Gmina Wolanów

Wyszukiwarka

Zobacz także...

Menu strony

Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Ogłoszenia

Banery

  • Portal mapowy SDI gminy Wolanów
  • gminny portal mapowy
  • zastrzegam.pl

Nawigacja

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść strony

Warsztaty z Garncarstwa w GCK
2018.05.15
Warsztaty z Garncarstwa w GCK

Dnia 10 maja w sali widowiskowej odbyły się kolejne z cyklicznych spotkań organizowanych w ra­mach warsztatów dla dorosłych i młodzieży. Tym razem goś­ci­liś­my Pana Ryszarda Arkuszyńskiego ‑garncarza z wielopokoleniowej rodziny, kultywującej tradycję i sztukę wyrobu naczyń z gliny.

Gminny Konkurs Recytatorski pod patronatem Wójta Gminy Wolanów
2018.05.14
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieniędzicach wita uczestników

Dnia 9 maja w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Wo­la­nowie odbył się Konkurs Re­cy­ta­torski poezji patriotycznej: "Nasza niepodległa   - wiersze o Pol­sce’’, którego  organizatorem była Publiczna Szkoła Podsta­wo­wa im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach i Gminne Centrum Kultury w Wolanowie.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE
2018.05.11

Firma Promag wraz z gminą Wolanów serdecznie zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców gminy na spotkanie dotyczące dofinansowania na instalacje fo­to­wol­taiczne do produkcji energii elektrycznej oraz instalacje so­lar­ne do podgrzewania wody użyt­ko­wej.

2018.05.08
krasnale

W dniach od 24–26 kwietnia Gminne Centrum Kultury wspól­nie z Gminną Biblioteką Pub­licz­ną gościły dzieci z Samo­rzą­do­wego Publicznego Przedszkola w Wolanowie. Na przedszkolaków czekały krasnoludki zaproszone do naszych placówek.

Inauguracja projektu „Kulturalny Uniwersytet III Wieku w Wolanowie”
2018.05.08
Wizyta w Teatrze

Już 27 kwietnia br. trzydzies­to­oso­bowa grupa uczestników projektu w wieku 50+ odwiedziła Teatr Powszechny w Radomiu, goszcząc na musicalu „Człowiek z La Manchy”. Wspólne wyjście do teatru było skutecznym spo­so­bem integracji społecznej uczest­ników projektu, a także aktyw­no­ści intelektualno-kul­tu­ral­nej.

 

Żołnierze Wojska Polskiego z wizytą w PSP w Wolanowie
2018.05.07
Żołnierze Wojska Polskiego z wizytą w PSP w Wolanowie

W 2018 roku obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości. Z tej okazji Samorząd Uczniowski PSP w Wolanowie zaplanował cykl działań, które przybliżą wszystkim historię Polski oraz pokażą, czym jest współczesny patriotyzm.

Miej Polskę w sercu
2018.05.07
Miej Polskę w sercu

Dnia 27 kwietnia 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie odbył się Dzień Patriotyczny pod hasłem „Miej Polskę w sercu”. Uroczystość rozpoczęła się od „Biegu z flagą”, który jest tradycją szkoły.

Umowy na granty podpisane
2018.05.07
Podpisanie umowy

W dniu 24 kwietnia 2018 roku w Domu Kultury w Przysusze zostały podpisane umowy  na realizację projektów grantowych ogłoszonych przez LGD „Razem dla Radomki”. Wśród grantobiorców są dwie organizacje z terenu Gminy Wolanów, które będą realizować swoje pomysły.
 

Konferencja matematyczna
2018.04.24
wspólna fotografia

W dniu 19.04.2018r. w Samo­rzą­do­wym Publicznym Przed­szko­lu w Wolanowie, odbyła się kon­fe­ren­cja matematyczna pod prze­wod­nictwem pani Ewy Zielińskiej. Pani Ewa Zielińska jest wie­lo­let­nią nauczycielką wychowania przedszkolnego, współautorką prog­ra­mów edukacyjnych, pub­li­ka­cji dla nauczycieli, artykułów dla rodziców.

Wystawa „IGŁĄ MALOWANE”
2018.04.20
%3

Od 15 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wola­no­wie można obejrzeć wystawę rękodzieła pt. „Igłą malowane” Pani Marii Sikorskiej. Na wys­ta­wie obejrzeć można obrazy wyszywane techniką haftu krzy­ży­ko­wego. Tematyka obrazów jest przebogata: poprzez różnorodne krajobrazy, postacie, kwiaty i zwierzęta. Wystawa potrwa do końca maja.

Informacja w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF)
2018.04.19

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu w związku z sytuacją epizootyczną  w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie kraju oraz ryzykiem wystąpienia i szerzenia się wirusa ASF w stadach trzody chlewnej, przekazuje informację na temat zabezpieczenia gos­po­darstw utrzymujących trzodę chlewną przed wniknięciem wirusa ASF.

Nasz Wolanów
2018.04.18
Nasz Wolanów informacje gminne nr 7 (marzec 2018)

informacje gminne nr 1(7) (marzec 2018)

W NUMERZE:

TE WIELKANOCE – DAWNE I DZISIEJSZE… – STR. 2

Z AKTUALNYCH PRAC RADY GMINY – STR. 4

USTANOWIENIE HERBU GMINY WOLANÓW – STR. 6–10

SPORTOWY WOLANÓW – STR. 16

HISTORYCZNA WYSTAWA SZKOLNA W BIENIĘDZICACH - "KU NIEPODLEGŁEJ"
2018.04.18
otwarcie wystawy

W ramach szkolnych obchodów 100-lecia odzyskania niepodleg­łoś­ci w PSP w Bieniędzicach w dniu 17 IV br. odbyła się uro­czystość otwarcia wystawy his­to­rycz­nej pn. "Ku Niepodległej". Ekspozycja ukazuje przebieg i skutki Powstania Kościuszkow­skie­go, Powstania Listopado­we­go i Powstania Stycznio­we­go oraz dzieło Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, zakończone odzyskaniem niepodległości w dniu 11 listopada 1918r.
  

Spotkanie Uniwersytetu III Wieku
2018.04.13
Spotkanie Uniwersytetu III Wieku

Dnia 6 kwietnia w sali wido­wis­kowej Gminnego Centrum Kul­tu­ry odbyło się walne zebranie Uniwersytetu III Wieku. W drugiej części spotkania na uczestników czekały pyszne potrawy wiel­ka­noc­ne, składano sobie życzenia i ustalano plan pracy na 2018 r.  

Program 2018 „Czyste powietrze”
- Osoby Fizyczne
2018.04.06

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Wolanów wychodząc na­przeciw Państwa potrzebom pod­ję­ła działania dotyczące realizacji wspólnego projektu współfi­nan­so­wa­ne­go ze środków Woje­wódz­ki­ego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie mo­der­nizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymiany kotłów grzew­czych. Niestety do chwili obecnej nie ukazał się konkurs, w którym Gmina Wolanów mog­ła­by złożyć wniosek dla swoich mieszkańców w w/w zakresie.

Rozstrzygnięcie Konkursu na Kartkę Wielkanocną, edycja 2018 r.
2018.04.06
nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie

Przed świętami 28 marca (tj. środa) w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie odbyło się wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie plastycznym na Kartkę Wielkanocną edycja 2018, zorganizowanym dla uczniów szkół z terenu Gminy Wolanów.

Życzenia świąteczne
2018.03.29
Życzenia świąteczne

Dyrektor i Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie składają życzenia świąteczne wszystkim mieszkańcom Gminy Wolanów oraz pracownikom Urzędu Gminy w Wolanowie.

Wielkanocne Warsztaty Twórcze w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie
2018.03.29
warsztaty twórcze wielkanocne wianki

"Wielkanocne wianki" - dnia 22 marca w sali widowiskowej odbyły się pierwsze z cyklicznych war­szta­tów dla dorosłych orga­ni­zo­wa­nych przez GCK w Wolanowie. Każdy uczestnik warsztatów włas­no­rę­cznie wykonywał wielkanoc­ny wianek – stroik, na stół lub drzwi i palma.

Wiosenna wycieczka dzieci do Hula Parku w Radomiu
2018.03.29
zabawy w kulkach

Dnia 22 marca Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zorganizo­wa­ło wiosenną wycieczkę dla ma­lu­chów. Dzieci w wieku od 2 – 5 lat, nieuczęszczające do przed­szko­la odwiedziły radomskie "Cen­trum Zabaw Hula Park" wraz ze swoimi mamami.

Zajęcia Wielkanocne w Świetlicy w Mniszku
2018.03.28
Wielkanocny królik - już pomalowany

Podczas zajęć dzieci i młodzież składała wielkanocnego zająca ze sklejki. Po złożeniu nadszedł czas na malowanie gotowego modelu, który może posłużyć jako świąteczny stroik. Dopeł­nie­niem dekoracji było wielkanocne jajko przyozdobione według włas­ne­go pomysłu.

Finał Konkursu Wiedzy o Polskich Noblistach
2018.03.23
Laura i Miłosz wraz z opiekunkami

Uczniowie PSP w Wolanowie Laura Kowalczyk (VIIa) i Miłosz Pisarek (VIa) wzięli udział w finale X Edycji Kon­kur­su Wiedzy o Polskich Nob­lis­tach, który odbył się 22 marca 2018 r. w XIII Liceum Ogól­no­kształ­cącym z Oddziałami Dwu­ję­zy­czny­mi im. Polskich Noblistów w Radomiu.
 

Wyniki Konkursu na Kartkę Wielkanocną
2018.03.22
Wyniki Konkursu na Kartkę Wielkanocną

Termin i miejsce wręczenia nag­ród zostanie ogłoszony w pią­tek na profilu GCK na fb! Gra­tu­lujemy wygranym i wy­róż­nio­nym. Dziękujemy za wszystkie prace, które do nas dotarły. Wybór był bardzo trudny, a prace kolorowe, pełne pomysłów i świątecznego ducha.

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie
2018.03.22
Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

w następujących powiatach wo­je­wództwa mazowieckiego: powiat białobrzeski z wyłączeniem gminy Promna, powiat garwoliński, powiat kozienicki, powiat lipski, powiat łosicki, powiat miński, powiat ostrowski, powiat otwocki, powiat przysuski, powiat radom­ski i m. Radom, powiat siedlecki i m. Siedlce, powiat sokołowski, powiat szydłowiecki, powiat wę­grow­ski, powiat wołomiński, powiat wyszkowski, powiat zwo­leń­ski.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)
2018.03.20
Wybierz PFR

Oszczędzasz czas i minima­li­zu­jesz ryzyko błędów rachun­ko­wych lub pomyłek, które mo­żesz popełnić przy samo­dziel­nym przepisywaniu danych z informacji od płatników (np. z PIT-11). To urząd skarbowy wpisuje za ciebie przychody, koszty uzyskania przychodów i składki na ubezpieczenia, wyka­za­ne w informacjach złożonych przez twojego pracodawcę. Szybciej otrzymasz też zwrot nadpłaconego podatku.

Dzień Sołtysa w Gminie Wolanów
2018.03.16
Słodki poczęstunek dla sołtysów

11 marca to Dzień Sołtysa. Święto to ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi.
 

Wielkanocne Wianki
2018.03.15
Wielkanocne Wianki

Gminne Centrum Kultury w Wo­la­nowie zaprasza na Warsztaty Twórcze dla dorosłych "Wiel­ka­noc­ne Wianki"

Nowa świetlica w gminie Wolanów
2018.03.12
Montarz sufitu

Dzięki silnemu zaangażowaniu mieszkańców i przedstawicieli miejscowości Wawrzyszów oraz przychylności władz gminy Wo­la­nów, trwają prace remontowe w budynku po byłej szkole pod­sta­wo­wej. Niszczejący przez lata obiekt uzyskuje nowe oblicze.

Spotkanie Uniwersytetu III Wieku
2018.03.08
czekolada dla pięknych pań

Raz w roku jest taki dzień, który przemija, jak piękny sen… 8 marca, jak co roku od wielu lat, obchodzimy Dzień Kobiet, który świętujemy uroczyście także w naszej gminie.

2018.03.08

Konsultacje
 w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wolanów na 2018r.”

 

Kobiety są naj...
2018.03.08
Kobiety są naj...

          Dzień Kobiet, to coroczne święto kobiet o długiej, bo prze­szło stuletniej tradycji, obcho­dzo­ne w Polsce 8 marca. Z tej to okazji w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie w dniu 4 marca 2018 r. zorga­nizo­wano wspaniałą uroczystość, na którą bardzo licznie przybyły Panie z naszej gminy.

Obwieszczenie Starosty Radomskiego
2018.03.08

w sprawie zezwolenia na re­ali­zację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3565W relacji Wolanów - Kończyce na odcinku od km 0+000 do km 0+402,50 o długości L=402,51 m na terenie gminy Wolanów.

Zaproszenie
2018.03.06
Zaproszenie do konkursu

do konkursu „KARTKA WIEL­KA­NOC­NA 2018„. Konkurs adre­so­wa­ny jest do uczniów szkół z terenu gminy Wolanów.

Młodzież zapobiega pożarom
2018.03.01
wystawa prac plastycznych zgłoszonych do konkursu

W dniu 23.02.2018r. (tj. piątek) w Sali widowiskowej Gminnego Cen­trum Kultury w Wolanowie odbyły się eliminacje gminne Ogól­no­pols­kie­go Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „ Młodzież zapobiega pożarom”. W tegorocznej edycji głównym celem konkursu było po­pu­la­ry­zo­wanie przepisów przeciw­po­ża­ro­wych wśród dzieci  i mło­dzie­ży, poznanie historii pożar­nic­twa i sprzętu straży pożarnej.
 

Baner

Stopka strony

  • Kontakt

Urząd Gminy Wolanów
Radomska 20, 26-625 Wolanów
tel.centrala: 486186051, 486186067   fax: 486187941
e-mail: gmina{at}wolanow.pl
e-PUAP: /2l639fbui2/skrytka

  • Godziny otwarcia

Godziny urzędowaniaponiedziałek: 7:30-16:30
wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30

Masz pytania?

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.