Gmina Wolanów

Wydarzenia

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Aktualności z PSP w Sławnie
2016.10.31
Aktualności z PSP w Sławnie

Dnia 07 października 2016 roku, w związku z realizacją projektu „Pociąg do kultury na trasie Łódź - Warszawa”, szós­to­kla­siś­ci szkół podstawowych z terenu gminy Wolanów wspólnie z nauczycielami wolontariuszami odwiedzili ponownie Łódź. Tym razem celem wycieczki była wizyta w Muzeum Fabryki Manufaktura, gdzie uczniowie poznali historię zakładów włó­kien­ni­czych stworzonych przez Izraela Poznańskiego w drugiej połowie XIX wieku.

„Pociąg” do kultury
2016.10.28

„Pociąg” do kultury
na trasie Łódź–Warszawa” – wyruszył

Stowarzyszenie „Dla Przyszłości Gminy Wolanów” dzięki dofinansowaniu ze strony Fundacji PZU w ramach Programu „PZU z kulturą” – edycja 2016 w okresie od 05.09.2016r. do 30.11.2016r. realizuje projekt pn. Pociąg” do kultury na trasie Łódź-Warszawa. W naszym przedsięwzięciu uczestniczą uczniowie klas VI ze wszystkich 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Wolanów tj. PSP w Bieniędzicach, PSP w Mniszku, PSP w Sławnie, PSP w Wolanowie.

Kampania Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina
2016.10.27
Kampania Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina

Druga Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" ruszyła we wrześniu 2015 r. Kampania składa się z 3 odcinków spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy prasowej oraz internetowej.

Potańcówka w GCK
2016.10.27
Potańcówka w GCK

Potańcówka w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie z muzyką ludową na żywo.

W minioną sobotę 22 paź­dzier­nika 2016r. w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie odbyła się impreza kulturalna dla miesz­kań­ców Gminy Wolanów, "Po­tań­ców­ka z muzyką ludową na żywo". Do tańca przygrywała Kapela p. Czesława Golińskiego, w skład której wchodzą mu­zy­kan­ci gra­ją­cy na sakso­fonie, akordeonie i bębnie.

Zapraszamy na szkolenie
2016.10.25
Zapraszamy na szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w spotkaniu które odbędzie się w dniu 28.10.2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wolanów o godzinie 15.30. Zostanie one poświęcone omówieniu najważniejszych działań dla projektu  „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych” którego celem jest rozwój, budowa i aktywizacja przedstawicieli sektora organizacji pozarządowych, mieszkańców obszarów wiejskich, społecznych liderów oraz przedstawieniu zakresu wsparcia w ramach działań skierowanych do przedsiębiorców.

Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem
2016.10.25
Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem

Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie zaprasza na „Spot­ka­nie autorskie z Wiesławem Drabikiem”. W poniedziałek 25 listopada 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wo­la­no­wie będzie gościć już po raz drugi Wiesława Drabika autora wierszowanych bajeczek dla dzieci.

Informacja dla rolników
2016.10.19
Informacja dla rolników

Od 18 października 2016 r. zmieniają się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących identyfikacji i re­jes­tra­cji zwierząt, od 18 paź­dzier­ni­ka 2016 r. rolnicy posiadający zwierzęta gos­po­dar­skie muszą stosować się do nowych zasad. Nowe regulacje dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej. Mają one na celu zapobieganie roz­prze­strze­nia­niu się chorób zakaźnych wśród zwierząt.

Zaproszenie
2016.10.18
Zaproszenie

na potańcówkę w ludowym stylu

Nasz Wolanów
2016.10.17
Nasz Wolanów

W NUMERZE:

CZYM ŻYJĄ WŁADZE SAMORZĄDOWE WOLANOWA?
– STR. 3

INWESTYCJE GMINNE
– STR. 5

GMINNY FESTYN W WOLANOWIE
– STR. 6–7

SPORTOWY WOLANÓW
– STR. 12

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Wolanów
2016.10.17
Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Wolanów

W Dniu Edukacji Narodowej, jak co roku, pracownicy oświaty w gminie Wolanów obchodzili swoje święto. Ten wyjątkowy dzień był okazją do podziękowania wszystkim pedagogom za zaangażowanie w nauczanie i wychowywanie młodego poko­le­nia.

Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie władz gminnych z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych dzia­ła­ją­cych na terenie naszej gminy.

Podczas uroczystości Wójt Adam Gibała wręczył kwiaty oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz działalności statutowej szkół, dziękując za trud kształcenia i wychowania mło­de­go pokolenia, za prze­ka­zy­wa­nie im wiedzy, motywowanie do ciągłej nauki oraz wskazywanie życiowych dróg.  

Życzenia
2016.10.13
Życzenia

Życzenia dla nauczycieli i pra­cow­ników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Turniej piłki siatkowej
2016.10.12
Turniej piłki siatkowej

W dniu 09.10.2016 r. na hali sportowej ZSO Wolanów odbył się Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Wolanów. Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała oraz Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska, którzy życzyli wszystkim uczestnikom sportowej rywalizacji w duchu zasady „fair play”. W zawodach wystartowało 11 drużyn, które reprezentowały gminy regionu radomskiego.

Warsztaty serowarskie
2016.10.10
Warsztaty serowarskie

W ramach współpracy Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie i Stowarzyszenia ,,LGD Razem dla Radomki’’ w dniu 6 października 2016 r. odbyły się bezpłatne warsztaty serowarskie, realizowane w ramach projektu ,,Mazowiecka Kuźnia Smaków’’, promującego dziedzictwo kulinarne obszaru Południowego Mazowsza. Warsztaty brawurowo poprowadził serowar żuławski, z 15 - letnim doświadczeniem, Pan Krzysztof Jaworski, absolwent Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie.

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych
2016.10.06

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) Gmina Wolanów ogłasza otwarty nabór partnera/ -ów spoza sektora finansów publicznych. Celem partnerstwa jest wspólna realizacja działań w ramach wspólnie przygotowanych wniosków projektowych

FESTYN EKOLOGICZNY „CZAS NA LAS”
2016.10.05
FESTYN EKOLOGICZNY „CZAS NA LAS”

Dnia 02 października 2016r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie wspólnie z nauczycielami oraz rodzicami uczestniczyli w festynie ekologicznym, którego organizatorem był Związek Gmin „Radomka”. Impreza odbyła się przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Przysusze, uczestniczyło w niej 9 szkół z terenu Związku Gmin „Radomka”. Głównym celem festynu było budowanie postaw proekologicznych, zachęcanie uczniów do poznawania przyrody i zachodzących w niej zjawisk, uświadomienie bardzo ważnej roli drzew i lasów w przyrodzie oraz ukazanie ich znaczenia w życiu człowieka.

Ponowny sukces Zespołu Śpiewaczego „Bieniędzice”
2016.10.04
Ponowny sukces Zespołu Śpiewaczego „Bieniędzice”

„Bidno porka” zajęła II miejsce w konkursie „Potrawa regionalna z ziemniaków” zorganizowany w ramach „Festiwalu Ziemniaka”, który odbył się w Muzeum Wsi Radomskiej. Do rywalizacji przystąpiło dwanaście organizacji działających na terenie regionu radomskiego.

Szlachetna Paczka w Wolanowie
2016.10.04
Szlachetna Paczka w Wolanowie

To projekt ogólnopolski, więc pewnie wielu słyszało o nim wcześniej w telewizji, radiu czy czytało w prasie. Tym bardziej cieszy nas to, że na terenie naszej gminy można stworzyć drużynę Szlachetnej Paczki i nieść mądrą pomoc! Szlachetna Paczka to projekt stowarzyszenia "Wiosna". Do programu włączane są rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od nich niezależnych. Paczka swoją pomocą chce dotrzeć do osób reprezentujących prawdziwą biedę, tą ukrytą, a nie krzyczącą i żądającą pomocy. Celem jest mądra pomoc, czyli taka, która daje szansę na zmianę.

Warsztaty serowarskie w Wolanowie
2016.10.04
Warsztaty serowarskie w Wolanowie

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie zapraszają do udziału w bezpłatnych warsztatach serowarskich, które odbędą się w dniu 6 października 2016 r. (czwartek) o godzinie 11.00 w budynku Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie. Warsztaty produkcji sera podpuszczkowego poprowadzi pan Krzysztof Jaworski, utytułowanego serowara z Żuław, absolwenta Akademii Rolno-Technicznej w Olsztynie, który od ponad 15 lat zajmują się produkcją serów.

Informacja
2016.09.30

w sprawie wymagań weteryna­ryj­nych dla prowadzenia działal­ności w zakresie obrotu zwierzętami dla rolników i hodowców zwierząt korzysta­jących z usług targowiska w Przytyku w związku z wystąpieniem na terenie województwa mazowieckiego ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń.

Rozkład zajęć
2016.09.28
Rozkład zajęć

Gminnego Centrum Kultury na rok artystyczny 2016/2017

RADOMnews.pl o festynie w Wolanowie
2016.09.21
RADOMnews.pl o festynie w Wolanowie

Gminny Festyn zgromadził tłumy mieszkańców Gminy Wolanów i okolic. Nie zabrakło występów zespołów ludowych, gier i zabaw oraz atrakcji dla najmłodszych.

I N F O R M A C J A
2016.09.14
I N F O R M A C J A

Demontaż i utylizacje wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolanów dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 50.554,79 zł.

Gminny Festyn w Wolanowie
2016.09.14
Gminny Festyn w Wolanowie

Doskonała pogoda, masa atrakcji i świetna zabawa, zarówno dla tych starszych, jak i młodszych - tak było w niedzielę 11 września 2016r. na Gminnym Festynie w Wolanowie. Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Wolanów – Adam Gibała, Zespół Szkół Ogólnokształcących – PSP i PG w Wolanowie, Gminna Biblioteka Publiczna i Gminne Centrum Kultury w Wolanowie.

2016.09.09
-

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach zapraszają w dniu 20 września 2016r.  (wtorek) o godz. 10.00 uczniów, ich rodziców oraz inne zainteresowane osoby na okolicznościowe spotkanie historyczno-patriotyczne z przedstawicielami Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koło nr 45 w Radomiu.

Dzień bez samochodu
2016.09.09
Dzień bez samochodu

22 września, dwunasty rok z rzędu, będziemy obchodzić w Polsce „Dzień bez samochodu”, który jest punktem kulminacyjnym Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Celem trwającej w tym czasie kampanii jest m.in. popieranie ekologicznych środków transportu, a szczególnie zachęcanie podróżnych do korzystania z publicznych środków transportu zbiorowego.

2016.09.07
-

SZLACHETNA PACZKA, organizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA, pomaga bohaterskim rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Taka pomoc podkreśla godność obdarowanych. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same. Najważniejsze w SZLACHETNEJ PACZCE jest spotkanie z prawdziwie potrzebującym.

Sukces Zespołu Śpiewaczego „Bieniędzice”
2016.09.06
Sukces Zespołu Śpiewaczego „Bieniędzice”

II miejsce w konkursie "Tradycyjny wieniec dożynkowy" zorganizowany w ramach XVIII Święta Chleba w Radomiu. W konkursie brało udział 14 ekip z regionu radomskiego.

„Narodowe Czytanie 2016”
w Wolanowie
2016.09.06
„Narodowe Czytanie 2016” <br>w Wolanowie

Tegoroczna edycja Narodowego Czytania poświęcona była dziełu "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza - polskiego nowelisty, powieściopisarza, publicysty i laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za całokształt twórczości.

Zaproszenie na Narodowe Czytanie
2016.08.31
Zaproszenie na Narodowe Czytanie

Gminna Biblioteka Publiczna i Gminne Centrum Kultury w Wolanowie serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy na Narodowe Czytanie.

Zaproszenie na Gminny Festyn w Wolanowie
2016.08.31
Zaproszenie na Gminny Festyn w Wolanowie

Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała, Zespół Szkół Ogólnokształcących - PSP i PG w Wolanowie, Gminna Biblioteka Publiczna i Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zapraszają na Gminny Festyn w Wolanowie

Sportowa niedziela w gminie Wolanów
2016.08.29
Sportowa niedziela w gminie Wolanów

W niedzielę (28.08.2016) na boisku Orlik w Mniszku odbył się Turniej piłkarski o puchar wójta gminy Wolanów. Organizatorem był wójt gminy Wolanów, Adam Gibała oraz Gminne Centrum Kultury w Wolanowie.

I Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Wolanów
2016.08.25
I Turniej Piłki Nożnej <br>o Puchar Wójta Gminy Wolanów

Zaproszenie na I Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wolanów

Trwa budowa Przedszkola Publicznego w Wolanowie
2016.08.25
Trwa budowa Przedszkola Publicznego w Wolanowie

Wykonawca realizuje powyższą inwestycję zgodnie z harmonogramem. Obecnie wykonane są już roboty ziemne, fundamenty i izolacja oraz ściany nadziemia. Trwają prace przygotowawcze do wykonania stropów na pierwszej kondygnacji.

Wyprawka szkolna 2016
2016.08.09

Uchwała Nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych określają szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapraszamy po odbiór kart bibliotecznych
2016.08.09
Zapraszamy po odbiór kart bibliotecznych

Coraz większe zapotrzebowanie na szybkość usług bibliotecznych, dostępność do kompletnych źródeł informacji i nowoczesność form pracy to wymagania jakie stawia współczesny użytkownik bibliotek. Aby sprostać potrzebom Biblioteka w Wolanowie podjęła działania w kierunku komputeryzacji procesów bibliotecznych.

Gminny Konkurs Poetycki „Słowne marzenia”
2016.08.09

Uczestnikiem może być każdy autor, który w terminie do 30 października 2016r. nadeśle zestaw trzech wierszy, nigdzie dotąd niepublikowanych oraz nienagrodzonych w innych konkursach. Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki 2 wierszy, ale jeden wymagany jest o tematyce uzależnień (alkohol, narkotyki). Zestawy wierszy zgłaszanych do konkursu - w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego, ewentualnie czytelnego rękopisu – należy nadsyłać na papierze o formacie A4 na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie, 26 – 625 Wolanów, ul. Radomska 20, e-mail: biblioteka@wolanow.pl

Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Wolanów
2016.08.08
Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Wolanów

Poczuj ducha rywalizacji, zbierz swoją drużynę, max. 10 osób (brak ograniczeń wiekowych) i wywalcz dla swojej miejscowości puchar Wójta Gminy Wolanów

Zespół “Wolanianki” w czasie Światowych Dni Młodzieży
2016.08.04
Zespół “Wolanianki” w czasie Światowych Dni Młodzieży

23 lipca w Muzeum Wsi Radomskiej odbyła się impreza "Posmakuj Polski", na której dla uczestników ŚDM swoje umiejętności zaprezentował zespół "Wolanianki". Podczas uroczystości śpiewał polskie piosenki ludowe, tańczył tańce regionalne naszego kraju oraz wykonał hymn ŚDM w języku polskim i angielskim.

Zaproszenie na grę plenerową
2016.08.03
Zaproszenie na grę plenerową

Gminna Biblioteka Publiczna i Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zapraszają na detektywistyczną grę plenerową "Poznajemy Wolanów", która rozpocznie się o godzinie 11:00 dnia 10 sierpnia 2016r.

Zaproszenie
2016.08.03
Zaproszenie

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zaprasza na spektakl teatralny dla dzieci pt: "Przygody Misia Podróżnika", który odbędzie się o godzinie 14:00 9 sierpnia 2016r. (wtorek) w sali widowiskowej budynku GCK w Wolanowie przy ulicy Radomskiej 20.

Plan wakacyjny GCK
2016.08.03
Plan wakacyjny GCK

Plan imprez Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie na miesiąc sierpień.

List Prezesa KRUS
2016.07.19

List skierowany do rolników w celu przypomnienia podstawowych zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Na Jarmarku Ludowym
„Tyndy – Ryndy"
w Bieniędzicach
2016.07.16
Na Jarmarku Ludowym <br>„Tyndy – Ryndy" <br>w Bieniędzicach

W niedzielne słoneczne popołudnie 10 lipca br. na terenie przyszkolnym w Bieniędzicach odbył się kolejny już Jarmark Ludowy pn. „Tyndy – Ryndy". Kilka minut po godzinie 14. otwarcia imprezy dokonał w imieniu jej organizatorów sam wójt gminy Wolanów, pan Adam Gibała w towarzystwie prezesa miejscowego Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Na ludową nutę", pana Krzysztofa Mazurkiewicza, radnego, pana Marcina Ciężkowskiego oraz pani Elżbiety Jemiołowskiej, sołtys wsi Bieniędzice.

XVII edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego
2016.07.15

Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz 17 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w obszarze promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów. Nabór wniosków przewidziany jest do 9 września br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

XI edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”
2016.07.15

Po raz jedenasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Prace można nadsyłać do 20 lipca br.

Województwo mazowieckie to bardzo zróżnicowana i atrakcyjna kraina. Każdy tu może znaleźć coś dla siebie. Zarówno miłośnicy architektury czy folkloru jak i turyści będący zwolennikami aktywnego wypoczynku – kajakarstwa, żeglarstwa, turystyki pieszej i rowerowej.

Konkurs kulinarny na najlepsze dania z Papryki
2016.07.13
Konkurs kulinarny na najlepsze dania z Papryki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" wraz z Partnerami: Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dziedzictwo i Rozwój”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” rozpoczęli realizację projektu "Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, pływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych". Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze potrawy i dania z papryki. Konkurs finansowany jest w ramach działania Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych podmiotów (osób prywatnych, gospodarstw agroturystycznych, lokali gastronomicznych, przedsiębiorców, stowarzyszeń, grup nieformalnych (kół gospodyń wiejskich), czy też szkół i klas o profilu gastronomicznym.

„Pociąg” do kultury na trasie Łódź –Warszawa
2016.07.08
„Pociąg” do kultury na trasie Łódź –Warszawa

W dniu 4 lipca br. zostały opublikowane wyniki konkursu dotacyjnego „PZU z kulturą”. W tegorocznej edycji konkursu dotacyjnego Fundacji PZU w zakresie edukacji kulturalnej nasze Stowarzyszenie „Dla Przyszłości Gminy Wolanów” zajęło 13 miejsce spośród 33 dofinansowanych wniosków i otrzymało dotację w wysokości 14.991,30 zł. Ogółem na konkurs „PZU z kulturą” edycja 2016 wpłynęło 256 wniosków.

Budowa przedszkola
w Wolanowie
2016.07.08
Budowa przedszkola <br>w Wolanowie

W czerwcu 2016 r. miało miejsce przekazanie terenu pod budowę przedszkola na około 150 dzieci Korporacji Budowlanej DARCO z Radomia. Wykonawca ten przedstawił najtańszą ofertę przetargową, w której zadeklarował wykonanie powyższej inwestycji za kwotę 4 483 369,40 zł. Firma przystąpiła do wykonywania robót budowlanych zgodnie z harmonogramem robót. Zakończenie tej jakże ważnej inwestycji dla lokalnej społeczności, przewidziane jest na dzień 15 czerwca 2017 r.

Zaproszenie
2016.07.08
Zaproszenie

Urząd Gminy Wolanów i Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „RADOŚĆ” zaprasza na V Trzeźwościowy Rajd Rowerowy „GMINNIE RODZINNIE”w dniu 31 lipca 2016 roku

POŻEGNANIE PANI DYREKTOR
2016.06.30
POŻEGNANIE PANI DYREKTOR

W trakcie uroczystego zakończenia roku szkolnego uczniowie, grono pedagogiczne wraz z pracownikami niepedagogicznymi oraz rodzice  pożegnali przechodzącą na emeryturę Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sławnie - Danutę Bełtowicz.

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
telefon: 486186051, 486186067, 486186015, 486186020

fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowania


poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?
Projekt i realizacja extranet.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.