Gmina Wolanów

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Załóż firmę przez telefon!
2017.01.20

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.

Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.

Koncert Kolęd i Pastorałek w Jarosławicach
2017.01.19
Koncert Kolęd i Pastorałek w Jarosławicach

W okresie Świąt Bożego Narodzenia bardzo chętnie śpiewamy kolędy i pastorałki, w których radujemy się z narodzin Jezusa Chrystusa. Te pierwsze są inspirowane Ewangeliami, natomiast pastorałki czerpały ze źródeł pobożności ludowej i są bardziej świeckie.

NIE dla czadu!
2017.01.19
NIE dla czadu!

Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. Uniemożliwia pra­wid­łowe rozprowadzanie tlenu we krwi i może powodować uszkodzenie ośrodkowego ukła­du nerwowego, niewydolność wieńcową i zawał albo nawet natychmiastową śmierć. Powsta­je w wyniku niezupełnego spalania wszelkich paliw – gazu, paliw płynnych i stałych – spowodowanego brakiem odpo­wied­niej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania.

Konkurs ofert
2017.01.16

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji na terenie Gminy Wolanów zadania publicznego w 2017 roku z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Upowszechnienie i rozwój kultury ludowej w gminie Wolanów.

Konkurs ofert
2017.01.12

na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku - Organizacja i prowadzenie programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej i siatkowej.

Informacja o możliwości składania wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest
2017.01.12
Informacja o możliwości składania wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Wolanów informuje właścicieli nieruchomości poło­żo­nych na terenie Gminy Wolanów o możliwości składania wniosków o usunięcie wyrobów zawie­ra­ją­cych azbest w ramach dofinansowania z Woje­wódz­kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pt. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazo­wiec­kie­go”. Dotacja przeznaczona jest na usunięcie wyrobów i materiałów zawierających azbest z terenu gminy. Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport i utylizację wyrobów azbestowych. Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Zaproszenie
2017.01.09
Zaproszenie

Wójt Gminy Adam Gibała, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieniędzicach i Proboszcz Parafii p.w. NMP Wniebowziętej w Jarosławicach zapraszają na koncert kolęd i pastorałek, który odbędzie się w dniu 15 stycznia 2017r. o godz. 12:00 w kościele p.w. NMP Wniebowziętej w Jarosławicach.

Harmonogram
2017.01.03
Harmonogram

odbioru odpadów z terenu gminy Wolanów na 2017 rok

Spotkania wigilijne
w SPP w Sławnie
2016.12.30
Spotkania wigilijne <br>w SPP w Sławnie

Święta Bożego Narodzenia są najbardziej rodzinnymi i ciepłymi świętami, pozwalającymi poczuć serdeczność i miłość wszystkich wokół. Wszyscy, zarówno dzieci jak i dorośli z niecierpliwością oczekują jego nadejścia. W przedszkolu okres poprzedzający ten magiczny czas jest niezwykle pracowity. Dzieci z wielkim zaangażowaniem i zapałem przygotowywały jasełka.

Apel do hodowców drobiu
2016.12.30
Apel do hodowców drobiu

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Wycieczka do firmy DAMIX s.c.
2016.12.27
Wycieczka do firmy DAMIX s.c.

Tradycje związane ze świę­to­wa­niem Bożego Narodzenia w Polsce są piękne i chętnie w ich kultywowanie włączają się dzieci. Z tego też powodu, dnia 13.12.2016 r. przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do fabryki bombek DAMIX s.c., której siedziba mieści się w Radomiu przy ul. Kościelnej 14. Właściciele firmy przyjęli nas bardzo serdecznie, pokazując cały proces produkcji bombek. Na własne oczy mogliśmy zobaczyć, jak z kawałka szkła wydmuchiwana jest piękna bombka.

Mikołajki w naszym przedszkolu
2016.12.27
Mikołajki w naszym przedszkolu

Dnia 6 grudnia 2016 roku nasze przedszkole odwiedził św. Mikołaj. Długo oczekiwany gość wywołał uśmiech na twarzach przedszkolaków. Św. Mikołaj został gorąco zaproszony przez dzieci do wspólnej zabawy, tańca i śpiewu. Miło spędzony czas uświetniły wspólne zdjęcia oraz prezenty. Dzieci z ogromną radością zaprosiły św. Mikołaja za rok, obiecując, że czekając na niego będą bardzo grzeczne!

Nasz Wolanów
2016.12.27
Nasz Wolanów

W NUMERZE:

KOŃCOWOROCZNE I NOWOROCZNE GMINNE ROZWAŻANIA...
– STR. 2

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA – HISTORIA I TRADYCJE
– STR. 5

SPOTKANIE WIGILIJNE MIESZKAŃCÓW GMINY WOLANÓW
– STR. 8–9

SPORTOWY WOLANÓW
– STR. 16

Życzenia
2016.12.23
Życzenia

Zdrowych, sopojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęścia i sukcesów
w nadchodzącym
Nowym 2017 Roku

Pociąg „Dragon” - weekendowe połączenie stolicy z Krakowem
2016.12.22
Pociąg „Dragon” - weekendowe połączenie stolicy z Krakowem

Miło mi poinformować, że w nowym rozkładzie jazdy, obowią­zują­cym od 11 grudnia 2016 r., weekendowy pociąg „Dragon” z Warszawy Wschodniej do Krakowa Głównego, oprócz Warszawy Centralnej, Warszawy Zachodniej, Opoczna oraz Włoszczowej zatrzyma się na dwóch dodatkowych stacjach: w Grodzisku Mazowieckim i Miechowie.

Życzenia
2016.12.21
Życzenia

Niech ten szczególny czas
Świąt Bożego Narodzenia
będzie dla wszystkich okazją
do spędzenia miłych chwil
w gronie najbliższych,
w atmosferze pełnej miłości
i wzajemnej życzliwości,
a Nowy Rok, aby stał się czasem spełnionych marzeń i nadziei.

Spotkanie wigilijne mieszkańców Gminy Wolanów
2016.12.20
Spotkanie wigilijne mieszkańców Gminy Wolanów

Święta Bożego Narodzenia i czas poprzedzający go jest okresem szczególnym. To czas radosnego wyczekiwania, czas nadziei, pokory, czas miłości. W tych dniach kierujemy swe myśli ku naszym bliskim - rodzinom i krewnym, ale też ku osobom starszym, samotnym, po­trze­bu­ją­cym naszego wsparcia i opieki. To ludzie, przy których powinniśmy stanąć i poświęcić im chwilę swojego czasu, odrobinę swojej uwagi. Ta właśnie myśl spowodowała, że po raz kolejny odbyło się w naszej Gminie Spotkanie Wigilijne.

Wygrana Juniorów GKS Wolanów w Parznicach 18.12.2016
2016.12.20
Wygrana Juniorów GKS Wolanów w Parznicach 18.12.2016

Drużyna Juniorów GKS "JAGUAR" Wolanów  wzięła udział w Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Prezesa GIM Parznice. Występ zawodników  z Wolanowa był bardzo udany i zakończyli zmagania na 1 miejscu po wygraniu wszystkich swoich pojedynków w stosunku 2:1 z: Orońskiem, Elektronikiem Radom i Kowalą.

Konkurs Kolęd i Pastorałek 2016
2016.12.15
Konkurs Kolęd i Pastorałek 2016

9 grudnia 2016 r. w ZSO w Wolanowie odbył się Konkurs Kolęd i Pastorałek organizowany przez Gminne Centrum Kultury w Wolanowie oraz przez PSP w Wolanowie. Do konkursu przy­stą­pi­li uczniowie PSP w Wolanowie, Sławnie i Mniszku. Prezentowane kolędy i pastorałki wniosły do konkursu cudowną atmosferę zbliżających się świąt.

Finał Szlachetnej Paczki
2016.12.15
Finał Szlachetnej Paczki

Finał Szlachetnej Paczki, który w tym roku wypadł 10-11 grudnia, przyniósł 25 rodzinom z naszej gminy mnóstwo prezentów, ra­doś­ci i przede wszystkim nadziei na lepsze jutro. O sprawny przebieg projektu, to aby zyskał popularność w lokalnym śro­do­wis­ku i osiągnął zamierzone efekty zadbało 13 wspaniałych SuperW wraz z liderem rejonu Kamilą Obrzydowicz.

Zaproszenie na Spotkanie Wigilijne
2016.12.13
Zaproszenie na Spotkanie Wigilijne

Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Kultury, Gminna Biblioteka Pub­licz­na oraz organizacje poza­rzą­do­we działające na terenie Gminy Wolanów zapraszają na Spotkanie Wigilijne z miesz­kań­ca­mi Gminy Wolanów w niedzielę 18 grudnia 2016r. o godz. 14:00 na placu przed budynkiem Urzędu Gminy Wolanów.

Ogłoszenie
2016.12.12

Wójt Gminy Wolanów zaprasza wszystkich Mieszkańców, Sołtysów, Radnych, Przed­się­bior­ców i inne podmioty i grupy aktywne do udziału w kon­sul­tac­jach społecznych prezentujących założenia dotyczące rewitalizacji na terenie Gminy Wolanów. W celu wyznaczenia obszaru zde­gra­do­wa­nego i obszaru rewi­tali­zacji została sporządzona diagnoza negatywnych zjawisk o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, funkcjonalno – przestrzennym i technicznym.

Realizacja funduszy sołeckich
2016.12.09
Realizacja funduszy sołeckich

Sołectwa Gminy Wolanów w ramach przyznanych środków z funduszu sołeckiego na 2016 rok zrealizowały szereg działań mających na celu podniesienie jakości życia mieszkańców. Wysokość środków finansowych na ten rok dla wszystkich miejscowości wchodzących w skład gminy opiewała na kwotę 380.069,00zł.

Lanie wosku – tradycja otwarta na młodość – finał!
2016.12.08
Lanie wosku – tradycja otwarta na młodość – finał!

26 listopada 2016 roku w sie­dzi­bie Gminnego Centrum Kul­tu­ry w Wolanowie odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Uni­wer­syte­tu III Wieku wraz z dziećmi i młodzieżą w ramach projektu pt.: „Lanie wosku – tradycja otwarta na młodość”. Celem projektu było kul­ty­wo­wa­nie obrzędów i tradycji an­drzej­ko­wych wśród mieszkańców Gminy Wolanów oraz integracja po­ko­le­nio­wa, promocja folkloru i dzie­dzic­twa kulturowego.

Wycieczka mikołajkowa do Warszawy
2016.12.08
Wycieczka mikołajkowa do Warszawy

6 grudnia w Polsce obchodzi się Mikołajki, czyli Dzień Świętego Mikołaja. Z tej okazji w dniu 3 grudnia 2016 r. dla dzieci z Gminy Wolanów, Gminne Centrum Kultury zorganizowało wycieczkę do Warszawy. Głównym punktem wyprawy była warszawska pijalnia czekolady E. Wedel.

Delegacja z Azerbejdżanu
w Gminie Wolanów
2016.12.08
Delegacja z Azerbejdżanu <br>w Gminie Wolanów

Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny – Park Spół­dziel­czy w Płońsku  współorganizował w dniach 25 listopada – 1 grudnia 2016 r. wizytę studyjną dla przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Azerbejdżanu do Polski w celu zapoznania ich z polskimi doświadczeniami we wdrażaniu europejskiej Polityki Spójności, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju obszarów wiejskich i skutecznej transformacji polskiego rolnictwa.

Konferencja - warsztaty w porozumieniu z PPP nr 1 w Radomiu
2016.12.07
Konferencja - warsztaty w porozumieniu z PPP nr 1 w Radomiu

Dnia 29.11.2016 r. w Samo­rzą­do­wym Publicznym Przedszkolu w Sławnie odbyła się konferencja w której uczestniczyli: rodzice, nau­czy­cie­le oraz zaproszona p. psy­cho­log Anna Berlińska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Radomiu.

Światowy Dzień Pluszowego Misia
2016.12.07
Światowy Dzień Pluszowego Misia

Trudno sobie wyobrazić dzi­siej­szy świat bez Pluszowego Misia. Jest on towarzyszem dzieci, przyjacielem oraz po­wier­ni­kiem największych sekretów i ta­jem­nic. Już po raz kolejny 25 lis­to­pada w naszym przedszkolu obchodzony był „Światowy Dzień Pluszowego Misia".

Spotkania z pisarzami dla dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie
2016.12.02
Spotkania z pisarzami dla dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie

W ramach dotacji ze Starostwa Powiatowego na działalność ponadlokalną MBP w Radomiu współorganizowała dla bibliotek samorządowych powiatu ra­dom­skie­go spotkania z pisarzami. W naszej Gminie w listopadzie odbyły się dwa

Akademia Aquafresh
2016.12.02
Akademia Aquafresh

Grupy „Smerfy” i „Zuchy” w dniach 17 – 21 listopada 2016 roku brały udział w ogólnopolskiej akcji Akademia Aquafresh. Program Edukacji Zdrowotnej koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. Nadrzędnym celem Akademii Aquafresh jest wykształcenie u dzieci nawyku dbania o higienę jamy ustnej, aby w konsekwencji zmniejszyć tak poważny problem, jakim jest próchnica u dzieci. Realizacja programu to nie tylko teoria, ale także praktyka.

Czytam, liczę, poznaję świat
2016.12.02
Czytam, liczę, poznaję świat

Dnia 21 listopada 2016 roku dzieci naszego przedszkola wzięły udział w spotkaniu z panią Urszulą Prokop przedstawicielką Rady Rodziców w ramach innowacji pedagogicznej „Czytam, liczę, poznaję świat-wychowanie do czytelnictwa".

Projekt pn. „Lanie wosku” - tradycja otwarta na młodość
2016.11.24
Projekt pn. „Lanie wosku” - tradycja otwarta na młodość

Projekt złożony przez Sto­warzy­sze­nie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wolanowie jest odpowiedzią na konkurs ogłoszony przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” na Lokalne Inicjatywy Społeczne, rea­li­zo­wa­ny w ramach zadania pub­licz­ne­go pt. „Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowych” finansowany ze środków Województwa Ma­zo­wiec­kie­go.

List Prezesa KRUS
2016.11.24
List Prezesa KRUS

List skierowany do rolników zawierający informację o za­war­ciu umowy grupowego ubez­pie­cze­nia następstw nieszczę­śli­wych wypadków dla dzieci osób objętych ubezpieczeniem spo­łecz­nym rolników.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
2016.11.24
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego należy do uro­czys­to­ści, w których uczestniczymy z wielkim wzruszeniem. To nie­zwyk­łe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to ponad 50 lat nieprzerwanego, har­mo­nij­ne­go pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe niepowodzenia, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.

STACJA KOŃCOWA – REZYDENCJA WILANOWSKA
2016.11.23
STACJA KOŃCOWA – REZYDENCJA WILANOWSKA

„Pociąg” do kultury na trasie Łódź - Warszawa” zakończył swój bieg. 14 listopada br. w związku z realizacją projektu szóstoklasiści szkół podstawowych z terenu gminy Wolanów, wspólnie z nauczycielami wolontariuszami ponownie odwiedzili stolicę naszego kraju. Tym razem celem wycieczki była wizyta w Wilanowie, gdzie w Centrum Kultury uczniowie obejrzeli spektakl pt. „Historia Jana i Marysieńki kuchnią przeplatana”.

Informacja
2016.11.23

na temat bezpłatnych prze­sie­wo­wych badań profilaktycznych wykonywanych w ramach prog­ramów zdrowotnych reali­zowa­nych przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Baza już otwarta !
2016.11.22
Baza już otwarta !

Zapraszamy do współpracy przy XVI edycji projektu SZLA­CHET­NA PACZKA - po raz pierwszy w Rejonie Wolanów.

Zaproszenie
2016.11.22
Zaproszenie

na bezpłatne seminarium in­for­macyjne: Dotacje Unijne dla przedsiębiorców, perspektywa finansowa 2014. Bezpłatne, jednodniowe warsztaty odbywają się w Warszawie siedzibie firmy budynku Hotelu Marriott, część biurowa LIM Al. Jerozolimskie 65/79 na 13 piętrze w dniu 25 listopada 2016r.

Dofinansowanie do instalacji OZE
2016.11.22
Dofinansowanie do instalacji OZE

Serdecznie zapraszamy miesz­kań­ców naszej Gminy do za­poz­na­nia się ofertą firmy PROMAG, lidera w zakresie instalacji solarnych. W tym roku Firma wprowadziła ofertę programów grupowych skierowanych głównie do mieszkańców wybranych Gmin, którzy zainteresowani są dofinansowaniem do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych
2016.11.21

Wójt Gminy Wolanów zaprasza wszystkich Mieszkańców, Soł­ty­sów, Radnych, Przed­się­bior­ców i inne podmioty i grupy aktywne do udziału w konsultacjach społecznych prezentujących za­ło­że­nia dotyczące rewitalizacji na terenie Gminy Wolanów.

Konkurs FLORIANY
2016.11.17
Konkurs FLORIANY

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY! Głównym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu.

Święto Niepodległości w Gminie Wolanów
2016.11.15
Święto Niepodległości w Gminie Wolanów

Z okazji 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 2016 r. w kościele pw. Św. Doroty w Wolanowie została odprawiona msza św. Nabo­żeń­stwo sprawował Ks. Tadeusz Kszczot proboszcz parafii. Zebrani na mszy mieszkańcy gminy, władze samorządowe z Wójtem Adamem Gibałą, radni, przedstawiciele placówek oś­wia­to­wych i jednostek or­ga­ni­za­cyj­nych gminy oraz młodzież szkolna modlili się za tych, którzy w walce o niepodległość stracili życie.

Wycieczka do piekarni
2016.11.14
Wycieczka do piekarni

W dniu 8 listopada Smerfy i Zuchy udały się na wycieczkę do Piekarni Gajda w Radomiu. Przedszkolaki miały możliwość zobaczyć jak wygląda piekarnia od środka. Wycieczka do piekarni pozwoliła na własne oczy zobaczyć, jak powstaje chleb. Dzieci z wielkim zainte­reso­waniem przyglądały się pracy piekarza, poznały etapy powstawania pieczywa oraz produkty potrzebne do jego wypieku.

Przedszkole w Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Sławnie obchodziło Święto Niepodległości
2016.11.14
Przedszkole w Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Sławnie obchodziło Święto Niepodległości

W dniu 10 listopada 2016 roku w naszym przedszkolu ob­cho­dzi­liś­my Narodowe Święto Nie­pod­leg­łoś­ci (11 listopada). Z tej okazji grupa „Zuchy” wykonała na tę uroczystość kotyliony w barwach narodowych, zaś grupa „Smerfy” flagi biało-czerwone.

Dzień Edukacji Narodowej w SPP w Sławnie
2016.11.14
Dzień Edukacji Narodowej w SPP w Sławnie

W dniu 14.10.2016 roku w Samorządowym Publicznym Przed­szko­lu w Sławnie ob­cho­dzo­no Dzień Edukacji Naro­do­wej. Młodzi artyści przedszkola piosenkami i wierszami uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli i pracowników przedszkola, którzy wzięli udział w akademii.

Dzień Seniora
2016.11.10
Dzień Seniora

w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie

9 listopada 2016 w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie odbyło się uroczyste spotkanie seniorów. Spotkanie rozpoczęło się życzeniami, które złożył swym koleżankom i kolegom Prezes Stowarzyszenia Seniorów Tadeusz Skorża oraz dyrektor GCK Monika Dzik.

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY
2016.11.07

GMINY WOLANÓW Z OR­GA­NI­ZAC­JA­MI POZARZĄ­DO­WY­MI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁAL­NOŚĆ POŻYTKU PUB­LICZ­NE­GO NA 2017 ROK.

Drużyna Juniorów GKS JAGUAR Wolanów
2016.11.02
Drużyna Juniorów GKS JAGUAR Wolanów

Drużyna Juniorów GKS JAGUAR Wolanów bierze udział w rozgrywkach Mazowiecko Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej i występuje w grupie B II ligi. Chłopcy dotychczas rozegrali 4 spotkania (3 wygrane i 1 przegrali).

„Pociąg” do kultury na trasie Łódź – Warszawa, tym razem przystanek Warszawa
2016.10.31

MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

19 października 2016 roku szós­to­kla­siś­ci ze szkół podstawowych z terenu gminy Wolanów odwiedzili stolicę, gdzie w Łazienkach Królewskich zwie­dza­li zabytkowe obiekty, między innymi Pałac na Wyspie.

Stacja Łódź.
2016.10.31

„Pociąg” do kultury na trasie Łódź–Warszawa”

Szóstoklasiści wspólnie z na­u­czy­cie­la­mi wolontariuszami 7 października 2016r. ponownie odwiedzili Łódź. Celem wycieczki była wizyta w Muzeum Fabryki Manufaktura, gdzie uczniowie poznali dzieje przemysłowej fortuny Poznańskich, rozwój zakładów, technikę produkcji tkanin bawełnianych i codzienną pracę dawnych robotników. Wystawa prezentowała zdjęcia, dokumenty, plany ar­chi­tek­to­nicz­ne i próbki surowców fabryki.

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.