Gmina Wolanów

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

I N F O R M A C J A
2017.04.06

Wójt Gminy Przytyk informuje, że od dnia 1 maja 2017r. Targowisko w Przytyku zgodnie z uchwałą nr XXIX.190.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2017r. będzie czynne tylko w po­nie­dział­ki od godziny 5.00 aż do końca targu.

Rękodzieło Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie
2017.04.05
Rękodzieło Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie

Jak co roku z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, Gminne Centrum Kultury w Wolanowie  przygotowuje nie tylko warsztaty plastyczno-techniczne dla dzieci o tematyce Wielkanocnej ale również pracuje nad wykonywaniem wianków wielkanocno- wiosennych i pisa­nek metodą d’cupage.

Warsztaty Wielkanocne w Świetlicy w Mniszku
2017.04.04
Warsztaty Wielkanocne w Świetlicy w Mniszku

Okres przygotowań do Świąt Wielkanocnych to szczególna okazja do poznania przez dzieci polskich tradycji świątecznych, a najlepiej kiedy robią to wspólnie z rówieśnikami. Ostatniego dnia marca Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zorganizowało w Świetlicy w Mniszku Warsztaty Wielkanocne. Celem warsztatów  oprócz stworzenia  okazji do poznawania tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi było również zintegrowanie młodzieży z terenu gminy Wolanów.

Konkurs Wiedzy o Polskich Noblistach
2017.04.03
Konkurs Wiedzy o Polskich Noblistach

23 marca br. uczniowie ZSO – PSP w Wolanowie - Laura Kowalczyk i Miłosz Pisarek, wzięli udział w II etapie Konkursu Wiedzy o Polskich Noblistach. Drużyny z dwudziestu szkół podstawowych z Radomia i re­gio­nu radomskiego musiały wykazać się ogromną wiedzą na temat polskich noblistów. Wszystko za sprawą konkursu, który Publiczne Gimnazjum numer 13 w Radomiu zorga­nizo­wa­ło już po raz dziewiąty.

Ogólnopolski konkurs „Wygraj szansę”
2017.04.03
Ogólnopolski konkurs „Wygraj szansę”

W dniu 28 marca 2017r. w sali widowiskowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej w Radomiu odbył się ogólnopolski konkurs "Wygraj szansę" skierowany do młodych solistów. Kasia Głogowska uczennica I klasy PG w Wolanowie, członkini zespołu "Wolanianki" zdobyła III miejsce (na 18 uczestników).

Ogłoszenie
2017.03.29

wyników konsultacji społecznych dotyczących “Programu Rewi­tali­zacji dla Gminy Wolanów na lata 2016-2023”

Powstaje chór
2017.03.24
Powstaje chór

.

Gra, która zabija ludzi!
2017.03.23
Gra, która zabija ludzi!

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 mar­ca 2017 r. w sprawie zag­ro­żeń, wynikających dla uczniów korzystających z Internetu, dyrektor szkoły prosi rodziców o podejmowanie domowych dzia­łań zabezpieczających przed groźnymi skutkami nadmiernego spędzania czasu przy kompu­te­rze lub z telefonem w ręku.

Zajęcia plastyczne z elementami poezji i śpiewu
2017.03.23
Zajęcia plastyczne z elementami poezji i śpiewu

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie wraz z przyjściem wiosny wprowadziło swoją nową odsłonę i tak też mamy do zao­fe­rowania wszystkim chętnym uczestnictwo w zajęciach plas­tycz­nych z elementami poezji i śpiewu. Uczestnicy tworzą rysunki w oparciu o wysłuchane utwory liryczne, muzyczne przy użyciu różnych technik malar­stwa. Wczorajszym tematem zajęć oczywiście była "Pani Wiosna".

Pierwszy Dzień Wiosny w GCK
2017.03.23
Pierwszy Dzień Wiosny w GCK

Astronomiczna wiosna przyszła do nas już wczoraj, to właśnie, 21 marca, zgodnie z kalendarzem, świętujemy jej nadejście. Tego dnia zaprosiliśmy dzieci z PSP ze Sławna oraz dzieci z PSP z Wolanowa i pojechaliśmy nad rozlewisko w lesie w Łaziskach.

Mecz Piłki Nożnej
2017.03.22
Mecz Piłki Nożnej

.

INFORMACJA
2017.03.20

Wójt Gminy Wolanów informuje, że rekrutacja do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie i nowo tworzonego Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie przeprowadzona będzie po 15 kwietnia br. Szczegółowy harmonogram rekrutacji zostanie podany w późniejszym terminie.

V Turniej Siatkówki Mężczyzn OROŃSKO 2017
2017.03.15
V Turniej Siatkówki Mężczyzn OROŃSKO 2017

12.03.2017r. w Orońsku odbył się V Turniej Siatkówki Mężczyzn OROŃSKO 2017.  W zawodach wzięło udział 4 drużyny, które grały systemem "każdy z każ­dym" Gminę Wolanów repre­zen­to­wała drużyna Juniorów GKS "JAGUAR".

Konferencja metodyczna w SPP w Sławnie
2017.03.15
Konferencja metodyczna w SPP w Sławnie

W dniu 14 marca 2017 r. w Samo­rzą­do­wym Publicznym Przedszkolu w Sławnie odbyła się II Konferencja Metodyczna z udziałem Pani  Psycholog Anny Berlińskiej z Poradni Psy­cho­lo­gicz­no-Pedagogicznej w Ra­do­miu, ul. Kolejowa 15.

11 marca - Dzień Sołtysa
2017.03.15
11 marca - Dzień Sołtysa

Dzień Sołtysa to święto coraz popularniejsze w środowiskach wiejskich. Sposoby jego obcho­dze­nia są bardzo różne, w za­leż­ności od tradycji na danym terenie oraz od przyjętych zwy­cza­jów.

Nauka gry na gitarze
2017.03.15
Nauka gry na gitarze

.

Konkurs "Kartka Wielkanocna"
2017.03.14
Konkurs "Kartka Wielkanocna"

.

Uroczystości PSP w Sławnie
2017.03.14
Uroczystości PSP w Sławnie

Co roku, z okazji Dnia Kobiet, Samorząd Uczniowski PSP w Sławnie organizuje wybory Super Koleżanki i Szkolnego Dżen­tel­me­na. W tegorocznym gło­sowa­niu wzięli udział uczniowie klas 0-VI. Oddano 152 głosy.

Życzenia
2017.03.10
Życzenia

Najserdeczniejsze życzenia naszym kochanym mężczyznom i tym małym i tym dużym szczęścia, zdrowia, miłości, radości Samych wspaniałych i słonecznych dni Słońca w Błękicie i uśmiechu przez calutkie życie!!!

Wycieczka do Wolanowa SPP w Sławnie
2017.03.10
Wycieczka do Wolanowa SPP w Sławnie

Dnia 28 lutego 2017 roku przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do Wolanowa. Najpierw dzieci obejrzały halę sportową w Wolanowie, siedziały na trybunach i oglądały mecz piłki nożnej. Kolejnym etapem wycieczki było spotkanie ze stomatologiem.

Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych
2017.03.08
Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych

Dzisiaj w Gminnym Centrum Kultury odbyło się rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Zapobiegamy pożarom'' Zostało nagrodzone trzy miejsca, wyróżnione - dwa.

Życzenia z okazji Dnia Kobiet
2017.03.08
Życzenia z okazji Dnia Kobiet

.

Życzenia na Dzień Kobiet
2017.03.08
Życzenia na Dzień Kobiet

.

PRAWDZIWE OBLICZE KOBIETY
2017.03.08
PRAWDZIWE OBLICZE KOBIETY

W niedzielne popołudnie 5 marca br. w Zespole Szkół Ogólno­kształ­cących w Wolanowie, mieszkańcy gminy licznie się zgromadzili, aby  wspólnie uczcić Święto Kobiet.  Sala była wypełniona po brzegi, a tylu atrakcji nie spodziewał się nikt.

Projekt ,,Wolontariat w szkole”
2017.03.08
Projekt ,,Wolontariat w szkole”

W ramach realizacji ogól­nopols­kiego  projektu ,,Wolontariat w szkole” tuż przed zimowymi feriami,  uczniowie (wolon­tar­iusze) z klas V i VI z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mniszku wzięli udział   w balu karna­wało­wym zorganizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych w Radomiu.  Przez kilka miesięcy wolontariusze własnoręcznie wykonywali prezenty dla dzieci, które zostały wręczone w trakcie balu.

„Szkole pomagamy – świat oczyszczamy”
2017.03.07
„Szkole pomagamy – świat oczyszczamy”

W listopadzie i grudniu ubiegłego roku PSP w Bieniędzicach uczestniczyła w ekologicznej akcji „Szkole pomagamy, świat oczyszczamy”, prowadzonej przez jej organizatora – Green Office Ecologic Spółka z o.o. w Warszawie. Jej celem była zbiórka zużytego sprzętu energetycznego i elektronicznego z terenu naszego obwodu szkolnego.

Konsultacje społeczne projektu
2017.03.07

Wójt Gminy Wolanów, mając na uwadze konieczność prowa­dze­nia rewitalizacji wybranych sołectw Gminy Wolanów, zawia­da­mia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Wolanów na lata 2016-2023”.

Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz zakładania nowych działalności gospodarczych
2017.03.06
Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz zakładania nowych działalności gospodarczych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach:

Działalność szkół ZDZ w Radomiu
2017.03.02
Działalność szkół ZDZ w Radomiu

Rozwijaj pasje swojego dziecka – pod tym hasłem Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego od trzech lat prowadzi edukację artystyczną dzieci i młodzieży z Radomia i powiatu radomskiego.

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)
2017.03.01
Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)

15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłosze­nio­wym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 mar­ca 2017 roku za pośrednictwem strony www.efc.edu.pl.

Ferie zimowe w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie
2017.02.28
Ferie zimowe w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie

Ferie zimowe 2017r. już za nami. W Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie oraz na Świetlicy Wiejskiej w Mniszku ten czas został przeznaczony na zajęcia plastyczne, warsztaty techniczne, konkursy i zabawy, które na długo pozostaną w pamięci młodych uczestników.

„Koleją do Kultury”
2017.02.27
„Koleją do Kultury”

Szanowni Państwo,

Zachęcam do wzięcia udziały w akcji promocyjnej „Koleją do Kultury”. Na podstawie biletu na przejazd pociągiem Kolei Mazowieckich można uzyskać wysokie rabaty w jednej z partnerskich instytucji kultury(...). Rabat obowiązuje w ciągu 30 dni od upływu terminu ważności biletu i dotyczy wszystkich biletów – zarówno tradycyjnych (kupionych w kasie biletowej lub u kierownika pociągu), zako­do­wanych na Karcie Mazowieckiej, jak i zakupionych za pomocą systemu SkyCash.

"Prawdziwe oblicze kobiety"
2017.02.27
"Prawdziwe oblicze kobiety"

Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała, Zespół Szkół Ogól­no­kształcących w Wolanowie, Gminna Biblioteka w Wolanowie i Gminne Centrum Kultury w Wolanowie serdecznie zapra­sza­ją na popołudnie artystyczne "PRAWDZIWE OBLICZE KO­BIE­TY" które odbędzie się 5 marca 2017r. o godz. 16:00 w ZSO w Wolanowie, przy ul. Kolejowej 17.

Jedlińskie Zapusty
2017.02.27

Odbywające się w ramach Jedlińskich Zapustów wyda­rze­nia, a wśród nich widowisko Ścięcie Śmierci zostało objęte patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo­we­go a także uzyskało dofi­nan­sowanie na realizację z Minis­terstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z priorytetu Kultura Ludowa i Tradycyjna.

Dzień Kota
2017.02.27
Dzień Kota

17 lutego 2017 roku przed­szko­laki obchodziły nietypowe święto „Światowy Dzień Kota”. Wszystkie dzieciaki upodobniły się do czworonożnych przyjaciół, miały namalowane na twarzach wąsy a na głowach opaski z wizerunkiem kota. Były też wesołe „kocie zabawy”, takie jak: toczenie kłębka wełny, ,,Co lubi kotek?’’ i zabawa relaksacyjna ,,Kot i kociaki’’.

Dzień Listonosza
2017.02.27
Dzień Listonosza

Nasze przedszkolaki wiedzą już jak ważny i odpowiedzialny jest zawód listonosz. W Dniu Listonosza i Poczty Polskiej do przedszkola zaprosiliśmy Pana Listonosza Zbigniewa Prawdę. Gość opowiedział nam o swojej pracy, o tym jak funkcjonuje poczta oraz jak należy prawidłowo zaadresować i wysłać listy aby dotarły do adresata.

Konsultacje
2017.02.22

Wójt Gminy Wolanów zaprasza wszystkie zainteresowane orga­ni­zac­je pozarządowe, organi­zac­je społeczne oraz inne up­raw­nione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Wolanów w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bez­dom­nymi oraz zapobiegania bezdom­noś­ci zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2017 r”.

Dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego.
2017.02.16

Zmiana struktury szkolnej pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w sieciach szkolnych. W dniu 15 lutego br. Rada Gminy Wolanów podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała Nr XXV/148/2017 Rady Gminy Wolanów w załączeniu.

Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe
2017.02.15
Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe

Ferie zimowe są po to, aby ucz­nio­wie odpoczywali, bawili się, rozwijali swoje zainteresowania, na które w okresie nauki może brakować czasu... Tymi słowami rozpoczął się apel w PSP w Bieniędzicach się podhasłem „Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe” przygotowany przez panią Zofię Legucką wraz z uczniami klasy trzeciej.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
2017.02.10

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji na terenie Gminy Wolanów zadania pub­licz­nego w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego

Dzień Bezpiecznego Internetu w SPP w Sławnie
2017.02.10
Dzień Bezpiecznego Internetu w SPP w Sławnie

Dnia 08 lutego 2017 roku w SPP w Sławnie obchodziliśmy Światowy Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem ,,Razem zmieniamy Internet na lepsze”. Głównym celem programu było zapoznanie dzieci z możli­woś­ciami i zagrożeniami jakie daje Internet oraz ograniczanie dos­tę­pu do nieodpowiednich stron.

Ferie zimowe 2017
2017.02.08
Ferie zimowe 2017

W programie ferii m.in. warsztaty plastyczne - tworzenie kartek walentynkowych, anioły z masy solnej, biżuteria z makaronu, kukiełki z papieru, rzeźba w mydle, ozdabianie odlewów gipsowych; warsztaty techniczne - ozdabianie bawełnianych toreb. Seria ,,zrób to sam’’ i ‘’węże’’ z krawatów, tworzenie  szklanych kul śnieżnych. Poza tym, poranek z filmem, gry, zabawy, Capoeira – połączenie tańca z walką,  zajęcia taneczne, kulinarne, oraz nowość w GCK – Karate. Ferie to również czas na turnieje z nagrodami  - ,,Państwa, Miasta’’ czy też, Konkurs ,,Mam Talent’’.

Ogłoszenie w sprawie programu rewitalizacji
2017.02.02

ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ DO PROGRAMU REWITALIZACJI

Wójt Gminy Wolanów zaprasza do zgłaszania swoich pomysłów na projekty rewitalizacyjne, które mają służyć wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji. Pomysły oraz własne projekty można zgłosić za pomocą formularza TUTAJ

Ogłoszenie
2017.02.02

wyników konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wolanów

INFORMACJA
2017.01.30

Wójt Gminy Wolanów zaprasza rodziców z obwodu szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie, na spotkanie, które odbędzie się  w dniu 1 lutego 2017 r. tj. środa o godz. 17:00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Sławnie. Tematem spotkania będą zmiany w oświacie związane z reformą oświatową.

Prezentacje Wokalne 2017
2017.01.30
Prezentacje Wokalne 2017

20 stycznia 2017 w Miejskim Domu Kultury im. Heleny Stad­nickiej w Radomiu odbył się przegląd młodych talentów - Prezentacje Wokalne 2017. Soliści z Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie, kształcący się pod kierunkiem Olgi Nawary rozbili bank z nagrodami podczas tego konkursu, zdobywając aż trzy nagrody w swoich kate­gor­iach wiekowych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Finał Powiatu Radomskiego w piłce siatkowej.
2017.01.27
Finał Powiatu Radomskiego w piłce siatkowej.

24.01.2017 r. w ZSO-PG Wo­la­nów odbył się Finałowy Turniej w piłce siatkowej dziewcząt i chłop­ców w kategorii gimnazjum. Uroczystego otwarcia zawodów dokonała Pani Elżbieta Wertejuk. Dyrektor ZSO-PG-PSP i życzyła wszystkim uczestnikom udanych zawodów a szczególnie gorąco dopinguje drużynie chłopców z Wolanowa.

Informacja o terminach opłat środowiskowych
2017.01.27

Departament Opłat Środo­wis­kowych Urzędu Marszałkow­skie­go Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przed­kła­dania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

,,Bezpieczna Szkoła +’’
2017.01.25
,,Bezpieczna Szkoła +’’

W dniu 11 stycznia 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mniszku odbyło się roz­strzyg­nię­cie konkursu plastycznego ,,Stop uzależnieniom, bezpie­czeń­stwo w szkole’’, który odbył się pod patronatem Gminnej Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, dzia­łającej przy Urzędzie Gminy Wolanów.

Nowe umiejętności - nowe perspektywy
2017.01.20
Nowe umiejętności - nowe perspektywy

Wójt Gminy Wolanów zaprasza mieszkańców Gminy Wolanów na bezpłatne kursy komputerowe w ramach projektu pn. „Nowe umiejętności – nowe per­spek­ty­wy” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.