząd Gminy Wolanów i Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „RADOŚĆ” zaprasza na V Trzeźwościowy Rajd Rowerowy „GMINNIE RODZINNIE”w dniu 31 lipca 2016 roku

POŻEGNANIE PANI DYREKTOR
2016.06.30
POŻEGNANIE PANI DYREKTOR

W trakcie uroczystego zakończenia roku szkolnego uczniowie, grono pedagogiczne wraz z pracownikami niepedagogicznymi oraz rodzice  pożegnali przechodzącą na emeryturę Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sławnie - Danutę Bełtowicz.

Obierz kurs na przyszłość
2016.06.28
Obierz kurs na przyszłość

aktywizacja osób młodych

Apel Starosty Radomskiego
2016.06.28
Apel Starosty Radomskiego

w sprawie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

OGŁOSZENIE
2016.06.21

W dniach 30 – 31 lipca 2016 roku ( sobota – niedziela) jest organizowany wyjazd w ramach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie na Centralne Spotkanie Młodzieży całego świata w celu wyznania wiary i doświadczenia  wspólnoty międzyreligijnej i międzynarodowej.

Podaruj dzieciom szczęśliwe dzieciństwo
2016.06.21
Podaruj dzieciom szczęśliwe dzieciństwo

List Prezesa KRUS do rolników i dzieci, w którym zawarty jest apel o zapewnienie dzieciom bezpiecznych wakacji.

Bądź trzeźwy na drodze!
2016.06.21
Bądź trzeźwy na drodze!

4 otwarte spotkaia informacyjno – edukacyjno – szkoleniowe skierowane do kierowców i kandydatów na kierowców, które odbędą się w dniach 17.06.2016, 24.06.2016, 09.09.2016 i 16.09.2016 – piątki - w godzinach od 15.00 - 19.00. W trakcie spotkań promowana będzie idea trzeźwości za kierownicą różnego typu pojazdów, a co za tym idzie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Spotkania w ramach realizacji zadania będą miały charakter otwarty – bezpłatny udział i korzystanie ze wszystkich zaplanowanych działań.

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i pod Patronatem Honorowym: Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Zespól ludowy „Mniszkowiaczki”
w Iłży
2016.06.21
Zespól ludowy „Mniszkowiaczki” <br>w Iłży

18 czerwca 2016r.  zespół ludowy „Mniszkowiaczki” (uczniowie klas IIA i IIB) z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mniszku,  pod opieką Pani Barbary Panek oraz Pani Agnieszki Kality  uczestniczyli w XII Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Mieszkańców Powiatu Radomskiego w Iłży, na którym reprezentowali Gminę Wolanów.

Zawody mini piłki nożnej
o Puchar Wójta Gminy Wolanów
2016.06.16
Zawody mini piłki nożnej <br>o Puchar Wójta Gminy Wolanów

W dniu 10 czerwca 2016r. odbyły się na gminnym boisku wielofunkcyjnym w Mniszku, zawody mini piłki nożnej w kategorii dziewcząt i chłopców o Puchar Wójta Gminy Wolanów Pana Adama Gibały. W zawodach, których organizatorami była Publiczna Szkoła Podstawowa w Mniszku i Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieniędzicach wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych z terenu Gminy Wolanów.

Pociągi „Dragon”
i „Słoneczny”
2016.06.16
Pociągi „Dragon” <br>i „Słoneczny”

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” 25 czerwca 2016 r. uruchomi wakacyjne połączenia Warszawy z Trójmiastem i Ustką – pociąg „Słoneczny”, a także z Krakowem – pociąg „Dragon”.

Światowe Dni Młodzieży
2016.06.16
Światowe Dni Młodzieży

Ulotka przydatna w czasie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, zawiera ona najważniejsze informacje kierowane przez Inspekcję Sanitarną do pielgrzymów.

Konkurs „BY HEART”
2016.06.15
Konkurs „BY HEART”

Dnia 25 maja 2016 roku odbył się  MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI ANGIELSKIEJ „BY HEART”. Konkurs zorganizowały dwie szkoły z terenu gminy Wolanów: PSP w Sławnie i PSP w Mniszku. Celem konkursu było rozwój zainteresowania uczniów poezją krajów anglojęzycznych, usprawnienie umiejętności recytatorskich oraz zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego.

FESTYN ZDROWIA
2016.06.15
FESTYN ZDROWIA

Dnia 13.06.2016 roku w godzinach od 15.00 do 18.00 na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie odbył się festyn rodzinny, który został zorganizowany na zakończenie  programu ,,Czas na zdrowie”, przy współpracy dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów. Wielkim wsparciem byli absolwenci, utrzymujący ze szkołą stały kontakt. Gościem specjalnym był nasz absolwent, pan Stanisław Małysa, olimpijczyk z Seulu.

„CAŁA GMINA CZYTA DZIECIOM”
2016.06.15
„CAŁA GMINA CZYTA DZIECIOM”

Fundacja „ABC XXI – Cała Polska Czyta Dzieciom” została założona w grudniu 1998 roku przez Irenę Koźmińską, która pełni w niej funkcję prezesa. Misją Fundacji jest wspieranie zdrowia emocjonalnego, psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, promocyjne i lobbingowe. Kampania ta  zachęca rodziców, wychowawców i innych dorosłych do codziennego co najmniej 20-minutowego czytania dzieciom.

Zakończenie roku artystycznego 2015/2016 w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie.
2016.06.13
Zakończenie roku artystycznego 2015/2016 w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie.

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie w miniony piątek, tj. 10 czerwca 2016 roku, zakończyło sezon artystyczny, prezentując uczestników zajęć, którzy uczęszczali do naszej placówki, gdzie przez cały rok rozwijali swoje pasje i zainteresowania. Sezon artystyczny 2015/2016 zakończył się prezentacją „artystów” wszystkich sekcji Gminnego Centrum Kultury. To tutaj spotykają się młodzi artyści jak i również osoby dorosłe. Muzykują, tańczą i koncertują.

Eko - Świat wokół nas
2016.06.08
Eko - Świat wokół nas

Dyplomy uzyskane przez dzieci biorące udział w Ogólnopolskim konkursie plastycznym: "Eko - Świat wokół nas" temat konkursu w roku szkolnym 2015/2016 "Eko - zegary", organizowanym przez Przedszkole Publiczne nr 10 im. Jana Brzechwy w Radomiu.

Projekt ,,Książka naszych marzeń''
2016.06.08
Projekt ,,Książka naszych marzeń''

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mniszku wraz z wychowawcami wzięli udział w roku szkolnym 2015/2016 w projekcie ogólnopolskim "Książka naszych marzeń". W ramach projektu zakupiono do biblioteki szkolnej 78 książek na kwotę 1625 zł, oraz współpracowano z Gminną Biblioteką Publiczną w Wolanowie i filią biblioteki w Mniszku. W ramach projektu każda klasa realizowała jeden projekt edukacyjny z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

Festyn Rodzinny
w Samorządowym Publicznym Przedszkolu
w Sławnie.
2016.06.06
Festyn Rodzinny <br>w Samorządowym Publicznym Przedszkolu <br>w Sławnie.

W dniu 03.06.2016r. w Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Sławnie już trzeci raz odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Na tę okoliczność, rodzice posadzili drzewka na przedszkolnym placu zabaw, ufundowane przez firmę Oriflame. Przedszkolaki wystąpiły przed rodzicami i przybyłymi gośćmi w przedstawieniach z okazji zbliżających się wakacji – grupa Gumisie oraz Dnia Matki i Taty – grupa Smerfy. 

Wystawa malarstwa
Eleny Faliszewskiej
2016.06.06
Wystawa malarstwa <br>Eleny Faliszewskiej

Serdecznie zapraszamy na kolejną wystawę malarstwa Eleny Faliszewskiej w naszej bibliotece! Po raz trzeci zaprosiliśmy Elenę Faliszewską do podzielenia się z nami coraz to nowszym dorobkiem artystycznym. Przygodę z malowaniem rozpoczęła w latach 90- tych i stale rozwija swój talent wprowadzając do własnego warsztatu wiele nowości.

ROLNIKU SPISZ SIĘ SAM
2016.06.03
ROLNIKU SPISZ SIĘ SAM

Czy średnia powierzchnia gospodarstw rolnych na Mazowszu nadal rośnie? Ilu właścicieli gospodarstw rolnych mieszka w dużych miastach? W jakim kierunku mazowieccy rolnicy specjalizują swoją działalność? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskamy po przeprowadzeniu ogólnopolskiego Badania Struktury Gospodarstw Rolnych (R-SGR), którego kolejna edycja rusza od 1 czerwca 2016 r.

Czerwone światło
dla agresji i przemocy
2016.06.02
Czerwone światło <br>dla agresji i przemocy

25 kwietnia rozpoczął się w naszej szkole tydzień bez agresji pod hasłem: „Bez stresu chodzę do szkoły, jestem uśmiechnięty i zadowolony”. Tydzień ten podsumowywał 2-letni program wychowawczy, który realizowany był w klasach szóstych.

Uroczystości PSP w Sławnie
2016.06.02
Uroczystości PSP w Sławnie

1. Dzień Ziemi.
2. Turniej tenisa stołowego.
3. XI FESTIWAL PIOSENKI O ZDROWIU.
4. 225 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA.
5. Mistrz pięknego czytania.

Badanie struktury gospodarstw rolnych
2016.06.01
Badanie struktury gospodarstw rolnych

W dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR). Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania służą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa.

Wygrana drużyny chłopców na turnieju piłki siatkowej w Rudzie Wielkiej.
2016.05.31
Wygrana drużyny chłopców na turnieju piłki siatkowej w Rudzie Wielkiej.

W Rudzie Wielkiej 21 05 2016r. odbył się II Międzygminny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Dyrekcji Publicznego Gimnazjum. Zespół z Wolanowa rozegrał dwa spotkania, obydwa wygrał i zajął 1 miejsce.

Polska Biega i gmina Wolanów również!
2016.05.23
Polska Biega i gmina Wolanów również!

W dniu 20 maja 2016 na terenie ZSO w Wolanowie odbyła się ogólnopolska akcja „Polska Biega”. W liczącym 2,7 km biegu udział wzięło ok. 240 osób. Główni uczestnicy biegu to dzieci i młodzież ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy – ZSO Wolanów, PSP Mniszek, PSP Bieniędzice oraz PSP Sławno.

Sukces młodych siatkarzy z Publicznego Gimnazjum w Wolanowie.
2016.05.17
Sukces młodych siatkarzy z Publicznego Gimnazjum w Wolanowie.

W Wierzbicy 14.05.2016 r. odbyła się finałowa runda spotkań Międzypowiatowej Ligi Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców. Rywalizacja odbywała się na zasadzie turniejów, które rozgrywane były co miesiąc w innej gminie. Po przeprowadzeniu wszystkich zawodów bezkonkurencyjni okazali się chłopcy z Wolanowa w kategorii klas pierwszych i drugich oraz dziewcząt klas trzecich.

Ruszyła akcja „Majowe spotkania z książką”
2016.05.12
Ruszyła akcja „Majowe spotkania z książką”

Maj to tradycyjnie miesiąc kiermaszów książkowych, spotkań z autorami, rozmów o książkach, jednym słowem wielkie święto książki! Dlatego właśnie corocznie w maju organizujemy w naszej bibliotece cykl lekcji bibliotecznych dla uczniów młodszych klas szkół podstawowych naszej gminy.

Cała Polska Biega - pobiegnij i Ty!
2016.05.12
Cała Polska Biega - pobiegnij i Ty!

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do włączenia się we wspólną, sportową akcję, która odbywa się już po raz 12. na terenie całej Polski. Już 20 maja (piątek) o godzinie 9:00 spotykamy się przed ZSO w Wolanowie, skąd ruszamy we wspólnym biegu ulicami naszej gminy.

Barszcze kaukaskie
2016.05.06
Barszcze kaukaskie

Kontakt z sokiem kaukaskich barszczy (w łącznym rozumieniu barszcz Sosnowskiego i barszcz Mantegazziego), przy dostępie światła słonecznego, skutkuje silnymi poparzeniami skóry. Objawy obrażeń mogą pojawić się w ciągu 24–48 godzin od bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z barszczami. Jako gatunki inwazyjne, kaukaskie barszcze stanowią także istotne zagrożenie dla roślinności rodzimej.
 

Gminny Konkurs Pięknego Czytania rozstrzygnięty!
2016.04.29
Gminny Konkurs Pięknego Czytania rozstrzygnięty!

MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA” – to międzyszkolny konkurs dla uczestników z klas V – VI szkół podstawowych naszej gminy. Celem konkursu było wyłonienie Mistrza czytania, budzenie zainteresowania wartościową literaturą, kształcenie umiejętności interpretacji tekstu literackiego, uczenie rywalizacji w miłej atmosferze i doskonalenie techniki czytania.

Dzień Ziemi
w PSP w Mniszku
2016.04.27
Dzień Ziemi <br>w PSP w Mniszku

W dniach 21 i 22 kwietnia 2016r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mniszku obchodzony był Dzień Ziemi. Z tej okazji odbywały się w szkole akcje i konkursy o tematyce ekologicznej. Uczniowie klas 4-5 zaprezentowali przedstawienie pt:,, Bliżej Ziemi’’, podczas którego recytowali wiersze i śpiewali piosenki o tematyce ekologicznej.

"Kocham Cię Polsko!"
2016.04.27
"Kocham Cię Polsko!"

Zespół "Wolanianki" będzie nagrywał kolejną płytę. Tym razem znajdą się na niej pieśni patriotyczne. Wszystko to dzięki akceptacji komisji oceniającej Fio Mazowsze Lokalne i opiekunkom zespołu, które napisały projekt pod taką samą nazwą jak tytuł płyty "Kocham Cię Polsko!". Znajdzie się na niej 10 utworów wybranych z repertuaru zespołu.

Komunikat Prezesa ARiMR Daniela Obajtka
2016.04.21
Komunikat Prezesa ARiMR Daniela Obajtka

16 maja 2016 roku upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Takie dokumenty będzie można jeszcze złożyć do 10 czerwca 2016r. ale będzie to skutkować pomniejszeniem płatności o 1 % za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Projekt „Mama nie sama”
2016.04.21
Projekt „Mama nie sama”

Od 1 maja 2016 roku na terenie Radomia i powiatu radomskiego rusza nabór uczestniczek do projektu w ramach Działania Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt „Mama nie sama” skierowany jest do 60 kobiet - matek samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 r.ż., które korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej lub które kwalifikują się do objęcia taką pomocą, zamieszkałych według KC na terenie woj. mazowieckiego w powiatach: M. Radom i radomskim.

Bezpłatna mammografia
2016.04.20
Bezpłatna mammografia

Zapraszamy na badania mammograficzne kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat (24 miesięcy) nie wykonywały tego badania. Data badania 6 maja 2016r. (piątek)

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.